Läs disclaimer & annonspolicy längst ned på sidan.

SaveLend historisk avkastning – Så ser SaveLend historiska avkastning ut 2022

Savelend historiska avkastning

Vill du lära dig mer om SaveLends historiska avkastning?

Bra!

SaveLend är en investeringsplattform där både privatpersoner och företag kan investera i peer-to-peer-lån (eller p2p som det ofta kallas). Företagets historiska avkastning har under de senaste åren varit lysande, och även under pandemin har SaveLends kunder fått en god avkastning. 

I denna artikel går vi igenom SaveLends årliga historiska avkastning och undersöker hur SaveLend har klarat sig både innan och under pandemin.

Häng med!

savelend logo

Målavkastning per år

Enligt SaveLend har plattformen en årlig målavkastning på ungefär 7-9%. Huruvida företaget faktiskt uppnår målavkastningen beror naturligtvis på en rad faktorer, så som hur börsen och ekonomin ser ut. Även de mest skickliga av investerare lyckas inte uppnå lika hög målavkastning i till exempel lågkonjunkturer.

Emellertid har SaveLend lyckats nå den uppställda målavkastningen ända sedan företaget grundades. SaveLend har genom åren levererat en genomsnittlig avkastning på olika kredittyper på 9,40%. SaveLend har således haft en stabil avkastning.

Hur har SaveLend lyckats med detta? Genom att investera i krediter på ditt konto hos SaveLend placeras ditt kapital i hundratals olika kredittyper, och därmed sprids dina risker. SaveLend har satsat ordentligt på riskspridning, eller diversifiering, så att alla ägg inte är i samma korg, så att säga.

En överblick av SaveLends årliga avkastning

År 2014 hade SaveLend 6,98% avkastning på insatt kapital och 15,36% avkastning på investerat kapital. 2014, det vill säga det år som verksamheten startade, har haft den lägsta avkastningen av alla år. År 2015 hade SaveLend 10,52% avkastning på insatt kapital och 17,12% avkastning på investerat kapital. Under 2016 gick det lite sämre, med 7,97% avkastning på insatt kapital och 11,27% avkastning på investerat kapital.

2017 var ett rekordår: SaveLend hade 11,04% avkastning på insatt kapital och 16,67% avkastning på investerat kapital. År 2018 hade SaveLend 10,83% avkastning på insatt kapital och 15,41% avkastning på investerat kapital.

Savelend historisk avkastning
Här kan vi se den historiska avkastningen för SaveLend mellan 2014 och 2021. Denna grafen har vi funnit på SaveLends webbsida. Klicka dig in till webbsidan för att använda grafen om du vill se exakta siffror för ett visst år.

Senast rapporterade avkastning

SaveLends årliga målavkastning har rapporterats ända sedan företaget startade sin verksamhet år 2014. Fastän pandemin har slagit hårt mot den globala ekonomin och även mot aktiebörsen har SaveLend de senaste 12 månaderna haft en avkastning på 8,93%. SaveLend har med andra ord lyckats hålla sitt löfte.

SaveLends framgång under pandemin

Under pandemin har avkastningen sjunkit något–vilket generellt är fallet för ekonomin och börsen. År 2019 hade SaveLend 8,61% avkastning på insatt kapital och 10,18% avkastning på investerat kapital och år 2020 låg avkastningen på insatt kapital på 9,41% och avkastningen på investerat kapital på 10,69%.

Sammanfattning

SaveLend har i slutändan varit stabil även under ekonomiskt svåra tider. Hos SaveLend får du möjlighet att investera i krediter på ett tryggt och säkert sätt med få kreditförluster och avgifter. Kom igång med SaveLend och börja investera genom att skapa ett konto redan idag.

Läs mer om Savelend

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.