Vad är volatilitet? [En enkel och lättläst guide]

Disclaimer: När du köper en produkt eller öppnar ett konto genom mina länkar erhåller jag en finansiell ersättning från respektive partner. Läs disclaimer och annonspolicy längst ner på sidan.

Risk volatilitet

Vad är risk volatilitet?

Volatilitet är ett riskmått som används vid analys av framförallt aktier. Det är ett viktigt verktyg som anger hur kursen rör sig och hur hög eller låg risk aktien har.

Tre viktiga punkter om risk volatilitet

Det du behöver veta om risk volatilitet är:

Risk volatilitet - ett praktiskt exempel

När man räknar ut volatilitet så får du inte fram någon konkret information om hur det kan gå för aktien långsiktigt, för det finns mycket bättre verktyg. Det volatilitet visar är storleken på avvikelserna i kursen.

Vid en högre volatilitet svänger kursen mer, vilket kan ge dig bra möjligheter att tjäna pengar på kort sikt, men du får istället en mycket högre risk.

Låg volatilitet innebär att kursens svängningar är mindre, vilket ger sämre möjligheter att tjäna på kurssvängningar kortsiktigt. Det kan däremot innebär att en aktie har långsiktig potential, om bolaget har potential det vill säga. Låg volatilitet säger inte något om aktiens framtid, utan bara om hur resan dit kan komma att se ut.

Bra med hög eller låg volatilitet?

Hög volatilitet kan vara bra för den som är villig att ta en högre risk i utbyte mot potential att tjäna mer pengar. När en akties volatilitet är högre så kan risktagare tjäna bra på det, men det går väldigt enkelt att förlora pengar också så titta alltid på om en hög risk är värd det.

En låg volatilitet innebär att den här möjligheten inte finns, men också att aktien är mer stabil. Att en aktie är stabil är positivt för mer långsiktiga investeringar där man tycker att en aktie har långsiktig potential. Det är därför det alltid är viktigt att analysera den risk som finansiella instrument kommer med.

Hög volatilitet är perfekt för daytrading

En aktie med hög volatilitet är perfekt för daytrading då du kan tjäna pengar på svängarna som sker. En högre volatilitet innebär en högre risk, så det gäller alltid att du är försiktig och är beredd på att förlora pengar.

Fördelar

Det finns flera fördelar med att en akties volatilitet är hög:

  • Du kan tjäna pengar kortsiktigt på svängar.
  • Du måste inte “gifta” dig med en aktie.
  • Utmärkt för både day- och swingtrading.

Nackdelar

Det finns också risker med volatilitet och det gäller att du är försiktig. Det handlar framförallt om att analysera den risk och avkastning som du har att räkna med för en aktie. Svängarna kan gå snabbt och det går alltid att förlora pengar, så investera inte i en aktie bara för att den är volatil, om du inte tror att det kan gå bra för dig.

Risker med aktier som har en hög volatilitet

Det finns en mängd olika risker med hög volatilitet som du bör känna till och tänka på. Här följer lite information om just detta och vad du bör tänka på innan du börjar med daytrading eller swingtrading av aktier som är volatila.

Volatilitet stopp

Ett kraftfullt analysverktyg som används för att analysera hur volatil en aktie är för att räkna ut när man bör gå ut eller möjligtvis in i en aktie. Kan användas för att upptäcka uppåtgående och nedåtgående trender för att se hur volatiliteten kan vara inom en nära framtid genom att titta på dess historia.

Implicit volatilitet

Implicit volatilitet är något som beskriver marknadens uppfattning av ett värdepappers framtida volatilitet och är något som man använder vid framförallt kortsiktig handel. Det här är alltså inte samma sak som historisk volatilitet men kan ibland användas tillsammans med det och är ett viktigt analysverktyg för många traders.

Volatilitetsindex

Volatilitetsindex kan också kallas för ett Skräckindex och används för att mäta hur marknadens förväntningar över volatiliteten över de kommande 30 dagarna. Det ger dig alltså en ganska enkel uppfattning om hur marknaden ser på den nära framtiden. Ett högt tal betyder att förväntningen är att marknaden ska vara turbulent, ett lågt tal betyder istället att marknaden förväntar sig att det ska vara mer behagligt under den kommande månaden.

Sharpekvot

Det här är ett mått som du kan använda för att få en bedömning av vad den riskjusterade avkastningen på en portfölj är. Det här är något som ofta används när man till exempel ska bedöma olika fonder då det kan ge dig en bra uppfattning över deras resultat.

Sharpekvot räknar alltså ut hur förhållandet ser ut mellan den egentliga avkastning du får jämfört med den risk du tar med investeringen. Sharpekvot tar alltså hänsyn till att det kan finnas mindre riskfyllda alternativ genom att också ta med den riskfria räntan. Det här är bara ett mått som ofta används tillsammans med annan data och analysverktyg.

FAQ - Vanliga frågor om risk volatilitet

Det finns en del vanliga frågor som man kan tänkas ha om volatilitet och risk. Vi har här svarat på några av dessa.

Vad är risk volatilitet?

Risk volatilitet är ett riskmått som bedömer hur kraftiga svängar kursen har och kommer att ha, exempelvis för ett värdepapper.

Är det bra med en hög volatilitet?

En hög volatilitet gör det möjligt att tjäna pengar på kortsiktiga svängar, men för långsiktiga investeringar kan det leda till en onödig risk.

Hur räknar man volatilitet?

Det finns flera riskmått som används för att räkna ut volatilitet, exempelvis implicit volatilitet och volatilitet stopp.

Övrigt bra att veta om P/B-talet

P/B-talet är ett bra nyckeltal att använda när du undersöker för huruvida en aktie är köpvärd eller inte, speciellt om du använder det i kombination med andra nyckeltal och analyser. 

Använder du enbart P/B-talet för att avgöra för om du ska investera i en individuell aktie eller inte kan den siffran bli något missvisande. Nedan ger lite mer fakta som kan vara bra att känna till om P/B-talet: 

  • P/B-talet tar endast hänsyn till de bokförda tillgångarna. I många bolag finns det så kallade dolda värden, alltså tillgångar som inte bokförs. Dessa tar inte P/B-värdet med i sin beräkning. 
  • Inget nyckeltal kan ge dig en fullständig bild av ett företag, inte heller P/B-talet. Oförutsägbara svängningar i marknaden och börsen kan hända varje dag och därför bör endast nyckeltal ses som ett av många hjälpmedel.
     

Lycka till med ditt aktie handlande men glöm inte att alltid försöka göra så djupgående analyser om ett bolag och dess aktie som möjligt innan du bestämmer dig för att investera i aktier eller inte. 

Läs mer & följ mig: