Läsarfråga – vad händer om ett bolag från Pepins börsnoteras?

Disclaimer: När du köper en produkt eller öppnar ett konto genom mina länkar erhåller jag en finansiell ersättning från respektive partner. Läs disclaimer och annonspolicy längst ner på sidan.

pepins bolag börsnotering

För ett par dagar sedan fick jag en mycket bra läsarfråga från aliaset Fia. Fia undrade vad som skulle hända med hennes aktier om ett bolag hon investerat i via Pepins skulle börsnoteras. Jag tycker att det var en bra fråga och känner mig övertygad om att flera undrar samma sak.

pepins bolag börsnoteras

Vad händer om ett bolag du investerat i via Pepins börsnoteras?

Jag kände mig själv inte helt säker och vill givetvis inte ge ut några felaktiga svar. Därför kontaktade Carl Klingstedt som arbetar med Investor Relations på Pepins. För att undvika att jag “skriver om texten” och på så sätt kanske skapar missuppfattningar eller liknande så kopierar jag in Carls mail till mig här nedanför:

Om ett ”Pepinsbolag” ska noteras kan det givetvis ske på många olika sätt. Två möjliga lösningar är:

1. Målbolaget noteras.
Detta bolag har ofta få delägare eftersom alla ”Pepinsägare” finns i det publika holdingbolag som skapats för emissionen. Först måste därför målbolaget bli publikt och sedan göra en emission för att öka antalet ägare. ”Pepinsägarna” finns då kvar som ägare via holdingbolaget och holdingbolaget kan välja om man vill delta i den emission målbolaget gör för att försvara sin ägarnivå. Sannolikt vill dock ägarna i holdingbolaget bli direktägare det noterade bolaget och kan därför erbjudas att konvertera sina aktier i samband med noteringen.

2. Holdingbolaget noteras.
Det bolaget är redan publikt och har en spridd ägarbild. Holdingbolaget kan apportera in målbolaget genom att betala grundarna och ev övriga ägare i målbolaget med egna aktier. Därmed finns all verksamhet och allt ägande i holdingbolaget som då sannolikt också övertar målbolagets namn.


Det känns givet att vilja direktäga det noterade bolaget genom stamaktier. Det ska bli mycket spännande och se hur de löser detta första gången när det blir aktuellt. Eftersom det borde avgöra mycket om Pepins har en stark spännande ljus framtid eller om vi småsparare kommer tappa förtroende, lust och vilja att investera i tillväxtbolagen om inte en eventuell börsnotering är bra för oss.

Jag vill rekommendera och berömma Pepins support som har varit fantastisk de 4-5 gånger jag har kontaktat dem det senaste året!

Som Carl Klingstedt skriver så finns det ytterligare tillvägagångssätt. Hur tycker ni bästa lösningen är vid en eventuell börsnotering? Vilket av de två sätten ovanför tror ni är bäst?
Läs mer om att investera i onoterade tillväxtbolag via Pepins! (ad)