Anton Gustafsson
Anton Gustafsson

Skribent & grundare av Västkustinvesteraren.se

Fortnox aktieanalys är skriven av mig, Västkustinvesteraren. Källor och disclaimer hittar ni längst ner i inlägget. Jag är en glad aktieamatör och uppmanar er att alltid göra er egen analys och dubbelkolla alla siffror innan ni investerar i bolaget.

Fortnox säljer och levererar internetbaserade program för bland annat boföring, fakturering och CRM. Enkelt beskrivet så kan alla med en internetansluten PC eller Mac nå sina sidor/program vart du än befinner dig i världen. Intäkterna kommer i första hand från abonnemangsavgifter vilket skapar ett starkt kassaflöde varje månad.

Första sidan i Fortnox årsredovisning för 2016 beskriver bolaget bra och jag väljer att använda mig av deras beskrivning här nedanför:

“Med 155 000 kunder är Fortnox Sveriges ledande leverantör av internetbaserade affärssystem för mindre företag, föreningar, skolor och redovisningsbyråer. Fortnox erbjuder ett komplett utbud av internetbaserade program för bland annat redovisning, fakturering, säljstöd, tidredovisning och löneadministration. Våra kunder kan nå sina program och sin information från vilken internetansluten dator som helst. Flera användare kan vara inloggade samtidigt, samarbeta och dela information. De slipper besväret med installation, uppdateringar och säkerhetskopiering. Kunderna abonnerar på programmen och betalar en månatlig avgift per användare och programmodul. Fortnox, grun- dat 2001, har 169 anställda i koncernen och huvudkontor i Växjö. Aktien är upptagen till handel på NGM Nordic MTF. För ytterligare information se www.fortnox.se”

fortnox aktieanalys
Fortnox aktieanalys

Som ni ser ovanför så växer Fortnox kraftigt under lönsamhet. Nettoomsättningen ökade med 46% under 2016 och rörelseresultatet ökade med 71%. Samtidigt ökade kundantalet “bara” med 34,78%. Det innebär att det inte bara är nya kunder som driver tillväxten utan även ökade intäkter per kund.

Fortnox utsågs för fjärde året i rad till Gasellföretag av Dagens industri och för andra året till ett av Sveriges Superföretag av Veckans Affärer 2016.

fortnox aktieanalys
Fortnox aktieanalys – Fortnox har blivit nominerade som DI Gasellföretag fyra år i rad!

Fortnox aktieanalys – viktiga händelser under 2016

Fortnox nämner många punkter i sin årsredovisning som viktiga händelser under 2016, jag tänkte att jag skulle välja ut de allra viktigaste enligt mig här nedanför:

 • Tecknar avtal med LRF Konsult om att bli leverantör till LRFs småföretagarportal för molnbaserade tjänster för bokföring, fakturering, o ert, order, anläggningsregister och integration.
  Fortnox och Nox Finans utökar sitt erbjudande av nansiella tjänster med fakturaköp, med betalning samma dag, samt förmedling av företagslån från Aros Kapital till små och medelstora företag.

 • Lanserar Digital aktiebok i samarbete med UC. Med den nya tjänsten kan Fortnox kunder lagra sin aktiebok digitalt.
  Inleder samarbete med Wolters Kluwer, för att kunna erbjuda den första molnbaserade helhetslösningen genom integra- tion av Fortnox redovisningsprogram med Wolters Kluwers nya bokslutslösning. Wolters Kluwer är Sveriges ledande informationsförlag inom juridik, skatt, ekonomi och o entlig förvaltning.

 • Tecknar samarbetsavtal med EY, ett av världens ledande fö- retag inom revision och redovisning. EY kommer att erbjuda små och medelstora företag i Sverige Fortnox molnbaserade program för bland annat bokföring, fakturering, o ert och order, attest och lön.

 • Lanserar lösning med iZettle, som innebär att all försäljning som sker via iZettle blir automatiskt konterad och bokförd i Fortnox.

  Utses för fjärde året i rad till Gasellföretag av Dagens industri och för andra året till ett av Sveriges Superföretag av Veckans Affärer.

 • Lanserar en ny utökad version av Fortnox Lön. Löneprogrammet är ett av Sveriges mest använda och innehåller era förbättrade och utvecklade funktioner.

 • Joachim Lindow, Sverigechef för Ikano Bank, utses till ny VD för Nox Finans. Nils Carlsson tillträder som ny VD för Fortnox.

   

Fortnox aktieanalys – dyr kostym att växa in i

På 2016 års resultat så handlas aktien i skrivande stund till PE 57 (Kurs: 31,79 kr). Under 2016 ökade omsättningen med 46% och gick från 129,7 MSEK till 189,3 MSEK. De har alltså en fantastisk tillväxt i ryggen och kursen har gått från cirka 17,00 kr (vid starten av 2016) till nuvarande cirka 32,00 kr. Det betyder att aktien har värderats upp ordentligt det senaste året och frågan är nu om bolaget kan fortsätta att växa i den takten? Siffrorna nedanför är hämtade från Remiums Fortnox aktieanalys:

fortnox aktieanalys
Fortnox aktieanalys – Källa: Remium

Som ni ser i tabellerna ovanför så tror Remium på en rejält förminskad omsättningstillväxt under 2017 och 2018. Givetvis är både 33,4% och 24,5% fantastiska tillväxttal men deras estimerade EPS (vinst per aktie) för 2018 ligger på 1,24kr och det skulle innebära ett PE-tal på ca 25.

Åt andra håller så ser vi att EBIT-marginalen förväntas växa för varje år framöver och under 2018 estimerar Remium att Fortnox EBIT-marginal landar på 29,50% jämfört med 2016 års 22,1%. Den fortfarande starka omsättningstillväxten kombinerat med en stigande EBIT-marginal gör att bolaget förväntas leverera en EPS-tillväxt på 50% per år.

Remium skriver även i sin analys att Fortnox har kommunicerat att de räknar med att nå över 200st anställda under 2017 (169st vid utgången av 2016). Detta görs givetvis för att möta efterfrågan när det gäller bl.a. utvecklare och kundtjänstmedarbetare. Vid utgången av 2016 var antalet kunder 155 000 stycken jämfört med 114 800 stycken året därpå. Antalet nya kunder har aldrig tidigare varit så hög som under 2016. Den tillväxten kräver givetvis större personalstyrka.

fortnox aktieanalys omsättningstillväxt
Fortnox aktieanalys omsättningstillväxt (Källa: Remium)
Fortnox aktieanalys kundtillväxt
Fortnox aktieanalys kundtillväxt (Källa: Remium)

Hämtat från VD-order i Fortnox årsredovisning 2016:
“Som ny VD, jag tillträdde under hösten 2016, har jag era gånger fått frågan vad Fortnox egentligen är för företag. Jag brukar då svara att Fortnox säljer möjligheter till att skapa nya beteenden. Frågeställaren brukar bli lite förvå- nad, men så är det. Vi är inget traditionellt programvarufö- retag som säljer produkter.

Fortnox molnbaserade tjänster hjälper istället kunderna att transformera den egna verksamheten, ändra beteende, och skapa ett nytt sätt att arbeta digitalt. Det är också innebörden i begreppet digitalisering, som det talas om så mycket idag. Digitalisering handlar om att ändra och bygga nya arbetsprocesser.”

Man kan alltså se en investering i Fortnox som en sorts investering inom digitaliseringen. Digitaliseringen som sker via Fortnox molntjänster gör att företagare sparar tid och kraft som istället går att lägga på kärnverksamheten och utveckla bolaget ytterligare. Fortnox VD Nils Carlsson fortsätter;

“Kundtillväxten har fortsatt högsta prioritet. Samtidigt pågår ett intensivt arbete för att vässa vårt erbjudande och att stärka organisationen ytterligare för att kunna ta till vara alla a ärsmöjligheter. Utan att säga för mycket kan jag redan nu utlova en rad nya spännande nyheter från Fortnox under 2017.

Fortnox aktieanalys – bolagets vision, strategi och mål

Visionen är enkel att beskriva:
“Att genom innovativa lösningar skapa ett friare liv för alla företagare.” Det känns glasklart enligt mig själv. Bolaget skapar produkter som ska hjälpa företagare att enklare kunna komma åt och sköta den ekonomiska delen i vardagen.

Fortnox har själva gått ut med ett finansiellt mål som ser ut på följande sätt:
Fortnox finansiella mål är en genomsnittlig årlig tillväxt om 25 procent och en rörelsemarginal om minst 20 procent för perioden fram till och med år 2020.

Strategi:

 • Säkerställa att vår tekniska utveckling ligger i framkant
 • Kontinuerligt lansera nya konkurrens- kraftiga program och tjänster
 • Lansera tjänster och integrationer som attraherar nya målgrupper
 • Ha en säljorganisation som kan nå ut till kunder
 • Erbjuda effektivt användarstöd och kundvård i toppklass

Fortnox tjänster & program

Utöver tjänsterna nedanför så erbjuder Fortnox även NOX Finans där du som företagare kan sälja dina fakturor och frigöra kapital direkt. NOX Finans driver i sin tur in pengarna från slutkunden. NOX Finans kostar, precis som de andra tjänsterna här nedanför, en fast summa om 99kr i månaden (+59kr/användare) och ytterligare en avgift per såld faktura.

