Vad är aktiedepå? [En enkel och lättläst guide]

Disclaimer: När du köper en produkt eller öppnar ett konto genom mina länkar erhåller jag en finansiell ersättning från respektive partner. Läs disclaimer och annonspolicy längst ner på sidan.

Aktiedepå

Vad är aktiedepå?

En aktiedepå är ett konto där du kan investera och handla aktier, fonder och andra värdepapper. I denna kontotyp betalar du 30 % skatt på all avkastning och dina utdelningar. I denna artikeln går jag igenom allt du behöver veta om aktiedepå.  

Tre viktiga punkter om aktiedepå

För dig som inte har tiden att gå igenom hela min artikel sammanfattar jag här nedanför de tre viktigaste punkterna om aktiedepå. För att få mer fördjupning rekommenderar jag dock att du läser igenom hela artikeln. 

Aktiedepå kallas även för Aktie- och fondkonto

Det finns flertalet benämningar du kan använda på aktiedepå. Då olika benämningar kan förekomma kan det vara bra att känna till vilka som betyder samma sak. Nedanstående benämningar kan du stöta på:

  • aktiekonto
  • fondkonto
  • depåkonto
  • värdepappersdepå

alla ovanstående ord är alltså samma sak som aktiedepå. 

Aktiedepå räkneexempel

I en aktiedepå behöver du betala du 30 % skatt på all din vinst. Förvarar du istället dina aktier i ett ISK-konto erlägger du en årlig schablonskatt. 

Schablonskatten baseras på värdet på ditt innehav. Du kan räkna ut detta genom att ta det genomsnittliga värdet på ditt ISK under året och multiplicera med statslåneräntan den 30 november året innan plus 1 procentenhet. Denna schablonintäkten beskattas sedan med 30 %.

Nedan jämför jag hur det skulle kunna se ut om du förvarar dina aktier i en aktiedepå jämfört med ett ISK-konto.

Låt oss säga att du via din aktiedepå fått en vinst på 1 000 kronor. På det tillkommer 30 % skatt. Det resulterar i en skatt på 300 kronor. 

Förvarar du istället aktierna i ett ISK-konto räknar vi ut:

ISK 101 000 multiplicerat med 1,25 % multiplicerat med 30 %. 

Detta genererar en skatt på cirka 378 kronor. 

I exemplet ovan blir alltså skatten högre i ISK-kontot. Pressen ökar alltså på dig som investerare att prestera bättre än statslåneräntan för att det ska gynna sig med ett ISK-konto.

Andra sorters investeringskonton

Det är viktigt att jämföra olika sorters konton för att få det bästa möjliga resultatet av på dina investeringar. Om du vill spara i aktier är alternativen främst aktiedepå, kapitalförsäkring och investeringssparkonto. Alla alternativ finns dock inte möjliga att välja hos alla nätmäklare. 

Kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring (KF) är, precis som du kan tyda av namnet, en form av försäkringsprodukt. Det är nämligen alltid ett försäkringsbolag som ger ut försäkringen även om du sparar via banken eller en fondkommissionär. I en kapitalförsäkring finns det alltså alltid ett inslag av en försäkring. 

Det skiljer mycket mellan olika KF beroende på vilket försäkringsbolag som ligger bakom den men också banken eller nätmäklaren som förmedlar den. 

En kapitalförsäkring kan vara mycket komplicerad men det kan också vara en enkel sparform beroende på vem som ligger bakom den. 

Generellt är kapitalförsäkring ett bra alternativ när det kommer till utländska aktier som ger utdelning, detta eftersom det underlättar att få utdelning och källskatt från utländska bolag. 

Investeringssparkonto

Ett ISK-konto är en standardiserad form av ett konto där du kan förvara aktier och fonder. Denna kontotyp har mycket små skillnader hos olika banker. Ett investeringssparkonto är allra lämpligast att använda när det kommer till svenska affärer. 

Denna kontotyp har gjort att allt fler människor vågat ta sig in på aktiemarknaden. Ett ISK-konto underlättar vid deklarationen och är generellt också gynnsamt när det kommer till skatten. Du behöver dock prestera bättre än statslåneräntan för att det ska gynna sig med denna typen av konto. Är du försiktig, handlar sällan och har en låg avkastning kan en aktiedepå vara ett bättre alternativ för dig.

Vilka investeringar passar bäst i en aktiedepå

Precis som jag nämnde ovan passar en aktiedepå dig som har en låg avkastning, är försiktig och inte lägger speciellt mycket tid på din aktiehandel. För att ett ISK-konto eller kapitalförsäkring ska löna sig behöver du prestera bättre än statslåneräntan. Detta kan du se ett räkneexempel på lite längre upp i artikeln. 

För- & nackdelar

Det finns både fördelar och nackdelar med en aktiedepå. Nedan radar jag upp de fördelar respektive nackdelar som finns med kontotypen. 

FAQ - Vanliga frågor om aktiedepå

Här nedanför svarar jag på ett par frågor jag ofta får om aktiedepå.

1. Vad är en aktiedepå?

I en aktiedepå kan du investera och handla aktier, fonder och andra värdepapper. Du betalar 30 % skatt på vinsten.

2. Ska man välja ISK eller aktiedepå?

Tror du att du kommer få en högre avkastning än statslåneräntan bör du välja ett ISK-konto. Om inte, välj aktiedepå.

3. Ska man välja KF eller aktiedepå?

Tror du att du kommer få en högre avkastning än statslåneräntan? Välj ISK eller KF. Kapitalförsäkring lämpar sig bäst för utländska investeringar.

Övrigt bra att veta om aktiedepå

Det finns ytterligare ett par punkter som kan vara bra att du känner till om aktiedepå jämfört med andra kontotyper. 

  • Via en kapitalförsäkring har du möjlighet att lägga in ett förmånstagarförordnande. Denna möjlighet har du inte i en aktiedepå och heller inte i ett ISK.
  • Har du ett företag kan du öppna en aktiedepå för att handla och investera i aktier, fonder och andra tillgångsslag. ISK däremot kan enbart ägas av privatpersoner.