Räkna på en privat balansräkning

Disclaimer: När du köper en produkt eller öppnar ett konto genom mina länkar erhåller jag en finansiell ersättning från respektive partner. Läs disclaimer och annonspolicy längst ner på sidan.

privat-balansräkning

Dagens tips: Se dig själv som ett litet företag. Upprätta en privat balansräkning varje år!

Vad menar jag med en privat balansräkning?

Varje år upprättar och rapporterar samtliga företag i Sverige en balansräkning. Balansräkningen används för att kunna få ett resultat på hur mycket kapital företaget har. Detta räknas ut genom att ta alla tillgångar minus skulder. Balansräkningen kan, lite förenklat, även visa “hur bra företaget mår” ur ett ekonomiskt perspektiv.

Tillbaka till dagens tips; Upprätta en privat balansräkning varje år!
Jag hjälper er givetvis med en genomgång här nedanför i inlägget!

Privat balansräkning – Tillgångar

Jag har valt att redovisa mina tillgångar i tre olika kategorier. Kategorierna är inspirerade från företagandets värld och jag har valt att redovisa olika tillgångar beroende på hur lång tid det skulle ta att förvandla dessa till rena kontanter:

 • Likvida tillgångar – ett par timmar
  Mina likvida tillgångar är alltså kontanter och sparpengar på ej låsta bankkonton.
 • Korta placeringar – ett par dagar
  Mina korta placeringar är tillgångar som går att omsätta till kontanter inom ett par dagar vid behov. I denna kategori redovisar jag t.ex. aktier, fonder och fysiska investeringar som guld & silver (och ja, jag ser givetvis mitt aktiesparande som ett långsiktigt sparande).
 • Maskiner & Inventarier – någon månad
  Mina maskiner & inventarier är, precis som det låter, saker som bilar, husvagn, båt, motorcykel m.m. Med andra ord tillgångar som går att sälja av och omvandla till kontanter inom en månad.
  För att specificera ännu tydligare: Möbler och elektronik räknas inte in. Däremot alla “mobila fysiska tillgångar”.
 • Anläggningstillgångar – ett par månader
  Mina anläggningstillgångar kan vara din bostad, semesterboende, andelslägenhet med mera. Vanligtvis behöver jag hitta en ny bostad när jag väl väljer att avyttra nuvarande för att omvandla tillgången till kontanter. För att göra det enklast i balansräkningen så tycker jag att du ska använda dig av nuvarande värderingspris på din bostad (givetvis utan att räkna med glädjesiffror).
 • Långsiktiga placeringar – ett par år
  Mina långsiktiga placeringar är t.ex. om du äger ett företag, hyresfastighet eller annat som relaterar till en verksamhet som inbringar inkomster. Vill du göra det enkelt för dig, som jag väljer att göra i mitt exempel här nedanför, så kan ni använda nyckeltalet “Fritt eget kapital” i respektive bolag.
  Förklaring av Fritt eget kapital: Det egna kapitalet består av det kapital som ägarna satt in i företaget. Detta omfattar startkapitalmen också kapitaltillskott som satts in i efterhand, samt vinster som återstår efter aktieutdelning eller egna uttag.
  Om årets resultat är positivt påverkas även eget kapital i positiv riktning. Genom att ägarna återinvesterar vinster i företaget förstärks det egna kapitalet. Det egna kapitalet kan vara avgörande för hur företaget klarar sig om sämre tider skulle inträffa. När det egna kapitalet förstärks ökar även verksamhetens självfinansiering, och beroendet av kreditgivare minskar.
  I aktiebolag och ekonomiska föreningar skiljer man mellan bundet eget kapital och fritt eget kapital. Bundet kapital måste användas inom företaget, och får alltså inte användas för vinstutdelning.
  – Förklaringen är hämtad från e-conomic.se
   

Privat balansräkning – Skulder

 • Kortfristiga skulder – ett par års avbetalning
  Mina kortfristiga skulder är skulder som ska betalas av inom ett par år. Exempel på dessa kan vara konsumerande skulder/lån som bil, båt, kreditkort, blanco lån och andra typer av kortare lån.
 • Långfristiga skulder – minst 5 års avbetalning
  Mina långfristiga skulder är lån och skulder som har en längre avbetalningstid än 5 år. De vanligaste långfristiga skulderna är bolån för någon typ av fastighet eller bostadsrätt och studielån.

Privat balansräkning – Eget kapital

Som jag nämnde i början av inlägget så får du fram nyckeltalet “Eget kapital” genom att addera alla dina tillgångar för att sedan subtrahera alla dina skulder. Summan du har kvar är ditt totala ekonomiska värde.


Västkustinvesterarens Privata Balansräkning

Här nedanför har jag sammanställt min Privata balansräkning daterad 7 februari 2017. Jag har som sagt gjort det lite enklare för mig själv när jag valt att räkna med företagets “Fritt eget kapital” istället för summan som skulle finnas kvar efter att jag skattat ut pengarna genom aktieutdelning/lön.

Privat balansräkning
Privat balansräkning

Något som blir mycket överskådligt är hur mycket pengar som sitter bundna i bostadsrätten. Värderingen av bostaden fick jag av mäklaren senast i slutet av November 2016 men jag räknar med att den inte har minskat .
Jag har alltså ett Eget kapital på över 1.000.000 svenska kronor innan jag har fyllt 27 år. Jag ger mig själv en liten klapp på axeln men jobbar vidare mot målet att ha över 1.000.000 svenska kronor placerade i aktier hos Avanza och alternativa investeringar året då jag fyller 30. Det kommer att bli tufft att nå, särskilt om vi skulle få uppleva en börskrasch innan dess.

Nu uppmanar jag er att göra er egen balansräkning för att få fram ert privata Egna kapital. Dela gärna med er av er ålder och resultat här nedanför i kommentarerna!


Tack till bloggaren utanforboxen.se som gav mig idén och inspiration till att skriva detta blogginlägg!

Läs mer & följ mig: