Ordlista

Skillnaden på brutto och netto

Skillnaden på Netto & Brutto – En enkel förklaring! 2023

Brutto och netto är två nära besläktade begrepp. Dessa två begreppen används emellertid inte endast när det kommer till löner, utan även i många andra sammanhang. Exempel på dessa är vikter, intäkter, bruttolöneavdrag eller nettolöneavdrag. I denna artikeln kommer kommer jag enkelt att förklara skillnaden på netto och brutto, men jag kommer också att gå …

Skillnaden på Netto & Brutto – En enkel förklaring! 2023 Läs mer »

Kassalikviditet

Vad är kassalikviditet? [En enkel och lättläst guide]

Vad är kassalikviditet? Kassalikviditet används för att visa hur ett företags betalningsförmåga är på kort sikt. Du får fram kassalikviditeten genom att ta de omsättningstillgångar som finns i bolaget och sätter de i relation till alla de kortsiktiga skulderna företaget har. Ofta anges kassalikviditeten i procent- eller decimalform. Tre viktiga punkter om kassalikviditet Det finns …

Vad är kassalikviditet? [En enkel och lättläst guide] Läs mer »

aktiebok

Vad är en aktiebok? [En enkel och lättläst guide]

Vad är en aktiebok? En aktiebok är något alla aktiebolag måste ha. Aktieboken är en förteckning över bolagets aktier och aktieägare. Är du aktieägare kan du begära att bolaget ger ut aktiebrev för de aktier du äger. I vanliga aktiebolag, sådana som inte är avstämningsbolag, är aktieboken offentlig och ska finnas tillgänglig för allmänheten.  Tre …

Vad är en aktiebok? [En enkel och lättläst guide] Läs mer »

MACD

Moving Average Convergence Divergence (MACD) indikator – GUIDE

MACD-indikatorn är det mest populära verktyget inom teknisk analys. Det ger handlare möjligheten att snabbt och enkelt identifiera en kortsiktig trendriktning. Mycket få indikatorer i teknisk analys har visat sig vara mer tillförlitliga än MACD, och denna relativt enkla indikator kan användas i vilken kortsiktig handelsstrategi som helst. Läs vidare för att lära dig hur …

Moving Average Convergence Divergence (MACD) indikator – GUIDE Läs mer »

vad är ett aktiebolag

Vad är ett Aktiebolag? [En enkel och lättläst guide]

Vad är Stop Loss? Ett aktiebolag är en juridisk person som är separat och skild från sina ägare. Enligt lag har aktiebolag många liknande rättigheter och skyldigheter som individer. Ett aktiebolag, som ett aktiebolag, kan till exempel ingå kontrakt, låna pengar, äga tillgångar och betala skatt. Därför hänvisar vissa ett aktiebolag som en “juridisk person”.  …

Vad är ett Aktiebolag? [En enkel och lättläst guide] Läs mer »