Bästa swingtrading strategierna för nybörjare May 2024

Disclaimer: När du köper en produkt eller öppnar ett konto genom mina länkar erhåller jag en finansiell ersättning från respektive partner. Läs disclaimer och annonspolicy längst ner på sidan.

bästa swingtrading strategier

Swingtrading är en tradingstrategi som är väldigt populärt inom trading. Men inom swingtrading så finns det även ytterligare strategier som går att använda sig av.

Dessa strategier kan vara svårt att förstå sig på men jag har samlat 3 stycken swingtrading strategier och gjort research på dessa för att enkelt kunna hjälpa dig.

Här nedanför kommer jag lista följande strategier:

  • Breakout trading
  • Trendtrading
  • Supply and demand trading

3 bästa swingtrading strategierna för nybörjare

Swingtrading är en av de mest populära formerna av aktiv handel, där handlare letar efter möjligheter på medellång sikt med hjälp av olika former av teknisk analys. Det finns flera olika swingtrading strategier, de vanligaste är: 

etoro-logo
5/5
Disclaimer: 76% av privata investerare förlorar pengar när de handlar med CFD:er hos den här leverantören. eToro är en investeringsplattform för olika tillgångar där värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner, du utsätter ditt kapital för risk.

Breakout trading

Breakout trading är en strategi som identifierar viktiga områden eller datapunkter på aktiekursen. och använder sedan det området för att utlösa handel om priset rör sig genom punkterna. Breakout trading kräver disciplin för att hinna agera när breakout inträffar för att minska förlusterna när breakouten misslyckas. 

Trendtrading

Trendtrading är utformad för att dra fördel av uppåtgående trender, där priset tenderar att nå nya toppar, eller nedåtgående trender, där nya nedgångar i priset tenderar att uppstå.

En uppåtgående trend är när en serie av höga, svängande toppar och, och motsvarande nedåtgående trend är en serie av lägre svänghöjder, med lägre toppar. 

Förutom att titta på svänghöjder och dalar, använder trendtraders andra verktyg för att tolka handelssignaler. Dessa är exempelvis trendlinjer, medelvärden och tekniska indikatorer. 

Trendtrading förutsätter att ett värdepapper kommer att fortsätta att röra sig i samma riktning som det för närvarande gör (trend). Den här strategin innefattar ofta en take-profit eller stop-loss för att låsa in en vinst, eller undvika stora förluster om en trendvändning inträffar. Trendhandel används av kort-, medel- och långtidshandlare.

Supply and demand trading

Dynamiken mellan utbud och efterfrågan är kärnan i all handel, och detsamma gäller för aktiemarknaden.

Supply and demand speglar priset på ett värdepapper, dess tillgänglighet och hur attraktivt värdepappret är för investerare. På aktiemarknaden används analys för att undersöka och förutspå prisrörelser. En av de viktiga aspekterna på aktiemarknaden är en sådan analys för att fastställa utbud och efterfrågan (S&D) zoner.

Du kan använda den här typen av swingtrading strategier inom S&D genom limitordrar och prisåtgärder. Du kan vänta på att priset på en aktie går in i en viss zon innan du lägger en limitorder. Det betyder att du placerar den i ytterkanten och sedan väntar och hoppas på en prisvändning.

Bästa aktierna att handla inom swingtrading

Swingtraders köper en aktie och håller den i några dagar, för att sedan sälja med vinst efter att priset gått upp. Om detta intresserar dig är det bästa sättet att lära dig genom att välja rätt aktier att börja med. Kolla först på stora aktier eftersom de har många aktier som byter ägare varje given minut (likviditet), vilket gör dem lätta att köpa och sälja snabbt.

Det finns ingen garanti för framtida avkastning, och för att kunna tjäna pengar när du ska börja med swingtrading gäller det att vara noggrann och försiktig.

Alla aktier är inte lämpliga för nybörjare inom swingtrading. De bästa kandidaterna har god likviditet och stabil prisåtgärd. Meta (tidigare Facebook), Apple och Microsoft är lämpliga aktier för swingtrading under de flesta marknadsförhållandena.

För att se om swingtrading är något för dig, kan det vara bra att öva handeln innan du riskerar riktiga pengar. 

När du väljer en aktie för swingtrading är det bra att hitta relativt lugna aktier, vilket innebär att de inte brukar ha överdrivna rörelser i aktiepriset, något som kallas volatilitet. Helst är det bra att välja aktier som trendar något, uppåt eller nedåt, med stadiga kursrörelser, men utan för mycket volatilitet.

Nedan är tre aktier som är bra att börja med, på grund av deras likviditet och stadiga prisutveckling. Det är bra att följa aktierna och göra papertrades (utan verkligt kapital) innan du går över till handel med riktiga pengar. Det är viktigt att lära sig att identifiera tecknen på när man ska köpa och när man ska sälja, men notera att marknadsförhållandena ofta förändras och ett tillvägagångssätt som fungerade tidigare kanske inte nödvändigtvis ger vinster i framtiden.

Detta är tre bra exempel, det finns hundratals idealiska kandidater att handla med en swingtrading-strategi.

  • Meta (Facebook)
  • Microsoft Corp
  • Apple Inc
etoro-logo
5/5
Disclaimer: 76% av privata investerare förlorar pengar när de handlar med CFD:er hos den här leverantören. eToro är en investeringsplattform för olika tillgångar där värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner, du utsätter ditt kapital för risk.

Meta (Facebook)

Meta (FB), tidigare Facebook, är en fantastisk aktie för att lära sig att handla trender på aktiekursen. När du tittar på aktiediagrammet kan du se att aktien sicksackar uppåt, och då hamnar de lägsta punkterna i diagrammet radas upp. Du kan följa de lägsta punkterna genom att dra en linje längs med dessa, då har du den nedre trendlinjen. Det betyder att varje gång aktien sjunker i värde och når den linjen, kommer den att gå upp igen.

Det som gör den här aktien särskilt bra att börja med är att du kan använda glidande medelvärde, exempelvis 50-dagars medelvärde, som den nedersta trendlinjen. På samma sätt kan du dra en trendlinje över de toppar som aktiekursen når.

När Facebook når den övre trendlinjen, tenderar den att sjunka tillbaka till sin nedre trendlinje. Observera att dessa trendlinjer är ungefärliga. Du måste ha förmågan att veta när aktiekursen är på väg att vända, snarare än att räkna med att strikt följa trendlinjerna.

I genomsnitt 16 miljoner aktier köps och säljs dagligen under 2021, så det är lätt för dig att hitta köpare och säljare. Det betyder att aktien är likvid och du kan enkelt sälja din position om kursen börjar sjunka.

Microsoft Corp.

Du kan köpa Microsoft (MSFT) aktier ungefär på samma sätt som när du handlar Meta. Återigen kan 50-dagars glidande medelvärde fungera som en grov guide för den nedre trendlinjen. Den övre trendlinjen kan vara något mer ojämn, vilket kan hjälpa dig att identifiera känslan för när aktien kan stiga eller falla.

De bästa aktierna för swingtrading kan förändras i framtiden, eftersom marknadsförhållandena alltid förändras. Observera att ju längre trendlinje, desto mer sannolikt är det att linjen är korrekt. Under 2021 handlades i genomsnitt 24 miljoner aktier i Microsoft dagligen.

Apple Inc.

Aktierna i Apple Inc. (AAPL) kräver lite mer finess än MSFT och FB. Apple har många produktlanseringar och tillkännagivanden som påverkar dess aktiekurs, vilket kan lägga till ett extra element till din swingtrading.

Håll utkik efter nyheter och uppdateringar, och övervaka sedan hur aktiekursen reagerar på exempelvis produktlanseringar. Cirka 24 miljoner Apple-aktier köps och säljs dagligen under 2021.

Så börjar du med swingtrading

Att komma igång med swing trading kräver viss eftertanke, men du kan börja med att skapa ett tradingkonto, och så följer de andra stegen naturligt. Så här gör du:

1. Öppna ett konto hos en tradingmäklare

Jag rekommenderar absolut eToro.com, världens ledande sociala handelsplattform. Klicka på länken nedanför som kommer ta dig till sidan där du kan öppna ett konto. 

För dig som vill jämföra eToro med två andra trading plattformar så tycker jag att du ska läsa vår jämförelse artikel där vi går igenom för-& nackdelar med de olika tjänsterna.

etoro-logo
5/5
Disclaimer: 76% av privata investerare förlorar pengar när de handlar med CFD:er hos den här leverantören. eToro är en investeringsplattform för olika tillgångar där värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner, du utsätter ditt kapital för risk.

2. För över pengar som du ser som läropengar

Din första insättning ska inte vara pengar som du inte har råd att förlora. Börja med ett litet belopp för att lära dig hur swingtrading fungerar.

3. Skapa en strategi för hur du vill handla

Det finns flera olika swingtrading strategier. Läs på för att hitta de bästa swingtrading strategierna för dig.

4. Köp och ta din första position

Du kan välja att köpa tillgångar direkt, eller lägga en “blanking”-order. Dvs en köporder som träder i kraft när aktien når en viss prisnivå.

5. Sälj och stäng din position

Att stänga din position innebär att du säljer aktien.

Indikatorer som används inom swingtrading

Inom trading förekommer många olika begrepp. Här kan du se vad dessa betyder.

Stop Loss

Stop-loss betyder att en aktie ska köpas eller säljas när den når ett specificerat pris som kallas stop-priset. Till exempel kan en trader köpa en aktie och lägga en SL-order på 10 % under inköpspriset. Skulle aktien falla, aktiveras SL-ordern, och aktien säljs som en marknadsorder.

Även om de flesta investerare associerar en SL-order med en lång hållning, kan den också skydda en kort position, om värdepapperet exempelvis köpts till ett överpris.

RSI

​​Relative Strength Index (RSI) är en indikator för momentum som används i tekniska analyser för att mäta omfattningen av de senaste prisförändringarna. På så vis utvärderar RSI om en aktie är undervärderad eller översåld, i förhållande till sitt pris. 

RSI visas som en oscillator (ett linjediagram som rör sig mellan två ytterligheter) och kan ha en läsning från 0 till 100. Traditionell tolkning av RSI är att värden på 70 eller högre indikerar att ett värdepapper håller på att bli överköpt eller övervärderat, och kan vara på väg mot en trendvändning eller korrigerande tillbakagång i priset. En RSI-avläsning på 30 eller lägre indikerar ett undervärderat tillstånd.

Glidande medelvärde

Inom finans är ett glidande medelvärde (MA) en aktieindikator som vanligtvis används i teknisk analys. Anledningen till att beräkna det medelvärdet för en aktie är att hjälpa till att jämna ut prisdata genom att skapa ett ständigt uppdaterat genomsnittspris.

Genom att beräkna det glidande medelvärdet mildras effekterna av slumpmässiga, kortsiktiga fluktuationer på priset för en aktie under en viss tidsram.

Korsande glidande medelvärde

Det korsande medelvärdet är en teknisk diagramindikator som spårar priset på en investering (som en aktie eller en råvara) över tid. Med hjälp av medelvärdet kan investerare se pristrender baserat på den senaste prisdatan, och jämföra de olika diagrammen för att titta på flera aktier samtidigt. 

Stokastisk oscillator

En stokastisk oscillator är en momentumindikator som jämför ett visst slutpris för ett värdepapper med en intervall av dess priser under en viss tidsperiod. Oscillatorns känslighet för marknadsrörelser kan reduceras genom att justera tidsperioden, eller genom att ta ett medelvärde av resultatet. Den används för att generera under eller översålda handelssignaler, med hjälp av ett värdeintervall på 0–100.

Fibanocci Retracment

Fibonacci Retracement Levels är horisontella linjer som indikerar var stöd och motstånd sannolikt kommer att inträffa. De härrör från Fibonaccis sekvens, en matematisk formel som har sitt ursprung på 1200-talet.

Varje nivå är associerad med en procentsats. Procentsatsen är hur mycket priset har återvänt efter ett tidigare drag. Fibonacci-nivåerna är 23,6 %, 38,2 %, 61,8 % och 78,6 %. Samt 50%, även om det inte är en Fibonacci-summa.

Indikatorn är användbar eftersom den kan dras mellan två viktiga prispunkter, till exempel en hög och en låg. Indikatorn kommer sedan att skapa nivåerna mellan dessa två punkter.

Anta att priset på en aktie stiger till $10 och sedan sjunker $2,36. Då har den gått tillbaka till 23,6 %, vilket är ett Fibonacci-tal. Fibonacci-summor finns i hela naturen, och många traders menar att dessa siffror också har relevans på finansmarknaderna.

Övrigt bra att tänka på inom swingtrading

Det finns ingen enkel formel för framgång för handel på de finansiella marknaderna. Tänk på marknaderna som havet och tradern som en surfare. Surfing kräver talang, balans, tålamod, rätt utrustning och uppmärksamhet på din omgivning. Skulle du surfa i vatten med farliga tidvatten eller mängder av haj?

Attityden till swingtrading är inte annorlunda. För att lyckas krävs en mix av god analys och effektiv implementering. En kombination av hårt arbete och talang är viktiga färdigheter hos en framgångsrik swingtrader. 

Tips på artiklar som vi rekommenderar att du fortsätter läsa:

Mindset

Hitta en konsekvent metod. Vissa traders föredrar att handla med breakouts, andra med supply and demand. Vissa gillar att handla med hjälp av indikatorer, såsom MACD (moving average convergence divergence) och crossovers.

När du väl har valt ett system eller en metod, testa för att se om det fungerar på en konsekvent basis… Om ditt system är tillförlitligt över 50 % av tiden, bör du betrakta det som en god taktik, även om det är lågt. Testa några strategier, och när du hittar en som ger ett konsekvent positivt resultat, håll dig till den och testa med en mängd olika instrument och tidsramar.

Tradingplan

Innan du sätter igång bör du ha en konkret plan. En tradingplan anger vilken typ av handel som passar ditt temperament. Klarar du av att utsättas för risk över natten, och hur många timmar i veckan planerar du att spendera på marknaden?

Bestäm om du har tid och vilja att sitta framför en skärm hela dagen, eller om du föredrar att göra din research under helgen och sedan fatta ett handelsbeslut för veckan som kommer baseras på din analys. Kom ihåg att möjligheten att tjäna stora pengar på swing trading kräver tid.

etoro-logo
5/5
Disclaimer: 76% av privata investerare förlorar pengar när de handlar med CFD:er hos den här leverantören. eToro är en investeringsplattform för olika tillgångar där värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner, du utsätter ditt kapital för risk.