Räntefonder – 18 bästa räntefonderna April 2024 [GUIDE]

Disclaimer: När du köper en produkt eller öppnar ett konto genom mina länkar erhåller jag en finansiell ersättning från respektive partner. Läs disclaimer och annonspolicy längst ner på sidan.

Räntefonder - bästa räntefonderna

Är du intresserad av att investera i räntefonder för att sänka risken i din investeringsportfölj? Då är den här artikeln helt rätt för dig. 

Jag går igenom fördelar och nackdelar med räntefonder men kommer även att ge dig mycket annat för att hjälpa dig att komma igång redan idag. 

Vad sägs t.ex. om följande innehåll:

Men jag tycker att vi börjar från grunden:

Vad är räntefonder?

Räntefonder är samlingsnamnet på fonder som på olika sätt investerar eller placerar sina pengar i räntebärande värdepapper som t.ex. obligationer eller statsskuldväxlar. 

Man kan säga att räntefonder lånar ut pengar. Oftast är låntagarna företag, stater, kommuner eller annan offentlig verksamhet.

Räntefonder-portföljgeneratorn

Olika typer av räntefonder

Det finns en mängd olika typer av räntefonder som investerar med olika inriktningar. Det kan vara i olika valutor, att de investerar i företag eller länder med hög eller låg kreditvärdighet och många andra varianter. 

Det är stora skillnader mellan olika räntefonder och det är viktigt att läsa på före du investerar så du vet hur den fonden du tänker investera i placerar sitt kapital och till vilken risk.

Lägre risk än t.ex. aktiefonder

Fondens avkastning består dels av den ränta låntagaren betalar men också kursvinster eller förluster på obligationer som fonden köper och säljer. Räntefonder är ett bra alternativ om man vill dra ned risken i sina investeringar eller få exponeringar mot marknader som är svåra att nå på annat sätt. 

Räntefonder är mest kända för att vara en sparform med lägre risk. Men räntefonder kan också innebära hög risk och möjlighet till bra avkastning. Framförallt gäller det räntefonder som investerar i tillväxtmarknader och i företag med låg kreditvärdighet. En term som man ibland hör är “skräpobligation”, det är obligationer där utgivaren har låg kreditvärdighet, de är populära därför att de ger hög ränta men till mycket hög risk.

Vi har idag låga räntor runtom i världen

Just nu är det låga räntor i stora delar av världen. Centralbanker köper dessutom statsskuldväxlar och ibland även andra värdepapper som de inte gjort historiskt. Detta påverkar räntefonders utveckling och hur de kan investera idag.   

Vill man investera i obligationer eller statsskuldväxlar, då är räntefonder det enda alternativet för privatpersoner. Obligationsmarknaden fungerar inte som aktiemarknaden med en börs där man kan köpa och sälja obligationer. Räntemarknaden är betydligt mer svåråtkomlig och sköts mellan professionella aktörer. Det gör också att den är svår att förstå och analysera för oss privatsparare. 

Det är många gånger svårt att själv förstå eller värdera de risker och vilka möjligheter som finns i räntefonder, framförallt de med högre risk som investerar i exempelvis tillväxtmarknader. Många faktorer spelar roll; räntor, förväntningar, hur marknadsvärdet på obligationen är idag och valutarörelser.

avanza-logotyp
Betyg på AppStore:
4.6/5

Börja investera redan idag!

“Jag rekommenderar Avanza bank som nätmäklare och har majoriteten av mitt sparande hos banken.” – Anton

Korta räntefonder

Korta räntefonder är oftast de mest trygga räntefonderna. De går ibland även under beteckningen penningmarknadsfond eller likviditetsfond. Denna typ av fonder placerar i säkra räntepapper med kort löptid. 

Historiskt har det oftast varit statsskuldväxlar eller andra räntepapper utgivna av staten, men med lågräntemiljö och stimulanser från centralbanker har dessa fonder tvingats börjat investera i obligationer utgivna av företag med hög kreditvärdighet. I dagsläget ger dessa räntefonder en mycket begränsad avkastning men också låg risk. 

Ett alternativ till korta räntefonder kan i dagsläget vara bankkonton hos nischbanker som ger en viss ränta och har statlig insättningsgaranti.

