Alla investmentbolag samlade på en plats

Investmentbolag drivs på flera olika sätt, men huvudsakliga syftet att äga aktier i andra bolag. Vissa investmentbolag köper in sig i andra bolag med syftet att äga bolagen under längre tid. Med hjälp av stora investeringar i bolagen så kan de även ta en betydande roll och på så sätt vara med och styra deras innehav.

Andra investmentliknande bolag köper in sig i bolag som visar förlust på sista raden och har som mål att vända resultaten för att sedan sälja sitt innehav med vinst. Givetvis finns det många andra typer av investmentbolag och därför rekommenderar jag er alltid att läsa på innan ni köper någonting.

Jag brukar alltid rekommendera nybörjare på börsen att titta på investmentbolag när de ska börja bygga sin aktieportfölj. Investmentbolagen erbjuder dig en riskspridning, likt en fond, eftersom de ofta äger 15-30 bolag i sin portfölj. De mest ägda investmentbolagen i Sverige är Investor, Industrivärden, Latour och Kinnevik.

investmentbolag

Jag har listat 43 stycken spännande investmentbolag för att inspirera dig

Listan här nedanför innehåller investmentbolag, closed end funds, hedgefonder, holding-, förvaltnings-, riskkapitalbolag samt konglomerat. Alla dessa varianter är olika sorters "investmentliknande bolag". Glöm inte att läsa på vad alla olika former innebär. Utöver listan här nedanför så rekommenderar jag min fristående site för just Investmentbolag. Här finns det i skrivande stund 43 investmentliknande bolag listade. Dessutom har jag listat investmentbolag substansvärde för de största Svenska investmentbolagen.
OBS! Jag tar ingen cred för de sammanställda informationstexterna. Dessa är hämtade från Avanza.

Svenska investmentbolag på börsen


Investor

Investor är ett investmentbolag med huvudsakligt fokus på svenska storbolag. Verksamheten är indelad i två affärsområden:
Kärninvesteringar: Globala noterade bolag och majoritetsägda dotterföretag. Investeringshorisonten är långsiktig och ägandet utövas via betydande minoritet. Kärninvesteringarna är: ABB, AstraZeneca, Atlas Copco, Electrolux, Ericsson, Husqvarna, Saab, SEB, Nasdaq, Sobi och Wärtsilä samt de operativa investeringarna Mölnlycke Health Care (engångsprodukter för sårbehandling), Permobil (eldrivna rullstolar), Aleris (vård och sjukvårdstjänster) Grand Hotel (Hotell i Stockholm) och Vectura (fastighetsförvaltning)
Finansiella investeringar: Investeringar i EQT:s fonder, samt partnerägda innehav 3 Skandinavien, Kunskapsskolan, Memira, Tobii, Newron och Lindorff.
Direktavkastning: ca 3,70%
Läs mer om Investor hos Avanza!

Industrivärden

Industrivärden är ett investmentbolag i Norden med ägande i ett koncentrerat urval av nordiska börsbolag. Bolagets investeringsstrategi är att gå in som långsiktig och aktiv ägare. Investeringar koncentreras till medelstora och stora nordiska börsbolag där ägarandelen ger ett betydande inflytande. Innehav: Sandvik, Handelsbanken, SSAB, SCA, Ericsson, Volvo, Skanska, och ICA .
Direktavkastning: ca 3,50%
Läs mer om Industrivärden hos Avanza!

Melker Schörling

Melker Schörling AB är ett investmentbolag med innehav i såväl noterade som onoterade bolag. MSAB är stor aktieägare i sex börsnoterade bolag. Hexagon (MSABs andel av röster 47.6%) är största innehavet. Övriga innehav omfattar, AArhusKarlshamn, Securitas, AssaAbloy, Loomis och Hexpol.
Direktavkastning: ca 0,60%
Läs mer om Melker Schörling hos Avanza!

Lundbergföretagen

Lundbergs är ett investmentbolag som, genom att vara aktiv och långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal företag. I portföljen finns det helägda onoterade fastighetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och de börsnoterade dotterföretagen Holmen och Hufvudstaden. Lundbergs har också aktieinnehav i Handelsbanken, Husqvarna, Industrivärden, Indutrade, Skanska och Sandvik. Fastighets AB Lundbergs fastighetsbestånd uppgår till 151 hel och delägda fastigheter i Mellan och Sydsverige. Fastighetsbeståndet består främst av centrala lägenheter, kontors- och butikslokaler.
Direktavkastning: ca 1,11%
Läs mer om Lundbergföretagen hos Avanza!

