Investeringssparkonto (ISK) eller Kapitalförsäkring (KF) – Det här passar dig bäst!

Disclaimer: När du köper en produkt eller öppnar ett konto genom mina länkar erhåller jag en finansiell ersättning från respektive partner. Läs disclaimer och annonspolicy längst ner på sidan.

Investeringssparkonto eller Kapitalförsäkring

Jag kan garantera dig att du inte är ensom om att välja mellan ett investeringssparkonto (ISK) eller en kapitalförsäkring (KF). Båda dessa kontotyperna liknar varandra, men det finns ett par viktiga detaljer som du inte får missa när du väljer mellan ett ISK eller KF.

I den här artikeln kommer jag att gå igenom de viktigaste fördelarna och nackdelarna med varje kontotyp så du kan ta rätt beslut och öppna ett konto redan idag. 

Det bästa av allt för dig är att jag börjar med sammanfattningen så du behöver inte läsa hela jämförelsen om du inte vill.

Let’s go!

Sammanfattning: ISK eller KF?

Investeringssparkonto (ISK) är det populäraste valet för de flesta privatpersoner i Sverige. Här nedanför är mina fyra råd när du ska välja mellan ISK eller KF:

  • Vårt råd 1: Om du har KF i en storbank – byt till ISK (inom storbanken eller, ännu bättre, till en lågprisaktör).
  • Vårt råd 2: Om du står i begrepp att påbörja ett helt nytt sparande – välj ISK.
  • Vårt råd 3: Om du är en passiv fondsparare – använd ISK och billiga indexfonder.
  • Vårt råd 4: Om du är en aktiv placerare – använd ISK och välj en nischbank.
  • Vårt råd 5: Om du vill spara till barn och ha full kontroll på pengarna – använd en KF
avanza-logotyp
Mitt omdöme:
5/5

Ska man välja investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring

Är du osäker på om du skall välja ett ISK eller kapitalförsäkring för ditt sparande? Beroende på vilket konto du väljer för ditt sparande har det en viss påverkan på bland annat arvsfrågan och skatten. 

ISK är en bankprodukt och KF kapitalförsäkring är en försäkringsprodukt, så beroende på vad ändamålet med sparandet är kan du fundera över vad som passar dig bäst. 

Det man skall komma ihåg och tänka på är att man inte har möjlighet att kvitta vinster och förluster i någon av ISK eller kapitalförsäkring. Men det finns en rad andra skillnader som man behöver ta hänsyn till.

Tänk också på att välja den bästa nätmäklaren för dig och ditt sparande. Jag använder själv Avanza bank till det mesta, men pensionssparar privat på Nordnet bank. Läs gärna min jämförelse: Avanza eller Nordnet?

Ett investeringssparkonto är en bankprodukt och en kapitalförsäkring är en försärkingsprodukt.

Är du osäker på om du skall välja ett ISK eller kapitalförsäkring för ditt sparande? Beroende på vilket konto du väljer för ditt sparande har det en viss påverkan på bland annat arvsfrågan och skatten. 

Ett investeringssparkonto är en bankprodukt och en kapitalförsäkring är en försärkingsprodukt. Så beroende på vad ändamålet med sparandet är kan du fundera över vad som passar dig bäst. 

Det man skall komma ihåg och tänka på är att man inte har möjlighet att kvitta vinster och förluster i någon av ISK eller kapitalförsäkring. Men det finns en rad andra skillnader som man behöver ta hänsyn till.

Investeringssparkontot är det populäraste valet för svenskar

ISK är den mest populära sparformen bland svenskar. En fördel är att du slipper att deklarera varje köp och sälj transaktion och betalar istället en årlig schablonskatt som baseras på värdet på ditt konto och de inställningar du gjort under året. 

Dessa uppgifter kommer automatiskt med i din deklaration och alltså inget du själv behöver ta upp vilket skapar en enkelhet i sparandet då du inte behöver hålla reda på det. 

Ditt konto omfattas också av den statliga insättningsgarantin för de kontanta medel på kontot, vilket kan vara en stor trygghet. 

Att öppna ett ISK är helt gratis och du betalar inget för själva ISK kontot, det du betalar för är schablonskatten för kapitalet på kontot och de insättningar som görs under året.

Vad är skillnaden på ett ISK och en KF

Vad är skillnaden på ett ISK och en KF?

Här nedanför kan du se skillnaden för de olika kontotyperna ISK eller KF:

 ISKKF
TypBankprodukt.Försäkringsprodukt.
Bör slippa fasta avgifter?Ja.Ja, men kolla noga.
Samägande?Nej.Nej, men det går att samäga ett bolag som har en KF.
För vem?Endast privatpersoner.Privatpersoner och företag. Både personer och företag kan vara förmånstagare (om du dör får denna 101% av tillgångarna).
SchablonskattSchablonintäkten beskattas i din deklaration i inkomstslaget kapital med 30%, om du inte har kapitalförluster att kvitta mot.Schablonintäkten beskattas i din kapitalförsäkring med 30%.
Kapitalunderlag & schablonintäktEn fjärdedel av summan av ett plus två nedan:1 Värdet på tillgångarna vid varje kvartals ingång
2 Insättningarna av kontanta medel och värdepapper. Kapitalunderlaget gånger summan av statslåneräntan plus 1 procentenhet är schablonintäkten som tas upp i deklarationen. Lägsta schablonintäkt är 1,25 procent.
Värdet av tillgångarna vid årets ingång, hela värdet av inbetalningar under första halvåret, hälften av inbetalningar under andra halvåret. Statslåneräntan plus 1 procentenhet ska du sen gånga med kapitalunderlaget för att få schablonintäkten. Lägsta schablonintäkt är 1,25 procent.
Lönsam?Så länge årets avkastning är högre än statslåneräntan den 30 november föregående år plus 1 procentenhet.Så länge årets avkastning är högre än statslåneräntan den 30 november föregående år plus  1 procentenhet.
Dras schablonskatten från depån/kontot?Nej. Ja.
Flytta in värdepapper från vanlig depå?Ja, men de reavinstbeskattas då.Nej, endast kontanter kan flyttas in eller tas ut (=återköpas).
Äger du tillgångarna?Ja.Nej, inte rent formellt. Du får därmed en motpartsrisk/kreditrisk.
Rösträtt på bolagsstämma?Ja.Nej.
Insättningsgaranti på kontanter?Ja.Nej.
Belåning?Ja.Ja.
Dras källskatt på utdelningar?Ja. Avräkning möjlig endast upp till taket på 500 kr. Källskatt dras, men avräkning möjlig. Se upp, för alla banker kanske inte sköter avräkningen så du får högre skatt.
Skattefri utdelning?Ja, om uttag före kvartalsskiftet. Ja, om uttag före årsskiftet.
Går att teckna vid nyintroduktioner där befintliga aktier säljs och inte bara nyemitterade?Inte alltid. Kan gå hos bankerna som håller i nyintroduktionen och som handlar i egen bok. Ja.
Kvitta förluster mot vinster? Nej. Nej.
Går att ha om du ska skriva dig utomlands? Nej. Ja.

Källa: Tabellen ovanför är lånad från Hernhag.se

Det finns vissa skillnader mellan ISK som är en bankprodukt och KF som är en försäkringsprodukt. När man sparar i en kapitalförsäkring har man möjlighet att lägga till en förmånstagare och därmed styra vem som får kapitalet när du avlider, det kan vara till fördel om du sparar till en viss person eller för ett visst ändamål. 

Till skillnad från kapitalförsäkring tillfaller kapitalet på ett ISK dödsboet och därmed ordinarie arvsordning. En annan skillnad är att om man tex har aktier i sitt sparande på ett ISK har man rösträtt på bolagsstämmor medans man går miste om detta när man sparar i en kapitalförsäkring då försäkringsbolaget är ägare och inte du personligen. 

Ett ISK omfattas också av den statliga insättningsgarantin för de kontanta medel som ligger på ditt ISK konto medans en kapitalförsäkring inte omfattas av den alls. 

En annan skillnad mellan ISK och kapitalförsäkring är avgiften för själva kontot. Ett ISK är oftast avgiftsfritt medans man ofta betalar en avgift för en kapitalförsäkring (dock inte hos nätmäklarna), samtidigt som en kapitalförsäkring har en bindningstid som kan variera mycket mellan olika bolag. 

När det kommer till uttag skiljer sig dessa konton åt, för ett ISK finns inga regler för hur och när du kan välja att ta ut dina pengar och du betalar ingen avgift för det medans avgift för uttag i en kapitalförsäkring kommer till och kan variera mycket mellan olika bolag. Väljer du att ta ut pengarna innan bindningstiden slut är det ofta förenat med ganska höga avgifter.

Avanza auto robotrådgivning
Vad är ett investeringssparkonto

Vad är ett investeringssparkonto?

Investeringssparkonto är en sparform som infördes i Sverige 2012 med målet att stimulera sparandet i aktier och fonder samt göra det enklare för privatpersoner att spara och investera pengar.  

Ett investeringssparkonto är en sparform där du bland annat kan köpa aktier och spara i fonder. Ett ISK är en bankprodukt och ingen försäkring, det innebär bland annat att pengarna vid ett dödsfall tillfaller dödsboet. 

En stor fördel med att spara i ett ISK är att du behöver inte själv deklarera dina köp och säljtransaktioner utan betalar istället en årlig schablonskatt. 

Ett investeringssparkonto kan endast ägas av en privatperson och inte av ett företag. Däremot finns det ingen begränsning för hur många ISK konton man som privatperson kan äga. 

Vill du lära dig vad ett AF konto är så har vi skapat en artikel där vi jämför ett ISK konto med ett aktie och fondkonto.

Vad är viktigt att tänka på när man väljer ett investeringssparkonto?

När du väljer ISK som sparform skall du tänka på att du inte kan kvitta vinster och förluster, du betalar en årlig schablonskatt oavsett om du går med vinst eller förlust. 

Du har inte möjlighet att lägga till förmånstagare och på så sätt bestämma vem som skall komma att ärva kapitalet från din ISK. 

När man funderar på att öppna ett ISK skall man jämföra olika banker med varandra då utbudet av finansiella produkter kan se olika ut. 

Det kan skilja i vilka aktier och fonder som är valbara, det kan också skilja i avgift i form av tex fondavgifter och courtage.

Vad är en kapitalförsäkring?

Kapitalförsäkring är en försäkringsprodukt och det är alltså försäkringsbolaget som är ägare för kontot och de värdepapper som finns på kontot. Om du har aktier på din KF har du alltså inte rösträtt på bolagsstämmor eftersom du inte är ägare.

På en kapitalförsäkring har man möjlighet att lägga till en förmånstagare vilket betyder att du kan själv bestämma vem som skall ärva kapitalet när du avlider. Lägger du inte till en speciell förmånstagare tillfaller kapitalet dödsboet och därmed den vanliga arvsordningen. 

När du sparar i en kapitalförsäkring har du möjlighet att portionera ut beloppet under en längre tid, den möjligheten finns inte på ett ISK. Det är inte heller möjligt att föra över värdepapper till eller ifrån en kapitalförsäkring.

Vad är viktigt att tänka på när man väljer en kapitalförsäkring?

Om du skall investera i aktier kan det vara bra att tänka på att du inte har rösträtt på eventuella bolagsstämmor då försäkringsbolaget är ägare och inte du personligen. 

En kapitalförsäkring är ofta förenade med avgifter för själva kontot, det kan även vara avgifter för att ta ut pengar från kontot och du har inte möjlighet att ta ut pengarna precis när du önskar, du har ofta en bindningstid innan du kan ut pengarna. Vill du ta ut dem innan bindningstiden löpt ut är det förenat med höga avgifter. 

Man har ingen möjlighet att kvitta vinster och förluster mot varandra. 

Med en kapitalförsäkring har du möjlighet att välja en förmånstagare, det innebär att man har möjlighet att välja vem som skall få pengarna när man avlider. Detta kan vara en fördel om man sparar till speciell person eller för ett visst ändamål. 

Du har ingen möjlighet att flytta in värdepapper till en kapitalförsäkring, utan du kan endast sätta in kontanter och sedan genomföra köp.

KF är oftast bäst för utländska aktier

Om du ska köpa utländska aktier som inte är noterade på svenska börslistor och har skatterättslig hemvist i ett annat land. Många gånger om du sparar i en kapitalförsäkring får du tillbaka en del eller hela beloppet som dragits i skatt.

FAQ - Vanliga frågor om ISK eller KF

Hur fungerar ägande och rösträtt?

I en kapitalförsäkring har du ingen rösträtt på bolagsstämmor då det är försäkringsbolaget som står som ägare och inte du personligen. Däremot har du rösträtt när aktierna förvaras på ett ISK konto då du själv är ägaren.

Hur skiljer sig ISK och KF?

I en kapitalförsäkring har du möjlighet till månadsvisa utbetalningar vilket du inte har i en ISK. ISK innehåller inga försäkringsmoment då det är en bankprodukt och ingen försäkring. KF är en försäkringsprodukt och innehåller möjligheten att lägga till en förmånstagare. Sparar du pengarna för att du vill att en viss person skall få dem är det en fördel då du själv kan styra vem som får pengarna när du avlider.

Hur skiljer sig ISK och KF vid dödsfall?

Det finns skillnader mellan ISK och KF när det kommer till arv. En ISK tillfaller dödsboet medans kapitalet från en kapitalförsäkring tillfaller den du valt som förmånstagare. Har du inte valt någon förmånstagare i en kapitalförsäkring tillfaller kapitalet precis som i en ISK dödsboet. Har du ett ISK har du möjlighet att flytta över värdepapper medans den möjligheten inte finns i en kapitalförsäkring.

Hur hög skatt betalar man på Kapitalförsäkring

När det gäller KF kapitalförsäkring betalar du en avkastningsskatt som baseras på kontots värde och de insättningar som gjorts under året. Insättningar man gjort under första halvåret räknas med till 100 procent medan de insättningar som gjort under andra halvan av året räknas med till 50%.

Summan man får multipliceras med statslåneräntan året innan och plus en. Den beräkningen görs en gång per år och det är 1/1. Det finns dock en lägsta gräns på 1,25%, skulle man inte nå upp till det så kommer det ändå att dras 1,25%.

Hur hög skatt betalar man på Investeringssparkonto

När du har ett ISK betalar du en årlig schablonskatt som baseras på:

-insättningar till kontot under året

-värdet av alla överföringar av värdepapper som gjorts

-värdet av tillgångarna

Detta är något som man räknar på varje kvartal genom addera de olika delarna ovan, summan skall sedan delas med fyra för att få fram ett genomsnitt och det värdet kallas kapitalunderlag. Kapitalunderlaget ska sedan multipliceras med statslåneräntan och plus 1%. Det finns dock en lägsta gräns på 1,25%, skulle man inte nå upp till det så kommer det ändå att dras 1,25% i skatt.
avanza-logotyp
Bra att veta när du väljer mellan ISK och KF​

Bra att veta när du väljer mellan ISK och KF

Det finns inget som säger att du måste välja ISK eller Kapitalförsäkring, du kan spara i både och om du föredrar det. Sparar du exempelvis för olika ändamål och har olika önskemål hur kapitlet skall fördelas om du exempelvis avlider kan det vara en fördel att dela upp sparandet. 

Så tänk igenom din egen situation och hur den ser ut beroende på dina förutsättningar skall du välja det som passar just dig bäst. 

De största skillnaderna mellan ISK och kapitalförsäkring gäller bland annat om du vill delta på bolagsstämman eller inte, vad som händer när man avlider samt möjligheten att flytta värdepapper.

Konkurs

En kapitalförsäkring är en försäkring och omfattas inte av statliga insättningsgarantin eller något investerarskydd vid konkurs. 

Ett ISK konto omfattas av insättningsgarantin för de icke investerade pengarna på kontot upp till 950.000 kr per person och institut.

Har ISK eller KF lägst avgifter?

Ett ISK har oftast inga avgifter för själva kontot vilket många gånger en kapitalförsäkring har. Vill du göra uttag kan du göra det helt fritt och kostnadsfritt i en ISK, hur ofta du vill medans du har olika bindningstider i en kapitalförsäkring. 

Många gånger är det förenat med avgifter att ta ut pengarna innan bindningstiden löpt ut i en kapitalförsäkring och avgifterna kan vara höga och variera mycket mellan olika institut. 

Vi råder dig till att se över avgifterna hos de olika bankerna och försäkringsbolagen för att se vad som passar just dig bäst för de investeringar du gör.

Läs mer & följ mig: