Vad är en börsintroduktion (IPO)? [En enkel och lättläst guide]

Disclaimer: När du köper en produkt eller öppnar ett konto genom mina länkar erhåller jag en finansiell ersättning från respektive partner. Läs disclaimer och annonspolicy längst ner på sidan.

Vad är en börsintroduktion

Vad är en börsintroduktion?

En börsintroduktion innebär att ett företags aktier börjar handlas på en börs. Skälen till att göra en börsintroduktion kan bland annat vara att företaget vill bredda ägandet, underlätta handeln med företagets aktie eller skaffa mer kapital. En börsintroduktion sker genom att befintliga aktier säljs ut till nya ägare eller att företaget emitterar nya aktier. 

Tre viktiga punkter om en börsintroduktion

Börsintroduktion - ett praktiskt exempel

En av Stockholmsbörsens största börsintroduktioner genom tiderna är Volvo Cars. Volvo ägs av ett kinesiskt företag. För att skaffa nytt kapital valde de att emittera nya aktier främst till svenska investerare och privatpersoner. 

Den kinesiska ägaren kommer fortsatt vara Volvo Cars absolut största ägare. De aktier Volvo emitterar vid börsintroduktionen kommer att handlas på börsen i Stockholm. Trots att de aktierna bara utgör en liten del av bolagets aktier kommer Volvo Cars bli en stor aktie på Stockholmsbörsen, kanske en så kallad folkaktie. En folkaktie är ett börsnoterat, klassiskt företag med riktigt många aktieägare bland allmänheten. 

En börsnotering som Volvo Cars blir stort uppmärksammad i media. Det skrivs många analyser och företagsledning och andra finansprofiler blir intervjuade. Tiden från börsintroduktionen blir officiell tills teckningstiden är över är kort. Det blir en intensiv tid när fördelar vägs mot nackdelar. Är priset rätt? Vad tror marknaden om aktien? Även på sociala medier diskuterades börsnoteringen flitigt. På första handelsdagen kommer alla svar.

Hur fungerar en börsintroduktion?

En börsintroduktion eller IPO som det ibland kallas är när företagets aktie börjar handlas på en marknadsplats. IPO står för Initial Public Offering och är den engelska benämning för börsintroduktion. En IPO är för många företag en omfattande process. En del företag börjar förbereda sig för noteringen långt före de fattat ett formellt beslut om att noteras på en marknadsplats. Det är olika regelverk, koder och rutiner som måste följas och implementeras. 

Steg 1

Första steget i processen är att bestämma på vilken marknadsplats företaget vill notera sig på. Det finns olika börser och marknadsplatser. Kraven från dem varierar. Det kan också vara ett alternativ att lista företagets aktier på en börs i ett annat land. Vissa marknadsplatser är mer lämpade för mindre företag. 

Att notera ett företag innebär att det går från att vara privat till publikt. Det ställer krav på företaget, ägarna och företagsledningen. Bolagsstyrning, rapportering och ägarspridning är exempel på krav som ett bolag måste anpassa sig till före en börsintroduktion. 

Alla marknadsplatser har någon form av krav på ägarspridning. Det kan vara att det skall finnas ett visst antal aktieägare. Det kan också vara så att en viss del av aktierna i ett företag skall finnas för handel, så kallad free float. 

Steg 2

När bolaget är börsnoterat måste företaget, ägare och företagsledning leva upp till börsens krav och regelverk. Ett sådant är vem som har tillgång till viktig information. Den kallas som insynsperson eller insider. Det är i regel företagsledningen och andra nyckelpersoner. De måste exempelvis rapportera eventuella köp och försäljningar av aktier i företaget som de gör privat. 

Ett företag som gör en IPO utser en eller flera rådgivare. Det kan vara banker, investmentbanker eller andra aktörer. Från börsens sida utses en börsrevisor. Den skall på ett oberoende sätt genomföra en börsgranskning. Granskningen ligger till grund för om börsen anser att bolaget är moget att börsnoteras. 

Steg 3

Efter att bolaget blivit godkänt för notering skall företaget säljas in till marknaden. En viktig del i det är det noteringsprospekt som beskriver företaget. Det skall beskriva erbjudandet, företaget och ägarbilden. Att beskriva risker är en stor del av prospektet. Innan prospektet offentliggörs skall det godkännas av Finansinspektionen. 

Steg 4

När erbjudandet presenteras för marknaden har också aktiens pris bestämts. Ibland är det en exakt summa. Priset kan också sättas inom en intervall ex 50 – 60 kr. Intresset för börsintroduktionen avgör då det exakta priset. 

Allmänheten och investerare har möjlighet att teckna aktier i bolaget under en kort tid. Det kallas teckningsperiod och är från några dagar till någon vecka. Vissa börsintroduktioner går att teckna via de flesta banker och nätmäklare. I en del börsintroduktioner går det bara via några få banker och nätmäklare. Är det många som vill köpa aktier i börsnoteringen får alla en begränsad del av antalet aktier de önskat. Det kan också vara så att en del inte får någon tilldelning alls. Beskedet om tilldelning kan komma så sent som samma dag som aktien börjar handlas på den börs där den noterats. 

Efter en intensiv tid är processen med IPO över. Direkt efter att teckningsperioden avslutats startar handeln med aktierna i företaget. Förhoppningsvis är första handelsdagen en festlig dag. Hos en del börser är det tradition att det nya företaget får ringa i den symboliska börsklockan som startar dagens handel. Vid stora och uppmärksammade notering är media på plats. Är det en framgångsrik börsnotering har alla aktierna tecknas och kursen stiger.

Därför börsnoteras företag

Det finns flera anledningar till att ett företag börsnoteras. Börsintroduktionen ger tillgång till en större kapitalmarknad. Kanske gör företaget en nyemission redan i samband med dess notering. Behöver företaget mer pengar i framtiden är det enklare att emittera fler aktier och nå nya ägare när de handlas på en börs. 

Att vara listad på en börs eller marknadsplats underlättar handeln med bolagets aktier. Aktieägare som har varit delägare sedan tidigare får lättare att sälja sina aktier när de är noterade. 

Ett företag som är börsnoterat blir mer känt. De får mer uppmärksamhet i media. Det är också ett kvalitetsbetyg att företaget är börsnoterat. Ytterligare ett skäl är att det kan vara lättare att rekrytera rätt kompetens.

För- och nackdelar med börsintroduktioner för investerare

I grunden är det bra med fler företag som börsintroduceras. Det ger ett större urval av möjliga investeringar. Fler branscher och nischade företag blir tillgängliga för investerare. 

Alla företag går igenom en noggrann process före de börsintroduceras. Trots att de gjort det är det inte säkert att det är en bra investering. Det gäller alltid att göra en noggrann analys av bolaget före du köper aktier i ett företag. 

En anledning att företaget börsintroduceras är kanske att ägare vill sälja. Kanske har de försökt sälja till andra aktörer men misslyckats? Då återstår bara en börsnotering. De tidigare ägarna vill självklart också ha så bra betalt som möjligt för sina aktier. De gör självklart alltför att sälja in företaget ur en positiv synvinkel. Det är därför viktigt att syna introduktionen med kritiska ögon. 

Hur man tecknar en börsintroduktion

Det vanligaste är att teckna börsintroduktioner via sin nätmäklare eller bank. De har speciella sidor där de visar alla kommande börsintroduktioner. 

Ibland är det bara vissa banker eller nätmäklare som det är möjlig att teckna en introduktion hos. Vid enstaka tillfällen är det bara en aktör som erbjuder börsintroduktionen. För den som är intresserad av börsintroduktioner är det därför bra att vara kund hos flera banker och nätmäklare.

Det kan vara svårt att få tilldelning av aktier om börsnoteringen är mycket populär. Då kan det vara bra att vara kund hos olika nätmäklare och banker. Då kan du teckna från olika konton. Tänk på att du kan få tilldelning av allt du tecknar. Det är också viktigt att ha pengar på kontot när du tecknat aktier. Har du inte det riskerar du att inte får tilldelning.

FAQ - Vanliga frågor om en börsintroduktion

Vi har samlat ett par vanliga frågor om börsintroduktion här och ger svar på dessa nedanför.

Vad är en börsintroduktion?

Vid börsintroduktion eller IPO börjar ett företags aktie handlas på en börs eller marknadsplats. Allmänheten kan då köpa aktier i företaget.

Vem fastställer priset vid börsintroduktionen?

Priset sätts av företaget, befintliga ägare och rådgivare. Ibland är priset ett intervall, då avgörs det exakta priset av marknadens intresse.

Varför vill företag börsnoteras?

Vanliga anledningar till att företag börsnoteras är att de söker nytt kapital eller att befintliga ägare vill sälja hela eller delar av sina innehav.

Övrigt bra att veta om en börsintroduktion

Det finns onekligen många exempel på framgångsrika börsintroduktioner. Ibland har det varit möjligt att sälja direkt vid börsöppningen på första handelsdagen och få en bra avkastning. Men det finns inga garantier för att en IPO skall bli framgångsrik. 

Bolaget, dess rådgivare och befintliga ägare vill självklart få bra betalt för aktierna de säljer. Samtidigt måste de redovisa alla risker i det prospekt som ligger till grund för börsnoteringen. Men det är ändå viktigt att investerare och allmänheten som vill teckna aktier gör en egen analys. Bolagets verksamhet, ekonomi och värderingen är viktig att bedöma. Det är också viktigt att bilda sig en uppfattning om hur marknaden ser på börsintroduktionen. Är det en introduktion där många verkar vilja köpa aktier ökar chanserna för att det blir en lyckad IPO. 

Samtidigt som du bestämmer dig om du ska köpa aktier är det bra att fundera hur länge du ska äga dem. Kanske är det ett företag som du ser som långsiktigt intressant? Eller är det en IPO som du tror kan bli framgångsrik och det går att tjäna pengar på teckna aktier som du säljer ganska snart?