Vad är index? [En enkel och lättläst guide]

Index

När du köper en produkt eller öppnar ett konto genom mina länkar erhåller jag en finansiell ersättning från respektive partner. Läs disclaimer och annonspolicy längst ner på sidan.

Vad är index?

Vad är egentligen index, och varför är det viktigt att känna till? Det är inte så komplicerat som det låter. Index används flitigt av fondförvaltare och finansiella rådgivare, och här berättar vi allt du behöver veta om index, hur index mäts, och viktiga punkter om index att lägga på minnet. 

Tre viktiga punkter om index

Index räkneexempel

S&P 500 Index är ett av världens mest kända aktieindex och ett av de mest använda riktmärkena för aktiemarknaden. Indexet inkluderar 80 % av de aktier som handlas i USA. Sedan har vi Dow Jones Industrial Average, som också är ett välkänt index, men det representerar endast 30 stycken av USA:s börsnoterade bolag. Andra framstående index är Nasdaq 100 Index, 6 Wilshire 5000 Total Market Index, 7 MSCI EAFE Index, 8 och Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index.2

Både fonder är indexerade pensionsförsäkringar är knutna till ett handelsindex. I stället för att fondförvaltaren försöker sätta ihop en investeringsportfölj som sannolikt efterliknar indexet i fråga, har dessa värdepapper en avkastning som följer ett visst index, men som vanligtvis har ett tak för avkastningen. 

Indexerade Pensionsfonder

Om en investerare köper en pensionsfond indexerad till Dow Jones och den har ett tak på 10 %, kommer avkastningen att vara mellan 0 och 10 %, beroende på de årliga förändringarna hos det indexet. Indexerade pensionsfonder ger alltså investerare möjlighet att köpa värdepapper som växer tillsammans med breda marknadssegment, eller den totala marknaden.

Rörliga bolåneräntor

Rörliga räntelån har räntor som förändras under lånets löptid. Den rörliga räntan bestäms genom att lägga till en vinstmarginal till ett index. Ett av de mest populära indexen som bolån är baserade på är London Inter-bank Offer Rate (LIBOR). Till exempel, om ett bolån som är indexerat till LIBOR har en marginal på 2% och LIBOR ökar med 3%, blir räntan på lånet 5%.

Marknadsviktat index

Marknadsviktat index kallas också kapitalindex. Den här typen av aktieindex viktar bolagen mot dess börsvärde. Index används också som riktmärken för att mäta resultatet för fonder och börshandlade fonder (ETF). 

Till exempel jämför många fonder sin avkastning med avkastningen i S&P 500 Index för att ge investerare en uppfattning om hur mycket mer eller mindre investerare tjänar på att ha sina pengar i dessa fonder, än vad de skulle tjäna på en indexfond.

Eftersom du inte kan investera direkt i ett aktieindex skapas indexfonder för att följa indexets resultat. Dessa fonder innehåller värdepapper som nära efterliknar de som finns i ett index, vilket gör det möjligt för en investerare att satsa på resultatet, mot en avgift. En populär indexfond är Vanguard S&P 500 ETF (VOO), som nära återspeglar S&P 500 Index.

Prisviktat index

Ett prisviktat index följer priset på aktierna som spåras, i stället för bolagets totala värde. När man sätter ihop fonder och ETF:er försöker fondförvaltare skapa portföljer som speglar aktierna som ingår i ett visst index. Detta gör det möjligt för investerare att köpa värdepapper som sannolikt kommer att stiga och falla i takt med aktiemarknaden som helhet, eller med det segment av marknaden som indexet återspeglar.

Avkastning eller pris

PI och GI berättar om indexet är ett prisindex eller ett avkastningsindex. Det står för engelskans Gross Index och Price index. Prisindex mäter hur aktiekurserna på börsen utvecklas, och avkastningsindex mäter hur aktiekurserna utvecklas, och inkluderar dessutom med aktieutdelningar som bolagen gör. 

”Indexering” eller indexinvestering, är en form av passiv fondförvaltning. Istället för att en fondförvaltaren aktivt plockar aktier och tajmar marknaden – det vill säga väljer värdepapper att investera i och bestämma strategi för när de ska köpa och sälja aktierna – bygger fondförvaltaren en portfölj där innehaven speglar värdepapperen från ett visst index. 

Tanken är att genom att efterlikna indexets profil, antingen aktiemarknaden som helhet eller ett segment av den, kommer fonden också att matcha dess resultat och ge avkastning.

Olika index mäter olika saker

Ett index är en standardiserad metod som används för att följa prestandan för en grupp tillgångar. Index mäter vanligtvis prestanda för en bunt värdepapper som är avsedda att spegla ett visst område av marknaden.

Det kan vara ett brett index som fångar in hela marknaden, såsom Standard & Poor’s 500 Index (S&P 500) eller Dow Jones Industrial Average (DJIA). Index kan också mäta inom specialiserade områden, där indexet följer tillgångar inom en viss bransch eller ett specifikt segment.

Nasdaq

NASDAQ Composite Index är ett marknadsvägt index med över 3000 aktier noterade på NASDAQ-börsen. Indexet inkluderar alla NASDAQ-noterade aktier som inte är derivat, preferensaktier, fonder, börshandlade fonder (ETF) eller skuldebrev.

Dax

Tyska aktieindexet DAX 30 var tidigare känt som Deutscher Aktien IndeX 30. Det består av 30 största tyska företag som handlas på Frankfurtbörsen. DAX 30 lanserades den 30 december 1987 och startades med ett basvärde på 1000.

Dow Jones Industrial Average

Precis som S&P 500 används DJIA för att mäta rörelser på hela marknaden, skillnaden är att DJIA endast mäter 30 bolag, medan S&P 500 mäter 80% av alla börsnoterade företag.

S&P 500

Standard & Poor’s 500 Index (S&P 500) är ett marknadstäckande index som ofta används av finansiella verktyg runt om i världen. 

Nikkei 225

Nikkei-225 är ett prisvägt index av 225 topprankade japanska företag, noterade i första sektionen av Tokyobörsen.

FTSE 100 index

FTSE 100 är ett index för brittiska blue chip-företag. Indexet är en del av FTSE UK Series och är utformat för att mäta resultatet för de 100 största företagen som handlas på London Stock Exchange, som når upp till kraven gällande storlek och likviditet.

OMXSPI

OMXS30-index består av de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Det är det mest handlade av Nasdaq Nordics index. 

SIXRX

SIX Return Index (SIXRX) är den svenska fondmarknadens mest använda jämförelseindex. Indexet inkluderar alla aktierna på Stockholmsbörsen, och det kan därför spegla aktuell utveckling på den svenska aktiemarknaden. 

FAQ - Vanliga frågor om index

Här är några av det vanligaste frågorna om index. 

Övrigt bra att veta om index

Index används inte bara för att följa utvecklingen av värdepapper. Ett index kan också skapas för att mäta finansiell och ekonomisk data, som räntor, inflation eller tillverkningsproduktion.

Ett index är en indikator eller ett mått. Inom finansvärlden används det vanligtvis som ett statistiskt mått som mäter förändringar inom en värdepappersmarknad. När det gäller finansmarknader består aktie- och obligationsmarknadsindex av en hypotetisk portfölj med värdepapper som representerar en viss marknad eller ett specifikt segment. 

Du kan alltså inte investera direkt i ett index. S&P 500 Index och Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index är vanliga riktmärken för den amerikanska aktie- respektive obligationsmarknaden.

Varje index som spårar aktie- och obligationsmarknaderna har sin egen beräkningsmetod. I de flesta fall är den relativa förändringen av ett index viktigare än det faktiska numeriska värdet som representerar indexet. 

Till exempel, om FTSE 100-indexet ligger på 6 670,40, berättar den siffran för investerare att indexet är nästan sju gånger mer värt än basnivån på 1 000,3. För att bedöma hur indexet har förändrats från föregående dag måste investerare titta på det belopp som index har fallit, ofta uttryckt i procent.