STOR, ENKEL OCH LÄTTLÄST GUIDE

Så kan du köpa aktier och bygga en aktieportfölj

I den här artikeln hjälper jag dig att komma igång och börja spara i aktier redan idag!

Vill du lära dig mer om att köpa aktier? Då har du hittat rätt! 

I den här artikeln går jag igenom grunderna för hur du kan börja köpa aktier. Jag har även listat bästa aktierna för nybörjare och de bästa aktierna senaste 3 åren.

Efter att du har läst den här guiden så kommer du vara redo att köpa dina första aktier och ta nästa steg mot en mycket bättre privatekonomi.

Let’s go!

Innehållsförteckning

avanza-logotyp
5/5

Jag använder Avanza bank!

Vad är en aktie?

En aktie är en ägarandel i ett företag. Genom att köpa aktier i ett företag så blir man därför delägare till företaget i fråga. 

För att kunna köpa aktier så krävs oftast att företaget är ett publikt aktiebolag. Företaget behöver även vara noterat på någon handelsplats så som till exempel Stockholmsbörsen. 

Varför vill man äga aktier?

Den främsta anledningen till att äga aktier är att det går att tjäna pengar på att vara aktieägare. Eftersom att aktier innebär ett ägarskap i företaget så får man som aktieägare ta del av företagets vinster och framgångar. 

Hur tjänar man pengar på aktier?

Det finns två sätt att tjäna pengar på aktier. Det ena är genom att ens aktier går upp i värde. Detta kan till exempel bero på att företaget går bra och att företagets vinst växer. Då blir företaget mer värt, och därmed blir också värdet på aktierna högre. 

Det andra sättet att tjäna pengar på aktier är genom att man får ta del av företagets vinstutdelning. Om företaget går bra och gör hälsosamma vinster så finns en stor chans att företaget väljer att dela ut en del av vinsten till ägarna. Eftersom att aktier är samma som en ägarandel i företaget så får man då utdelning på sina aktier. 

Det enklaste sättet att tjäna pengar på aktier är genom att investera långsiktigt, men det går även att tjäna pengar genom att börja med daytrading och swingtrading. Det innebär dock avsevärt mycket högre risk.

De pengarna kan man då med fördel välja att återinvestera för att köpa fler aktier i företaget. På så sätt kan man dra full nytta av ränta på ränta effekten. 

Kursvinst

Kursvinst är när priset på en aktie ökar. Priset på en aktie kan öka av flera olika anledningar. Det vanligaste är på grund av att företaget har ökat sin vinst antingen genom att sälja mer eller genom att kapa kostnader. 

Men en vinstökning behöver inte vara den enda anledningen till att en aktie stiger i pris. Investerarna kanske upplever att risken i företaget har blivit lägre. Då känns aktierna som en säkrare investering och man är villig att betala mer för aktien – vilket får den att stiga i värde. Eller så kan företaget ha valt att använda en del av sin vinst till att återköpa och makulera en del av sina egna aktier. 

Då ger varje aktie en relativt större ägarandel än innan återköpet, och aktierna går då upp i värde även om marknadsvärdet på företaget som helhet är oförändrat. 

Aktieutdelning

Det är ganska vanligt att företag lämnar utdelning på sina aktier. De tar då en del av vinsten och delar ut till aktieägarna. Hur mycket utdelning man får beror då på hur mycket utdelning företaget väljer att lämna per aktie, och hur många aktier man äger. 

Genom att återinvestera utdelningen och köpa fler aktier så kan man relativt fort öka sin årliga utdelning. Man får då för varje år fler aktier samtidigt som förhoppningsvis också företagets vinst ökar och därmed troligtvis också utdelningen per aktie. 

Så kan du köpa aktier

För att köpa aktier så behöver du ett investeringskonto hos en mäklare. De två ledande nätmäklarna i Sverige är Avanza bank och Nordnet bank. När du har öppnat ett konto så kan du börja handla aktier i de bolag du önskar investera i.

Välj den kontotyp som passar dig bäst

Det finns idag lite olika konton att välja på när man ska investera i aktier. Det vanligaste har länge varit ett vanligt aktie och fondkonto. 

På senare år har dock kontoformerna kapitalförsäkring och investeringssparkonto blivit attraktiva alternativ. Nedan beskrivs dessa tre kontoformer kort. 

Läs min stora jämförelse av nätmäklarna: Avanza eller Nordnet?

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) är en relativt ny kontoform som infördes i början av 2012. Syftet med införandet av detta konto var att göra det enklare att investera i aktier och fonder. Investeringssparkontot är en kontoform som beskattas med en schablonskatt. 

Denna skatt är förenklat beskrivet en procentsats av den genomsnittliga summan kapital man haft på kontot under året. Hur pass hög avkastning man haft under året påverkar därmed inte hur hög skatten blir. 

Därför blir det också lättare att deklarera ett sparande på ett investeringssparkonto – eftersom att vinsten eller förlusten på varje enskild aktieaffär inte är relevant för beskattningen. 

Kapitalförsäkring (KF)

Kapitalförsäkringar fungerar i princip på samma sätt som ett investeringssparkonto. Det går att köpa samma värdepapper i en kapitalförsäkring som i ett investeringssparkonto. 

De beskattas också på samma sätt. En stor skillnad är dock att det i en kapitalförsäkring är försäkringsbolaget som registreras som ägare till de tillgångar som ligger i kapitalförsäkringen. 

En kapitalförsäkring är alltså inte att föredra om man vill gå på bolagsstämmor och utnyttja sin rösträtt. 

Aktie- & fondkonto

Det finns idag lite olika konton att välja på när man ska investera i aktier. Det vanligaste har länge varit ett vanligt aktie och fondkonto. 

På senare år har dock kontoformerna kapitalförsäkring och investeringssparkonto blivit attraktiva alternativ. Nedan beskrivs dessa tre kontoformer kort. 

Sätt ihop en stabil och långsiktig aktieportfölj

Här nedanför bjuder jag på tre viktiga tips för att lyckas med aktier.

1. Diversifiera genom att äga 10-15 aktier i portföljen

En välbalanserad portfölj bör bestå av aktier i ett flertal olika bolag. Ett bra riktmärke är att köpa aktier i mellan 10 och 15 olika bolag. Anledningen till detta är att man vill diversifiera sig och få en bra riskspridning. 

Genom att äga flera olika bolag så påverkas inte ens portfölj lika negativt om något av bolagen skulle börja utvecklas väldigt dåligt. 

2. Välj bolag med exponering mot olika branscher

Detta är ytterligare ett sätt att bli mer diversifierad och minska risken i sitt sparande. Man bör se till att man är exponerad mot både olika branscher och olika regioner. 

Skulle till exempel någon bransch börja gå dåligt så vill man ju inte ha en ovanligt stor exponering mot den branschen i sitt aktieägande. 

3. Spara och investera pengar regelbundet (gärna genom månadsspar)

Många brukar tala om att köpa billigt och sälja dyrt när man pratar om aktiehandel. Att lyckas med detta är dock i praktiken väldigt svårt. Det bästa brukar istället vara att investera regelbundet och köpa aktier löpande. Till exempel varje månad i samband med att lönen kommer. 

På så sätt tar man del av börsens svängningar och får köpa både när börsen gått upp och gått ner. Då försvinner förstås chansen att pricka in och köpa en massa aktier när det är som allra billigast. Men än viktigare är att risken att man går all-in när det är som dyrast också försvinner. 

6 aktietips för nybörjare

När man ska komma igång med aktiesparande så är det mycket att lära sig och mycket som man bör tänka på. Nedan följer några tips som kan maximera chanserna att lyckas med sina investeringar. 

  1. Sätt upp ett mål för ditt sparande
  2. Sprid dina risker genom diversifiering
  3. Investera regelbundet
  4. Låna inte pengar för att investera
  5. Analysera och välj aktier själv
  6. Ha tydliga investeringsregler

1. Sätt upp ett mål för ditt sparande

Det är viktigt att man har ett mål för sitt sparande. Det kan antingen vara att man sparar till något specifikt så som till exempel en bostad eller en dyrare bil. Eller så kan det vara ännu mer långsiktiga mål så som pension eller ekonomiskt oberoende. 

Oavsett så är det viktigt att man har ett tydligt mål. Då minskar risken att man tappar motivationen för att spara och investera sina pengar. 

2. Sprid dina risker (diversifiera)

Det kanske viktigaste tipset är att sprida dina risker. Aktier är i sin natur en riskfylld investering, och man kommer med största sannolikhet vara med om att ha köpt aktier som går dåligt. 

Det är därför viktigt att ha investerat i flera olika bolag. Då kan de aktier som går bra väga upp för de som eventuellt går dåligt. 

3. Investera regelbundet

Regelbundenhet i sitt sparande tenderar att löna sig. Genom att köpa mer och mer aktier med jämna mellanrum så minskar risken att man ska ha otur och köpa in sig precis innan ett större börsfall. Investerar man exempelvis varje månad så kommer man vid en börsnedgång att få köpa på sig till succesivt lägre och lägre aktiekurser. 

Man får då fler antal aktier för den summa pengar man investerar. Då blir också avkastningen fortare positiv igen då marknaden vänder och aktiekurserna börjar trenda uppåt igen. För historiskt sett så har marknaden alltid återhämtat sig från sina fall. Och även de som haft maximal otur och köpt precis på toppen innan ett större börsfall har med tiden till slut ändå hamnat på positiv avkastning. 

Hade de investerat regelbundet och fortsatt köpa även under och efter börsfallet så hade de dock fortare hamnat på positivt igen. 

4. Låna inte pengar för att investera

Att låna pengar för att investera är sällan någon bra idé. Speciellt inte för de som är nybörjare på aktier. Belåning och att använda sig av hävstång i investeringarna har förstås förmågan att öka avkastningen på ditt egna kapital när det går bra och aktiekurserna stiger. 

Men samtidigt så finns risken att hela eller stora delar av ditt kapital försvinner vid en större nedgång. 

5. Analysera och välj aktier själv

Analyser och rekommendationer från andra kan förstås ge dig en viss vägledning om vad som kan vara intressant att investera i. Det är dock viktigt att du ändå gör din egen analys av de aktier och fonder du funderar på att köpa. 

Gå gärna igenom bolagens senaste kvartals- och årsrapporter och bilda dig en egen uppfattning om deras finansiella ställning och utveckling. Då är det lite lättare att avgöra huruvida deras aktie kan vara en bra investering till nuvarande aktiepris. 

6. Ha tydliga investeringsregler

Investeringsregler kan vara bra för att guida dig i ditt sparande. Dessa typer av regler bör du sätta upp på förhand så att du bättre vet hur man bör agera i olika situationer. Med regelbundna svängningar på börsen är det lätt att dras med i sina känslor och låta dem styra investeringsbesluten i allt för stor utsträckning. 

I sådana situationer är det bra att ha tydliga investeringsregler att kunna få vägledning av och falla tillbaka på. Investeringsreglerna bör bland annat innefatta när och hur man bör göra omplaceringar i portföljen. Ofta så vill man inte att ett eller några enstaka innehav ska utgöra en allt för stor del av det totala portföljvärdet. 

Därför är det smart att omplacera en del av pengarna när en eller flera aktier stigit eller sjunkit väldigt mycket i värde. Då undviker man att de utgör en oproportionerligt stor eller liten andel av portföljen. 

AKTIETIPS

Aktier för nybörjare

Vilka aktier man ska välja att investera i är sällan ett lätt val. Det finns väldigt många aktier noterade bara i Sverige. Dessutom kan det vara intressant att investera även i utländska aktier. 

Gör man det så kommer man åt både fler och större marknader, samt får exponering mot andra valutor ifall det är något man eftersträvar. 

För den som är ny på aktier så är det dock att rekommendera att i alla fall i början hålla sig till aktier i svenska bolag.

Jag har skrivit en hel artikel om aktier för nybörjare som du bör läsa för att få mina tankar om hur du bör investera som nybörjare.

Är du osäker på om du fonder är ett bättre alternativ för dig? Läs då min artikel ska man välja aktier eller fonder?

Det finns många kostnadsfria källor att lära sig från

Bloggar, affärstidningar och banker är alla exempel på ställen där man kan få tag på aktieanalyser som kan fungera som bra inspiration. Att läsa analyser kan också vara ett bra sätt att se hur mer erfarna aktieanalytiker brukar tänka när de värderar aktierna. 

Det underlättar sedan när man själv ska välja ut de aktier man ska investera i. För det är verkligen att rekommendera att själv analysera sina aktier. Gör man det så får man bättre koll på sina innehav och ökar chanserna att lyckas med investeringarna. 

Välj stabila bolag med bra historik

Vidare så bör man köpa aktier i bolag som har en bra historik och uppvisar en stabil vinst. Det är förstås alltid svårt att sia om framtiden och hur ett företag kommer att utvecklas finansiellt. 

Det går dock att dra mycket slutsatser från hur ett företag har presterat under föregående år. Det är ofta stor sannolikhet att ett företag som gått bra historiskt kommer att fortsätta att gå bra även framöver. 

Trots att det kan locka att investera i esport och gamingaktier, så råder vi dig att välja  att köpa aktier i företag som presterat bra under en längre tidsperiod, och bevisat att de klarar av att långsiktigt leverera starka finansiella resultat. 

Investmentbolag

Ett investmentbolag fungerar nästan som en fond. Den huvudsakliga affärsidén hos ett investmentbolag är att tjäna pengar genom att äga och förvalta andelar i andra bolag. Investmentbolag kan alltså köpa och sälja aktier i andra börsnoterade företag – men de kan också välja att göra investeringar i onoterade bolag. 

Värdet på ett börsnoterat investmentbolag styrs inte bara av värdet på investmentbolagets tillgångar, utan även av svängningar och psykologi på börsen. 

Nettotillgångarna i ett investmentbolag (värdet på tillgångarna minus eventuella skulder) brukar kallas för substansvärde. Avviker börsvärdet på investmentbolaget från dess substansvärde så brukar man säga att aktien säljs till en substanspremie eller en substansrabatt. 

Flera av de större svenska investmentbolagen brukar vanligtvis handlas till en substansrabatt. Det gör att det finns stor chans för investmentbolagen att över tid leverera hög avkastning och förhoppningsvis prestera bättre än den allmänna börsutvecklingen. 

Exempel på svenska investmentbolag är Investor, Industrivärden och Kinnevik med flera. 

Exempel på 3 investmentbolag:

Utdelningsaktier

Utdelningsaktier är ett gemensamt namn för aktier som lämnar utdelning till sina ägare. Utdelning innebär att företaget istället för att behålla all vinst delar ut en del av (eller hela) vinsten till aktieägarna. Hur mycket utdelning man får beror då dels på hur många aktier man äger, och hur mycket utdelning per aktie som företaget bestämmer sig för att ge. 

Hur mycket utdelning ett företag väljer att ge beror till stor del på vilka möjligheter företaget har till framtida tillväxt, och hur mycket investeringar som krävs för att finansiera tillväxten. Det finns dels väldigt kapitalintensiva verksamheter, så som fastighetsbolag, industribolag eller liknande. Dessa måste göra stora investeringar i nya fastigheter och fabriker och så vidare i takt med att de växer. Därför kan dessa typer av företag bestämma sig för att behålla en stor del av vinsten för att investera i sin tillväxt. 

Mindre kapitalintensiva företag, eller företag som har mindre attraktiva tillväxtmöjligheter, har istället mindre incitament att behålla vinsten och brukar därmed ofta dela ut en relativt större andel av sin vinst.

Exempel på 3 utdelningsaktier:

Direktavkastning och aktieutdelning

Hur mycket utdelning man får i förhållande till en akties pris kallas direktavkastning. Om en aktie till exempel kostar 100 kr och ger en årlig utdelning på 5 kr så kan man säga att direktavkastningen är 5% (5/100). Direktavkastningen brukar generellt vara låg i tillväxtbolag. Det beror på att vinsterna förväntas bli högre i framtiden, vilket gör att aktien kostar mycket i förhållande till nuvarande års vinstnivå. 

Dessutom är det större sannolikhet att ett tillväxtbolag behåller all eller stora delar av vinsten för att finansiera sin tillväxt. Det är istället de stora och stabila bolagen som tenderar att ge höga direktavkastningar. Detta beror då istället på att deras tillväxt förväntas vara lägre och att aktien därmed är billigare i förhållande till nuvarande årsvinst än vad aktier i mer snabbväxande bolag är. 

I och med att dessa bolag inte heller växer så mycket så har de också ett mindre behov av att behålla vinsten – och kan därmed dela ut en större andel av sin vinst. 

Tillväxt eller hög direktavkastning?

Huruvida man bör välja aktier med hög utdelning eller inte är svårt att säga. Många investerare föredrar det kassaflöde man får från aktier med hög direktavkastning. 

Samtidigt så finns det många spännande tillväxtbolag som har potential att fortsätta växa sina vinster under många år framöver. Vilka typer av aktier som kommer ge bäst totalavkastning (kursökning + utdelning) över tid är därför svårt att sia om. 

Fastighetsaktier

För den som är intresserad av fastigheter som investering så finns det idag många börsnoterade fastighetsbolag. Det finns också många olika typer av fastighetsaktier att välja mellan. Dels har vi de som sysslar med fastighetsutveckling. Till exempel att förvärva tomter, bygga och även sälja de färdiga bostäderna till slutkonsumenten. 

Exempel på sådana fastighetsbolag är JM och SSM Holding. Det finns också väldigt många fastighetsbolag som fokuserar på förvaltning och långsiktig uthyrning av fastigheter. Exempel på sådana bolag är för att nämna några Castellum, Hufvudstaden, Diös Fastigheter och NP3 Fastigheter – som alla är inriktade på kommersiella fastigheter. 

Exempel på 3 utdelningsaktier:

Bra historisk utveckling

Fastighetsaktier har under många år genererat god avkastning och attraktiv tillväxt. Fastighetsbolagen har gynnats av stigande priser på bostäder och lokaler samt allt högre och högre hyror för komersiella lokaler. 

Dessutom brukar fastighetsbolagen använda sig av belåning för att öka antalet fastigheter de kan förvärva. Belåningen har gett en gynnsam hävstång som tillsammans med en i övrigt stark fastighetsmarknad bidragit till en hög årlig avkastning för många fastighetsbolag. 

Påverkas mycket av ränteläget

Lånen gör dock fastighetsbolagen lite känsliga mot räntehöjningar. Nu när räntenivån är extremt låg ur ett historiskt perspektiv så finns risken för stigande räntor under de närmsta åren. 

Detta kommer i så fall öka fastighetsbolagens räntekostnader och kan äta upp en del av deras vinst. Hur fastighetsmarknaden, räntorna och hyresnivåerna på lokaler kommer att utvecklas framöver är dock svårt att sia om. 

Med tanke på inflationen och de ständiga prishöjningarna så finns dock goda förutsättningar för att hyror och fastighetspriser ska utvecklas positivt även i framtiden. 

Bästa aktierna 2021

Året 2020 gick till historien som ett av de mest turbolenta börsåren någonsin. Tillslut stängde svenska börserna kraftigt plus och nu är det dags att titta på vilka bolag som kan bli de bästa aktierna 2021.

Eftersom varken jag eller någon annan kan se in i framtiden så går det inte att skriva en lista på vilka de bästa aktierna kommer att bli 2021. Däremot så tenderar bra bolag att fortsätta prestera bra och det kan därför vara en bra idé att titta på vilka bolag som har gått bäst de senaste åren.

Här kommer en lista på de aktier som har utvecklat sig bäst de senaste 3 åren. Listan gäller för svenska bolag som är noterade på Large Cap Stockholm och Mid Cap Stockholm.

 Namn1 år %3 år %Ägare
1Sinch270,611633,5220 984
2Mips138,93822,4110 720
3Eolus Vind B118,12705,3530 215
4Cantargia230,46687,187 703
5Evolution Gaming Group166,11563,1659 011
6CELLINK B139,44504,377 114
7Bactiguard Holding B67,47467,352 893
8Instalco100,61377,410 147
9Samhällsbyggnadsbo. i Norden B21,48322,4243 308
10SECTRA B90,5303,266 065
11Pricer B68,27299,697 668
12MedCap41,13288,893 961
13BioArctic B16,94285,345 392
14BONESUPPORT HOLDING86,98273,964 722
15Beijer Ref B28,73267,916 821
16Addnode Group B46,92257,73 211
17Garo93,21255,436 111
18Vitec Software Group B47,6254,55 582
19AddLife B96,76247,433 811
20NIBE Industrier B58,07244,5534 567

Listan är skapad den 15 januari 2021.

58 bästa aktierna på svenska börsen

I tabellen nedanför har jag listat de aktierna på Large Cap Stockholm och Mid Cap Stockholm som har presterat bäst de senaste tre åren från och med den 10 februari 2020 och tre år bakåt.

Spelbolaget Evolution Gaming har gått mycket starkt, vill du läsa mer så rekommenderar jag min artikel Spelbolag på börsen: 18 spelbolagsaktier inom casino och betting.

Bolag/AktieUtv 3 år
Eolus Vind B689,00%
Evolution Gaming Group405,00%
Beijer Ref B308,00%
Sinch277,00%
Sagax A253,00%
Sagax B252,00%
BTS Group B251,00%
Addnode Group B226,00%
Samhällsbyggnadsbo. i Norden B218,00%
Catena209,00%
Vitec Software Group B189,00%
Infant Bacterial TherapeuticsB186,00%
CellaVision177,00%
Biotage172,00%
Klövern A159,00%
Klövern B158,00%
SECTRA B158,00%
Fast. Balder B144,00%
NP3 Fastigheter143,00%
Platzer Fastigheter Holding B143,00%
NIBE Industrier B136,00%
Stendörren Fastigheter B136,00%
Lifco B126,00%
Fabege122,00%
Fastpartner A120,00%
Wihlborgs Fastigheter113,00%
Eastnine111,00%
Vitrolife109,00%
Nederman Holding106,00%
Xvivo Perfusion105,00%
Nolato B104,00%
AddLife B100,00%
Diös Fastigheter100,00%
Invisio Communications98,00%
Bure Equity98,00%
Addtech B95,00%
Castellum95,00%
Indutrade95,00%
Lagercrantz Group B94,00%
Swedish Match91,00%
Kungsleden89,00%
Latour B89,00%
AAK88,00%
Swedol B88,00%
Troax Group87,00%
Tele2 B86,00%
SWECO B86,00%
AstraZeneca83,00%
Lundin Gold82,00%
Orexo81,00%
Creades A80,00%
Knowit79,00%
Karo Pharma77,00%
Garo77,00%
SWECO A77,00%
Wallenstam B77,00%
Ericsson A76,00%
XANO Industri B75,00%
Köpa aktier

Vanliga frågor om aktier

Vid aktiehandel så har man en transaktionskostnad som kallas courtage. Courtaget betalas både vid köp och sälj, och nivån på courtaget bestäms av banken man handlar via. Avanza är exempel på en svensk aktör som erbjuder attraktiva nivåer på courtaget. 

Alla större banker erbjuder aktiehandel. Sedan finns också nätmäklarna så som Nordnet, Aktieinvest och Avanza – som är mer nischade mot aktier och sparande i allmänhet. 

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

FÖRDELAR OCH NACKDELAR

Risker med aktier och börsen

Investeringar innebär alltid en viss risk. Det är också det som gör att man kan få en bra avkastning. Avkastningen kan nämligen ses som en ’ersättning’ för den risk man tar när man köper en aktie eller investerar i en fond. Nedan beskrivs de två huvudsakliga risker som finns när man investerar i aktier. 

Bolagsrisk

Bolagsrisk är en risk som är förknippat med ett enskilt bolag. Det rör sig alltså om saker som är specifikt just för det bolaget. Till exempel kvaliteten och efterfrågan på just deras produkter och tjänster, dåliga investeringar de kan göra, marknadsföringsmisstag och liknande. 

Marknadsrisk

Marknadsrisken är istället en risk som påverkar många olika företag, ibland även inom många olika branscher. Det kan till exempel vara en lågkonjunktur eller annan händelse i ekonomin som gör att företag påverkas negativt. 

Men marknadsrisken kan också innefatta sådant som till exempel förändringar i räntor eller valutakurser som därmed kan påverka tillgångars värde negativt.  

Aktier

9.5

Aktier

9.5/10