Första aktieköpen på 1,5 månad | Sampo & Catena Media

aktier

Idag har jag genomfört mina två första transaktioner sedan början av december. Det blev en ökning i Catena Media för att öka min exponering mot affiliatemarknaden och ett första köp i Sampo (ägt en bevakningsaktie sedan tidigare.

Köpen genomförs inte med någon förhoppning av bra timing utan jag försöker sprida ut mina köp över året. Nu har jag dessutom fått bekräftat att våra tre bolag fortsätter att prestera ekonomiskt och att jag framöver kommer att få ytterligare likvider från åtminstone en av verksamheterna.

Catena Medias köp gjordes i “Företagets tillväxtportfölj” och bolaget står nu för 20% och är därmed portföljens största innehav. Här ligger även min gräns där jag inte ökar något mer för att begränsa risken något.

sampo

Jag har under en tid ägt en bevakningsaktie i Sampo och har nu tagit steget till att ta en position i bolaget. Aktierna köptes i “Företagets Trygghetsportfölj” där framförallt Sampos direktavkastning lockar för mitt framtida portföljmål. 

Framtida portföljmål för Företagets Trygghetsportfölj

Företagets Trygghetsportfölj ägs av mitt helägda aktiebolag. I mitt bolag bedriver jag en mindre verksamhet (omsättning runt 400 000kr) och bolaget agerar även holdingbolag för våra två familjeföretag. Mitt långsiktiga mål är att skrapa ihop en aktieportfölj (Företagets Trygghetsportfölj) som har ett totalt kapital på runt 3,000,000 kr och vikta direktavkastningen till 4,5-5,0% för att skapa ett trevligt kassaflöde varje år som kan användas till t.ex. resor och annat som ger guldkant på vardagen. För att förenkla målets beskrivning ytterligare så kan man säga att jag söker 150,000 kr i utdelningar per år. Då är min tanke att använda dessa till nöje (om det behövs).

Har ni några långsiktiga mål med era sparanden? Kommentera gärna nedanför!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *