Läs disclaimer & annonspolicy längst ned på sidan.

Vad är compound annual growth rate? [En enkel och lättläst guide]

compound annual growth rate

Vad är compound annual growth rate?

Compund Annual Growth Rate (CAGR) är ett sätt att räkna på avkastningen på något som kan öka och minska i värde över en period. Vanligtvis är dessa perioder över minst ett år. Vad man får fram är vad en årlig avkastning på exempelvis en portfölj genomsnittligt har varit i procent.

Tre viktiga punkter om compound annual growth rate

Compound annual growth rate räkneexempel

Den formel som används för att räkna ut CAGR ser ut på följande sätt:

(EV/BV)^(1/n)-1

EV= Ending value (slutgiltiga värdet)

BV= Beginning value (första värdet)

n= antal år

Det värde man får fram är då CAGR i procent. EV står för det slutgiltiga värdet, alltså det sista värdet i den mätning man gör, BV för det första värdet. n innebär antal år som mätningen löper över.

Om vi ska använda formeln i ett exempel så räknar vi så här. Vi mäter över en femårsperiod där värdet vid mätningens början är 60 och där det sista värdet är 90. När vi sätter in dessa i vår formel ser det ut så här: (90/60)^5-1. Resultatet är att vi får ett CAGR som är lika med 0,085 (avrundat). Det innebär att den årliga tillväxten varit 8,5%.

Det spelar ingen roll för CAGR om tillväxten varit högre ett år eller lägre ett annat år. Det tal man får fram är en genomsnittlig tillväxt per år.

Varför räkna ut compound annual growth rate?

CAGR fyller en funktion när man ska jämföra två eller flera investeringar med varandra. Det spelar ingen roll om det är aktier, bolag eller någonting annat. Det är ett instrument som ger ett värde i procent som berättar hur det man jämför har utvecklats över tid. 

För att ge en bra bild bör man titta på en period över ett par år. Det värde man får fram är då en genomsnittlig värdeökning per år under perioden. Formeln som använd för att räkna ut CAGR jämnar då ut eventuella tillfälliga upp eller nedgångar. Resultatet blir en genomsnittlig värdeökning räknat per år under perioden.

På detta sätt kan man titta på till exempel två aktier och avgöra vilken som ger bäst avkastning per år. Med den informationen kan man fatta beslut om framtida investeringar och hur man ska arbeta strategisk med en viss aktie eller portfölj under en tidsperiod.

Fördelar & nackdelar med compound annual growth rate?

Precis som med allt annat så finns det vissa fördelar och nackdelar även med CAGR som mått. När man ska räkna på hur en investering som en aktie beter sig över tid så är det viktigt att kunna få ett jämförbart mått på värdeökningen. Detta mått används för att ställa den aktuella aktien mot andra aktier.

Där har CAGR en stor fördel då man får ett mått som inte är en summa pengar som den har ökat med. Nej, istället ger CAGR en procent som en aktie har ökat med. På så sätt kan man jämföra två eller fler aktier och fatta olika beslut utifrån den information man får fram. Detta är CAGR:s stora fördel.

En nackdel är att det endast ger ett mått i procent på tillväxten. Det säger egentligen ingenting om en årlig avkastning. En investering kan öka hundratals procent men ändå ha en lägre avkastning än en annan investering som ökat betydligt mindre. 

För att kunna titta på den informationen så måste man ha andra verktyg och gå djupare än vad CAGR gör. En annan sak som kan ses som en nackdel är att CAGR slätar ut “ojämnheter” i exempelvis kursen under perioden. Det går inte att avgöra någonting om riskerna eller volatiliteten genom att endast titta på CAGR.

CAGR är dock ett väldigt bra instrument om man tittar på två eller fler investeringar som hade ungefär samma värde vid mätningens startpunkt. Då kan man tydligt visualisera hur det gått för de olika investeringarna utan att dyka djupare ner i kalkylerna.

FAQ - Vanliga frågor om compound annual growth rate

Compoun annual growth rate är ett intressant mått som kan ge upphov till vissa frågor. Vi har samlat ett par av dessa frågor här och ger svar på dessa.

Vad är compound annual growth rate (CAGR)?

CAGR är ett mått i procent som ger en bild av hur en investering har utvecklats över tid. Ett exempel där det används är aktier för att jämföra dessa.

Är det lätt att använda sig av compound annual growth rate?

Både ja och nej. Det är lätt att göra en jämförelse med de värde man får fram. Men det kräver ytterligare analys än så för att ge ett mervärde.

Vad är skillnaden mellan CAGR & IRR?

CAGR tittar på hur en investering har utvecklats över tid. IRR tittar på den förväntade lönsamheten hos en investering, IRR är ett mer flexibelt mått.

Övrigt bra att veta om compound annual growth rate

Det finns vissa saker som är bra att tänka på om man ska titta på en investering och jämföra denna med en annan genom att titta på CAGR. Ska man räkna på detta och sen göra en jämförelse så är det viktigt att inte endast ha det måttet som beslutsmaterial. 

Som vi konstaterade innan så säger detta mått ingenting om de risker som finns eller hur känslig en investering är. Det är viktigt att gå in på detaljnivå för att förstå vad som hänt under de åren man räknar på. Har det funnits tillfällen där investeringen gått upp eller ned och vad säger detta oss om framtiden?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.