Tessin fastighetsräntefond har som mål att ge 6-8% årsavkastning

Disclaimer: När du köper en produkt eller öppnar ett konto genom mina länkar erhåller jag en finansiell ersättning från respektive partner. Läs disclaimer och annonspolicy längst ner på sidan.

Fastighetsräntefonden-omdöme

Jag har tidigare både investerat framgångsrikt genom Tessins plattform och skrivit om det här.

Tessin lanserade sin nya produkt “Fastighetsräntefonden” för ungefär ett år sedan. Nu har de hört av sig till mig och frågat om jag ville presentera fonden för er läsare. Jag läste på om deras nya produkt och jag tycker att den var mycket intressant med en målavkastning på 6-8% om året.

I dagens artikel går jag därför igenom hur Fastighetsräntefonden (Fastighetsrantefonden.se) fungerar, hur du investerar och varför den kan vara ett bra komplement i din investeringsportfölj.

Let’s go!

Fastighetsräntefonden logotyp

Vilka är Tessin?

Tessin är ett företag som driver en investeringsplattform för fastighetsinvesteringar. Fastighetsinvesteringarna sker genom att många investerare går ihop och finansierar ett projekt tillsammans. Även privatpersoner med mindre kapital kan därmed vara med och investera i projekt som det annars hade haft svårt att få tillgång till. 

De som har ett fastighetsprojekt får ytterligare ett sätt att söka kapital. Tessins roll är att via deras plattform förmedla kontakt mellan investerare och fastighetsprojekt som behöver finansiering. Låntagarna hade haft svårt att komma i kontakt med dessa investerare på annat sätt. 

Plattformen hjälper fastighetsutvecklare att komma i kontakt med investerare

Fastighetsprojekt kan finansieras på olika sätt. Banklån och eget kapital är viktiga delar. Större bolag kan ge ut obligationer. Men för mindre fastighetsprojekt är den här typen av upplägg ett bra komplement. 

Tidigare har banklån stått för en stor del av finansieringen inom fastighetsbranschen. Nya regler gör att banker inte kan låna ut lika mycket. Därför behöver aktörer inom fastighetssektorn söka annan finansiering. För fastighetsutvecklaren är det en fördel att kunna finansiera projektet utan att släppa mer av ägandet. 

Många privatpersoner vill investera i fastighetssektorn. Ett alternativ är att köpa aktier i börsnoterade fastighetsbolag. Ett annat sätt är att köpa egna fastigheter. Men det kräver mycket kapital. Att investera i fastighetsprojekt genom Tessins investeringsplattform är ett bra sätt att få ta del av den marknaden som privatsparare. 

Många privatpersoner som sparar och investerar vill gärna sprida sina risker. Att investera i alternativa tillgångar som fastighetsfinansiering är ett sätt. Det ger både riskspridning och avkastning från en ny marknad. 

Tessins plattform tillför stort värde för både de som vill investera och de som söker kapital. 

 

Vad är Tessins fastighetsräntefond?

Tessin Fastighetsräntefond är en fond som investerar i fastighetskrediter via Tessin. Fonden är en alternativ investeringsfond som står under Finansinspektionens tillsyn. Genom fonden kan privatpersoner och andra intressenter vara med och investera i fastighetskrediter som förmedlas av Tessin.

Fonden skall inte ses som en traditionell fastighetsfond. Fastighetsfonder investerar oftast i aktier i noterade eller onoterade fastighetsbolag. Fastighetsräntefonden är en räntefond som investerar i säkerställda fastighetskrediter. 

Genom att investera via Fastighetsräntefonden och inte direkt via Tessin får du ännu bättre riskspridning på dina investeringar. Du kan också vara med och investera med relativt litet kapital. Dessutom slipper du själv analysera de olika projekten. Investeringarna sköts av fonden. 

 Fördelar med fonden

Det är alltid intressant med nya typer av investeringar. Att investera i fastigheter lockar många, men det kräver också mycket kapital, tid och engagemang. Genom att investera i Fastighetsräntefonden får du del av fastighetsmarknadens avkastning. Den typen av investering är svårt att nå på något annat sätt. 

Den största fördelen med Fastighetsräntefonden är att du får en hög riskspridning även vid ett lägre investerat belopp (från 10.000 kr hos Nordnet).

För tillfället får du exponering mot 23 aktiva fastighetsinvesteringar i fonden. Skulle du investerat i alla dessa 23 projekten genom Tessins plattform så hade du behövt investera 23 x 50.000 kr.

Som Sveriges första fastighetsräntefond så ges du möjligheten att få en stabil och hög årlig avkastning på 6-8% (målavkastning för fonden) efter avgifter.

Säkerställda krediter med fastighetspant

För att minska risken i fonden investerar Fastighetsräntefonden bara i lån med säkerhet. Lånen är främst säkerställda med fastighetspant. Ofta kan panten kompletteras med annan säkerhet som exempelvis borgen.

Riskspridning mot alla fastighetskategorier
Genom Fastighetsräntefonden får du riskspridning mot olika fastighetskategorier. De är exponerade mot bostäder, kontor, industri och andra typer av lokaler. Fastighetsräntefonden sprider också sina investeringar geografiskt. 

Väletablerade fastighetsutvecklare
Fonden investerar i lån som ges ut av fastighetsförvaltare som är svenska juridiska personer. Före ett projekt listas på Tessins plattform gör Tessin en översyn av projektet och låntagarna.

Fastighetsräntefonden gör sedan en bedömning av vilka projekt de vill investera i. Målet är en diversifierad portfölj med högavkastande och säkerställda fastighetskrediter.

Målavkastning 6-8% årligen
Fonden har ett mål att avkasta 6-8% per år efter avgifter. Det finns inga garantier om avkastning. En fördel med att investera i lån och krediter är att avkastningen kan förväntas vara relativt jämn. Aktier och börsen svänger till exempel betydligt mer med större upp och nedgångar.

Godkänd för isk
Svenska privatpersoner kan investera i Fastighetsräntefonden via ISK. Det är fördelaktigt att investera via ISK. Dels slipper du att deklarera varje enskild affär. ISK är en schablonbeskattat kontoform. Det betyder att du inte behöver betala skatt på de vinster du gör. Istället betalar du en skatt som baseras på värdet av ditt konto under föregående år. Allt är förtryckt på din deklaration.

Hur har fonden presterat sedan starten 2019 ?

Tessins Fastighetsräntefond är relativt nystartad. Den har i skrivande stund varit aktiv i ca ett år. Vi kan dock följa utvecklingen månad för månad i grafen nedanför. Det är lätt att förstå att den första tiden är svår att visa rättvisande avkastning för en fond. Det kan till och med vara svårt att bedöma en fond efter knappt ett år. 

Utvecklingen har hur som helst varit stark sedan 1 januari 2020. Detta trots Covid-19. Fortsätter den takten Fastighetsräntefonden har haft hittills under 2020, kommer målet om 6-8% avkastning kunna infrias. 

 

Fastighetsräntefonden historisk utveckling

 

Så investerar du i Fastighetsräntefonden

Att investera i Fastighetsräntefonden är lätt. Det finns dock några saker som skiljer jämfört med att investera i en vanlig fond. 

Öppna ett investeringssparkonto hos en mäklare 

Som svensk privatperson investerar du i Fastighetsräntefonden genom ett ISK. Bäst är att teckna när Fastighetsräntefonden är öppen för nyteckning. Det är den en gång per månad.  Det finns tre olika mäklare du kan göra det via. För de allra flesta är Nordnet den bästa mäklaren för att investera i Fastighetsräntefonden.. Är du inte redan kund där blir du det snabbt via deras hemsida.


Det finns en minimigräns för investeringar i Fastighetsräntefonden. Den är olika hos de mäklare som tillhandahåller fonden. Lägst minimigräns har Nordnet. Deras minimiinvestering är 10.000kr. 

Det går även att köpa andelar i Fastighetsräntefonden på andrahandsmarknaden via flera mäklare. Ha dock koll på likviditet och kursen om du köper där. Det kan variera stort.  

Köp fondandelar på samma sätt som en vanlig fond

Att investera i Fastighetsräntefonden är i princip som att köpa vilken annan fond som helst. Det skiljer dock några saker. 

Nyteckning av Fastighetsräntefonden är inte tillgänglig via alla mäklare. Teckning av fonden sker en gång per månad. Det går även att lösa in fonden. Även det sker numera en gång per månad. 

Vid sidan av den månadsvisa handeln finns en andrahandsmarknad. Likviditeten kan ibland vara dålig där och stor spread mellan priserna. Se din investering i Fastighetsräntefonden som långsiktig. Då kan du sälja via ordinarie inlösen eller om du får bra pris på andrahandsmarknaden. Andrahandsmarknaden är tillgänglig via flera olika mäklare.

Minsta teckningsbelopp 

Det finns tre olika mäklare som det går att teckna Fastighetsräntefonden hos. Det är Nord Fondkommission, Mangold Fondkommission och Nordnet. Det två första mäklarna har 100.000kr som minsta köpbelopp i fonden. Hos Nordnet är minsta teckningsbelopp 10.000 kr. 

Vanliga frågor om Fastighetsräntefonden

Även om Fastighetsräntefonden inte är så känd så är det en intressant fond att investera i. Det finns säkert många frågor om den, några av dem är: 

Vem kan investera i Fastighetsräntefonden?

Alla kan investera i Fastighetsräntefonden. Däremot erbjuds inte nyteckning av alla mäklare. En av mäklarna som erbjuder den är Nordnet. Svenska privatpersoner kan investera i den via ISK. Svenska aktiebolag kan investera i den genom kapitalförsäkring. 

Hur hög avkastning ger Fastighetsräntefonden? 

Fastighetsräntefonden har som mål att ge 6-8% avkastning. Det finns inga garantier för att det uppnås. Tessin Fastighetsräntefond är ganska nystartad. Den har varit aktiv sedan september 2019. Under 2020 har fonden haft en bra utveckling. Håller den trenden i sig kommer de ha goda möjligheter att nå sin målsättning för 2020. 

Vilka avgifter bör jag tänka på?

Fastighetsräntefonden tar ut en avgift på 1,6% per år. De har dessutom en rörlig avgift på 20%. Det är en prestationsbaserad avgift som bara tas ut när fondens avkastning är positiv.

För att köpa och sälja Fastighetsräntefonden tar mäklaren ut courtage. Kolla med den mäklare du väljer för att investera i Fastighetsräntefonden. 

Fördelar med att investera i fastigheter

Många som sparar och investerar drömmer säkert om att få möjligheten att investera i en egen fastighet. Med egen fastighet i det här sammanhanget tänker jag inte på det egna boendet utan något att hyra ut. Kanske en mindre hyresfastighet. 

Fastigheter är intressant av olika orsaker. Dels är det något som går upp i värde över tid. Sköts fastigheten rätt kan det bli en bra investering. Under tiden värdet växer hyrs fastigheten ut och ger förhoppningsvis ett bra överskott och kassaflöde.

För att investera själv i fastigheter krävs olika saker. Du behöver ha kapital för att kunna köpa en fastighet. Det krävs och tid och kunskap för att sköta fastigheten. För många stannar då drömmen av att att köpa en fastighet vid just en dröm. Men det finns bra alternativ för att ta del av fastighetsmarknadens avkastning. Ett sådant alternativ är Tessin och Fastighetsräntefonden. 

Fördelar med att investera i fastighetslån

Det finns flera fördelar med att investera i fastighetslån. Du vet före du investerar i lånen vad den förväntade avkastningen är. Oftast är lånen säkerställda med någon form av pant eller borgen. Det går då att bedöma hur stor risken är jämfört med den möjliga avkastningen. 

Genom att investera i fastighetslån behöver du inte förvänta dig att fastigheten skall öka i värde för att få avkastning. Förutsatt att låntagaren uppfyller sina krav kommer du att få avkastning på ditt kapital. 

Genom att investera i fastighetslån via Fastighetsräntefonden når du en marknad som annars är svåråtkomlig. Alternativet att investera i mindre fastighetsprojekt är att köpa en fastighet själv. Det kräver betydligt större kapital och engagemang. Då är fastighetslån ett bra alternativ. 

Fördelar med att investera i Tessins Fastighetsräntefond

En viktigt faktor för att lyckas med sitt sparande och investeringar är att sprida sina risker. Olika tillgångsslag kompletterar varandra. Det är också bra och intressant att hitta avkastning från nya marknader. 

Genom Tessins Fastighetsräntefond ges möjligheten att investera på en marknad som annars är svår att nå för de allra flesta. Genom att investera i fonden och inte direkt via Tessin får du bra riskspridning även om du bara investerar ett mindre belopp. Dessutom slipper du att bedöma de olika lånen själv. Det kan vara svårt eller du saknar tid till det. Investerar du i Fastighetsräntefonden sköter deras förvaltare den bedömningen åt dig.