Vad är ett aktiebrev? [En enkel och lättläst guide]

Disclaimer: När du köper en produkt eller öppnar ett konto genom mina länkar erhåller jag en finansiell ersättning från respektive partner. Läs disclaimer och annonspolicy längst ner på sidan.

Aktiedepå

Vad är ett aktiebrev?

När du köper aktier på börsmarknaden har du som aktieägare rätt att få ut ett aktiebrev som bevis på ditt köp. Aktiebrevet fungerar i princip som ett kvitto på ägande av ett visst antal aktier i bolaget. Idag är det ovanligt att aktiebrev utfärdas, men det finns mycket intressant att veta om aktiebrev och dess funktion.

Tre viktiga punkter om aktiebrev

Här nedanför har vi samlat 3 viktiga punkter om aktiebrev.

Ett praktiskt exempel på hur aktiebrevet fungerar:

Dagens moderna aktiebrev är för det mesta ganska entoninga, och innehåller endast nödvändig fakta. För att vara säker på att aktiebrevet är giltigt är det bra att dubbelkolla ditt ägande i företagets aktiebok. Enligt bolagsverkets mall ska följande information finnas med för att aktiebrevet ska vara giltigt:

  • Företagsnamn
  • Organisationsnummer
  • Kategori (vilken sorts aktie)
  • Innehavarens namn eller företagsnamn
  • Innehavarens personnummer eller organisationsnummer

Annan information som måste vara med är antal aktier, hur mycket som betalats för dessa aktier, datum och underskrifter av minst halva bolagets styrelse. Det finns också rum för särskilda villkor som kan gälla.

Så fungerar aktiebrev

Historiskt sett krävdes aktiebrev för att bevisa rösträtt och rätten till vinstutdelning. Varje gång ett utdelning gavs ut, antecknades detta på baksidan av aktiebrevet. Det fungerade som ett kvitto på att aktieägaren fått korrekt utdelning.

Aktiebrev var betydligt viktigare innan digitaliseringen av börsmarknaden. Då fick aktieägare ta med sig sitt aktiebrev till ett företags årsstämma, för att kunna rösta enligt sitt mandat.

En aktieägare med aktiebrev ge fullmakt till en annan person att rösta på bolagsstämman med mandat för de aktuella aktierna. Likaså kan en aktieägare utan aktiebrev lämna fullmakt till en annan person för att låta denne rösta för aktierna i fråga. Rösträtten definieras av bolagets stadgar och bolagslagstiftning.

Nuförtiden använder investerare sällan fysiska aktiecertifikat och förlitar sig istället på elektroniskt ägarbevis.

Vem är ansvarig över att aktiebreven utfärdas?

Det är du som aktieägare som ansvarar för ditt eget aktiebevis. Innan du fått det tilldelat, är det företaget som ansvarar för att utfärda och registrera alla nya aktieägare i aktieboken.

Det finns flera nackdelar med att utfärda ett aktiebrev. Ur företagets perspektiv är den främsta nackdelen tid och pengar. Att utfärda papperscertifikat är arbetskrävande och utgör en stor kostnad. Faktum är att företag vanligtvis behöver ett helt team som är dedikerade till att hantera aktiebreven.

Det är en enorm mängd kontorsarbete involverat i att upprätthålla systemet. Till exempel kan alla transaktioner som aktieägaren vill göra, såsom en fusion eller spin-off, bara registreras när papperscertifikaten är undertecknade och postade till företaget.

Också ägandet är mycket svårt att hålla koll på, eftersom aktieägare kan lämna över certifikaten till någon annan utan att meddela bolaget. Det lägger till en betydande mängd backoffice-arbete för att verifiera identiteten och för att underteckna överföringen av äganderätten. Bolaget måste med andra ord hålla koll på aktierna hela tiden. Detta görs idag med ett datorsystem.

Om en aktieägare förlorar aktiebrevet innebär det mycket arbete för företaget. Närmare bestämt måste företaget hitta de gamla aktierna, verifiera ägandet, blockera aktiebrevet och sedan utfärda nya certifikat.

Summan av kardemumman är att det är betydligt mer utmanande att dokumentera, spåra och verifiera transaktioner med aktiebrev.

Olika typer av aktiebrev

Ett företag kan ge ut olika typer av aktier. Dessa är framförallt A-aktier och B-aktier eller stam- och preferensaktier. Vilken typ av aktier som certifikatet gäller anges.

Skillnaden mellan aktiebrev och aktiebok

Aktiebrevet är det dokument som du som aktieägare kan få, där det står angett hur många aktier du äger, värdet på din investering, och din rätt till rösträtt och utdelning av vinst. Aktieboken är företagets sida av saken. Det är nämligen ett register över alla aktieägare som finns tillgängligt för allmänheten.

FAQ - Vanliga frågor om aktiebrev

Här nedanför svarar jag på ett par frågor jag ofta får om aktiebrev.

1. Vad är ett aktiebrev?

Ett aktiebrev är ett certifikat som bevisar att du äger ett visst antal aktier i ett bolag. Det användes främst förr i tiden för att bevisa ägandet, idag kan du visserligen begära ut ett aktiebrev, men det är inte vanligt.

2. Hur makuleras aktiebrev?

Om du tappar bort ditt aktiebrev, eller om det går sönder eller blir stulet, kan du begära att döda aktiebrevet hos bolagsverket.

3. Måste aktiebrev utfärdas?

I Sverige har du som aktieägare rätt att begära ut aktiebrev. Olika regler gäller för olika länder, så om du investerar på en utländsk börs är det inte garanterat att du kan få ett aktiebrev utskrivet.

Övrigt bra att veta om aktiebrevet

Kom ihåg att aldrig sälja gamla aktiebrev, om du hittar några i en låda på vinden eller liknande. Förutom att de kan vara värda en hel del pengar, så är även “värdelösa” certifikat ett uppskattat samlarobjekt. I likhet med frimärkssamlingar eller myntsamlingar är aktiecertifikatets värde beroende av dess skick och ålder. Om du har gamla aktiebevis kan du göra följande:

  • Kontakta din aktiemäklare för att leta upp aktiebrevets ID-nummer
  • Ta reda på om bolaget fortfarande är börsnoterat
  • Ring aktiebrevets överlåtelseombud (ombudet bör stå på certifikatet)