23 Preferensaktier med hög utdelning i May 2024

Disclaimer: När du köper en produkt eller öppnar ett konto genom mina länkar erhåller jag en finansiell ersättning från respektive partner. Läs disclaimer och annonspolicy längst ner på sidan.

Preferensaktier med hög utdelning

Svenska preferensaktier och inlösenkurser

Här nedanför har jag listat preferensaktier på den svenska börsen. Du ser även preferensaktiens inlösenkurs och vad den årliga utdelningen är. 

Aktie/Bolag Inlösenkurs Årlig utdelning
Extra kommentar
Akelius pref (Numera inlöst) 345,00kr 20
345,00 kr fram till maj 2024 / Därefter 330 kr
Alm equity preferens 120,00kr 8,40kr
Amasten Holding preferens 350,00kr 20,00kr
Corem Property preferens 250,00kr 10,00kr
Eniro preferens 560,00kr 48,00kr
Uppskjuten utdelning 2017
Fast partners preferens 350,00kr 20,00kr Content
Ferronordic preferens 1 200,00kr 120,00kr
Utdelningen höjs med 10 kr per år t.o.m. 2023
Footway preferens 110,00kr 8kr
110 kr juli 2019 / 105 kr därefter
Genova property group preferens 130,00kr 10kr
130 kr t.o.m. 2025 / därefter 120 kr
Heimstaden preferens 375,00kr 10kr
375 kr t.o.m. 2025 / därefter 330 kr
Hancap preferens 50,00kr 3,50kr
Löser in preffarna i samband med notering av stamaktie
Högkullen preferens 22,60kr 2,40kr
Fr.o.m. 25/7 2020 höjs utdelningen med 0,32 kr per år för att bli 3,68 kr efter 23/7 2023.
Klövern preferens 500,00kr 20,00kr
K2A preferens 325,00kr 20,00kr
Oscar Properties holding pref 350,00kr 20,00kr
Oscar Properties holding pref B 550,00kr 35,00kr
Lös in själv för 500 kr
Pegroco preferens 115,00kr 9,50kr
Pioneer Property preferens 130,00kr 7,50kr
OBS: Norska kronor. 130 NOK t.o.m. 2020 / därefter 100 NOK
Quartiers Property preferens 12,00kr 0,96kr
Sagax preferens 35,00kr 2,00kr
Varje preferensaktie kan lösas in mot en D-aktie
Sdiptech preferens 105,00kr 9,00kr
Tobin preferens 110,00kr 11,50kr
110kr t.o.m. första utdelningen efter årsstämman 2020 / Därefter 130 kr / Utdelningshöjning till 15,50kr 2019 / Utdelningshöjning till 19,50kr 2020.
Victoria Park preferens 300,00kr 20,00kr
300kr 2019 och 2020 / Därefter 275kr
Volati preferens 725,00kr 40,00kr
725 kr tom år 2020. 675 kr tom 2025 och 625 kr därefter.
Untie preferens 2000,00 kr 140,00kr
Ingen bindningstid. Nominellt värde på 2000 SEK och 7% DA

Vad är preferensaktier?

Preferensaktie är en aktie som vid utdelning och likvidation av ett bolag har företrädesrätt framför andra aktieslag, exempelvis stamaktier. Som ägare av preferensaktier får du företrädesrätt till bolagets vinster och tillgångar före stamaktieägare vid konkurs och aktieutdelningar.

Läser du en lista över bolag och aktier noterade på börsen ser du snart olika ändelser efter några av dem. Det kan exempelvis vara “A” eller “B”, det indikerar att aktierna har olika stark rösträtt. En annan viktig ändelse som dykt upp under senare år är “Pref”. Det står för preferensaktie. Den typen av aktier har blivit vanliga framförallt i fastighetsbolag men även i del andra typer av bolag. 

Vad är då en preferensaktie? Enkelt förklarat kan en preferensaktie ses som en kombination mellan en aktie och en obligation. Utformningen och villkoren för preferensaktier skiljer mellan olika bolag, men de brukar oftast innebära fast utdelning, inte sällan med kvartalsvis utbetalning. 

Preferensaktier har också förutbestämda villkor om hur och när den i framtiden skall lösas in av företaget som emitterat aktien. Preferensaktiers utdelning har företräde framför de ordinarie aktiernas utdelning.

Här finns alla 16 preffar listade på Avanza.se.

Förtur vid aktieutdelningar

Preferensaktiers utdelning har företräde framför de ordinarie aktiernas utdelning. 

För ägaren av preferensaktier kan man säga att den har obligationens fördelar med trygg avkastning och mer prioriterade om ett bolag skulle hamna i obestånd. Bolagets övriga kreditgivare går dock före alla aktieägare, inklusive de som äger preferensaktier. 

Men preferensaktier har också den stora nackdelen att de inte kommer att ha samma kursutveckling som bolagets stamaktie, då det oftast finns en förutbestämd kurs som preferensaktien löses in till i framtiden. 

Preferensaktien har också aktiens fördel att de handlas via börsen och att du kan köpa och sälja dem som vilken aktie som helst. 

För bolaget är den stora fördelen att de kan ta in nytt kapital som i praktiken är ett lån men bokföra det som en form av eget kapital.

Vad är skillnaden på stamaktier och preferensaktier?

En vanlig aktie kallas stamaktie. En aktie är ett bevis för att du är delägare i ett bolag. Går bolaget bra kommer värdet på din aktie att öka. Är bolaget börsnoterat ser du det genom ökade börskurser. 

Gör bolaget vinst kan det välja att disponera en del av den till aktieutdelning som fördelas mellan ägarna beroende på hur stor andel de äger av bolaget. Skulle bolaget däremot gå dåligt är de pengar som aktieägarna en gång satsat i bolaget de minst prioriterade. Långivare och andra fordringsägare går först, ägarna sist.

För- och nackdelar med båda aktieslagen

En preferensaktie har inte fullt ut aktiens för eller nackdelar för dig som är ägare av den. Det är omöjligt att få del av bolagets framgångar genom värdeökning på preferensaktien. Men du har större möjlighet att få avkastning även om bolaget går dåligt. 

När ett företag ger ut en preferensaktie ger de en förpliktelse om utdelning och till vilka villkor den i framtiden kommer att lösa in. 

Oftast har en preferensaktie svagare röststyrka än en vanlig stamaktie på exempelvis bolagsstämmor.

Vad innebär inlösen och inlösenkurs?

Ett av de verkligt särskiljande dragen för preferensaktier jämfört med vanliga aktier är att de har villkor för hur bolaget som givit ut dem skall lösa in dem och till vilken kurs. Det innebär att bolaget köper tillbaka preferensaktierna från dig till ett förutbestämt pris. 

Uppläggen skiljer sig åt mellan olika bolag, men när du köper en preferensaktie är det viktigt att veta att bolaget kommer att lösa in den, till ett förutbestämt pris. Var därför noga med läsa villkoren så att din investering inte resulterar i en onödig förlustaffär. Det händer då och då att en preferensaktie handlas till en högre kurs än den framtida inlösenkursen. 

Det finns inte alltid ett bestämt datum för när inlösen skall ske, utan bestlutas i så fall av aktieägarna på företagets bolagsstämma, inlösen kan ske plötsligt eller ligga mycket långt fram i tiden.

Viktigt att ha koll på villkoren

När ett bolag ger ut en preferensaktie fastställs alltid dess villkor. Dessa är mycket viktiga att hålla reda på. Oftast anges inte exakt när en preferensaktie skall lösas in. 

Det kan också vara olika villkor för inlösenkursen beroende när i tiden preferensaktien löses in. Beslut om inlösen kan komma med kort varsel, men det kan också vara mycket avlägset. I villkoren anges också storleken på utdelningen och hur ofta den skall betalas ut. Att läsa och förstå villkoren är mycket viktigt för att förstå om en preferensaktie är köpvärd eller ej till en viss aktiekurs. 

Sedan måste du ställa dig frågan om den avkastning du kan vänta dig av preferensaktien är värd den risk som din investering innebär.

7 mest ägda preferensaktierna 2020

1. Klövern pref

Klövern är ett fastighetsbolag främst inriktat på kontor och andra lokaler åt företag, framförallt i svenska storstadsregioner. 2012 gav Klövern ut en preferensaktie som ger 5 kr i utdelning varje kvartal. Inlösen kan ske så snart Klöverns bolagsstämma beslutar om det. Inlösenkursen är 500 kr.

2. K2A Knaust & Andersson pref

K2A (Knaust & Andersson) producerar och förvaltar egna hyreslägenheter framförallt i Mälardalen och större högskolestäder. K2A har en preferensaktie som först gavs ut 2015 och därefter ökats via nyemission. Den kan lösas in till 325 kr och ger 5 kr i utdelning varje kvartal. Det gör att den i skrivande stund handlas på marknaden till ett pris över inlösenkursen.

3. ALM Equity pref

Alm Equity är verksamma inom flera områden inom fastighetsbranschen, bland annat inom fastighetsutveckling och förvaltning. Bolaget har gett ut en preferensaktie som ökats flera gånger via nyemission. Inlösenkurs är 120 kr och den ger kvartalsvis utdelning på 1,20 kr.

4. Volati pref

Volati är ett investmentbolag som förvärvar starka bolag med väl beprövade affärsmodeller som söker ny ägare exempelvis på grund av generationsskifte. Volati har gett ut en preferensaktie som kan lösas in till 725 kr tom maj 2020, därefter sker en gradvis nedtrappning och efter maj 2025 kan den lösas in till 625 kr. Preferensaktien ger 10 kr i utdelning varje kvartal. 

5. Oscar properties holding pref

Oscar Properties är ett fastighetsbolag som stått bakom några spektakulära fastighetsprojekt i Stockholm de senaste åren. Men de är också kända för att genomgå en djup finansiell kris. De har två olika preferensaktier, varav den ena hade en möjlighet för aktieägarna att själva begära inlösen en gång per år till en förutbestämd kurs. Den möjligheten är nu borttagen. 

Båda preferensaktierna har tappat mycket i värde det gångna året på grund av företagets kris och att utdelningarna har frysts. Det visar att det även finns stor risk med preferensaktier. 

6. Sdiptech pref

Sdiptech erbjuder olika tjänster och lösningar inom bl a olika områden inom infrastruktur och fastigheter. Sdiptech gav ut en preferensaktie 2015, den hade till en början en inlösenkurs på 120 kr men enligt de villkor som sattes när aktien  emitterades har den sänkts och är nu 105 kr. Preferensaktien ger rätt till 2 kr i utdelning varje kvartal.

7. Sagax pref

Sagax är ett fastighetsbolag som framförallt äger och förvaltar fastigheter för lager och lättare industri. Bolaget var först ut på den svenska marknaden med att ge ut en preferensaktie. Det gjorde de 2010 och den berättigar till 50 öre i utdelning varje kvartal. Preferensaktien har en inlösenkurs på 35 kr men kan också omvandlas till en D-aktie i bolaget.

Preferensaktier som utdelningsaktier

Preferensaktier är en relativt ny företeelse på den svenska aktiemarknaden. De flesta preferensaktier har hittills varit en lönsam investering för de som investerat i dem. Det har delvis att göra med att det varit låga räntor och goda tider för fastighetsbolag, som är de som ligger bakom de flesta preferensaktierna i Sverige. 

