Vad finns det för olika aktier? [En enkel och lättläst guide]

Disclaimer: När du köper en produkt eller öppnar ett konto genom mina länkar erhåller jag en finansiell ersättning från respektive partner. Läs disclaimer och annonspolicy längst ner på sidan.

olika aktietyper

Vad finns det för olika aktier?

Det finns två olika typer av aktier. Den ena typen är stamaktier och den andra typen är preferensaktier. Inom stamaktier finns det A, B och C-aktier. Olika aktieslag kommer med olika för- och nackdelar. 

I denna artikeln går vi igenom mer om de olika aktierna och presenterar dess för- och nackdelar.

Nu kör vi!

Tre viktiga punkter om olika aktier

För dig som inte har tiden att läsa hela artikeln och därmed få reda på allt om de olika aktierna radar vi nedan upp de tre viktigaste punkterna från artikeln. 

Olika aktier - praktiska exempel

Vi förstår att det kan vara klurigt att förstå sig på de olika typerna av aktier och veta vilken man ska välja när du ska investera i ett bolag. Nedan tar vi upp två exempel som förmodligen kommer få dig att förstå saken lite närmre. 

Exempel 1:

Vi låtsas att det gäller ett företag vid namn Äpple.  Företag Äpple har flera typer av aktier. Så här ser de ut:

Äpple ser. A

Äpple ser. B

Äpple ser. Pref

A och B aktierna kan man se som själva stammen i bolaget. Det som är skillnaden mellan dem är antalet röster de har i bolaget.

A-aktierna har oftast 10 gånger fler röster i en bolagsstämma. De har därmed mer inflytande men brukar oftast kosta lite mer jämfört med B-aktierna.

I detta fallet finns det också en preferensaktie. Det är inte något som alla bolag har, men det förekommer. Denna typ av aktie kan man se mer som ett lån än en aktie. En preferens innebär egentligen att du får en fast utdelning och väldigt ofta kommer den lösas in. Det vill säga ungefär som ett lån fungerar: du betalar en ränta och sedan betalas lånet tillbaka. Det är alltså inte alla företag som har en preferensaktie utan de ges oftast ut vid unika tillfällen då man på något sätt behöver få in mer pengar.

I detta exempel har du alltså tre aktier att välja mellan när du ska investera. Som privatsparare vill du ha den som är billigast men som fortfarande har hög omsättning. Den enklaste regeln är därmed att köpa den billigaste av stamaktierna (A eller B) om du vill spara långsiktigt i företaget. 

Exempel 2:

Vi tar ett annat exempel som är lite annorlunda, men något enklare. Här handlar det istället om Företaget Päron. Här presenteras deras aktie på följande sätt:

Päron 

I detta fallet står det varken något A, B eller Pref. efter företagsnamnet. Det innebär att det bara finns en aktie i företaget Päron.

Är du intresserad av att köpa aktier i detta bolaget är valet därmed enkelt, eller du har egentligen inget val att göra, det finns enbart en aktie du kan köpa helt enkelt. 

Stamaktier

Den vanligaste aktietypen på marknaden är stamaktier. Det är de ordinarie aktier som ges ut i samband med bolagsskapandet. Detta för att skaffa fram ursprungligt aktiekapital. Det kan också vara aktier som tillkommit vid en nyemission av flera stamaktier. 

Denna typen av aktier, stamaktier, har till skillnad från preferensaktier ingen förtur vid utdelning och likvidation.

A-aktie

Har högre antal röster än B-aktier. Generellt har de 10 gånger fler röster i en bolagsstämma. Däremot har de vanligtvis lägre omsättning på börsen och kan då vara svårare att sälja. 

Läs mer om A-aktie i vår guide som förklarar mer om A-aktier.

B-aktie

B aktier har lägre antal röster än en A-aktie, oftast har de en tiondels antal röster jämfört med en A-aktie.

C-aktie

Ibland förekommer också C-aktier. Dessa används som ett ytterligare sätt för bolaget att dela upp ägarna i gruppen. En anledning till varför man bör använda C aktier är att ägarna vill ta in mycket kapital men samtidigt behålla makten. C-aktier är dock inte vanligt förekommande. Det är främst A och B aktier som används.

Faktum är att det även finns D-aktier, men dessa är mycket ovanliga. Företaget Akelius har en D-aktie (Akel D) vilket när det meddelades blev en mycket omtalad händelse. Syftet med detta menar Akelius vara att använda emissionen för att höja sin kreditrating. 

Preferensaktier

Det är inte alla bolag som har en preferensaktie men det förekommer då och då. Vi skulle dock säga att denna typ av aktie liknar mer ett lån än en aktie eftersom du får en fast utdelning som ofta löses in. Alltså lite liknande ett lån med ränta och återbetalning av lån. 

Preferensaktier har oftast förtur vid utdelning men också vid likvidation upp till aktiens nominella värde. 

En preferensaktie är inte lika röststark som en stamaktie. Däremot är preferensaktier tryggare när det gäller vinstutdelning och återbetalning vid eventuell likvidation. 

För- och nackdelar mellan stamaktier och preferensaktier

Det finns fördelar och nackdelar med både stamaktier och preferensaktier. Nedan går vi igenom de fördelar och nackdelar vi ser med vardera när du vill handla med aktier.

Stamaktier

Nedan presenterar vi de fördelar respektive nackdelar vi ser med stamaktier. 

Preferensaktier

Nedan presenterar vi de fördelar respektive nackdelar vi ser med preferensaktier.

Vilka aktier är mest vanliga att köpa?

Stamaktier är den absolut vanligaste aktien. Det är långt ifrån alla företag som har preferensaktier. Preferensaktier används i vissa fall där man som företag behöver få in mer pengar. 

A- och B-aktier är viktiga

Vi förstår att det kan vara svårt att förstå sig på varför A- och B-aktier är så viktiga som de faktiskt är. För att göra det hela enklare förklarar vi mer nedan och ger dig verkliga exempel.

Hur ser röstfördelningen ut mellan de olika aktierna?

Låt oss ställa upp ett exempel.

Tänk dig att alla aktier har samma rösträtt.

Person A äger 700 aktier (60 % av rösterna)

Person B äger 300 aktier (40 % av rösterna)

Det är Person A som startat bolaget. Den personen har nu en egen majoritet på 70 % av rösterna där hen i princip kan göra vad som helst. Det är helt enkelt Person A som innehar majoriteten. Det är förmodligen också hen som driver bolaget framåt och besitter mest kompetens. Person B, som äger 40 % av rösterna, har enbart bidragit med kapital som passiv ägare. Person B hoppas såklart också på utdelning. 

Låt oss nu säga att bolaget ger ut 250 nya aktier, detta till Person C.

Då kommer följande gälla:

Person A äger 600 aktier (48 % av rösterna)

Person B äger 400 aktier (32 % av rösterna)

Person C äger 250 aktier (20 % av rösterna)

Nu har Person A:s andel av rösterna gått ned till hela 48 % istället för 60 % som det var innan Person C kom in i bilden. Det betyder att Person A behöver förlita sig på någon av de andra för att få igenom sina beslut. Detta eftersom man behöver över 50 % för att få övertag och kunna bestämma. 

Summa summarum: Om alla aktier hade haft samma rösträtt skulle det ursprungliga inflytandet urholkas vid en nyemission.

För- och nackdelar med rösträtt

Det finns både för- och nackdelar med rösträtt. Lagen tillåter i dagens läge att systemet med olika rösträtt finns. Lagen tillåter dock inte att en aktietyp får ha mer än tio gångers rösträtt i förhållande till en annan aktietyp. Därav att A-aktier enbart har 10 gånger mer röster jämfört med en B-aktie. Tidigare kunde A-aktierna ha upp till tusen gånger fler röster i en bolagsstämma.

FAQ - Vanliga frågor om olika aktier

Nedan tar vi upp de vanligaste frågorna vi får om olika typer av aktier.

Vilka olika typer av aktier finns?

Det finns två aktietyper, stamaktier (uppdelade i A, B eller C) samt preferensaktier.

Vad är en A- och B-aktie?

A aktier och B aktier är båda stamaktier. Skillnaden är att B aktier har lägre antal röster än A aktier i en bolagsstämma.

Vad är en preferensaktie?

En preferensaktie är inte lika röststark som en stamaktie. Däremot är preferensaktier tryggare när det gäller vinstutdelning och återbetalning vid eventuell likvidation. Det är inte alla företag som har preferensaktier.