Vad är P/E-talet? [En enkel och lättläst guide]

PE-talet

När du köper en produkt eller öppnar ett konto genom mina länkar erhåller jag en finansiell ersättning från respektive partner. Läs disclaimer och annonspolicy längst ner på sidan.

Vad är P/E-talet?

Price/earnings, eller P/E som det förkortas som, är ett av de mest vanliga nyckeltalen som man använder inom trading för att se om en aktie är köpvärd eller inte. Nyckeltalet visar på en aktie i relation till bolagets vinst där price står för aktiens pris och earnings står för bolagets vinst. För att räkna på om en aktie är köpvärd eller inte delar du alltså aktiens pris, P, med bolagets vinst per aktie, E. 

Tre viktiga punkter om P/E-talet

Det finns en mängd matnyttig information du som nybörjare bör ha vetskap om när det kommer till P/E-talet. Nedan ger vi dig några exempel på dessa. 

P/E-talet räkneexempel

För att räkna på om en aktie är köpvärd eller inte delar du aktiens pris, P, med bolagets vinst per aktie, E. Nedan följer ett räkneexempel. 

Hemkört AB gjorde förra året en vinst på 4 kronor aktie och priset per aktie är 12 kronor. 

12 kr/aktie / 4 kr vinst/aktie = P/E 3 

Hemkört AB har alltså ett P/E-tal på 3. I praktiken innebär detta att det tar 3 år för bolaget att tjäna in den summan som aktien handlas till just nu. När 3 år har passerat har, om vinstnivån är densamma, bolaget tjänat tillbaka 12 kr per aktie eftersom vinstnivån idag är 4 kr per aktie och år. 

Varför ska man räkna ut P/E-talet?

Att räkna ut P/E-talet innan man väljer att investera i en aktie kan vara användbart eftersom du då får fram en siffra på hur högt eller lågt marknaden värderar aktien. När du beräknar P/E-talet är ett bra tips att titta på tidigare årsvinster.

En del väljer att räkna på framtida, kommande vinster när man räknar ut P/E-talet men det är alltså i regel ingenting som är rekommenderat eftersom siffran då snarare blir spekulativ. Det är därmed generellt rekommenderat att man går på historiska siffror framför kommande vinster. 

Ett P/E-tal kan värderas både högt och lågt men det är helt upp till dig vilket beslut du tar. Kanske väljer du att trots att marknaden värderar en aktie lågt ändå investera i den eftersom du, med hjälp av andra strategier, ändå tror på att aktien kan komma att stiga i framtiden? 

Att en aktie värderas högt respektive lågt kan bero på flertalet anledningar, vi berättar mer om denna poängsättning och hur du kan tänka för båda värderingarna nedan. 

Högt P/E-tal

Snittet de senaste 100 åren på Stockholmsbörsen ligger på omkring 14. Ett äldre och större bolag har ofta ett lägre P/E-tal eftersom denna typ av bolag i regel inte växer lika snabbt som ett nytt, expanderande bolag. Ett nyare bolag har ofta ett högre P/E-tal vilket generellt är positivt eftersom det visar på god tillväxt men faktum är att det också kan innebära att bolaget i fråga är övervärderat vilket då är negativt. 

För att förstå huruvida ett högt P/E-tal är positivt eller negativt bör du därför undersöka både historiken men också för hur framtiden lär påverka denna siffra. Finns det några utomstående faktorer som kan påverka värderingen negativt? Ta reda på så mycket fakta som möjligt om både marknaden i stort och företaget samt dess framtida utveckling innan du väljer att investera i en eller flera aktier i bolaget. 

Lågt P/E-tal

Att en aktie får ett lågt P/E-tal behöver inte alltid vara något negativt även om det påvisar att omsättningen spås vara låg framöver. Att en del ändå väljer att investera i dessa typer av aktier beror oftast på att personen i fråga, trots värderingen, tror på en positiv utveckling framöver. 

Det finns en mängd olika strategier för att bestämma för huruvida en aktie är köpvärd eller inte, att räkna ut P/E-talet är bara ett utav dem. 

FAQ - Vanliga frågor om P/E-talet

Är du inte erfaren på börsen och kanske inte vet om olika begrepp som P/E-talet så vi besvarat de vanligaste frågorna här nedanför. 

Övrigt bra att veta om P/E-talet

Att räkna på en aktiens P/E-tal är generellt ett bra nyckeltal att använda för att ta reda på om en aktie är köpvärd eller inte. Men, det är samtidigt viktigt att komma ihåg att inte enbart gå på P/E-talet när du planerar att investerar i en aktie. 

Nedan ger vi några grundläggande fakta punkter som kan vara bra att känna till om P/E-talet: 

  • Alla företag kan justera sin vinst både uppåt och nedåt med hjälp av redovisningstekniska åtgärder. Därför kan P/E-talet i viss mån vara missvisande. 
  • När du räknar ut P/E-talet är det viktigt att komma ihåg att även se till företagets skuldsättning eftersom denna inte framkommer vid en beräkning av P/E-talet. 
  • Ett lågt P/E-tal innebär inte alltid att aktien är billig. Ett högt P/E-tal innebär inte heller alltid att det är en lönsam investering eftersom du aldrig kan veta vart aktiens pris är på väg. På börsen kan det lätt bli snabba svängningar och det måste man alltid ha i beaktning. 

Kom också ihåg att inte uteslutande använda P/E-tal för att beräkna för huruvida en investering i en aktie är lönsam eller inte eftersom det då blir en allt för ensidig värdering.