Latour

Latour är ett blandat investmentbolag med en helägd industri- och handelsrörelse samt en börsportfölj.
Börsportfölj: Marknadsvärdet uppgår till drygt 34 Mdr SEK. Portföljen omfattar 10 innehav, de största, Assa Abloy, Securitas och Sweco som svarade för 72%. Övriga innehav: Fagerhult, HMS Networks, Loomis, Nederman, Nobia, Tomra och Troax.
Industri- och handelsrörelse: Helägd industri- och handelsrörelse bestående av ett sjuttiotal bolag organiserade i fem affärsområden: Hultafors Group, Latour Industries, Nord-Lock, Specma Group och Swegon.
Direktavkastning: ca 2,21%
Läs mer om Latour hos Avanza!

Ratos

Ratos är ett Private Equity-konglomerat som främst är inriktat mot aktiva och långsiktiga innehav i onoterade bolag. Ratos innehavsurval är inte branschspecifikt och den största branschen sett till koncernmässigt värde är industri, följt av och konsument och tjänstesektorn. Innehav: AH Industries, Aibel, Arcus-Gruppen, Biolin Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group, HENT, HL Display, Jøtul, KVD, Ledil, Mobile Climate Control, Nebula, Speed Group och TFS.
Direktavkastning: ca 8,25%
Läs mer om Ratos hos Avanza!

Bure Equity

Bure Equity är ett investeringsbolag med ägande i Nordiska bolag Bolagets investeringsstrategi är att gå in som långsiktig och aktiv ägare. Nio bolag ingår i portföljen, varav fem noterade, substansvärdet uppgick till 4 716 MSEK. Innehaven är Cavotec, Medcap, Mycronic, Vitrolife, XVIVO Perfusion, Bure Financial Services, Bure Growth, Investment AB Bure och Mercuri International.
Direktavkastning: ca 2,73%
L äs mer om Bure Equity hos Avanza!

Creades

Creades är ett förvaltningsbolag med fokus på engagerat och långsiktigt ägande. Portföljen har ett värde på cirka tre miljarder. Noterade och onoterade innehaven utgörs av Avanza, Lindab, Carnegie, Transcom, Note, Acne Studios, Inet och Global Batterier. Creades bildades när investmentbolaget Öresund delades upp i två bolag vid årsskiftet 2011/2012.
Direktavkastning: ca 0,00%
Läs mer om Creades hos Avanza!

Traction

Traction är ett börsnoterat investmentbolag vars ägarroll baseras på ett aktivt och långsiktigt engagemang tillsammans med en entreprenör eller företagsledning samt andra delägare. Traction har inget fokus på specifika branscher. För närvarande är Traction engagerat i ett 15-tal företag, varav flera är publikt noterade. I portföljen ingår bl.a. BE Group, Hifab Group, OEM, Softronic och Drillcon.
Direktavkastning: ca 2,00%
L äs mer om Traction hos Avanza!

Svolder

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Företaget bedriver aktiv aktieförvaltning med en placeringshorisonten som vanligtvis överstiger ett år. Någon bortre tidsgräns uppställs inte. Värdet på aktieportföljen var per den 31 maj 2015 uppgick till 1528 MSEK. Svolder hade andelar i 19 bolag, däribland Beijer Alma, Acando, Nolato, Saab och B&B Tools.
Direktavkastning: ca 1,75%
Läs mer om Svolder hos Avanza!

East Capital Explorer

East Capital Explorer är ett svenskt investeringsbolag med exponering mot små och medelstora östeuropeiska bolag som bedöms ha hög tillväxtpotential. Bolaget investerar i private equity, fastigheter och noterade bolag främst i Baltikum, Ryssland och på Balkan. De huvudsakliga investeringarna görs i sektorer som detaljhandel och konsumentvaror, finans samt fastigheter. De största portföljinnehaven innefattar den estländska kabel-tv och telekomjätten Starman, den ryska modekedjan Melon Fashion Group och East Capital Deep value Fund.
Direktavkastning: ca 1,36%
Läs mer om East Capital Explorer hos Avanza!

Kinnevik

Kinnevik är ett entreprenöriellt investeringsbolag med fokus på att bygga digitala konsumentverksamheter. Kinnevik är en aktiv och långsiktig ägare i cirka 30 bolag som är verksamma på fem kontinenter i över 80 länder. Kinneviks innehav är uppdelade i fyra sektorer: E-handel & Marknadsplatser, Kommunikation, Underhållning och Finansiella tjänster.

E-handel & Marknadsplatser: Zalando, Global Fashion Group, Rocket Internet och Qliro Group (e-handelskoncern där bl.a. Tretti, Cdon.com och Nelly.com ingår) Kommunikation: Millicom och Tele2 Underhållning: MTG och Metro
Finansiella tjänster: Bayport (mikrokrediter och andra finansiella tjänster i Afrika och Latinamerika), Betterment (automatiserade investeringstjänster i USA) och Milvik/BIMA (liv- och sjukförsäkringar i Afrika, Asien och Latinamerika)
Övrigt: Babylon (digitala vårdtjänster i Storbritannien)
Direktavkastning: ca 3,55%
Läs mer om Kinnevik hos Avanza!

Vostok New Ventures

Vostok New Ventures är ett investmentbolag som investerar med fokus på Ryssland och övriga OSS-länder.
Direktavkastning: ca 0,00%
Läs mer om Vostok New Ventures!

Öresund

Investment AB Öresund är ett rent investmenttbolag som bedriver förvaltningsverksamhet. I koncernen igår även dotterföretaget Ven Capital som driver värdepappershandel. Öresund investerar huvudsakligen i svenska noterade värdepapper och bolaget är en aktiv ägare.
Direktavkastning: ca 3,80%
Läs mer om Öresund hos Avanza!

Midway Holding

Midway är ett konglomerat bestående av 14 helägda mindre och medelstora företag inom teknik och handel. Utöver denna verksamhet bedriver Midway även en aktiv kapitalförvaltning. Verksamheten är indelad i affärsområdena:
Handelsföretag: Består av CBIZ, Gustaf E Bil, Sporrong och Normann Olsen.
Teknikföretag: Består av Alab, Fas, Haki, Lundgren, Midtrailer, Onrox, Sigarth, Stans & Press, Eribel produktion och Byggnads AB Lennart Eriksson.
Kapitalförvaltning: Handel sker huvudsakligen i derivat. Verksamheten bedrivs med låg risk och begränsat kapitalengagemang.
Läs mer om Midway Holding hos Avanza!

Onoterade Svenska investmentbolag

Spiltan

Utländska investmentbolag - eller investmentliknande bolag

Finska investmentbolag

Sampo Oyj

Sampo är en koncern inom finansiell service sammansatt av P&C försäkringsbolaget If, livförsäkringsbolaget Sampo Life och holdingbolaget Sampo plc.

CapMan Oyj

CapMan är ett private-equity investmentföretag.

Panostaja Oyj

Panostaja är ett finansiellt small cap företag som förser små och medelstora företag inom traditionella affärsområden med affärsresurser och strategiskt kunnande, speciellt vid uppköp.

Norvestia Oyj

Norvestia är ett investmentföretag som främst investerar i Nordiska aktier, aktiefonder, hedgefonder och på pengamarknaden.

Danska investmentbolag

Small Cap Danmark

SmallCap Danmark är ett börsnoterat investmentbolag som specialiserat sig på danska Small Cap-aktier.
Direktavkastning: ca 5,56%

Scandinavian Private Equity (SPEAS)

Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) är ett investmentbolag som investerar i private equity-fonder.
Direktavkastning: ca 12,10%

Amerikanska investmentbolag & Kanadensiska investmentbolag

Berkshire Hathaway

Warren Buffet, världens kanske mest kända investerare genom tiderna har styrt bolaget Berkshire Hathaway i 50 år och blivit en av världens rikaste.

Onex Corp

Onex Corporation is a private equity investment firm and holding company based out of Toronto, Ontario. As of 2016, the firm has over $22 billion of assets under management.

Danaher Corp

The Danaher Corporation is an American company with its headquarters in Washington, D.C., United States. Its products are concentrated in the fields of design, manufacturing, and marketing of industrial and consumer products. It operates in Five segments: Test & measurement, Dental, Industrial Technologies, Environmental, and Life Science & Diagnostics.

Brookfield Assets Management

Brookfield Asset Management, Inc. is a global alternative asset manager with over $200 billion of assets under management, focusing on the real asset sectors of property, renewable energy and infrastructure. The firm's assets are concentrated in property, renewable power, infrastructure and private equity.

Loews Corp

Loews Corporation is an American conglomerate headquartered in New York City. The company's majority-stake holdings include CNA Financial Corporation, Diamond Offshore Drilling, Boardwalk Pipeline Partners, and Loews Hotels.

The corporation positions itself as a value investor with a long-term focus. In recent years, Loews has also allocated significant capital for share buybacks. In the three years ended December 31, 2012, Loews spent $1.3 billion repurchasing shares. Between 1971 and 2012, the corporation reduced its shares outstanding from 1.3 billion shares to 392 million shares.

Fairfax Financial Holding

Fairfax Financial is a financial holding company based in Toronto, Ontario, which is engaged in property, casualty, and life insurance and reinsurance, investment management, and insurance claims management. The company operates primarily through several subsidiaries, including Odyssey Re, Northbridge Financial, Crum & Forster and Zenith Insurance Company.

Fairfax is led by Chairman and CEO Prem Watsa. Watsa controls nearly half of Fairfax; his value-oriented investing strategies have been compared to those of Warren Buffett.

Markel Corp

Markel Corporation (NYSE – MKL) is a holding company for insurance, reinsurance, and investment operations around the world. Headquartered in Richmond, Virginia and founded in 1930, Markel reports its ongoing underwriting operations in three segments, and products originate from four insurance divisions and one reinsurance division. Through Markel Ventures, they allocate capital to invest in opportunities outside of insurance.


OBS! Jag tar ingen cred (eller ansvar) för de sammanställda informationstexterna. Dessa är hämtade från Avanza eller Wikipedia.

Annonspolicy: Jag skriver alltid 100% mina egna tankar och åsikter. Bloggen innehåller samarbetslänkar.

12 comments

Peter juli 8, 2016 - 10:35 f m

Bra sammanställning av bolag. Jag har ytterligare två som kan vara intressanta.
Small Cap Danmark så får du ett på Danmark också =)
Indus Holding i Tyskland

Reply
västkustinvesteraren juli 8, 2016 - 11:23 f m

Dessa ska läggas till efter jobbet! Tack för bidraget 🙂

Reply
Jakob juli 27, 2016 - 10:40 e m

Kan man inte säga att Indutrade är ett slags investmentbolag?

Reply
John juli 31, 2016 - 4:04 e m

Pegroco invest, räknas väl även det va? Fin utdelning med.

Reply
Philip juli 31, 2016 - 9:26 e m

CleanTech

Reply
Aktiepappa september 5, 2016 - 9:08 e m

Snygg sammanställning! Den kommer jag garanterat hänvisa till och även rådfråga själv när jag ska gå igenom de bolag på listan som jag inte har i huvudet. Föredömligt!

Reply
västkustinvesteraren september 5, 2016 - 9:24 e m

Tack så mycket Aktiepappa! 🙂

Reply
Aktiepappa september 6, 2016 - 8:39 f m

Jag hittade din sida så sent som igår och har inte hunnit kolla igenom så mycket men det som slår mig är att den är galet snygg i layout mm. Snyggaste aktiesidan jag sett alla kategorier faktiskt.

Och ja, jag är lite estetiskt lagd så jag ser det först ;). Sen får jag kolla innehållet men inget tyder på att innehållet här är sämre än förpackningen.

Reply
Daniel oktober 1, 2016 - 2:57 e m

Jag hade för mig att buffet enbart ägde aktier i berkshire.

Reply
Daniel oktober 1, 2016 - 3:04 e m

Jag hade för mig att buffet enbart ägde aktier i berkshire. Sen så har investor sålt sina andelar i kunskapsskolan

/danne

Reply
västkustinvesteraren oktober 2, 2016 - 7:35 f m

Det stämmer, jag har fört in texterna från Avanza och Wikipedia. Det betyder att det saknades en bild över vissa innehav i Berkshire som hade förklarat sista raden i beskrivningen. Har justerat detta nu! 🙂

Tack för input!

Reply
Jan Cedervall januari 10, 2019 - 2:54 e m

Förutom Spiltan finns ytterligare ett par onoterade publika investmentbolag i Sverige. Dels Etikinvest som investerar i företag som kan åstadkomma en positiv skillnad för mänskligheten och världen. Etikinvest växer med ökande vinst för tredje året i rad och är öppet för teckningsförbindelser och emissionsgarantier inför emission senare under 2019 se vidare http://www.etikinvest.se dels Renewable Ventures Nordic en green-tech investerare, med flera intressanta bolag med positiv utveckling i portföljen. Renewable Ventures Nordic har en pågående emission till 28 februari 2019 http://www.reventures.se
Ta gärna med dessa under onoterade investmentbolag .

Reply

Leave a Comment