Läs disclaimer & annonspolicy längst ned på sidan.

ESG aktier – här är 37 ESG bolag som du bör ha koll på 2022

ESG aktier

Är du intresserad av att investera i ESG aktier?

Perfekt!

ESG står för Enviromental, Social, Governance och är en uppsättning av standarder. Betyget sätts utifrån ett miljöperspektiv, sociala kriterier samt hur bolaget bedriver sin verksamhet.

I denna artikeln kommer jag gå igenom först hur du öppnar ett konto och sedan lista de 37 företag med högst ESG betyg som man kan investera i. Jag kommer därefter lista 10 populära ESG aktier som exponerar dig mot IT/Teknik samt gå igenom om ESG aktier är en bra investering.

Nu kör vi!!

Innehållsförteckning

Vad menas med ESG aktier?

Environmental, Social, Governance (ESG) är en uppsättning av standarder för ett företags verksamhet. ESG innebär att socialt medvetna investerare lättare kan screena potentiella investeringar. 

Miljökriterier tar hänsyn till hur ett företag presterar som en förvaltare av naturen. Sociala kriterier granskar hur det hanterar samspelet med anställda, leverantörer, kunder och de samhällen där det bedriver verksamhet. Styrning syftar till ett företags ledarskapskultur, chefslöner, revisioner, interna granskningar, och aktieägarrättigheter.

ESG blir allt mer populärt för investerare som vill utvärdera företag som de kanske vill investera i.

Många fonder, mäklarfirmor och robotrådgivare erbjuder nu sökverktyg som använder ESG-kriterier. ESG-kriterier kan också hjälpa investerare att undvika vissa företag som kan utgöra en större finansiell risk på grund av deras miljömässigt bristfälliga metoder.

Så kan du investera i ESG-aktier

Att investera i ESG-aktier är relativt okomplicerat, det fungerar på samma sätt som annan aktiehandel. Den enda skillnaden är att ESG-kriterier är ytterligare en faktor att överväga när du beslutar dig för vilka aktier du ska investera i

Så här gör du:

Steg 1: Öppna ett konto hos en nätmäklare

Logga in hos din nätmäklare, eller öppna ett konto om du inte redan har något. Avanza.se är Sveriges bästa nätmäklare med ett stort utbud av ESG-aktier och fonder. För traders finns också eToro.com, vilket är en grymt bra plattform för korttids investeringar. 

avanza-logotyp
 
5/5

Jag använder Avanza bank själv!

Steg 2: Öppna ett investeringssparkonto

När du har registrerat dig hos en nätmäklare är det dags att välja kontotyp. Öppna ett investeringssparkonto, vilket är det konto som används för aktieköp. eToro erbjuder inte ISK, utan här finns andra typer av tradingkonton.

Steg 3: Sök efter en ESG-aktie som du vill köpa

När du vet vilket eller vilka aktier du vill köpa, använder du sökfunktionen för att hitta företagets aktiesida. Om du inte har bestämt dig än, kan du med fördel göra en sökning som filtrerar ut ESG-aktier.

Steg 4: Genomför ett köp av en aktie

Välj hur många aktier du vill köpa, eller hur mycket pengar du vill spendera i ett företags aktier. Lägg din köporder genom att klicka på “köp”. När köpet är genomfört kommer du att se aktierna på ditt ISK.

Top 37 ESG aktier med högst ESG betyg

Dessa företagsaktier har högst ESG-betyg 2022. Observera att detta inte ska ses som en rekommendation, alla aktier bör undersökas närmare innan du bestämmer att de passar dina investeringsmål. Använd listan för inspiration för vidare research. 

 Bolag/AktieESG betyg
1Microsoft76:30
2Linde76:00
3Accenture76:35
4J.B. Hunt74:14
5Xylem74:29
6Texas Instruments73:14
7Salesforce.com73:32
8Gildan Activewear73:24
9Metropolitan Bank73:08
10IHS Markit73:00
11STMicroelectronics72:37
12Nvidia72:19
13Rogers72:08
14Oracle71:14
15Motorola Solutions71:21
16Qualcomm70:53
17Sherwin-Williams70:45
18TE Connectivity70:38
19Hewlett-Packard70:26
20Exponent70:12
21Adobe70:06
22Matson70:08
23Stellantis69:22
24Crown Holdings69:06
25Deere68:58
26ASML68:41
27West Fraser Timber68:38
28Cabot68:10
29Moelis & Co.68:16
30Advansix68:16
31Advanced Micro Devices68:07
32Nike67:34
33Artisan Partners67:10
34Ball Corp.67:05
35Eaton67:35
36Tradeweb Markets67:30
37Applied Materials67:29
avanza-logotyp
 
5/5

Jag använder Avanza bank själv!

10 populära ESG aktier inom IT/Teknik att investera i

ESG aktier inom IT/Teknik, inklusive fintech, är extra viktigt att överväga idag, då dessa branscher fortsätter att multipliceras i värde över hela världen. Här är 10 populära ESG aktier inom tekniksektorn som är intressanta att titta närmare på.

 Aktie/BolagAvkastning senaste 3 åren (%)Sektor
1Microsoft163,99%Teknik
2Apple273,31%Teknik
3Alphabet139,27%Kommunikation
4Amazon85,37%Konsumtion
5Synopsys199,07%Teknik
6Nvidia498,64%Teknik
7Applied Materials236,41%Teknik
8Thermo Fisher112,67%Hälsovård
9Danaher120,50%Hälsovård
10Ecolab4,51%Material

Är ESG aktier en bra investering?

ESG täcker ämnen som investerare måste undersöka och överväga innan de går vidare med någon typ av investering.