Långa räntefonder

Långa räntefonder är oftast företagsobligationsfonder som investerar i obligationer utgivna av företag eller banker. Det kan även vara obligationer utgivna av stater eller kommuner. Det finns många olika typer av långa räntefonder och det kan vara stora skillnader mellan dem. Det är viktigt att läsa på hur de investerar, är det i företag med hög eller låg kreditvärdighet? Investerar fonden i andra värdepapper som exempelvis preferensaktier? I vilka länder och valutor investerar fonden? Det är i denna typ av räntefonder som möjligheten till avkastning är högre, i bästa fall till begränsad risk, men det kan också vara till hög risk. 

Dessa fonder påverkas mer av ränteförändringar än korta räntefonder. Går räntan ned stiger värdet på de obligationer fonderna redan äger och avkastningen på fonden blir på kort sikt lite högre. Går räntan upp faller värdet på de obligationer fonden äger och därmed värdet på fonden. För att undvika risken med stigande räntor har obligationer som inte har en fast ränta utan justeras efter marknadsräntan blivit allt vanligare. Dessa obligationer kallas FRN

För de som inte är bekväma med den risken som finns i aktiemarknaden är fonder med företagsobligationer ett utmärkt sätt att ändå få en viss exponering mot företag och en bättre avkastning än ett vanligt bankkonto eller korträntefond.

Alternativ räntefond

Tessin som driver Sveriges ledande plattform för investeringar i fastighetslån har tagit fram Sveriges första fastighetsräntefond.

Fonden förvaltas av Alfakraft fonder och investerar i flera olika fastighetslån på Tessins plattform. Målavkastningen är hela 6-8% per år efter avgifter.

Bästa räntefonden 2022

Det är givetvis svårt att veta exakt vilken räntefond som kommer bli vinnare 2022. Topplistan för 2021 visar att räntefonder inte behöver vara en tråkig sparform utan kan ge ordentlig avkastning. Dessa fonder innebär dock en betydligt högre risk. 

För att hitta rätt fonder för dig behöver du bestämma dig för syftet med ditt sparande och hur länge du tänkt investera pengarna.

Är du helt nybörjare med fonder så rekommenderar jag att du först läser min artikel där jag går igenom allt om fonder för nybörjare.

Räntefonder-portföljgeneratorn

Svenska räntefonder kan vara ett bra alternativ

För trygga placeringar lämpar sig olika former av svenska räntefonder bäst, vill du ta mer risk med större chans till avkastning finns det många andra spännande fonder. Sprid riskerna, läs på och investera inte mer än du är villig att riskera i den typen av fonder. 

Räntefonder noterade i USD eller Euro har de senaste åren påverkats positivt av den allt svagare svenska kronan. Om kronan börjar stärkas blir det motsatt effekt.

Bästa räntefonden 2019

Klicka på fondernas namn för att läsa mer om dessa på Avanza.se.

Hur hittar man bra räntefonder?

Vad som är en bra räntefond avgörs helt med syftet av din investering och vilken tidshorisont du har. Är du ute efter en trygg räntefond för att skydda ditt kapital men ändå med möjlighet till lite avkastning? Då bör du söka efter korta räntefonder eller företagsobligationsfonder som investerar i företag med hög kreditvärdighet. Investerar de även i andra länder? Är fonden i så fall valutasäkrad? 

Ser du räntemarknaden som ett område som kan ge bättre avkastning om du tar högre risk? Då är det framför allt fonder som investerar i tillväxtmarknader eller företag med sämre kreditvärdighet du bör söka bland. Tänk på vilken risk du är bekväm med. Det finns en anledning att företag har ett lågt kreditbetyg.

Jag har jämfört flera olika fondrobotar som finns på marknaden, här kan du läsa om vilken den bästa fondroboten är enligt mig. Jag har även testat att investera 10.000 kr genom Lysa för att skriva ett löpande omdöme.

Hur riskbenägen är du?

Att veta vilken typ av räntefonder med högre risk som kan komma gå bra är mycket svårt att veta. Många tycker också att det är svårare att analysera obligationsfonder än exempelvis aktiefonder. Detta eftersom obligationsmarknaden är mer svåråtkomlig. 

Mycket spelar roll, valutaförändringar, vad dessa obligationer har för värde idag, ränteförändringar och mycket annat. Det finns också en politisk risk i många länder. 

Vill du investera i den typ av räntefonder bör du se det som en krydda i din portfölj och sprida din risker så mycket som möjligt.

Det är viktigt att läsa på om fonden innan du investerar

Eftersom obligationsmarknaden fungerar annorlunda jämfört med aktiemarknaden bör du läsa på vem förvaltaren är. Hur har hen lyckats tidigare? Hur länge har han eller hon förvaltat fonden eller varit aktiv på räntemarknaden? 

Obligationer handlas inte på en börs som aktier gör. Affärerna görs upp mellan stora aktörer och företagen vänder sig direkt till fonder när de vill göra emissioner av obligationer. Det är därför viktigt med en erfaren förvaltare som har gott anseende i marknaden. 

Det är också viktigt att noga läsa på om fondens inriktning och regler, vad investerar den i, hur och på vilket sätt skyddar den sig mot olika risker. Via nätmäklarnas hemsidor kan du få mer information om fonderna. Vad har de för innehav idag? Hur stor del utgör de största innehaven av fonden? Hur har fonden utvecklats historiskt?

Hur kan man investera i räntefonder?

De etablerade nätmäklarna erbjuder ett stort urval av räntefonder från många olika fondbolag. Det är både svenska fonder som handlas i SEK och investerar i svenska obligationer, men de erbjuder också ett stort utbud av räntefonder som investerar i obligationer utgivna av andra stater eller företag i andra länder. Dessa räntefonder handlas oftast i Euro eller USD. 

Tänk på att du i dessa fonder har en valutarisk, men det kan också vara en möjlighet att valutan rör sig i rätt riktning för dig. Valutarörelser kan påverka en fonds utveckling långt mer än själva avkastningen fonden ger.  

Det är enkelt att söka och filtrera ut olika räntefonder på de etablerade nätmäklarnas hemsidor. Du kan filtrera med olika variabler och inriktningar för att hitta de fonder som passar just dig.

Här har jag skapat en jämförelse av nätmäklare.

Investeringssparkonto (ISK) är den populärasta kontotypen

Räntefonder går utmärkt att spara i ISK, kapitalförsäkringar eller vanliga aktie- och fonddepåer. ISK är det vanligaste sättet att spara i fonder. Det är en enkel och förmånlig sparform, där du slipper deklarera varje enskild affär utan beskattas via en så kallad schablonskatt. 

Just nu är egentligen schablonskatten relativt låg, men den är hög i förhållande till den förväntade avkastningen på i vart fall korta räntefonder. Dessa investeringar bör du överväga att göra via en vanlig depå som beskattas med vanlig kapitalskatt på vinsten. Då behöver du dock själv deklarera varje enskild affär.

Lägre risk men även lägre potentiell avkastning

Räntefonder är ett av de bästa sättet att spara med låg risk. Kanske behöver du kapitalet inom kort tid eller tycker aktiemarknaden för tillfället känns osäker. Då är räntefonder ett bra alternativ att spara i med låg risk men ändå chans till en viss avkastning. Håller du dig till fonder som investerar i stabila obligationer i Sverige eller en korträntefond riskerar du inte samma kraftiga nedgångar som ibland inträffar på aktiemarknaden. Men du får heller inte chans till samma goda avkastning som aktier har möjlighet att ge. 

Genom att investera i ex en företagsobligationsfond är du i praktiken med och lånar ut pengar till ett företag. Den maximala avkastningen du kan få är räntan på lånet som företaget betalar. Risken är att företaget inte klarar att betala tillbaka lånet, men är det obligationer utgivna av företag med hög kreditvärdighet är risken relativt liten. Obligationer kan dessutom vara säkerställda på olika sätt. En räntefond investerar oftast i många olika obligationer utgivna av många olika företag där varje räntepapper endast är en liten del av fondens värde. 

Investerar du däremot i aktier har du möjlighet till både avkastning i form av stigande börskurser och aktieutdelningar om företaget går bra. Den risk du tar som aktieägare är att bolaget går i konkurs, då är sannolikt alla dina investerade pengar förlorade.

Räntefonder-portföljgeneratorn

Företagsobligationsfonder

Företag måste finansiera sin verksamhet på olika sätt. Det gör dels genom att de har ett eget kapital som består både av kapital ägarna satsat och vinster från tidigare år. Men en del av finansieringen är också lån. Det är idag väldigt vanligt att den typen av lån görs via obligationer som fonder investerar i. Den typen av fonder kallas företagsobligationsfonder

Det är viktigt att det finns en fungerande kreditmarknad både för företag och stater, för deras investeringar och att täcka underskott som då och då uppstår. Även för oss sparare är det viktigt med en fungerande kreditmarknad och att vi kan placera pengar efter den risknivå som vi önskar.

Realräntefonder

En typ av fonder som inte är så vanlig just nu på svenska marknaden är realräntefonder. Dessa fonder investerar i obligationer  som är inflationsskyddade. Framförallt är det stater som ger ut den typen av obligationer. 

En stor anledningen till att de inte är så vanliga är den förändrade räntemarknaden med låg ränta och centralbanker som investerar direkt i statspapper.

Fördelar

Den stora fördelen med räntefonder är möjligheten till ett tryggt sparande. Det är oftast inte samma risk i räntefonder som på exempelvis aktiemarknaden. Det finns också möjlighet att komma åt exponering mot olika marknader du inte når på något annat sätt. 

Det är alltid viktigt att du bestämmer dig för vilket syfte du har med ditt sparande, hur länge har du tänkt placera dina pengar och vilken risk är du villig att ta?

Eftersom räntemarknaden är så pass låst och i princip oåtkomlig för privatpersoner på annat sätt än genom fonder är det enda alternativet att investera via räntefonder. Då får du tillgång till professionell förvaltning av dina pengar och du slipper ta de enskilda investeringsbesluten själv. En bra förvaltare är alltid värd fondavgiften.

Nackdelar

Tyvärr erbjuder de tryggare varianterna av räntefonder i dagsläget en högst begränsad avkastning. Det beror framförallt på det låga ränteläge som just nu råder och de stimulanser olika centralbanker genomför. 

Det gäller att själv göra avvägande för sitt eget sparande, vad värdesätter du mest – trygghet eller möjlighet till avkastning?

Vill du spara i obligationer eller andra räntepapper är du i princip låst till att göra det via räntefonder. Det blir därmed alltid en fondavgift på ditt räntesparande. Eftersom ränteläget är lågt kan avgiften bli relativt hög i förhållande till den avkastning du får på fonden. Tänk på att avgiften redan är avdragen när du ser den avkastning du fått. 

Det finns inget sätt för privatpersoner att investera i obligationer direkt. För dig som vill och är van att sköta och styra dina investeringar själv i exempelvis aktier är det tråkigt att den möjligheten inte finns för obligationer.

Risker

Det finns alltid en risk med att låna ut pengar, som räntefonder i praktiken gör. Risken är naturligtvis större i fonder som investerar i obligationer från företag med lägre kreditvärdighet än de som investerar i statspapper från trygga länder. Det är risk att vissa företag inte klarar att betala tillbaka de lån de tagit, speciellt om det blir en lågkonjunktur. 

Börjar räntorna stiga från de låga nivåer som vi har idag blir obligationer som är utgivna till lägre räntor mindre värda. Det riskerar att i vart fall tillfälligt begränsa räntefonders avkastning. För att minska den risken har en form av obligationer som kallas FRN blivit allt vanligare. Där justeras räntan på dessa obligationer löpande efter hur marknadsräntorna utvecklas. 

Ser du på räntefonder som haft hög avkastning under en tid kan det vara lockande att investera i dessa. Men hög avkastning på räntemarknaden är alltid detsamma som hög risk och det finns ingen garanti att de fortsätter utvecklas lika bra. Se den typen av räntesparande som en krydda i din portfölj.

Valutarisk

Ytterligare en risk är om du investerar i räntefonder noterade i annan valuta eller räntefonder som investerar i obligationer utgivna i andra länder så uppstår en valutarisk. Valutarörelserna kan vara större än den avkastning fonden i sig ger. Det kan naturligtvis vara en valutavinst, men också ge en valutaförlust. 

Väljer du att investera i räntefonder i stället för aktier riskerar du också få en lägre avkastning på ditt kapital. Det spelar stor roll på sikt hur mycket avkastning du får. Du måste själva avgöra vilken risk du är villig att ta med ditt sparkapital. Det beror också på vad du har för mål och syfte med ditt sparande och vilken sparhorisont du har. 

Det finns en marknad där obligationer köps och säljs, även om den inte är tillgänglig för oss privatpersoner. I tider av oro sjunker ofta värdet på obligationer och därmed räntefonder. Sker det samtidigt som du planerat sälja dina räntefonder kan du på så sätt tappa visst värde av ditt sparande. 

Som med allt annat sparande gäller det att läsa på och förstå vad du investerar i. Det är viktigt att ha ett mål och en plan med sitt sparande. Det är också viktigt att veta vilken risk man själv är villig att ta, du skall kunna sova gott om natten med dina investeringar.

avanza-logotyp
Betyg på AppStore:
4.6/5

Börja investera redan idag!

“Jag rekommenderar Avanza bank som nätmäklare och har majoriteten av mitt sparande hos banken.” – Anton

Läs mer & följ mig: