Läs disclaimer & annonspolicy längst ned på sidan.

ISK eller AF – Jag hjälper dig att välja rätt 2023

ISK eller AF

Vill du veta om det är bättre att välja ISK eller AF konto?

Bra! Då har du kommit helt rätt. 

Att välja rätt kontotyp är väldigt viktigt på flera olika sätt. Skatteform, Deklaration, äganderätt, arvsregler samt överföringsregler är några få viktiga saker att tänka på när du ska göra ditt val.

I den här artikeln kommer jag gå igenom dessa och vad som skiljer sig mest mellan kontotyperna. Jag kommer även lista flertal anledningar varför du bör välja ISK respektive AF.

Nu kör vi igång!

avanza-logotyp
Mitt omdöme & recension:
5/5

Största skillnaderna på ett ISK och AF

Det finns flera skillnader mellan ett ISK och AF. Detta är två helt olika kontotyper, och här kan du läsa om de olika egenskaperna de har. 

ISK

Ett investeringssparkonto är det mest populära alternativet för svenska investerare idag. Du kan öppna ett ISK hos de svenska aktiemäklarna online som överses av finansinspektionen, exempelvis din bank. 

Förväntad avkastning

Med ett ISK behöver du inte uppskatta avkastningen. Alla vinster faller under schablonskatten. 

Skatteform och deklaration

Ditt investeringssparkonto använder schablonskatt som baseras på den statliga belåningsräntan. Banken räknar ut skattebeloppet automatiskt och vidarebefordrar detta till Skatteverket. ISK erbjuder helt klart den enklaste beskattningen för privatinvesterare, då det enda du behöver göra är att dubbelkolla så att allt stämmer vid deklarationen.

Äganderätt för värdepapper

När du förvarar dina värdepapper i ett ISK har du äganderätt till tillgångarna. Det betyder att du äger aktierna du köpt, och har rösträtt i bolaget. Tänk på att äganderätten varierar beroende på vilken typ av finansiell produkt du valt.

Arvsregler

Vid dödsfall flyttas den avlidnes ISK till dödsboet. Arvinge eller förvaltare får sedan rätt att behålla tillgångarna, eller sälja dessa. Om värdepapperen endast byter ägare, och ingen försäljning sker, tillkommer ingen skatt.

Överföringsregler

Du som har tillgångar i ett investeringssparkonto har rätt att föra över dessa till ett annat konto där du står som ägare. Om du vill flytta över dina aktier till en annan person, eller ett företag, räknas det som försäljning och du måste betala skatt på handeln. 

AF

Ett aktie och fondkonto, eller AF, är den gamla typen av aktiekonto som i stort sett alltid funnits för investerare. Det är den klassiska depån där aktier och andra värdepapper historiskt har förvarats. Sedan ISK lanserades har populariteten för aktie och fondkonto sjunkit dramatiskt, och majoriteten av investerare använder inte längre AF. 

Men ett aktie och fondkonto har vissa fördelar, och i en del situationer är det ett bättre alternativ. Dessa fördelar ska vi titta närmre på lite längre ner.

Förväntad avkastning

Avkastningen är avgörande för hur mycket skatt du kommer att få betala. Det spelar också stor roll om du köper och säljer nya aktier eller inte.

Skatteform och deklaration

I ett AF är inte skatten baserad på hur mycket pengar som finns på ditt konto. Pengar som inte investeras kommer inte att beskattas. Statslåneräntan och dess rörelser spelar heller inte någon roll för beskattningen.

Äganderätt för värdepapper

Ett aktie och fondkonto är en depå för dina värdepapper. Det betyder att du äger aktierna som förvaras där, och har således rösträtt och äganderätt till tillgångarna.

Arvsregler

Vid dödsfall flyttas den avlidnes AF till dödsboet. Detta är i stort sett samma process som vid ISK. Arvinge eller förvaltare får sedan rätt att behålla tillgångarna, eller sälja dessa. Om värdepapperen endast byter ägare, och ingen försäljning sker, tillkommer ingen skatt.

Överföringsregler

Du kan föra över dina tillgångar till dig själv, men precis som med ISK måste du betala vinstskatt om du vill föra över tillgångarna till någon annan. Om du däremot vill överföra tillgångarna till en annan person utan att göra någon vinst, behöver du inte betala någon skatt. 

Varför ska man välja ett Investeringssparkonto (ISK)?

Ett ISK är i de flesta fall väldigt förmånligt, och det är inte svårt att förstå varför. Här är de främsta fördelarna med ISK:

1. Investeringssparkonto är kostnadseffektivt vid relativt hög avkastning

ISK är lönsamt om du har en hög eller jämförelsevis hög avkastning. Det beror på att skatten inte baseras direkt på avkastningen. ISK är betydligt mer lönsamt skattemässigt för de år då avkastningen på dina fonder och aktier är högre än statslåneräntan plus 1%.

2. Historiskt lägre skatt

ISK har sedan det introducerades resulterat i lägre skattekostnader än AF. En positiv börsuppgång och relativt låga räntor har bidragit till den positiva utvecklingen för kontotypen.

3. Betydligt mindre redovisning vid handel

Ett ISK-konto är det bästa alternativet om du handlar mycket. Det ger dig inte bara fördelaktiga skatter på försäljning, utan det minskar också mängden registrering som du behöver göra av dina aktieaffärer (ingen). Detta är en enorm fördel när deklarationen kommer.

4. Slipp betala skatt för enskild affär

Du betalar en schablonskatt på ditt kapital, och behöver alltså inte bry dig om att redovisa vinster eller förluster av varje enskild handel. 

5. Förmånliga handelspriser

En riktigt bra fördel med investeringssparkonto-ISK är de förmånliga transaktionskostnaderna. I många fall kan handeln till och med vara kostnadsfri, vilket innebär att du inte betalar någon avgift till banken för att de ska utföra din köp- eller säljorder. Det är ofta gratis att öppna ett ISK, och andra eventuella avgifter är också jämförelsevis låga.

Varför ska man välja ett Aktie- och Fondkonto (AF)?

Även om ISK är det vanligaste alternativet för småsparare och etablerade investerare, finns det några tillfällen där ett AF kan vara ett bättre alternativ.

1. AF är mer lönsamt om du har låg eller negativ avkastning

Att AF är mer lönsamt om du har väldigt liten avkastning beror på att AF inte beskattas vid negativ avkastning. Det gör däremot ISK, eftersom att du betalar schablonskatten baserat på ditt kapital innan du gör några affärer. Med AF räknar du ut skatten efter att affärerna är avslutade, och betalar då skatt på eventuell vinst. Vid förlust blir det således ingen vinstskatt.

2. AF kan användas av företag

Om du har ett företag som vill äga aktier i ett annat bolag, är aktie och fondkonto alternativet för dig. ISK kan bara ägas av individer, och är därför inget alternativ.

3. Du kan vara bosatt utomlands

Med ett aktie och fondkonto kan du behålla ditt innehav som det är, även om du flyttar utomlands. Detta är inte möjligt vid ISK, då du måste vara mantalsskriven och skatteskyldig i Sverige för att förvalta den typen av konto.

4. Investera i aktier utanför de stora marknaderna

Med ett ISK kan du bara investera i aktierna från de etablerade börsmarknaderna. Vill du gå utanför och investera i marginalerna måste du göra detta från ett aktie och fondkonto. 

5. Kvitta vinster mot förluster

Om du har gjort både vinster och förluster, kan du kvitta dessa och betala mindre skatt för vinsterna. Detta är inte möjligt med investeringssparkonto, där alla vinster beskattas enhetligt oberoende av eventuella förluster.

Bör jag välja ISK eller AF vid köp av aktier?

ISK-kontot är ett bättre alternativ för de som investerar i aktier och fonder i Sverige. Så länge du kan tjäna mer än ~1,50 % per år kan det vara mer skatteeffektivt än ett vanligt AF-handelskonto.

Är det bättre med ISK eller AF när jag köper utländska aktier?

Om du får mycket utdelning från länder utanför Sverige bör du också titta närmare på AF. Du kan handla på utländska marknader med ISK, men endast på de stora finansmarknaderna. Om du är på jakt efter mer obskyra aktier är ett AF det som gäller.

Bör jag välja ISK eller AF vid köp av fonder?

“Vanliga” fonder, indexfonder och globala fonder handlas med fördel via ISK. Tänk på att förmånerna varierar beroende på vilken bank du har, då olika banker ger tillgång till olika fonder. Undantaget är räntefonder och blandfonder med förväntat låg avkastning, då är AF ett bättre alternativ.

Är det bättre med ISK eller AF när jag köper utländska fonder?

Att spara i fonder via aktie och fondkonto kallas också för att direktspara. Dina fondinvesteringar beskattas på samma sätt, oavsett om de är utländska. Därför finns det ingen anledning till att välja AF över ISK, om du inte investerar i räntefonder eller blandformer med förväntat låg avkastning.

FAQ- Vanliga frågor om ISK och AF

Här kommer en del vanliga frågor och svar om ISK och AF.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.