Detta kan sträcka sig från att förebygga föroreningar till resurshantering. Det täcker också den mänskliga aspekten av en investering, såsom att betala en skälig lön att leva på, det vill säga rättvis handel, och att se till att arbetsförhållandena är säkra, bland annat.

Hållbarhet är kanske en av de viktigaste aspekterna för investerare i den moderna världen, med fler företag som globalt är på väg mot att minska sitt fotavtryck. Effekten av ESG-investeringar kan ses av en global minskning av slöseri och ökningen av tillgångar relaterade till hållbara fonder.

Här är tre anledningar till varför du ska överväga ESG-kriterier innan du investerar:

1. Hållbara investeringar är framtiden

Hållbara investeringar är inte längre en off-the-wall metod, och det är en tankegång som ses regelbundet i några av de största aktiebolagen. Framtiden inom investeringar är inom hållbara investeringar, och det enda sättet att hänga på är genom ESG-investeringar.

2. ESG-investeringar kan hjälpa till att minska risken

Risk är alltid en faktor när det kommer till investeringar. ESG och hållbara investeringar kan dock hjälpa till med riskförvaltningen. Det råder så mycket osäkerhet i världen just nu, men hållbara investeringar har visat sig vara en effektiv väg framåt.

ESG-investeringar resulterar i att ett företag som har mindre chans att hamna i situationer som orsakar negativa press- och arbetsproblem, som bojkotter. ESG hjälper till att behålla positiva resultat, samtidigt företagets image förblir positiv.

3. God bolagsstyrning gynnar hela finansmarknaden

Governance betyder förvaltning på svenska. God förvaltning är viktig för systemet, vilket inte minst blev tydligt under finanskrisen 2008. Då visade det sig hur viktigt det är att det finns en ordentlig företagsstyrning, främst när det gäller uppförande och kultur inom investeringar.

Bolagsstyrning har alltid varit ett ämne som tillsynsmyndigheter uppmärksammat, men krisen 2008 visade hur viktig det faktiskt är. Med ESG-investeringar är styrning och etik en stor roll i varje beslut, vilket leder till fördelar för alla inblandade.

Hur investerar man hållbart?

Investerare som vill investera hållbart har idag flera olika sätt att gå tillväga. Nu för tiden redovisar i stort sett alla bolag sitt arbete mot klimatförändringar, socialt ansvar och företagskultur. I den här artikeln har vi listat flera företag med hög ESG-ranking, och de flesta onlinemäklarna erbjuder liknande spalter och jämförelser. Du kan investera i hållbara aktier genom bland annat:

  • Aktier i företag med höga ESG-kriterier
  • CFD:er
  • ETF:er
  • Fonder, som exempelvis fokuserar på grön energi

Investerare (särskilt yngre generationer) har de senaste åren visat intresse för att placera sina pengar i företag som speglar deras egna värdegrunder. Som ett resultat av detta har mäklarfirmor och fondbolag börjat erbjuda börshandlade fonder (ETF) och andra finansiella produkter som följer ESG-kriterier.

Mänskligheten är otvetydigt ansvarig för den globala uppvärmningen och andra typer av klimatstörningar. ESG innebär hållbara och ansvarsfulla investeringar, och räknas som en del i SRI (social responsible investment). För att utvärdera ett företag baserat ESG tittar investerare på ett brett spektrum av beteenden.

Efterfrågan på ESG-investeringar sköt i höjden 2020. Nästan 60 % av tillfrågade i en undersökning från Treehugger angav ett ökat intresse för ESG-investeringar och 19 % rapporterade att de införlivade ESG-standarder i sina portföljer.

avanza-logotyp
 
5/5

Jag använder Avanza bank själv!

Vad står ESG för?

Det finns tre nyckelkomponenter till ESG-investeringar, miljöaspekterna, sociala aspekter och förvaltningsaspekterna.

Environmental

Miljökriterier kan inkludera ett företags energianvändning, avfall, föroreningar, bevarande av naturresurser och behandling av djur. Kriterierna kan också användas för att utvärdera eventuella miljörisker och hur företaget hanterar dessa risker.

Det kan till exempel vara frågor relaterade till ägande av förorenad mark, bortskaffande av farligt avfall, hantering av giftiga utsläpp och efterlevnad av statliga miljöbestämmelser.

Socialt ansvar

Sociala kriterier tittar på företagets affärsrelationer. Fungerar det med leverantörer som har samma värderingar som de säger sig ha? Skänker företaget en procentandel av sin vinst till lokalsamhället eller uppmuntrar de anställda att utföra volontärarbete där? Visar företagets arbetsförhållanden hög respekt för sina anställdas hälsa och säkerhet?

Governance

Governance, eller styrning, ger investerare information om ett företag använder korrekta och transparenta redovisningsmetoder, och att aktieägare får rösta i viktiga frågor.

Det ger också insikt hur företag undviker intressekonflikter vid val av styrelseledamöter, inte använder politiska mutor för att få en otillbörligt gynnsam behandling och, naturligtvis, inte ägnar sig åt olagliga metoder.

ESG är en liten akronym som representerar en stor idé. Tanken att stora bolag, mindre företag och till och med privatpersoner bör använda icke-monetära metoder för att minska sin påverkan på miljön. Vanligtvis uppnås detta genom korrekt användning av material och energipåverkan och etisk eller social påverkan i en given bransch. Styrning är också viktigt, eftersom det innefattar etik och aktieägares rättigheter.

ESG-investeringar är viktiga och du bör vara uppmärksam på kriterierna när du planerar att investera.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.