Avyttrat hela mitt innehav i bolaget (8,5% av totala portföljen)

Tyvärr hann jag inte skriva något igår trots att jag avyttrade hela mitt innehav i Starbucks, i Företagets Tillväxtportfölj. Har jag slutat tro på bolaget? Absolut inte! Jag äger fortfarande aktier i både Privata aktieportföljen och Företagets Trygghetsportfölj. Jag har fortfarande en relativt stor procentuell positionering mot Starbucks totalt sett.

Försäljningen gjordes med cirka +15% vinst. Företagets Tillväxtportfölj startades för ett par månader sedan med 100 000 kr i kapital och har nu ett totalt värde på 118 000 kr. Alltså en fantastisk avkastning!
Tanken med Tillväxtportföljen är att inte tillföra något nytt kapital utan försöka förvalta denna begränsade summa i ett par bolag som ligger i en stark tillväxtfas.
Samtidigt så puttar jag in alla löpande inkomster från bolaget i Företagets Trygghetsportfölj för att bygga en stor långsiktig aktieportfölj.

Efter försäljningen av Starbucks har jag nu 10 000kr att investera i något tillväxtbolag… Vad har ni för favoriter i “tillväxt-sektorn”? Kommentera gärna!

Just nu ser Företagets två aktieportföljer ut såhär:

FÖRETAGETS TILLVÄXTPORTFÖLJ

One Comment

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *