Förnybar energi: bästa aktierna för solenergi och vindkraft 2024

Disclaimer: När du köper en produkt eller öppnar ett konto genom mina länkar erhåller jag en finansiell ersättning från respektive partner. Läs disclaimer och annonspolicy längst ner på sidan.

Bästa aktierna för solenergi och vindkraft

Letar du efter inspiration att investera i amerikanska aktier?

Då har du hittat helt rätt artikel!

Genom att diversifiera din aktieportfölj med amerikanska aktier gör du det möjligt att sprida dina risker.

I denna artikeln kommer jag gå igenom och lista 48 olika amerikanska aktier i flera kategorier. Jag kommer även lista 3 anledningar varför man bör investera i amerikanska aktier samt lista 3 olika nätmäklare.

Häng med!

Innehållsförteckning

3 bästa nätmäklarna att investera i förnyelsebar aktier

Är du intresserad av att investera i lite förnybar energi genom att köpa aktier i bolag kopplade till förnyelsebar energi kan det vara bra att känna till vart du gör detta bäst. Den enklaste vägen att ta för att investera i aktier är att vända sig till någon av de många aktiemäklarna som finns online idag. 

Nedan listar vi tre av de främsta aktiemäklarna för investeringar i aktier beroende för vilken typ av investering du planerar att göra. Du hittar vår presentation nedan. 

1. Avanza

Avanza är Sveriges ledande nätmäklare på långsiktig handel med sina omkring 1 500 000 användare av deras plattform. Hos Avanza kan du investera i de mesta däribland en mängd aktier i bolag kopplade till förnybar energi.  

Marknader som går att investera på

 • Norge
 • Danmark
 • Finland
 • USA
 • Kanada
 • Tyskland
 • Nederländerna
 • Portugal
 • Italien
 • Belgien
 • Frankrike
avanza-logotyp
 
5/5

Jag använder Avanza bank själv!

Fördelar

Nackdelar

2. Nordnet

Nätmäklaren Nordnet är även det en stor spelare på den nordiska marknaden. Fokus hos Nordnet ligger på långsiktiga investeringar av diverse finansiella tillgångar däribland aktier i förnybar energi. 

Nordnet har som mål att bli störst i norden för investeringar. De har redan idag en mängd aktier du som användare kan investera i, både utländska och inhemska sådana. 

Marknader som går att investera på

 • Danmark
 • Finland
 • Norge
 • Tyskland
 • USA
 • Kanada
nordnet-logotyp
5/5

Fördelar

Nackdelar

3. eToro

eToro är en av världens största plattformar för trading online. Fokus hos eToro ligger på kortsiktiga investeringar och deras tjänst används idag av omkring 17 miljoner användare globalt. 

Hos eToro kan du investera i allt från aktier till valuta. Det finns också en stor mängd utbildningsmaterial på plattformen vilket kan vara bra att känna till. 

etoro-logo
5/5
Disclaimer: 76% av privata investerare förlorar pengar när de handlar med CFD:er hos den här leverantören. eToro är en investeringsplattform för olika tillgångar där värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner, du utsätter ditt kapital för risk.

Fördelar

Nackdelar

Bästa förnyelsebar energi aktierna

Nedan presenterar vi de bästa förnybar energi aktier som finns tillgängliga idag. Vi presenterar dels en tabell med lite grundläggande fakta om aktierna samt en längre presentation av bolagen nedanför.

10 mest ägda förnyelsebar energi aktierna av svenska användare hos Avanza

 AktieÄgare hos AvanzaLand
1SolTech Energy Sweden53 879Sverige
2Eolus Vind B25 385Sverige
3Minesto22 836Sverige
4Climeon B12 747Sverige
5Arise7 891Sverige
6SeaTwirl6 378Sverige
7Slitevind3 881Sverige
8Ørsted2 617Danmark
9Solaredge Technologies Inc2 429USA
10SunPower Corp1 855USA

1. SolTech Energy Sweden

Soltech Energy är ett svenskt bolag som är verksamma inom solenergisektorn. Bolaget kan ses som en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för både privatpersoner och företag.

2. Eolus Vind B

Eolus Vind B är en av sveriges ledande vindkraftsprojektörer. Bolaget grundades år 1990 och deras affärsidé var då att etablera och äga egna vindkraftsanläggningar för elproduktion. Idag är affärsideén snarare att projektera och etablera nyckelfärdiga vindkraftsanläggningar år diverse kunder.

3. Minesto

Minesto är verksamma inom förnybar energi där deras fokus ligger på en egenutvecklad teknik som kan användas för att producera el från tidvatten och havsströmmar. 

Deras kundportfölj består främst av elbolag, kraftproducenter och projektutvecklare. Minesto är ett göteborgsbaserat och verksamheten bedrivs i både Europa och Asien. 

4. Climeon B

Teknikbolaget Climeon B är specialiserade inom utveckling av värmekraftlösningar som producerar förnybar elektricitet. Hela tekniken bygger på att tillvarata spillvärme och lågtempererad geotermisk värme för att kunna producera elektricitet. 

Deras kundportfölj består främst av industriella och maritima aktörer. 

5. Arise

Det Halmstad baserade energiföretaget Arise är verksamma inom vindkraftsmarknaden där de innehar en aktiv verksamhet genom hela värdekedjan. Från prospektering och tillstånd till förvaltning och drift. 

Elen som bolaget producerar göra via egna och samägda vindkraftsparker. Störst synlighet finns i Norden och Europa. 

6. SeaTwirl

Seatwirl är ett göteborgsbaserat bolag verksamma inom energisektorn där de utvecklar flytande vindkraftverk som används på havet. Den teknik som bolaget använder är en vindturbin som placeras på en undervattensstruktur djupt nere i havet. 

Flera delar, däribland vindturbinen och undervattensstrukturen sitter ihop och vid vind bildas en rotation som kan skapa förnybar energi. 

7. Slitevind

Slitevinds fokus ligger på att utveckla förnybar energi. Bolaget äger och förfogar vindkraftverk där tillgångarna består av nya, men också befintliga, vindkraftverk. De deltar också i flera större nybyggnationsprojekt. 

Störst närvaro har bolaget på den nordiska marknaden och deras huvudkontor ligger i Visby. 

8. Ørsted

Danska Ørsted har som fokus att producera förnybar energi via vindkraft. En del av deras verksamhet ägnas också åt att producera natur- och biogas samt att leverera tilläggstjänster i form av program för studie av energimarknadens utveckling. 

Ørsted grundades år 2006 och bolaget är en sammanslagning av flera danska energibolag. 

9. Solaredge Technologies Inc

Solaredge Technologies Inc är ett bolag vars sysselsättning är solenergioptimering och fotovoltaiska övervakningslösningar. Bolaget erbjuder också diverse tillbehör som de säljer i form av verktyg, växelriktare och mycket annat. 

Solaredge Technologies Inc:s kunder återfinns i hela världen och deras huvudkontor ligger i Israel. 

10. SunPower Corp

Amerikanska SunPower Corp är verksamma inom förnybar energi. Bolaget tillverkar, utvecklar och marknadsför solenergi med diverse tillhörande tjänster. 

I deras verksamhet återfinns också eftermarknadsservice, support, och underhåll. Deras kundbas återfinns över hela världen och huvudkontoret ligger i kalifornien, USA.  

10 bolag inom solenergi i Norden

 BolagUtvärdering senaste 3 åren (%)Land
1Implementa Sol429,58%Sverige
2SolTech Energy100,56%Sverige
3Scatec58,97%Norge
4Azelio−16,89%Sverige
5Alternus Energy-22,90 (Sedan börsnotering)Norge
6Midsummer−51,12%Sverige
7Norsk Solar−59%Norge
8EAM Solar−73,93%Norge
9SavoSolar−94,75%Sverige/Norge
10Etrion Sverige

1. Implementa Sol

Implementa Sol är verksamma inom sektorn för förnybar energi. Bolaget är en certifierad solcellsinstallatör och deras tjänst vidare säljer och solenergiprodukter och tillbehör till både privata och företagskunder. 

Deras kundportfölj är återfinns främst inom lantbruk, ridhus och industri. 

2. SolTech Energy

Soltech Energy är ett svenskt bolag vars huvudsyssla är att producera, utveckla, sälja och optimera förnybar energi i form av solenergilösningar. Deras kundportfölj består av både företag och privatpersoner, främst i Norden.

3. Scatec

Den norska solenergi producenten Scatec utvecklar, tillverkar och förvaltar solcellsanläggningar. Bolaget är faktiskt ett dotterbolag inom Scatec koncernen vars verksamhet bedrivs via tre affärssegment. Bolaget grundades år 2001 och huvudkontoret ligger i Oslo. 

4. Azelio

Svenska Azelio är ett bolag som är verksamma inom förnybar energi med fokus på solenergi. Bolaget har en egenutvecklad teknik för termisk energilagring. Denna produkt används främst för små- och medelstora installationer. 

Azelio har en global kundbas men störst närvaro återfinns på den nordiska och afrikanska marknaden. 

5. Alternus Energy

Alternus Energy Group är ett bolag verksamma inom sektorn för förnybar energi. Störst fokus ligger på solenergi där bolaget äger, utvecklar och förvaltar diverse solcellsparker.

Bolaget bedriver sin verksamhet i mängder av länder runt om i Europa och deras huvudkontor ligger i Dublin.  

6. Midsummer

Midsummer är ett svenskt bolag vars huvudsyssla är att tillverka produktionsutrustning som kan användas för tunnfilmsceller och solcellsmoduler. 

Störst verksamhet har bolaget i norden och deras huvudkontor ligger i Järfälla, Stockholm. 

7. Norsk Solar

Norsk Solar är verksamma inom energisektorn för förnybar energi.  Bolaget är en helhetsleverantör av solenergiprojekt som både utvecklar, säljer och installerar solenergilösningar. Dessutom erbjuder de också eftermarknadsservice, support och underhåll. 

Bolagets kunder återfinns globalt men störst närvaro har företaget på tillväxtmarknader. 

8. EAM Solar

EAM Solar är ett investmentbolag vars huvudsyssla går ut på att förvärva, äga och driva ett flertal solcellsanläggningar. Fokus ligger främst på att förvärva solkraftverk som redan är i drift och dessa återfinns främst på den europeiska marknaden. 

Bolaget bildades 2011 och deras huvudkontor ligger i Oslo. 

9. SavoSolar

Finska Savosolar är ett bolag vars huvudsyssla är att leverera förnybar energi och solvärmesystem för fjärrvärme och processvärme. 

Bolaget har egenutvecklade produkter och dess största närvaro återfinns i europa där även deras kundbas finns. 

10. Etrion

Etrion är ett företag aktiva inom solenergi. Deras huvudsyssla är att utveckla solenergi som förnybar energi. Fokus ligger på att positivt bidra till diversifieringen av energimixen som finns idag genom att utnyttja överflöd av förnybara resurser för att kunna generera ren, pålitlig solenergi.

9 bolag inom vindkraft i Norden

Nedan presenterar vi 9 bolag vars verksamhet är kopplat till vindkraft och deras aktier inom förnybar energi.

 BolagAvkastning senaste 3 årenLand
1Magnora159,06%Norge
2Arise Windpower144,50%Sverige
3Slite Vind120,89% (Sedan börsnotering)Sverige
4Eolus Vind96,43%Sverige
5Vestas Wind Systems84,75%Danmark
6Orsted61,48%Danmark
7SeaTwirl18,98%Sverige
8Aker Offshore Wind−23,75% (Sedan börsnotering)Norge
9Hexicon-33,87% (Sedan börsnotering)Sverige

1. Magnora

Magnora är ett bolag inom energisektorn som är verksamma inom hela värdekedjan, från identifiering av investeringsmöjligheter, till den färdigbyggda fasen. Bolaget satsar på förnybara energilösningar, med störst inriktning mot vindkraftverk. 

Största marknaden är Norden men bolaget återfinns globalt.  

2. Arise Windpower

Arise är ett bolag som är verksamma inom energisektorn och större delen av verksamheten är inom vindkraftsmarknaden. Man har verksamhet genom hela värdekedjan från prospektering, tillstånd, till förvaltning och drift. 

Elen kommer från egna och samägda vindparker och största delen av verksamheten finns i norden och Europa. Huvudkontoret ligger i Halmstad.

3. Slite Vind

Slitevind är ett bolag som är verksamma inom energisektorn där man äger och förfogar över vindkraftverk. Tillgångarna består till störst del av nya och befintliga vindkraftverk samt att man är med i större nybyggnationsprojekt. Man säljer sedan el och elcertifikat och bolaget samarbetar även med övriga aktörer på marknaden.

Största delen av verksamheten återfinns i norden.

4. Eolus Vind

Eolus Vind är ett bolag inom energisektorn som projekterar och uppför vindkraftsanläggningar. Projekten man bedriver är mest nyckelfärdiga anläggningar och man har som mål att vara delaktig i hela kedjan och inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för den förnyelsebara energikällan. 

Den största delen av verksamheten bedrivs i Europa och Nordamerika

5. Vestas Wind Systems

Vestas Wind Systems tillverkar vindkraftverk och är verksamma inom hela värdekedjan, från design, produktion, montering, logistik installation samt eftermarknadsservice. Vindkraftverken finns idag globalt och man erbjuder även konsulttjänster för mätning och utvärdering av elproduktionen.

6. Orsted

Ørsted är även det ett bolag verksamt inom energisektorn. Man inriktar sig på produktion av förnybar energi genom vindkraftverk och deras största marknad är norden samt europa. Bolaget producerar även natur- och biogas och säljer tilläggstjänster som program för studie över energimarknadens utveckling.

7. SeaTwirl

Seatwirl är ett bolag inom energisektorn som utvecklar flytande vindkraftverk som används till sjöss. Bolaget använder en teknik där man har en undervattensstruktur djupt ner under vattenytan och ovanpå sitter vindturbin. vindturbinen, tornet och undervattensstrukturen sitter ihop tillsammans för att bilda en rotation som skapar elektricitet.

8. Aker Offshore Wind

Aker Offshore Wind är ett bolag som jobbar med tillverkning av off-shore vindkraftverk. Dem är verksamma inom hela värdekedjan, från design, produktion, montering, logistikinstallation till eftermarknadsservice. Man är verksam på en global marknad och man erbjuder även konsulttjänster för mätning och utvärdering. 

Huvudkontoret ligger i Lysaker.

9. Hexicon

Hexicons verksamhet består av projektutveckling av flytande vindkraftsparker. Bolaget jobbar med design, utveckling och teknologisk konstruktion av flytande vindkraftsplattformar med flertalet turbiner. Bolaget har en teknik som möjliggör att placera vindkraftsplattformarna på djupare vatten vilket möjliggör att dem kan anpassa sig efter vindriktningen.

Förnyelsebar energi aktierna som har gett högst avkastning senaste 3 åren (%)

 AktieAvkastning senaste 3 åren (%)Land
1Solaredge Technologies Inc672,48%USA
2SunPower Corp177,13%USA
3EDP Renovaveis SA161,37%Portugal
4Arise147,21%Sverige
5SolTech Energy Sweden111,90%

Sverige

1. Solaredge Technologies Inc

Solaredge Technologies är verksamma inom förnybar energi med störst fokus på solenergi optimering och fotovoltaiska övervakningslösningar. 

Solaredge är verksamma på en global nivå, bolaget grundades år 2006 och deras huvudkontor ligger i Israel.  

2. SunPower Corp

Sunpower är ett bolag vars huvudverksamhet ingår i energisektorn. Bolaget tillverkar, utvecklar och marknadsför solenergi med tillhörande tjänster till deras kunder som återfinns på en global nivå. 

SunPower Corp grundades redan år 1985 pch deras huvudkontor ligger i Kalifornien, USA.

3. EDP Renovaveis SA

EDP Renovaveis verksamhet kretsar kring energisektorn där bolagets främsta sysselsättning är att leverera energilösningar baserade på förnybar energi. Detta görs huvudsakligen via egna anläggningar med vindkraftverk som energibas.

Bolaget är verksamma på en global nivå och deras kundportfölj består främst av företagskunder. 

4. Arise

Arise är verksamma inom energisektorn där den största verksamheten återfinns inom vindkraftsmarknaden. Bolaget innehar där en aktiv verksamhet genom hela värdekedjan. 

Deras produkt, förnybar energi, produceras via egna samt samägda vindkraftsparker främst i Norden och Europa. Arise grundades år 2007 och deras huvudkontor ligger i Halmstad.

5. SolTech Energy Sweden

Soltech Energy Sweden är ett bolag som är verksamma inom energisektorn. Bolaget ser sig som en helhetsleverantör som både säljer, utvecklar och installerar solenergilösningar. Deras kundportfölj består av både företag och privatpersoner. 

Störst verksamhet bedriver Soltech Energy i Asien men också i Europa och Norden. 

3 anledningar varför man bör investera i förnyelsebar aktier

Det finns flera anledningar som talar för att en investering i aktier inom förnybar energi är en bra idé. Nedan ger vi dig våra tre främsta av dessa anledningar. 

För att bidra till en bättre planet

Den främsta och största anledningen som talar för att en investering i förnybar energi och aktier för dessa är en bra idé måste ändå vara för att det gör gott för vår planet.

Snabbare än någonsin förr ser vi nu klimatförändringarna på nära håll och alla måste göra sitt för att förbättra vårt gemensamma klimat. Av denna anledningen bör vi vara glada för att det finns så många driftiga människor som skapar produkter och teknik faktiskt inte skadar vår planet utan som tvärtom kanske till och med kan rädda den. 

Det finns mängder av smarta bolag idag vars främsta uppgift är att utveckla teknik som främjar ett bättre klimat. Ett par av dessa har vi nämnt ovan vilka du också kan välja att investera i.

Att investera i bolag vars huvudsyssla är att göra planeten bättre är, bland mycket annat, ett litet kliv vi som privatpersoner kan göra för en bättre och med hållbar värld. Att du också kan tjäna riktigt mycket pengar på dessa investeringar är självklart också ett plus i kanten. 

Omställningen från fossilt till förnybart går idag snabbare än någonsin

För ett par år sedan var klimatförändringarna och klimathotet ingenting som talades så mycket om. Detta har dock kommit att förändras de senaste åren till att nästintill bli de största samtalsämnet och orosmolnet som finns idag. 

Idag vet vi att vi måste förändra vårt sätt att leva, resa, äta, och förbruka resurser. Vi har också lärt oss att vi måste lämna det fossila bakom oss om vi vill fortsätta leva som vi gör idag. 

Omställningen från fossila energikällor till förnybara sådana går idag enormt snabbt och vill du hänga med på tåget mot dels ett bättre klimat men också smarta investeringar i bolag som växer snabbt bör du satsa och det är nu.

Det finns en mängd bolag vars huvudverksamhet kretsar kring förnybar energi och deras tillväxt har de senaste åren nästintill bara gått spikrakt uppåt. Många av dessa bolagen, vars tillväxt ser väldigt bra ut, kan du också investera i genom att köpa aktier i dessa. 

Många bolag med stor potential

Det finns idag enormt många bolag vars verksamhet kretsar kring att utveckla ny teknik som främjar ett bättre klimat. Många utav dessa kan du också investera i genom att köpa aktier i bolagen. 

En del av dessa är nyare, och kanske kan anses lite mer riskfyllda, medans andra är äldre snarare kan räknas som mer säkra kort. Det är just det som är så positivt med aktier inom förnybar energi, det finns så otroligt många att välja mellan. 

Att investera olika aktier exempelvis inom förnybar energi är också smart ur ett diversifierings perspektiv. Att ha olika typer av investeringar i sin portfölj är alltid att rekommendera. Exempelvis kanske du har en del aktier i bolag som ägnar sig åt förnybar energi och andra som är mer kopplade till solenergi.  

Vad innebär förnyelsebar energi aktier?

Det finns två olika typer av energier. De som är fossila och de som är förnyelsebara. I många år har de fossila bränslena och energierna varit de enda källorna vi har till drivmedel och energi. Fossila bränslen, alltså som drivs av kol och olja, är dåligt för planeten på flera vis däribland att de släpper ut mycket farliga gaser men också eftersom de tids nog kommer ta slut och inte går att förnya. 

Vi har länge vetat att vi behöver hitta smartare lösningar för att förse vår energi- och bränsleförsörjning vilket vi nu har. Idag finns förnybar energi i form av allt från sol-, vatten- och vindenergi vilka alla förnyelsebara, alltså de kommer aldrig ta slut eftersom de ständigt förnyas. 

Användning av dessa energikällor har alltså långt mycket mindre påverkan på miljön än de fossila vilket har lett till att efterfrågan på dessa har ökat. Detta har i sin tur också lett till att många bolag valt att specialisera sig på området. Ett par, eller till och med många av dessa bolag kan du idag investera i som privatperson genom att köpa aktier i bolagen. 

Att köpa aktier i ett bolag som på ett eller annat sätt är verksamma inom förnybar energi är att köpa förnyelsebara aktier. 

Ett annat intressant investeringsalternativ är vätgas. Detta är naturligtvis också ett grymt alternativ för att bli fossilfria. Läs mer i min artikel där jag listar de 9 bästa vätgas aktierna.