Läs disclaimer & annonspolicy längst ned på sidan.

Investera i råvaror – köp och handla råvaror februari 2023

Investera i råvaror

Känner du dig lockad att investera i råvaror?

Bra!

I denna artikeln kommer jag gå igenom hur du enkelt kan börja investera i råvaror i flera olika kategorier. Jag kommer dessutom gå igenom 3 olika handelsplattformar och ge min åsikt samt för- & nackdelar för att du enkelt ska kunna göra val av plattform som passar dig bäst.

Nu kör vi!

Innehållsförteckning

Handla och investera i råvaror

Det finns många nätmäklare som du kan använda för att börja investera i råvaror. Vilken som är bäst beror mycket på hur du vill investera. Det går bland annat att använda CFD handel, aktier i bolag som arbetar med råvaror, ETF:er som investerar i råvaror och så vidare.

Ofta när man handlar råvaror, framförallt när man handlar kortsiktigt, så använder man hävstång. Det här är inte något man har hos de allra flesta nätmäklare, utan det är något som du framförallt kan göra på tradingplattformar. Det här är en av anledningarna till att eToro är ett så pass bra val för den som ska börja investera i råvaror.

Det är samtidigt viktigt att välja en plattform som har god service, ett bra utbud med råvaror och gärna annat. Du kan också komplettera genom att använda mer än en plattform, exempelvis genom att använda en för kortsiktiga investeringar i form av trading och sedan en annan för ditt långsiktiga sparande.

Är du mer intresserad av tradingmäklare att handla råvaror med så rekommenderar jag att du läser min kompletta guide  där jag går igenom de 3 bästa tradingmäklarna för handel med råvaror.

[table id=11 /]

1. eToro

eToro är en stor internationell tradingplattform som erbjuder ett stort utbud med många olika värdepapper. Du kan bland annat investera i råvaror och det går även att handla med hävstång. Det finns framförallt certifikat men du hittar även aktier, fonder och valutor.

Fördelar med eToro

Nackdelar med eToro

etoro-logo
5/5
[table id=20 responsive="scroll" /]

2. IG

IG är en annan stor internationell aktör med ett enormt utbud med många olika marknader. På marknaden för tradingplattformar är det här en av de stora med över 100 000 användare. Med bra finansiella produkter för att investera så har man etablerat sig. Det är framförallt mycket fokus på CFD-handel så det gäller att vara försiktig, som IG själva nämner är det väldigt många som förlorar pengar på det.

Fördelar med IG

Nackdelar med IG

IG logo
4/5
[table id=21 responsive="scroll" /]

3. Avanza

Avanza är Sveriges ledande nätmäklare för framförallt aktier och fonder. Man har över 1,3 miljoner användare och det finns väldigt mycket i utbudet. Du hittar bland annat svenska och utländska aktier, alla stora fonder och Avanza har även sina egna fonder i utbudet.

När det gäller råvaror så finns det certifikat med fast hävstång här. Det är ganska begränsat och det gäller inte heller alla råvaror. Samtidigt så har Avanza aldrig varit en plattform för kortsiktiga investeringar, så det begränsade utbudet är inte direkt förvånande. Det är däremot ett av de bättre alternativen för långsiktiga investeringar, till exempel för ditt sparande.

Fördelar med Avanza

Nackdelar med Avanza

avanza-logotyp
 
5/5

Jag använder Avanza bank själv!

Varför ska man investera i råvaror?

Det finns många anledningar till att investera i råvaror. Det handlar framförallt om diversifiering då många råvaror är nödvändiga, så ekonomiska kriser som leder till nedgång på börsen påverkar ofta inte råvaror. Det här gäller framförallt en del metaller där du till och med kan få en bättre avkastning när börsen går ned.

Det betyder däremot inte att råvaror är en perfekt investering, det kan vara väldigt hög risk och du kan lätt förlora dina pengar om du går in med dålig timing eller inte har förstått hur en vissa råvara fungerar.

Det här innebär att du måste vara försiktig. Precis som med aktier, börshandlade fonder och andra värdepapper så kan det lätt gå illa om man handlar på impuls och då kan du förlora dina pengar. Gör en ordentlig analys och läs alltid på om en råvara innan du går in med ditt kapital.

Fördelar

Nackdelar

Hur fungerar marknaden för råvaror?

Råvaror är en viktig del i allas liv. Många råvaror behöver vi så gott som dagligen, exempelvis vatten, bomull, olika spannmål och olika viktiga metaller. Det finns också ett antal som vi kanske inte nödvändigtvis behöver men som används i stora mängder, exempelvis kaffe och kakao.

Beroende på råvaran så finns det sedan en mängd olika sätt att investera. För kortsiktig handel så är det ganska vanligt med certifikat, något som tradingplattformar som eToro erbjuder. Det gör det ofta möjligt att handla med hävstång för en större risk i utbyte mot en chans för bättre avkastning.

Det finns också aktier olika bolag som arbetar med råvaran, antingen med att utvinna den eller genom att tillverka något med den. Det finns också fonder, ETF:er och dylikt som du kan investera i. En del har även futures, terminskontrakt på svenska.

Faktorer som påverkar priset på råvaror

Innan du investerar i en råvara är det otroligt viktigt att du förstår dig på den. Handlar du råvaran med certifikat eller genom CFD-handel så är risken ganska hög och du måste då veta hur priset utvecklas och vad det påverkas av.

Priset kan bland annat påverkas av säsongen. Ett tag innan skörden av exempelvis spannmål så är det inte ovanligt att priset är högre, det finns en hög efterfrågan men tillgången är lägre. Då är priset vanligtvis lägre under perioden då man skördar den.

Det är inte bara tillgång och efterfrågan som påverkar priset hos en råvara. Politik och världshändelser kan också påverka priset. Reglering och olika politiska satsningar kan exempelvis leda till en minskad efterfrågan av något. Även tillgången kan påverkas, exempelvis då ett gruvbolag inte längre får bryta en viss metall.

Katastrofer och dylikt kan leda till sämre skördar, det är till exempel inte ovanligt att priset går upp när skörden har varit dålig. Det här drabbar olika spannmål, men även till exempel kaffe. Där är därför viktigt att hålla koll på vad som händer i världen och hur det kan påverka en råvara och dess pris.

Energiråvaror

Energiråvaror är framförallt råolja och naturgas, två väldigt populära råvaror att investera i. Alla behöver energi och dessa två är väldigt effektiva alternativ. När nu allt mer ska elektrifieras så kommer behovet att konstant att öka, och dessa två är stora alternativ på marknaden.

Industriella metaller

Industriella metaller är bland annat metaller som aluminium, något som vi använder allt mer för att tillverka bland annat bilar. Det här innebär ett efterfrågan konstant ökar. Koppar är ett annat bra exempel, i tillväxtländer som Kina och Indien räknar man med att efterfrågan kommer att öka rejält när deras medelklass blir allt större. Uran ökar också då allt fler länder, inte minst i Asien, använder kärnkraft.

Metaller

Det finns såklart fler metaller och industriella metaller är inte det enda, även om dessa är intressanta på grund av det konstanta behovet. Det finns också icke-industriella som guld. Silver är både industriell och inte, då den används allt mer i elektronik men också är i samma kategori som guld.

Dessa är också viktiga, men används inte på samma skala. Tittar man till exempel på guld eller platina så används det också som lyxvara. En del, inte minst guld, är bra när börsen faller och mot inflation.

Vilka råvaror går att investera i?

Det finns väldigt många råvaror och du kan investera i de allra flesta. Med vissa kan det vara lite svårare, exempelvis med vatten. Det finns inte direkt certifikat för detta, men du kan ofta investera genom aktier, ETF:er eller dylikt.

För att du ska få lära dig lite mer om hur råvaror fungerar så har vi här skapat en bra lista som du kan hänvisa till. Det här är alla råvaror som finns tillgängliga för handel, framförallt de som går att köpa eller investera direkt i.

[table id=5 responsive="scroll" /]

Energi

Energi är som sagt framförallt råolja och naturgas. När du investerar i detta så investerar du inte bara i en råvara utan också i hela industrin. Innan du börjar med någon handel så kan det vara bra att se över hur du vill äga råvaran, för med energiråvaror finns det flera alternativ.

Naturgas

Naturgas är ganska volatilt men efterfrågan har ökat markant under åren, inte minst i Europa där vi ser en ordentlig brist på just naturgas. Det är samtidigt något som påverkas starkt av politiken, så för den som har god timing kan det här vara en lukrativ investering.

[table id=20 responsive="scroll" /]

Råolja

Det här är en favorit hos många traders, inte minst tack vare dess volatilitet. Det här gör den ganska svår att handla på grund av risken, som knappast blir lägre om man gör det med hävstång. Ofta görs det direkt via certifikat, men det finns många aktier och fonder också.

[table id=20 responsive="scroll" /]

Metaller

Metaller är populära råvaror och det finns både stabila och volatila investeringar att göra här. Du har kända exempel som guld och silver, men det finns också mindre kända som nickel, palladium och så vidare. När du ska investera i en råvara så är det viktigt att fundera på hur den används och vad som påverkar priset inom en nära framtid. För daytrading är också teknisk analys ett bra verktyg innan man börjar investera.

[table id=20 responsive="scroll" /]

Guld

Guld är något som många använder för att skydda sig mot inflation och för långsiktigt sparande. Det finns däremot en del kraftiga prisrörelser om man har god timing, inte minst när börsen och ekonomin är osäker. Du kan visserligen köpa aktier, fonder och certifikat men det går också att köpa fysiskt guld som du kan förvara på en säker plats.

[table id=20 responsive="scroll" /]

Silver

Silver jämförs ofta med guld och många experter menar att silver ofta är undervärderat. Samtidigt så är silver intressant inom tekniken då mycket av den moderna tekniken kräver silver för att den ska kunna tillverkas. Du kan köpa fysiskt guld, köpa aktier och fonder eller använda certifikat.

[table id=20 responsive="scroll" /]

Palladium

Palladium används bland annat till smycken och elektronik, men framförallt till moderna elbilar. Det är samtidigt väldigt dyrt och sällsynt, så det finns en hel del att titta på här för investerare, men det gäller också att vara försiktig med prisrörelserna.

[table id=20 responsive="scroll" /]

Nickel

Nu när vi tillverkar allt fler elbilar så har nickel blivit väldigt viktigt. Det är däremot ingen bristvara, så den är inte riktigt lika volatil som exempelvis palladium. För kortsiktig handel gäller det antingen bra timing för ens handel eller att man använder hävstång.

[table id=20 responsive="scroll" /]

Koppar

Koppar är en stor industrimetall som används till mycket. Efterfrågan väntas öka framförallt i Asien när deras ekonomier växer. När deras medelklass blir större så ökar efterfrågan på produkter som använder koppar.

[table id=20 responsive="scroll" /]

Uran

Uran används framförallt till kärnkraftverk, men anses vara en aning kontroversiell inte minst då det också kan användas till kärnvapen och annan vapenteknologi. Uran väntas ha en stor efterfrågan i framtiden då Asien använder allt mer kärnkraft.

[table id=20 responsive="scroll" /]

Aluminium

Aluminium är det inte direkt en brist på men efterfrågan på det har exploderat, inte minst nu när nästan alla biltillverkare har börjat använda det mer och mer.

[table id=20 responsive="scroll" /]

Platina

Platina har väldigt mycket gemensamt med palladium och används också till bland annat smycken och olika typer av elektronik. Det är däremot inte lika sällsynt som palladium och är med andra ord billigare än det.

[table id=20 responsive="scroll" /]

Boskap

Boskap används framförallt till mat och konsumtionen i världen är enorm. Majoriteten i världen får sitt protein från någon form av boskap och det kommer inte att förändras inom en nära framtid. I många delar av världen ökar konsumtionen.

Ungnöt

Ungnöt är kalvar som har fötts upp och sedan valts ut för slakt. Marknaden är inte lika stor som den för nötkreatur, men det är en separat marknad, en underkategori kan man se det som.

[table id=20 responsive="scroll" /]

Grismagar

Grismage används som det är i bland annat asiatiska länder. I länder som Kina och Filippinerna använder man det bland annat som en ingrediens. Här i Europa används det främst till bacon.

[table id=20 responsive="scroll" /]

Nötkreatur

Nötkreatur är en massiv marknad och totalt så konsumeras ungefär 60 miljoner ton varje år. Det finns gott om spekulanter och du kan enkelt investera genom ETF:er eller genom futures, alltså terminskontrakt.

[table id=20 responsive="scroll" /]

Slaktsvin

Fläskkött är ännu större än nötkreatur och totalt så konsumeras cirka 100 miljoner ton varje år. Precis som nöt så kan du investera genom futures och ETF:er.

[table id=20 responsive="scroll" /]

Spannmål

Spannmål är en enorm kategori och som är livsviktig för världen. Det är inte en överdrivet volatil marknad men väder och hur bra skörden är kan påverka priset. Det är ovanligt med certifikat här, med ett par undantag. Det vanligaste är aktier eller terminskontrakt, så kallade futures.

Majs

Futures för majs har funnits väldigt länge och har därför blivit ett populärt alternativ för att investera i råvaror, inte minst gällande spannmål.

[table id=20 responsive="scroll" /]

Vete

Vete används i hela världen och är därför extremt viktigt. För att handla det finns terminskontrakt, ETF:er och aktiebolag som skördar vete eller använder det i sina produkter.

[table id=20 responsive="scroll" /]

Ris

Ris är det sädesslag som konsumeras allra mest, så det är en enorm marknad. Det är samtidigt en råvara där priset är väldigt säsongsbaserat, vilket ofta är fallet med råvaror som just spannmål.

[table id=20 responsive="scroll" /]

Havre

Havre går enkelt att investera i genom olika företag som använder det. Det finns gott om alternativ här, om aktier inte passar dig så går det också att köpa genom terminskontrakt.

[table id=20 responsive="scroll" /]

Sojabönor

Sojabönor är en stor råvara och det är inte bara att den äts i stora mängder, den används också till boskap som näringskälla.

[table id=20 responsive="scroll" /]

Korn

Korn används också till boskap då det är en kostnadseffektiv föda. Utöver det så äter människor det också i stora mängder.

[table id=20 responsive="scroll" /]

Mat

När man pratar om spannmål så är det många som tänker på mat, men det finns också en kategori för just mat. Här hittar du bland annat socker och kakao.

[table id=20 responsive="scroll" /]

Socker

Socker används till mycket, inte bara bakverk. Utöver att baka och tillverka godis så används det bland annat till att tillverka etanol. Finns som certifikat, terminskontrakt och aktier.

[table id=20 responsive="scroll" /]

Bomull

Bomull är enormt då vi använder det till kläder. Få andra material har så många positiva egenskaper som bomull har. Det är därför svårt att ersätta och efterfrågan är fortsatt hög. Du hittar det som certifikat, aktier och futures.

[table id=20 responsive="scroll" /]

Kaffe

Kaffe konsumeras över hela världen och vi har gjort det i tusentals år. Du hittar det framförallt som aktiebolag och futures. För att förstå hur stor marknaden är så räcker det med att titta på USA, där 1,6 av deras BNP kommer från kaffeindustrin.

[table id=20 responsive="scroll" /]

Kakao

Kakao används bland annat vid tillverkningen av choklad, men också för bland annat hudvård. Det finns ofta som certifikat och futures. Det finns också chokladaktier som är värda att titta på.

[table id=20 responsive="scroll" /]

Apelsinjuice

Apelsinjuice är förvånansvärt volatil och är därför populär bland swingtraders.

[table id=20 responsive="scroll" /]

Övriga råvaror

Här kommer övriga råvaror som inte passar i resten av listan.

Cannabis

Cannabisaktier och certifikat har varit väldigt heta under senaste åren. Med mer legalisering så kommer marknaden bara att öka. 

[table id=20 responsive="scroll" /]

Timmer

Timmer används av hela världen och är väldigt viktigt, samtidigt som en del reglering av det leder till en brist. Kan handlas genom exempelvis ETF:er.

[table id=20 responsive="scroll" /]

Vatten

Vatten är svårt att investera i men det går genom bland annat olika vattenaktier och ETF:er. Det finns däremot inte certifikat eller liknande.

[table id=20 responsive="scroll" /]

Övrigt bra att veta

Råvaror är en intressant investering och det är inte bara guld och silver som är intressant. Guld är visserligen ganska bra mot inflation men det kan också vara volatilt under perioder. Om det är sådant som intresserar dig bör du också titta på andra metaller som uran, palladium och platina.

Råvaror är samtidigt riskfyllda och en del förlorar pengar på sina investeringar. Du måste därför vara försiktig vid handel av råvaror, oavsett om det är metal, spannmål eller mat som du handlar. Med god timing och kunskap så finns det däremot pengar att hämta här för den som vill göra en investering.

Disclaimer

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 78-79% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Aktieskolan.se har ett partnerskap tillsammans med IG.com.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.