Nyhet från Avanza: Avanza Fastighet by Norhammar

Disclaimer: När du köper en produkt eller öppnar ett konto genom mina länkar erhåller jag en finansiell ersättning från respektive partner. Läs disclaimer och annonspolicy längst ner på sidan.

Avanza fastighet by Norhammar

Avanza bank lanserar ännu en gång en egen fond – den här gången heter fonden Avanza Fastighet by Norhammar. Det är väl uppenbart, men genom att investera i fonden så får du exponering mot fastighetssektorn. 

I den här artikeln går jag igenom fonden och nämner ett par för och nackdelar för att du enkelt ska kunna se om det är något för din portfölj. 

Artikeln publiceras i samarbete med Avanza bank.

avanza-logotyp

Vad investerar Avanza Fastighet i?

Avanza Fastighet investerar i olika bolag, stora som små, som anpassas löpande utefter den aktuella konjunkturen och ränteläget. Det görs omsorgsfulla analyser och prognoser om framtiden för att avgöra vilka bolag som är aktuella att investera i.

Fonden investerar i 20 – 30 stycken företag med en investeringshorisont på mellan två och tre år. Peter Norhammar som förvaltar fonden blickar givetvis flera år framåt för att se till att alltid ligga steget före. 

I fonden kommer det finnas börsnoterade fastighetsbolag från den nordiska marknaden som alla har fokus på tillväxt och urbanisering. 

Avanza fastighet by Norhammar exponering
Grafik lånad från Avanza.se och visar en sammanställning av börsnoterade nordiska fastighetsbolag.

Det är Peter Norhammar (Länk till Peters LinkedIn) som bestämmer vilka bolag som ska få finnas med i fonden – här kan du läsa mer från honom. För att bestämma bolag lägger han mycket tid på att identifiera mark, byggnader och organisationer som har potential till framtida värdeökning. Han ser till att medverka i diverse bolagsmöten för att se till att ledning och organisationen i de aktuella bolagen arbetar på ett bra sätt. 

Självklart är ekonomin viktigt när det kommer till analys men Norhammar tittar också på andra frågor såsom juridiska och byggnadstekniska frågor. Genom att göra noggranna beräkningar och analyser investerar Avanza Fastigheter enbart i bolag som kan skapa värde för aktieägarna genom lönsam tillväxt och framtidspotential.

Fördelar med att investera i fonden

En av de största fördelarna är såklart att fonden förvaltas av stjärnförvaltaren Peter Norhammar. Han har en stark bakgrund där han i över 25 års tid arbetat inom finans- och fastighetsbranschen och dessutom har förvaltat den framgångsrika fonden Länsförsäkringar Fastighetsfond.

Här nedanför radar jag upp ytterligare tre fördelar jag ser med fonden Avanza Fastighet by Norhammar.

 • Stor efterfrågan på fastigheter nu och i framtiden
  Antalet människor på jorden ökar men mängden mark vi har tillgång till är konstant. Eller ja, mängden mark minskar till och med något på grund av de ökade havsnivåerna.
  Faktum är att sedan 1950 har världens befolkning tredubblats, något som lett till ökad efterfrågan på fastigheter.
  Efterfrågan på fastigheter förutspås bli ännu större och värdet på dem ökar över tid. Allt fler människor flyttar också till storstäder vilket påverkar utvecklingen inom fastighetsbranschen.

 

 • Positiv historisk avkastning inom fastighetsbranschen
  Fastighetsindex har över tid presterat avsevärt mycket bättre jämfört med breda börsindex. De senaste tio åren har Carnegies fastighetsindex genererat lite mer än 620 procent i avkastning.
  Detta går att jämföra med Stockholmsbörsen som under de senaste tio åren åstadkommit en avkastning på drygt 250 procent.
  Med god marginal har fastighetsindex presterat bättre än breda börsindex även under längre tidsperioder än bara tio år tillbaka.

 

 • Fastighetsbolag får in stabila intäkter från hyror
  Fastighetsbolag får generellt in stabila intäkter i form av hyror från hyresgäster. Många hyreskontrakt varar åtminstone i ett år vilket är en försäkran för fastighetsbolagen. 

Nackdelar

Såklart har fonden också sina nackdelar, på samma sätt som med mycket annat. Här nedanför går jag igenom de nackdelar jag ser med fonden.

 • Hög risk (risknivå 6 av 7)

Att spara i fonder generellt är en risk. Övergripande har det varit ett bra sätt för att få sina pengar att växa men det är ingen som vet hur framtiden ser ut. Börsen går både upp och ner. Det är inte alls säkert att du får tillbaka ditt investerade kapital. 

Just denna fonden har en hög risk. Fonden ligger på risknivå 6 där 7 är den högsta nivån. Det är viktigt att du inte investerar mer än vad du har råd med för att inte riskera att skuldsätta dig själv.

 • Hemmakontor kan komma att utnyttja fastighetsbranschen 

Bolag väljer i allt större utsträckning att låta sina anställda arbeta hemifrån. Väljer fler människor att arbeta hemifrån kan det leda till att företag behöver minska sin kontorsyta alternativt säga upp den helt. Detta skulle kunna påverka fastighetsbranschen negativt.

Samtidigt vill många bolag fortsatt behålla sin kontorsyta då det finns en vilja av att ses på kontoret. 

Många av de som väljer att arbeta hemifrån kan komma att vilja utöka sitt boende för att få plats med ett hemmakontor. Den situationen däremot skulle gynna fastighetssektorn. 

Fastighetsaktier har en varit en bra investering historiskt

Som jag tog upp som en fördel längre upp i artikeln har fastighetsaktier en hög historisk avkastning. Börsnoterade fastighetsaktier har under en längre tid haft en högre avkastning i jämförelse med börsindex. 

Sedan slutet av förra året är det främst oron för stigande räntor som påverkat aktier inom fastigheter negativt. Fastighetsföretag ses ofta som räntekänsliga men det ger inte en helt rättvis bild. 

Företagens genomsnittliga belåningsgrad ligger på 45 procent. Den är lägre än på många år. Den genomsnittliga räntebildningen ligger på cirka 3 år vilket innebär att det tar lång tid innan eventuella ränteökningar skulle påverka resultaträkningarna betydligt.

Historisk avkastning fastigheter
Grafik lånad från Avanza.se och visar historiska avkastningen för Stockholmsbörsen vs Carnegies fastighetsfond.

Historiskt sett har perioderna av nedgångar visat sig vara bra tillfällen att köpa aktier och ta sig in i en långsiktigt stark trend. Avanza har studerat det historiska handelsmönstret på börsen och ser att inför den första räntehöjningen i fas med fler räntehöjningar så präglas den ofta av osäkerhet, oro och svag börsutveckling. 

När den första räntehöjningen tagit plats så försvinner osäkerheten. Detsamma om en tydlig kommunikation kommer från Centralbanken. Som följd av detta stiger börsen och då brukar fastighetsaktier tillhöra de segrande aktierna.

Jag vill dock upplysa om att en positiv historisk avkastning inte behöver betyda att mönstret kommer följa samma spår. På börsen kan det när som helst gå nedåt så även avkastningen. 

Läs mer & följ mig: