Vad är RSI (Relative strength index)? → Enkel och lättläst guide

RSI graf

Relative Strength Index (RSI)

Vad är Relative Strength Index (RSI)?

Relative Strength Index (RSI) är en populär indikator inom teknisk analys. Det vanligaste användningsområdet för RSI är att visa om en aktie eller annat värdepapper är överköpt eller översålt. Det betyder att dess kurs utvecklats ovanligt starkt eller svagt under den senaste tiden.

Tre viktiga punkter om RSI (Relative Strength Index)

RSI ett praktiskt exempel

Teknisk analys är en metod för att analysera en finansiell produkt utifrån dess kursgraf. För att göra det finns det en rad olika hjälpmedel. En del av dessa hjälpmedel kallas indikatorer. En indikator är uppbyggd på data från grafen. Syftet är att indikatorn på ett visuellt sätt skall visa vart kursen är eller hur den antas kommer att utvecklas. 

En del av dessa indikatorer kallas momentumindikator. En av dem är RSI. RSI står för relative strength index. Den mäter styrkan i en aktie, valuta eller annat värdepapper under en viss tidsperiod. Genom att ställa antal positiva stängningar mot antal negativa under en period får man fram RSI. Vanligaste tidsperiod är 14 enheter. Använder man kursgraf med dagsupplösning baseras det alltså på 14 dagar. 

Själva indikatorn är inbyggd i de allra flesta programmen för teknisk analys. Beräkningarna sköts automatiskt, men det är viktigt att använda RSI rätt och tolka RSI värdet på ett korrekt sätt. Det är fullt möjligt att själv ändra ex vilken tidsperiod RSI skall beräknas på. Men det finns ingen anledning att göra det om man själv inte noggrant har testat andra värden.   

RSI graf

Teknisk analys är bra att använda för de flesta. De som tradar kortsiktigt kan basera både köp och säljbeslut enbart på teknisk analys. Där kan RSI indikatorn vara ett av verktygen. För den som investerar i aktier på lång sikt kan det ändå vara bra att ha koll på kursgrafer. Visar RSI att en aktie är överköpt kan det vara bra att avvakta lite. Ett överköpt läge i RSI indikerar att det kan komma en korrektion av kursen. Det finns dock inga garantier för att det blir så. Det motsatta kan inträffa när RSI indikatorn visar på ett översålt läge. Det kan vara ett intressant läge att öka i en aktie som man investerar i på lång sikt. 

Det är viktigt att skapa tydliga regler när du använder teknisk analys och indikatorer som RSI. Ingen indikator är helt tillförlitlig. Men genom att läsa på hur den fungerar och skapa regler som passar ens egna investeringsstrategi kan det bli ett bra hjälpmedel. 

Det kan finnas goda skäl till att en aktie är överköpt eller översåld. Det är därför viktigt att ta med andra faktorer i ett köp eller säljbeslut. En överköpt aktie kan fortsätta utvecklas väl. Ett översålt värdepapper kan fortsätta att falla. 

Det finns fler sätt att använda RSI. Ett av dem är divergens. När RSI utvecklas i motsatt riktning mot kursen är det ett tecken på kursen kommer att vända. 

Att använda RSI tillsammans med andra verktyg är ett bra sätt att få bekräftelse på sin analys. Det kan till exempel vara ihop med Elliot Wave, price action eller någon trendföljande modell. Det är viktigt att förstå hur de olika teknikerna och indikatorerna inom teknisk analys fungerar. Det är också viktigt att skapa tydliga regler för hur de skall använda dem tillsammans. 

Tänk på att indikatorer inom teknisk analys bygger på historisk data. RSI baseras exempelvis på de 14 senaste stängningarna. Använder vi dagsgrafer är det de 14 senaste handelsdagarna. De första dagarna väger lika starkt som de sista inom RSI. Nyheter eller andra händelser kan snabbt göra historisk data ointressant.

Hur ser man om en aktie är överköpt eller översåld?

RSI mäter styrkan i kursen hos aktier eller andra värdepapper genom att jämföra stängningskursen med föregående periods stängning. Använder man dagsgraf är det dagens stängning jämfört med gårdagens. RSI beräknas genom att ställa antal positiva stängningar mot negativa. Ju fler positiva stängningar desto högre RSI värden. Vanligast är att beräkna värdet med 14 stängningar. Använder man sig av dagsgraf är det 14 dagar. 

Ett RSI värde över 70 anses som att ett värdepapper är överköpt. Det har då stängt till högre kurser under en tid, då kan en korrektion väntas. Motsatt läge är om ett värdepapper stängt till lägre kurser under en tid. Då uppstår ett läge där priset är översålt. Det anses ske när RSI är under 30. Även här antas att en korrektion eller vändning kan ske. 

Det är viktigt att tänka på att det finns skäl till att en aktie är överköpt eller översåld. Att enbart lita på RSI värden är ingen säker signal. En kurs kan fortsätta upp även om RSI indikerar att den är överköpt. Detsamma gäller när RSI visar att en aktie är översåld.

FAQ - Vanliga frågor om RSI

Här nedanför har vi samlat svar till några av de flest ställda frågor om RSI.

Vad är RSI?

RSI är en indikator inom teknisk analys. Den visar styrkan hos en akties pris. Styrkan mäts i högre vs lägre stängningskurser under en tidsperiod.

Vad betyder överköpt (RSI)?

När ett värdepapper är överköpt enligt RSI har dess pris ofta stängt högre än föregående stängning under en period. Ett RSI över 70 ses som överköpt.

Vad betyder översålt (RSI)?

Ett översålt värdepapper har mestadels stängt till ett lägre pris än föregående stängning under en viss period. RSI under 30 anses vara översålt.

Ordlista för RSI

Nedanför har vi samlat en lista där vi beskriver olika termer som kan vara viktigt att veta vad dem betyder.

RSI indikatorn

RSI står för Relative Strength Index. Det är en indikator som mäter styrkan i ett värdepapper. RSI får man fram genom att jämföra stängningskurserna under en viss period. Ju fler stängningar som är till högre kurs än föregående stängning desto starkare är ett värdepapper. Är det istället fler stängningar som sker till lägre kurs gentemot föregående stängning anses värdepapprets styrka vara svag. RSI Indikatorn är en av de vanligaste och mest populära indikatorerna inom teknisk analys. 

Teknisk analys

Det finns olika sätt att analysera aktier och andra värdepapper. De två vanligaste är fundamental analys och teknisk analys. 

Inom teknisk analys försöker man hitta köp och säljlägen genom att studera hur kursgrafen rör sig. Kursgrafen visar hur priset på värdepappret rör sig. Det finns många olika varianter av teknisk analys.

Det finns också många verktyg och hjälpmedel inom teknisk analys. Några av dem kallas indikatorer. RSI är exempel på en indikator.

RSI indikatorn

Genom att jämföra hur kursgrafen rör sig jämfört med RSI grafen kan en divergens uppstå. En positiv divergens är när kursen sjunker samtidigt som RSI grafen stiger. Det kan indikerar att kursen kommer att vända uppåt. 

Negativ divergens

När kursgrafen utvecklas på ett annat sätt än RSI grafen uppstår en divergens, Stiger kursgrafen samtidigt som RSI grafen sjunker uppstår en negativ divergens. Det anses tyda på att kursen kommer att vända nedåt. 

Momentumindikator

En variant av indikatorer inom teknisk analys kallas momentumindikatorer. Till den gruppen hör RSI. Momentumindikatorer mäter på olika sätt styrkan i en aktie eller annat värdepappers kursutveckling. 

Överköpt / Underköpt

När en kurs gått starkare eller svagare än normalt anses den överköpt eller översåld. Det är inget tecken på trendvändning men kursen behöver kanske göra en paus eller korrigering innan trenden fortsätter. 

Köpsignaler

Indikatorer används för att hitta aktier eller andra värdepapper som är dags att köpa eller sälja. För att kunna tolka en signal rätt är det viktigt att förstå indikatorn rätt. Det kan också vara bra att ha fler verktyg som bekräftar en köpsignal eller säljsignal. 

Det finns ingen indikator eller strategi som ger en 100% säker signal. Kanske ger de bara vinst vid hälften av signalerna. Det är därför viktigt att jobba med riskhantering som stop loss. Det är också viktigt att de trades som ger vinst också ger en större total vinst än de som blir förluster.

Övrigt bra att veta om RSI

Det finns ingen indikator som gör din trading eller investering garanterat lönsam. En indikator som RSI kan vara ett bra verktyg i en strategi. En bra strategi måste bestå av tydliga regler och bekräftelse från olika håll. Det är också viktigt att förstå hur de olika delarna i din strategi fungerar. 

För RSI kan det tex finnas en anledning till att en aktie eller annat värdepapper är överköpt eller översålt. Genom att använda fler verktyg går det att få mer bekräftelse till ett köp eller säljbeslut.  

En lönsam strategi består inte bara av en exakt köpsignal eller säljsignal. Ingen strategi ger enbart lönsamma signaler. Även om alla kriterier är uppfyllda för att du skall ta position kan traden gå emot dig och du gör en förlust. Det är bra att bekräfta ett köp eller säljbeslut med olika verktyg och signaler.  

Blir det en trade som går som du tänkt dig är det viktigt att du förvaltar den och den blir så lönsam som möjligt. Det kan du göra genom en att ha en väl genomtänkt nivå för take profit. Går traden emot dig är det viktigt att du satt stop loss på ett klokt sätt. 

Det finns gott om olika indikatorer som RSI. Vilken eller vilka du skall välja är upp till dig. Lär dig hur de fungerar och är uppbyggda. Tillför indikatorn delar som gör att det blir lättare för dig att ta beslut om att köpa eller sälja?  För många indikatorer kan ge för mycket brus. De du väljer att använda skall vara sådan som du själv förstår och att de passar bra ihop med dina övriga verktyg i analysen. Det finns också många som ägnar sig åt teknisk analys som inte alls använder sig av indikatorer.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *