Skillnaden på Netto & Brutto – En enkel förklaring! 2023

Skillnaden på brutto och netto

Brutto och netto är två nära besläktade begrepp. Dessa två begreppen används emellertid inte endast när det kommer till löner, utan även i många andra sammanhang. Exempel på dessa är vikter, intäkter, bruttolöneavdrag eller nettolöneavdrag.

I denna artikeln kommer kommer jag enkelt att förklara skillnaden på netto och brutto, men jag kommer också att gå in mer på djupet för dig som vill lära dig mer.

Vad är skillnaden mellan brutto och netto?

Termen brutto åsyftar en summa eller annat värde innan avdrag, medan netto åsyftar en summa eller annat värde efter avdrag. Netto och brutto förknippas ofta med bruttolön och nettolön: bruttolön är lön utan avdrag som exempelvis skatter, och nettolön är det lönebelopp som den anställda får efter skatt. 

De pengar som den anställde får ut i handen är alltså ett nettobelopp, medan bruttolönen är beloppet är hela lönebeloppet, oskattad. 

Brutto och netto är således två nära sammankopplade begrepp. Dessa två begrepp används emellertid inte endast när det kommer till löner, utan de används i många olika sammanhang, till exempel när det gäller vikter, intäkter, bruttolöneavdrag eller nettolöneavdrag.

Vad är netto?

Netto används för att beskriva en summa, vikt eller ett värde efter avdrag. Ofta förknippar man ordet netto med löner. Man talar ofta till exempel om nettolöner, som här betyder den lön en anställd får av sin arbetsgivare efter att skatten och andra avgifter har dragits av lönen. Tänk på en nettolön som skattade pengar, helt enkelt. Det är också vanligt att tala om netto i ekonomisammanhang. I detta fall åsyftar begreppet netto vanligtvis intäkter där skatter eller inköpskostnader inte ännu har dragits av den anställdas lön.

Vad är brutto?

Brutto innebär kort sagt innan avdrag. När man exempelvis pratar om bruttopris avser man ett pris innan avdrag har gjorts för rabatter eller moms. Bruttolön är också ett vanligt begrepp. Med bruttolön avses helt enkelt det belopp en arbetsgivare betalar till sin anställde innan avdrag för till exempel skatter och sociala avgifter har gjorts. När det gäller exempelvis intäkter åsyftar begreppet brutto företagets totala intäkter, innan det att diverse skatter har dragits av från intäktsbeloppet. Brutto och netto har således alltid samma innebörd oavsett sammanhang, summa eller värde. 

För att enkelt komma ihåg hur de skiljer sig åt kan man tänka på brutto som “före” och netto som “efter”. Bruttolöneavdrag innebär således avdrag på hela summan, medan nettolöneavdrag innebär avdrag på summan efter skatteavdrag och så vidare. Begreppen brutto och netto härstammar från latin. Brutto kommer från ordet brutus, som betyder “tung” eller “klumpig”. I italienskan har ordet brutto fått betydelsen “rå” eller “smutsig”. Begreppet netto härstammar från det latinska ordet nitidus som betyder “skinande” eller “vacker”. I italienskan innebär ordet netto nuförtiden “ren”. 

Vad är bruttoskatt?

Bruttoskatt är skatt på inkomst innan kostnaderna för att skaffa inkomster har dragits av. Ett exempel på bruttoskatt är socialförsäkringsskatt eller andra sociala avgifter.

FAQ - Vanliga frågor om brutto & netto

För enkelhetens skull har vi samlat alla vanliga frågor och svar här för en lättare överblick. Läs vidare nedan för att få reda på allt du behöver veta om brutto och netto.

Vad är brutto?

Brutto innebär kort sagt innan avdrag.

Vad är bruttoskatt?

Bruttoskatt är skatt på inkomst innan kostnaderna för att skaffa inkomster har dragits av på till exempel förmåner såsom socialförsäkringsskatt (eller andra förmåner).

Hur räknar man ut netto?

För att räkna ut netto drar du helt enkelt av alla avgifter, skatter eller kostnader, och den summa som återstår är nettosumman.

Vad är netto?

Netto är ett begrepp som används för att beskriva en summa, vikt eller ett värde efter avdrag.
Läs mer om andra nyckelord

Är du intresserad av att lära dig mer om finans så har jag har skapat en artikel där jag har listar viktiga ord & termer inom finansvärlden.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *