Samla dina fribrev (tjänstepension) och maximera din pension​

Disclaimer: När du köper en produkt eller öppnar ett konto genom mina länkar erhåller jag en finansiell ersättning från respektive partner. Läs disclaimer och annonspolicy längst ner på sidan.

Flytta pensionen

Har du som de flesta av oss haft olika anställningar och därmed flera olika tjänstepensioner?

Den 1 april träder en lagändring igenom som hjälper dig att bland annat samla dina fribrev (gamla tjänstepensioner) till lägre avgifter och möjligheten till att skapa en högre avkastning. Det innebär helt enkelt att du nu har möjligheten till att förbättra din pension!

I den här artikeln berättar jag mer om varför du bör använda Pensionsflytten.se för att maximera din pension.

Let’s go!

Vad är Pensionsflytten.se?

Pensionsflytten.se erbjuder hjälp med att bland annat flytta och samla sin tjänstepension på ett och samma ställe för att få en bättre överblick över sitt totala tjänstepensionssparande. På så sätt kan du få ner avgifterna i sitt sparande och även öka din framtida pension. 

Pensionsflytten kan därför vara extra bra för dig som har haft flertalet arbetsgivare under sin karriär, och därmed också har sitt tjänstepensionssparande utspritt hos flera olika aktörer.

Gamla tjänstepensionsparanden, sådana där det upphört att göras avsättningar, kallas också fribrev. Sådana kan ofta vara fördelaktiga att flytta över till den aktör där man får sina nuvarande avsättningar till tjänstepensionen. På så sätt får man allt sparande på ett och samma ställe. 

På Pensionsflytten.se ges man också möjlighet att lära sig mer om just pension och fribrev med mera.

Pensionsflytten-logotyp-2

Lagändringen den 1 april ger dig följande fördelar:

Förutsättningslöst och kostnadsfritt!

Hjälper dig att samla gamla pensionsförsäkringar

En av de stora fördelarna med att använda sig av Pensionsflytten.se är att man där kan få hjälp med att samla alla sina gamla pensionsförsäkringar. De berättar med informationsrik text hur man kan göra för att åstadkomma detta. 

Det krävs alltså inte att man själv har någon egen direkt förståelse för hur detta ska göras – utan Pensionsflytten ger all nödvändig information som krävs för attdu ska kunna få din tjänstepension samlad hos en och samma aktör.

Flytträtten förbättras från och med den 1 april

Möjligheten att flytta sin pension mellan de olika aktörerna på pensionsmarknaden har länge varit ett hett diskuterat ämne. 

Många har ansett att pensionsbolagen medvetet gjort det dyrt och besvärligt att flytta pensionen – för att på så sätt se till att minska risken att tappa pensionssparare till billigare eller bättre konkurrenter. 

Regeringen har dock nu äntligen lagt fram ett av många efterlängtat lagförslag som innebär att möjligheten att flytta sin tjänstepension kommer vara avsevärt förbättrad från den 1:a april i år (2021).

Det här beskedet är dåliga nyheter för de företag som genom höga avgifter försökt hindra konsumenter att flytta sitt sparande.

En pensionsflytt får kosta max 600 kr

Det nya lagförslaget innebär att en flytt av tjänstepensionen efter den 1:a april max får kosta 600 kr. Det gör att dyra pensionsbolag tappar mycket av den inlåsningseffekt som de kan åstadkomma genom att ta ut höga flyttavgifter. 

Finansmarknadsminister Per Bolund beskrev det bland annat med; “Det här beskedet är dåliga nyheter för de företag som genom höga avgifter försökt hindra konsumenter att flytta sitt sparande”.

Det kommer alltså framöver vara möjligt för många att flytta sitt pensionssparande till billigare aktörer som gör att möjligheten till en bra pension ökar markant.

Vad är ett fribrev?

När man avslutar en anställning så avslutas också avsättningarna till den tjänstepension som man haft under tiden man varit anställd hos den arbetsgivaren. När detta sker, att avsättningar slutar betalas in, så övergår pensionsförsäkringen till att bli ett så kallat fribrev. 

Kapitalet på ett fribrev fortsätter sedan att utvecklas på samma sätt som om pensionsförsäkringen fortlevt, med den enda skillnaden att det inte längre sker några nya insättningar från arbetsgivaren.

Läs mer om hur du kan flytta fribrev och samla din tjänstepension.

Varför ska man samla sina tjänstepensioner?

Det finns flera fördelar med att undvika att ha flera fribrev och därmed pensionssparandet väldigt utspritt. De tre största fördelarna tycker jag är; 

  • Minska avgifterna
    Pensionsbolagen tjänar pengar genom att ta ut avgifter för det sparande man har hos dem. Genom att flytta pensionsförsäkringarna kan man se till att välja en aktör med låga avgifter samt se till att man också undviker eventuella avgifter som man i nuläget betalar dubbelt av. 

  • Maximera avkastningen
    När allt sparande är samlat så är det lättare att få en bra överblick över ens sparande och se till att man har en bra mix av värdepapper och en god riskspridning. Det i kombination med lägre avgifter gör att man kan maximera avkastningen och ge sig själv så bra förutsättningar som möjligt att få en bra utveckling på tjänstepensionen. 

  • Optimera ditt pensionssparande
    Med ett samlat sparande och en enhetlig strategi för sitt så ökar sannolikheten att lyckas skapa en god avkastning över tid och få en bra pension. All ökad avkastning man lyckas generera räknas nämligen, då ränta på ränta effekten över långa tidshorisonter gör att även små förbättringar i ens sparande ger stor effekt. Kolla därför gärna in Pensionsflytten.se för att se hur de kan hjälpa att få ett bättre pensionssparande. 
Pensionsflytten-logotyp-2

Lagändringen den 1 april ger dig följande fördelar:

Förutsättningslöst och kostnadsfritt!