Läs disclaimer & annonspolicy längst ned på sidan.

Investeringssparkonto – Så öppnar du ett ISK konto på 3 minuter! 2023

Investeringssparkonto och ISK konto guide

I den här artikeln lär jag dig det viktigaste du behöver veta om investeringssparkonto (ISK). Du får även lära dig följande genom att läsa artikeln:

Visste du att du kan köra dina första aktier om cirka 5 minuter? Nu kör vi igång!

Välj den nätmäklare som passar dig bäst

Här nedanför har jag listat de två ledande nätmäklarna i Sverige. Jag använder själv ett investeringssparkonto på Avanza för nästan alla mina investeringar. Läs mer om nätmäklare här.

avanza-logotyp
5/5
nordnet-logotyp
4.5/5

Vad är ett investeringssparkonto (ISK)?

Investeringssparkonto (ISK) är ett konto där du kan spara i aktier, fonder och andra finansiella produkter. Du behöver inte deklarera köp- och säljtransaktioner och beskattas efter en årlig schablonsskatt.

På ett investeringssparkonto kan du spara olika finansiella instrument som aktier, fonder, räntebärande instrument etc. Allt detta kan vara samlat i samma konto men det är även tillåtet att ha flera stycken. 

Sparformen infördes 2012 för att förenkla sparande för privatpersoner. Redan 2018 hade 2,2 miljoner svenskar skaffat ISK-konton. 

Tack vare denna förenkling kan du köpa och sälja dina finansiella tillgångar som du vill inom investeringssparkontot, utan att ta upp inköp och försäljningar i din deklaration. Detta sker automatiskt. 

I och med sitt regelverk med schablonbeskattning påminner ISK om kapitalförsäkring. Skillnaden är att ISK är en bankprodukt medan kapitalförsäkringen är en försäkring. Med ISK har du möjlighet att delta på årsstämmor vilket ej gäller för kapitalförsäkringen. Det finns även skillnader mellan sparformerna gällanade förmånstagare vid bortgång samt flytt av tillgångar.

Hur öppnar man ett ISK?

Du kan öppna ett ISK direkt i din internetbank eller via bankkontor om dessa finns. Därefter kan du göra en direktinsättning från din befintliga bank och börja att handla.

 1. Besök Avanza.se
 2. Öppna ett bankkonto på 3 minuter
 3. Öppna ett investeringssparkonto på genom ett klick

Vilken är den bästa nätmäklaren?

Om man har bestämt sig för att investera i ISK så kvarstår bara frågan vilket institut man bör använda. Storbankerna brukar oftast anses erbjuda sämre kundupplevelse än nätbankerna som specialiserat sig på aktiehandel online. 

Bland nätmäklarna finns två populära alternativ som heter Avanza och Nordnet. Dessa saknar båda bankkontor. På grund av att vara fokuserade på att ha verksamheten online kan de erbjuda kunderna så billiga och bra tjänster på nätet som möjligt. 

I och med att det kan vara svårt att se skillnaderna på erbjudande från dessa banker så tänkte jag gå igenom lite av vilka villkor som gäller på Avanza respektive Nordnet. 

Avanza bank

Avanza bank har fått utmärkelsen Sveriges nöjdaste kunder av Svenskt Kvalitetsindex tio år i rad. Och kunderna är många, över en miljon stycken. 

Avanzas har en bra design och gör det enkelt för investerare att navigera på sajten. Man har inga fasta års-, konto- eller insättningsavgifter. 

Man har också möjligheten att handla courtagefritt om det sparade beloppet uppgår till mindre än 50 000 kronor. 

Avanza omfattas av den statliga insättningsgarantin. 

De erbjuder också en gratis index-form i form av Avanza Zero och det finns gratis private banking för kunder vars kapital överstiger tre miljoner kronor.

Nordnet bank

Avanzas främsta konkurrent heter Nordnet. De utmärker sig genom att ha det sociala nätverket Shareville där användare kan dela sen fördelning av värdepapper, handel och utveckling. 

Shareville är diskret och det visas ej några belopp till någon annan än kunden själv. Detta kan inspirera och motivera kunden att spara mer och göra bättre investeringar utifrån vad man ser andra investerare äga. 

Courtage-nivåerna är jämförelsebara med Avanzas och de olika nivåerna skiljer sig inte nämnvärt från varandra. 

Även Nordnet omfattas av den statliga insättningsgarantin. 

Jag föredrar själv att använda framförallt Avanza men ser Nordnet som ett bra alternativ som kan passa någon som är intresserad av att ta del av communityt Shareville.

Avanza auto robotrådgivning

Jämförelse av investeringssparkonton

FöretagFonderEnskilda aktierÖvriga placeringar t ex strukturerade produkterKontanta medel
AktieinvestInväntar uppdaterad uppgift från bolagetInväntar uppdaterad uppgift från bolagetInväntar uppdaterad uppgift från bolaget
Inväntar uppdaterad uppgift från bolaget
Avanza BankJaJaJaJa
Danske BankJaJaJaJa
Fondab AB (Fondmarknaden.se)JaNejNejJa
FondoJaNejNejNej
HandelsbankenJaJaJaJa
Länsförsäkringar BankJaJa Endast värdepapper noterade i SEK.Ja Endast värdepapper noterade i SEK.Ja
NordeaJaJaJaJa
Nordnet BankJaJaJaJa
SEBJaJaJaJa
SkandiabankenJaJaNejJa
SwedbankJaJaJaJa
ÅlandsbankenJaJaNej

Ja

Tabellen är lånad från Konsumenternas.se (2022)

Investeringssparkonto är det populäraste kontot

Investeringssparkontot är utformat för att vara enkelt och praktiskt. De flesta anser även att det är förmånligt ur skattehänseende. Detta då man betalar schablonskatt istället för vinstskatt. 

Man kan alltså sälja av sitt innehav och plocka ut pengarna när som helst utan att betala någon ytterligare skatt på eventuella vinster. 

Dock ska man minnas att regelverket har ändrats sedan införandet av ISK och att dessa även kan förändras i framtiden. Man betalar även schablonskatten till staten under perioder av börsfall även fast man har förlorat pengar under perioden. 

Oavsett vad man tycker om regelverket så är det att faktum att ISK fortsätter att växa bland svenskarna och har blivit den populäraste sparformen. Nedan går jag igenom vilka för- och nackdelarna är med att investera i en ISK.

avanza-logotyp

Fördelar med ISK

 • Du kan ha en mängd olika finansiella instrument som aktier, fonder, obligationer, warranter etc, så länge dessa dessa är upptagna till handel på en reglerad marknad.  Se mer om vilka tillgångar man kan och inte kan investera i nedan.
 • Investerare i ISK täcks av den statliga insättningsgarantin om banken i fråga omfattas av detta. 
 • Du behöver inte betala skatt när du tar ut pengarna från kontot. 
 • Enkelt att sätta in och ta ut pengar, samt att byta innehav.
 • Enkel deklaration som sker automatisk utifrån schablonbeskattning av innehavet och insättningar. 
 • Ett bra sätt att spara till barnen. Värdet i investeringssparkontot tillfaller personen på dess 18-årsdag. 
 • Du äger innehavet i eget namn och har rösträtt på bolagsstämman.

Nackdelar med ISK

 • Förluster är inte avdragsgilla. 
 • Passar sämre för räntefonder och obligationer då dessa tenderar att ha en låg avkastning. Därmed äter därmed schablonskatten upp den positiva men låga avkastningen på kapitalet.
 • Schablonsbaserade skatten tas även ut även då dina innehav har förlorat i värde. Det betyder att du även betalar skatt under ett år av börsnedgång.
 • Kontanter bör inte ligga någon längre tid i ISK. Detta då man inte får någon ränta på pengarna samt att schablonskatten baseras på hela innehavet, även kontanterna. Det är bättre att sätta pengarna på ett sparkonto utanför ISK. Detta gäller även för KF men inte på kapital utanför dessa två sparandeformer.
 • Du kan inte ha någon förmånstagare vid bortgång som vid en kapitalförsäkring.

I min artikel Investeringssparkonto (ISK) eller Kapitalförsäkring (KF)  så kan du läsa mer om skillnaderna på kontotyperna och vad som passar dig bäst.

avanza-logotyp

Investeringssparkonto skatt 2022

Skattefrågor tenderar generellt av vara något komplicerade och ISK är inget undantag. Dock så är behandlingen av skattefrågan för en privatperson mycket enkelt då skattebeloppet kommer förtryckt i deklarationen från skatteverket. 

Beräkningen av skatten man är skyldig att betala sker alltså automatiskt. Men det kan fortfarande vara bra att få en inblick hur skatten fungerar för den sparform man använder sig av. Därför ger jag nedan en överblick av skattesituationen för investeringssparkontot.

Hur beräknas skatten på ISK?

En viktig skillnad mot tidigare upplägg är att man inte skattar de gånger man säljer tillgångarna med vinst, utan det sker en schablonbeskattning. Denna behöver du inte räkna på själv, utan hanteras av ditt finansiella institut. 

Det innebär alltså att du även betalar schablonskatten vid förlust. 

ISK beskattas enligt inkomstskattelagen vilket betyder att den skattepliktiga schablonintäkten får kvittas mot kapitalförluster och ränteutgifter du har haft utanför investeringssparkontot.

Schablonintäkten  beräknas med föregående års statslåneränta som bas men kan inte bli lägre än 1,25%. Därmed varierar den från ett år till ett annat.

Att räkna ut skatten är relativt krångligt. Du kan göra en beräkning av din schablonskatt på Skatteverkets hemsida utifrån aktuella förutsättningar.

Man använder statslåneräntan sista november för föregående år och lägger till 1% för skattesatsen. Dock så får denna ej understiga miniminivån om 1,25%. Denna procentsats multipliceras sedan med summan av det ingående värde kvartal 1,2,3 och 4 samt övriga insättningar under året delat med fyra (kapitalunderlaget). Sedan tas 30% skatt på kapitalunderlaget.

Dock sker schablonbeskattningen automatiskt och din deklaration kommer förtryckt från Skatteverket. Detta gäller även om du har satt in eller tagit ut pengar eller bytt innehav i ditt ISK. 

Gällande överförande av finansiella tillgångar  du redan äger till ett ISK så är detta möjligt. I sådana fall räknas detta skattemässigt som en försäljning med skatt om 30% av vinsten. Gör man en förlust redovisas detta som en kapitalförlust i deklarationen.

Hur fungerar deklarationen?

I och med schablonbeskattningen så behöver du inte fylla i ditt ISK-innehav manuellt i din deklaration. Uppgiften kommer redan finnas förtryckt på din deklaration då ditt finansiella institut hanterar uppgiften om innehavet.

För vilka passar ett ISK konto?

Passar de som vill ha en enkelt och flexibelt sätt att investera och inte tänker ha lågt avkastande räntefonder eller kontanter på investeringssparkontot.

Vilka kan äga ett investeringssparkonto?

Endast privatpersoner och dödsbon kan äga ISK. Det är alltså inte möjligt för företag att äga investeringssparkonton

FAQ - Vanliga frågor om investeringssparkonto

Hur fungerar det med statlig insättningsgaranti?

Den statliga insättningsgarantin är utformad som så att staten går in och tar betalningsansvaret utifall en bank som omfattas av detta skulle gå i konkurs och därmed inte kan uppfylla sina åtaganden mot kund. 

Om ditt finansiella institut omfattas av den statliga insättningsgarantin så betyder detta att du får ersättning för dina icke-investerade pengar på ISK upp till beloppet 950 000 kronor om banken skulle gå omkull. Detta belopp gäller per person och bank. 

Ett högre belopp om ytterligare maximalt 5 miljoner kronor kan ersättas vid så kallade livshändelser. Detta gäller för insättningar på konto som avser försäljning av privatbostad, skadestånd, försäkringsutbetalning, ersättning av skada, upphörande av anställning, bodelning, pension, sjukdom invaliditet eller dödsfall. Detta gäller i 12 månader från insättningen och kunden behöver själv göra en ansökan. Se Riksgäldens hemsida för ytterligare information.

Hur fungerar investeringsskyddet?

Investerarskyddet ersätter värdepapper upp till 250 000 kronor och används om det till exempel inte går att avgöra vilken part som ägde värdepappret när en eventuell konkurs inträffat. 

Riksgälden ska göra denna ersättning inom 7 arbetsdagar från konkurstillfället eller vid den tidpunkten som Finansinspektionen beslutar om att insättningsgarantin bör gälla.

Vem kan äga ett investeringssparkonto?

Privatpersoner som bor och skattar i Sverige samt dödsbon kan äga ett eller flera ISK. Man kan även öppna ISK för minderåriga personer. 

Företag kan inte äga investeringssparkonto och de kan inte heller ägas gemensamt.

Kan företag ha ett investeringssparkonto?

Endast privatpersoner och dödsbon kan äga ISK. Det är alltså inte möjligt för företag att äga investeringssparkonton. Du som företagare bör istället titta på att använda en kapitalförsäkring som liknar ett investeringssparkonto i många anseenden.

Hur hög är ISK skatt 2020?

Schablonberäkning blir enligt följande: Statslåneränta 30 nov 2019 plus en procent ger -0,09% + 1 % = 0,91% 

Dock finns regeln om en minsta schablonskatt om 1,25% per år vilket gör att denna kommer att träda i kraft för 2020 på grund av den låga räntenivån. 

Detta belopp multipliceras sedan med summan av det ingående värde kvartal 1,2,3 och 4 samt övriga insättningar under året delat på fyra för att få fram kapitalunderlaget. Delat på fyra beror på att skatten är utformad utifrån kvartalsvis avstämning. På detta belopp tas sedan 30% skatt ut.

Allmänna risker på börsen

Att aktieinnehav innebär vissa risker känner de flesta till. Men hur kan dessa se ut och vad är det som kan påverka kursrörelserna negativt? Traditionellt brukar man dela upp risk i marknadsrisk och bolagsrisk.

Marknadsrisk

Marknadsrisken kallas även systematisk risk och är risken av att en investerare förlorar kapital på grund av faktorer som påverkar hela den finansiella marknaden. 

Exempel på sådana faktorer kan vara konjunktur, politiska beslut eller ränteförändringar. 

Denna risk kan inte elimineras med diversifiering genom att lägga till ytterligare aktier eftersom den påverkar hela marknaden samtidigt.

Bolagsrisk

Bolagsrisk kallas även bolagsspecifik risk och utgörs av risk som påverkar ett enskilt bolag. Ett exempel skulle kunna vara att en av företaget gör en marknadsföringskampanj som misslyckas. Detta påverkar just bolaget i fråga.

Tvärtemot systematisk risk så kan den bolagsspecifika risken minskas genom att lägga till fler aktier i portföljen. Man har därmed diversifierat sitt innehav och inte lagt alla ägg i samma korg.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.