Det är inte förvånande att preferensaktier lockar många som har någon form av strategi att investera i utdelningsaktier. I grunden ger preferensaktier en trygg utdelning och att den oftast betalas ut kvartalsvis lockar många. Det är svårt att ha preferensaktier som enda kriteriet när du bygger upp en utdelningsportfölj, det finns för få preferensaktier att välja emellan och de flesta är inriktade mot fastigheter. 

För att bygga en bra utdelningsportfölj krävs en större bredd av aktier, både att välja bland och investera i. En annan nackdel är att du missar kursutvecklingen som vanliga aktier har.

Preferensaktierna med högst utdelning

Möjligheten till hög avkastning är alltid lika med hög risk inom alla ekonomiska områden. En del preferensaktier ger relativt hög avkastning. Det är viktigt att läsa på själv och göra en egen bedömning om just den investeringen är värd den risk som den förväntade avkastningen innebär.

Här är preferensaktierna med högst utdelning:

  1. Quartiers Properties pref
  2. ALM equity pref
  3. Footway group pref
  4. Sdiptech
  5. Volati

Quartiers Properties pref

Quartiers Properites är en fastighetsutvecklare som är verksam inom olika fastighetsprojekt på den spanska solkusten. Dera preferensaktie ger 24 öre i utdelning varje kvartal, vilket motsvarar en direktavkastning på 9,9% Inlösenkursen för preferensaktien är 12 kr.

ALM equity pref

Alm Equity är verksamma inom bland annat fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning. De är framförallt verksamma i bostadsprojekt i Stockholmsregionen. Deras preferensaktie ger i skrivande stund en direktavkastning på 7,9%.

Footway group pref

Footway grundades 2010 och är ett företag som säljer skor online i många av de Europeiska länderna. 2015 genomförde de en emission av preferensaktier. Den ger 2 kr i utdelning varje kvartal, det motsvarar en direktavkastning på 6,8%.

Sdiptech pref

Sdiptech är verksamt med olika lösningar och tjänster inom infranstruktur och fastigheter. De är framförallt verksamma i Sverige men även i några andra Europeiska länder. Preferensaktiens utdelning på 2 kr varje kvartal ger en direktavkastning på 6,8%.

Volati pref

Volati investerar i mindre, men stabila bolag med bevisad framgångsrik affärsmodell. De investerar inom flera områden, handel, konsumentprodukter och industri. De äger bland annat Akademibokhandeln.  Bolaget gav 2015 ut en preferensaktie som ger 10 kr i utdelning varje kvartal, det motsvarar en direktavkastning på 5,8%.

Bra alternativ som komplement i en utdelningsportfölj

Det är viktigt att veta villkoren för inlösen innan du gör en investering, så att du inte riskerar köpa en preferensaktie till en för hög kurs i förhållande till den kursen den skall lösas in för. 

Kombinationen av en relativt trygg utdelning, klara villkor från bolaget och en kvartalsvis utdelning gör dem till ett bra komplement i en utdelningsportfölj. Som alltid med investeringar och sparande är det viktigt att sprida sina risker, både bland branscher och vilken typ av produkter du väljer att investera i.

Hög direktavkastning och utdelning flera gånger per år

Preferensaktier ger oftast en relativt hög direktavkastning och de betalar i regel utdelning kvartalsvis. Det är en lockande kombination, men det är viktigt att analysera bolaget, kommer de att klara av att betala utdelningen? Och än viktigare kommer de att kunna lösa in preferensaktien i framtiden. Klarar de inte det spelar det ingen roll hur stor direktavkastningen än är. 

Kom ihåg att hög avkastning i stort sett alltid är förknippat med högre risk när du investerar. Det är lätt att lockas av högre direktavkastning, men det finns oftast skäl till att marknaden värderar dem till det.

Viktiga faktorer när du vill investera i preferensaktier

Precis som när du investerar i vanliga aktier är det viktigt att analysera bolaget. Hur är deras lönsamhet och ekonomiska situation? Hur är deras marknad? Kommer de att klara betala utdelning och inlösen av preferensaktien? 

Här finns alla 16 preffar listade på Avanza.se.

Men det är också viktigt att granska villkoren för preferensaktien noga. Du vill inte köpa en preferensaktie till högre kurs än dess inlösenkurs för att se bolaget strax efter löser in den. 

Vad händer om bolaget inte kan leva upp till utlovad utdelning? Vad händer i det läget med kursen på preferensaktien? Alla scenarier går inte att förutse i bolagets villkor, men det kan vara bra att fundera även kring sådana situationer. Det har flera gånger hänt att inte bolag klarat leva upp till de utlovade villkoren för preferensaktier.

Direktavkastning är inte allt - bolaget måste gå bra för att kunna dela ut

Direktavkastningen visar hur stor avkastning du får på preferensaktien i form av aktieutdelning på den. Men för att bolaget skall klara av att betala den måste de tjäna pengar. Det är inte riskfritt med preferensaktier, utlovad utdelning kan ställas in. Det finns flera exempel bland bolag som gett ut preferensaktier som inte klarat sina åtagande mot aktieägarna.

Vad är direktavkastning?

Direktavkastningen är det mått som mäter hur stor avkastning du får på bolagets aktieutdelning. Det gör att det är lätt att jämföra olika bolags aktieutdelning. Du får fram direktavkastningen genom att dividera aktuell utdelning med aktuell aktiekurs. 

Ger exempelvis ett bolag 1 kr i utdelning och har en aktiekurs på 10kr är deras direktavkastning 10%. Tänk på att preferensaktier ger kvartalsutdelning, men direktavkastningen beräknas på årets sammanlagda utdelningar. Du får alltså slå ihop utdelningarna under ett år och dividera den summan med börskursen för att få aktuell direktavkastning.

Gör alltid din egen analys

Genom att jämföra direktavkastningen mellan olika bolag kan du se hur marknaden värderar bolagets möjligheter att genomföra aktieutdelningen. En hög direktavkastning  kan vara ett tecken på att marknaden inte tror att bolaget kommer att klara av att genomföra sin utdelning eller att de kommer tvingas att sänka den. Det kan också vara så att marknaden tycker att risken är hög och vill ha möjlighet till bra avkastning för att vilja investera i bolaget. Du skall självklart göra din egen analys. Kanske har marknaden fel? Då är det du som har gjort en bra investering.

Fördelar och nackdelar med preferensaktier

Bilden är lånad från Aktieskolans sida för preferensaktier.

Fördelar och nackdelar med preferensaktier

Det finns flera fördelar med att investera i preferensaktier. Den viktigaste är naturligtvis en bra regelbunden aktieutdelning. Det gör sig bra som en del i bred utdelningsportfölj. Preferensaktien har vissa likheter med en obligation. Det är ett av få sätt som du som privatperson kan investera direkt i ett sådant värdepapper utan att gå via en fond. 

Nackdelarna med preferensaktier är att det är få bolag som gett ut den typen av aktier. De flesta har getts ut av mindre bolag inom fastighetsbranschen. Det är alltså svårt att få en större riskspridning via preferensaktier. Det är också bolag som det inte skrivs så mycket om och som kan vara svåra att analysera, framförallt vilka risker de har. Genom att investera i preferensaktier får du heller inte del av bolagets kursutveckling som du får genom att äga den vanliga stamaktien.

Risker

En preferensakties stora fördel är att villkoren är tydligt fastställda av bolaget när de ger ut den. Den stora risken är att bolaget inte klarar att uppfylla de löften de gett aktieägarna. Det finns olika scenarier vad som kan hända. Kanske får ett bolag skjuta på utdelningen vid ett eller flera tillfällen men får möjlighet att betala ut den senare. 

Men det kan också vara så att bolaget inte alls klarar att genomföra utdelning eller inlösen. Det är därför viktigt att du läst på noga och analyserat det eller de bolag du vill investera i och förstår vilken risk de har. Är du nöjd med den förväntade avkastningen för att ta den risken bolaget har?