Nox Finans erbjuder utöver Fakturaköp även Fakturabelåning, Fakturaservice och Företagslån. Fortnox nämner i sin Q1 2016 att “NOX Finans nu har fått sitt genombrott”, i Q2 “hade en stark tillväxt” i Q3 “enligt plan” och i Q4 2016 “utvecklades positivt”.
(Sista stycket är hämtat från Niklas Ramstedts sammanställning av Fortnox den 8 mars 2017. Finns att hitta på Twitter under @ramlars77).

Fortnox aktieanalys

Fortnox aktieanalys – mina tankar

Jag älskar bolag med repetitiva intäkter som t.ex. månatliga abonnemangsavgifter. Det gör att kassaflödet blir stabilt och ofta är affärsmodell mycket skalbar. I Fortnox fall erbjuder man ett par “grundtjänster” som t.ex. Fakturering, Bokföring och Lön där alla tre tjänster kostar en viss summa per månad. Efter detta så säljer bolaget på ytterligare program/tjänster och kan öka inkomst per kund markant.

På samma sätt som jag tycker att de stabila abonnemangintäkterna är en fördel så är de även en nackdel. Varje kund når tillslut ett maxtak på vad de kan inbringa till Fortnox (om de skulle använda alla tjänster Fortnox har att erbjuda). Det som gör att intäkterna kan fortsätta utvecklas är om samma bolag i sin tur växer och anställer fler personer. Det innebär att bolaget måste lägga till “Extra användare” som kostar runt 59kr/mån per tjänst. Förhoppningsvis fortsätter Fortnox att ta fram nya tjänster och program vilket gör att försäljning per kund kan öka under en lång tid framöver.

Den dagen, förhoppningsvis många år framåt, som Fortnox slutar att växa så kraftigt som de gör idag borde de kunna skapas ett ypperligt läge för att bli ett bolag som delar ut höga och stabila aktieutdelningar till sina aktieägare. Deras abonnemangsintäkter liknar telekombolagens och borde kunna ge ett stabilt kassaflöde att kunna dela ut till sina aktieägare. Idag delar de ut ca 35% av vinsten och ger en direktavkastning på ca 0,65%.

Jag själv är kund hos Fortnox och är mycket nöjd. Senaste årets modernisering av design och layout har lyft tjänsterna otroligt mycket i mina ögon.

Jag har tagit en position i Fortnox som har fått en plats i Företagets Tillväxtportfölj där bolaget i skrivande stund utgör ca 5,78%. Trots det ger jag, som vanligt, ingen köprekommendation. Aktien är dyr och en minsta avvikelse från tillväxten skulle förmodligen kunna skrämma många investerare, lite likt Netflix aktiekurs har åkt på ett par gånger när investerare har börjat tveka på bolaget då tillväxtens styrka har minskat.

Gillar du det du har läst? Retweeta gärna!

Läs mer om Fortnox hos Avanza!

Länkarna i inlägget är samarbetslänkar som leder till Fortnox bolagssida hos Avanza

Källor:
Remium aktieanalys av Fortnox 2017-02-13
Fortnox investor relations
Fortnox årsredovisning 2016

Kom igång och starta din pengamaskin idag
Öppna ett konto på Avanza bank och börja investera på endast 3 min med Bank-ID

Samarbetslänk

Artikelns innehåll:

Visa gärna uppskattning genom att dela artikeln:

Dela på facebook
Dela artikeln på Facebook
Dela på twitter
Dela artikeln på Twitter

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Anton Gustafsson
Anton Gustafsson

Västkustinvesteraren heter egentligen Anton Gustafsson men har sedan bloggens start 2015 bloggat och twittrat genom aliaset Västkustinvesteraren. Anton har arbetat som egenföretagare i över 10 år och har bra kompetens inom företagsekonomi och investeringar. Han har även ett brinnande intresse för privatekonomi och finans i övrigt. Du kan läsa mer om Anton Gustafsson på Consilium Onlines hemsida.

Västkustinvesteraren-logga

Vilka är Consilium Online AB?
Consilium Online AB driver ett nätverk av sajter med målsättning att kunna hjälpa människor till en bättre privatekonomi och lära sig att investera pengar. Nätverket består av flera nischade hemsidor om t.ex. indexfonder, investmentbolag och preferensaktier.

Bolagsnamn: Consilium Online AB
Organisationsnummer: 556014-6725
Hemsida: www.consiliumonline.se
Mailadress: hello@consiliumonline.se