4% regeln – så blir du ekonomiskt oberoende med 4 procent regeln 2024

4% regeln

När du köper en produkt eller öppnar ett konto genom mina länkar erhåller jag en finansiell ersättning från respektive partner. Läs disclaimer och annonspolicy längst ner på sidan.

Vill du bli ekonomiskt oberoende?

Bra, då har du kommit helt rätt!

Att bli ekonomiskt oberoende har vi nog alla tänkt på och drömt om någon gång. Men med denna regeln kan du göra det till verklighet.

Med 4% regeln syftar man på ett belopp som du kan leva på och hur mycket pengar du behöver för att göra just detta.

I den här artikeln kommer du att få lära dig:

avanza-logotyp
 
5/5

Jag använder Avanza bank själv!

Vad är 4% regeln?

4% regeln är den centrala frågan för många som vill bli ekonomiskt oberoende. Regeln syftar till det belopp som du kan leva på, efter att du slutat jobba och blivit “ekonomiskt fri” – eller förtidspensionerat dig. Regeln används också för att räkna ut hur mycket du behöver spara för att kunna sluta jobba, eller pensionera dig tidigt. 

När sparsumman är uträknat är nästa fråga hur mycket av ditt sparande du kan spendera varje år för att inte få slut på pengar. Tyvärr kan det vara osäkert och svårt att ta reda på de rätta summorna. Det beror inte bara på ifall din livssituation, och dina utgifter, förändras, utan också hur världen förändras runt dig. Den ekonomiska situationen i världen kan gå från högkonjunktur till kris, från ekonomisk tillväxt till lågkonjunktur, och från hög till låg ränta.

Historiskt sett har ekonomiskt oberoende förtidspensionärer kunnat spendera omkring 4 % av sitt sparkapital, och anpassat de årliga uttagen för inflationen under de följande åren. 4%-regeln är en intuitiv, lättanvänd tumregel för de som slutat jobba. Men många använder regeln fel, eller misslyckas med att känna igen de viktigaste faktorerna som ligger till grund för att denna regel ska fungera.

Påverkas 4%-regeln av inflationen?

4% regeln är starkt påverkad av inflationen. Här förklarar vi varför. 

Regeln säger att du kan ta ut upp till 4% av din portföljs värde varje år. Om du till exempel har 10 miljoner kronor avsatt för din pension, kan du spendera 400 000 kronor under ditt första pensionsår.

Från och med det andra pensionsåret anpassar du detta belopp för inflation. Om inflationen till exempel är 2 %, kunde du ta ut 408 000 SEK (400 000 x 1,02). I det osannolika fallet att priserna sjönk med 2 % skulle du istället behöva ta ut mindre pengar än föregående år, 392 000 SEK (400 000 x 0,98). Under det tredje året tar du föregående års tillåtna uttag, och justerar det beloppet för inflation. 

4%-regeln antyder att personer som slutat arbeta kan spendera 4% av sin portföljs värde varje år under pensionen, och detta missförstås ofta. 4%-regeln gäller endast det första pensionsåret. Det uttagna beloppet bestäms sedan av inflationen.

Målet är att behålla köpkraften för de 4% som tagits ut under det första året, inte det faktiska beloppet. 

4%-regeln bygger alltså på många underliggande faktorer som alla kan påverka resultatet av ditt sparkapital, som avgifter, inflation, förväntad avkastning och risk. Regeln är också baserad på specifika krav gällande tillgångsallokering.

Största riskerna med 4% regeln

En av de största riskerna med 4%-regeln är risken för en period med dålig marknadsavkastning under de första åren när du gått i pension, eftersom det kan tömma investeringsportföljen i förtid.

Å andra sidan, anta att du går i pension i början av en bull-market med stark investeringsavkastning. Då kan detta höja din portföljs värde avsevärt, och göra så att ditt sparkapital ökar avsevärt och räcker längre än planerat. Naturligtvis finns det inget sätt att säga hur marknaderna kommer att röra sig när du går i pension, men att vara medveten om detta faktum (och eventuellt förutspå i vilket stadium marknaderna är i allmänhet) kan hjälpa.

Till exempel skulle någon som gick i pension i januari 2009 inte ha någon aning om att marknaden skulle nå bottennivåer inom 3 månader, och hamna i en av historiens längsta tjurmarknader. 4%-regeln och pensionsplaner bör ta hänsyn till sådana svängningar. Men personer som gick i pension vid marknadsnedgångar kan fortfarande hålla stabila portföljer i minst 30+ år om de följer riktlinjen på 4 %.

Inflation är som sagt en stor risk som avsevärt påverka en portfölj. Även om din portfölj kan drabbas av avsevärda förluster, kan du minimera dina uttag under en period för att behålla pengarnas köpkraft. Att förstå vad som är nödvändiga utgifter och vad du kan undvara kan hjälpa till att lindra inflationsproblemen. Dessutom kommer inflationen i typiska konsumtionsvaror vanligtvis att kompenseras av utvecklingen på aktiemarknaden (högre priser kan ge högre värde på aktiemarknader).

Hur mycket pengar krävs för att leva på avkastningen?

Det är välkänt för FIRE-förespråkare att du behöver 25X dina årliga utgifter för att ”gå i förtidspension”, alltså bli ekonomiskt fri och sluta arbeta tidigare i livet. 

Många av de första FIRE-entusiasterna etablerade den här regeln när räntorna var runt 3% till 5% (vilket innebär att du kunde få tidsbundna avkastningar som betalade ut 3 – 4% per år, eller obligationer som gav cirka 5% i räntebetalningar).

I början av 2000-talet fungerade denna regel utmärkt. Du kunde generera mer inkomst med ditt sparade belopp än vad inflationen hann ifatt, och du kunde klara av dina årliga utgifter utan att röra dina ursprungliga investeringar. Men i en värld med rekordlåg ränta är det kanske inte längre möjligt.

Så långt tid tar det att bli ekonomiskt oberoende

Hur lång tid det tar för dig att bli ekonomiskt oberoende varierar stort beroende på din nuvarande inkomst, dina utgifter, dina investeringsfärdigheter och din förmåga att spara. För att följa FIRE-konceptet krävs det ca 1 miljoner amerikanska dollar, alltså knappt 10 miljoner svenska kronor, för att kunna leva på avkastningen i 30-50 år. 

Ett sätt att räkna ut det ungefärliga kapitalet som krävs för ekonomisk frihet är att räkna ut dina årliga utgifter multiplicerat x 25. Detta inkluderar kostnader för boende, mat, bil, kläder, nöjen, resor, etc. Allt du spenderar pengar på. Om du till exempel har årliga utgifter på 300 000 kronor, blir ditt mål 7 500 000 kronor.

Vad är FIRE? (Financial Independence, Retire Early)

Financial Independence, Retire Early (FIRE) är ett koncept för extrema besparingar och investeringar som syftar till att kunna gå i pension långt tidigare än vad traditionella budgetar och pensionsplaner tillåter. Begreppet föddes ur 1992 års bästsäljande bok Your Money or Your Life av Vicki Robin och Joe Dominguez, där FIRE kom att förkroppsliga bokens premiss: Människor borde utvärdera varje utgift i termer av antalet arbetstimmar det tog att betala för utgiften.

Genom att spara upp till 70 % av sin årliga inkomst, siktar FIRE-förespråkare på att gå i pension i förtid och leva på små uttag från sina ackumulerade besparingar.

Genom att ägna en majoritet av sin inkomst till sparande hoppas anhängare av FIRE-rörelsen kunna sluta sina jobb och enbart leva på små uttag från sina portföljer långt innan de når 65.

FIRE har blivit alltmer populärt under de senaste åren. Förespråkare för den extremt sparande sparar upp till 70 % av sin årliga inkomst. När deras besparingar når cirka 30 gånger deras årliga utgifter, eller ungefär 10 miljoner svenska kronor, kan de sluta jobba, gå ner i timmar, eller helt och hållet gå i pension.

För att täcka sina levnadskostnader efter att ha gått i pension vid en ung ålder, gör FIRE-anhängare små årliga uttag från sina besparingar, vanligtvis runt 3% till 4% av sparkapitalet. Beroende på storleken av besparingarna och deras önskade livsstil, kräver detta extrem noggrannhet för att övervaka utgifterna, samt ett engagemang för underhåll och omfördelning av investeringarna.

Läsvärda artiklar