BYGG EN UTDELNINGSPORTFÖLJ

Utdelningsaktier - aktier med hög utdelning

Utdelningsaktier har blivit mycket populära den senaste tiden. Men vad innebär det egentligen att bygga en utdelningsportfölj genom att investera i utdelningsaktier? Vi går igenom grunderna i dagens inlägg. Tänk på att mina tankar och tips inte ska ses som någon rådgivning och att ni alltid gör er egen analys innan ni investerar ert kapital.

Använd snabbmenyn:

FRÅGOR & SVAR

Vad är utdelningsaktier?

Utdelningsaktier är en benämnelse som används för att beskriva aktier och bolag som antingen har en bra utdelningshistorik eller en hög direktavkastning. Genom att investera i utdelningsaktier så kan du bygga en aktieportfölj som ger stabila kassaflöden i form av aktieutdelningar.

Hög direktavkastning eller hög utdelningstillväxt

För att hitta utdelningsaktier till din utdelningsportfölj så tycker jag att du ska börja med att ta ställning till frågan hur mycket framtida tillväxt vill jag få kontra utdelningar idag? 

Vill du bygga en utdelningsportfölj som ger 5% direktavkastning idag men nästan ingen tillväxt, eller vill du hellre få runt 3% direktavkastning i år men samtidigt så höjer dina portföljbolag sin utdelning nästan varje år?

HIGH YIELD

Aktier med hög utdelning

Vid en första anblick skulle man kunna tro att aktier med en hög utdelning är bäst att ha i en utdelningsportfölj. En hög utdelning är trevligt kortsiktigt, men i längden är det faktiskt inte mest lönsamt. Istället bör man titta på utdelningshöjningen. 

Har man köpt en aktie till en viss kurs och får en hög utdelning, men som är densamma över tid ökar inte direktavkastningen. Köper man däremot ett bolag som har en historik av att varje år öka sin utdelning är det mer lönsamt över tid, eftersom direktavkastningen då ökar hela tiden sett till det pris man köpte aktien för från början. 

Hög direktavkastning innebär ofta låg framtida tillväxt

Att ett företag delar ut stora delar av vinsten kan också betyda att det har nått ett stabilt läge när det gäller tillväxt. Det finns kanske inte så mycket att återinvestera i när det gäller t.ex. ny teknik eller nya produkter om marknaden är mättad. 

Ett bolag som investerar mer i den egna verksamheten har större möjlighet att, förutom utdelningen, ge avkastning i form av höjd aktiekurs. En del utdelningsaktier med hög utdelning kan dock vara bra att ha som bas i en mix av andra aktier i portföljen.

HÖG UTDELNINGSTILLVÄXT

Utdelningsaktier med stabil utdelningshistorik

Som nämnts ovan bör man investera i utdelningsaktier med en stabil utdelningstrend. Förutom att direktavkastningen ökar innebär en ökad utdelning från år till år att företaget går med vinst och dessutom troligen ökar sin vinst över tid, d.v.s. ett stabilt, växande bolag. Aktier i ett företag som ökar vinsten år för år är attraktiva att äga, vilket, som nämns ovan, också brukar synas i en ökning av aktiekursen.

FRÅGOR & SVAR

Vad innebär utdelningsandel?

Uttrycket utdelningsandel anger hur mycket av den totala vinsten ett aktiebolag delar ut till sina ägare. Om vinsten per aktie är 10 kronor och den fastställda utdelningen är 4 kronor blir utdelningsandelen 4/10= 40 % av vinsten. Att ett företag delar ut endast 40 % av vinsten kan tyckas lågt, men låga utdelningsandelar är oftast bra. Det gör att det finns utrymme för utdelningshöjningar framöver, samtidigt som företaget har möjlighet att investera i den egna verksamheten och skapa ytterligare vinst.

Viktigt att bolaget har ett bra kassaflöde

Ibland beräknas utdelningsandelen istället som en del av bolagets kassaflöde. Ett positivt kassaflöde brukar påvisa ett framgångsrikt företag. Jämför man utdelningsandel mellan olika aktiebolag är det viktigt att kontrollera att det är samma mått på utdelningsandel man jämför så att det inte blir en jämförelse mellan äpplen och päron.

FRÅGOR & SVAR

Varför vill man få en aktieutdelning från bolaget?

Att investera i aktier innebär alltid en risk. Företaget kan gå med bra vinst som ökar, men det kan också gå med förlust av olika orsaker. Den som investerar sina pengar vill ha någon form av avkastning. Ett alternativ till att lägga sina pengar på ett företags aktie är att istället sätta pengarna på ett tryggt och säkert bankkonto med så hög ränta som möjligt. 

För att det ska vara lockande för investerare att sätta in pengar i ett företag är därför utdelningen viktig och den bör vara minst några procentenheter högre än den högsta bankränta man kan få. Annars kan aktiebolagen inte få in det viktiga tillskott av kapital som försäljning av aktier innebär.

Dividend Aristocrats har höjt utdelningen 25 år i rad

När man pratar om utdelningsaktier brukar begreppet Dividend Aristocrats nämnas. Med detta utryck menas företag som ingår i det amerikanska indexet S&P 500 och som har lyckats höja sin utdelning varje år i minst 25 år i rad. Några kända företag som fanns med på denna lista år 2018 var 3M Company, AT&T, The Coca Cola company, McDonald’s, Johnsson & Johnsson och Pepsico.

Dividend Champions liknar bolagen i Dividend Aristocrats

Dividend Champions liknar Dividend Aristocrats. Det är också bolag som har höjt utdelningen minst 25 år i rad, men skillnaden är att Dividend Champions inte behöver ingå i S&P 500. Svenska aktier kanske inte klassar in bland Dividend Champions, men däremot finns några så kallade Dividend Achievers som har höjt utdelningen 10 år i rad. 

Exempel på några sådana svenska aktier är fastighetsbolagen Castellum, Hufvudstaden och Wihlborgs, IT-företaget Vitec och Intrum, som sysslar med kredithantering. Här är en lista över Dividend Champions 2018.

Dividend Kings har höjt utdelningen i över 50 år i rad

Mästarna inom utdelningshöjning hittar man på listor över så kallade Dividend Kings. Det är de aktiebolag som har lyckats med den imponerande bedriften att höja utdelningen i över 50 år i rad! 

Några av de ovan nämnda företagen under Dividend Aristocrats är även Dividend Kings, t.ex. The Coca Cola company, Johnsson & Johnsson och 3M Company.

RÄNTA PÅ RÄNTA EFFEKTEN

Återinvestera utdelningen och få ränta på ränta effekten

En av de absolut största fördelarna med en utdelningsportfölj är att man kan utnyttja ränta på ränta effekten. Man kan förklara ränta på ränta-effekten som en snöbollseffekt. För varje gång man rullar en snöboll byggs ett större lager upp, dels på den ordinarie snöbollens storlek men dels också på det senaste lagret. Översätter man det till avkastning som återinvesteras får man inte bara avkastning på den ordinarie investeringen utan även avkastning på avkastningen.

Ränta på ränta effekten - räkneexempel

Ett räkneexempel visar hur det fungerar. Investerar man 10 000 kronor i en aktie som ger 4 % utdelning så får man 400 kronor i utdelning första året. Om dessa 400 kronor används till att köpa flera aktier i samma bolag och bolaget delar ut 4 % nästa år också får man dels 400 kronor i utdelning för de ordinarie investerade 10 000 kronorna men även 4 % av utdelningen, d.v.s. 4 % av 400 kronor = 16 kronor. 

Den totala utdelningen år 2 blir alltså 416 kronor. Det totala beloppet är då 10 816 kronor. År 3 får man en utdelning på 4 % av 10 816 kronor = 433 kronor o.s.v. Utdelningens storlek i kronor ökar lite för varje år, även om direktavkastningen är densamma. Skulle man ha köpt in sig i en dividend aristocrat, dividend champion eller helt enkelt ett bolag som höjer utdelningen varje år blir snöbollseffekten ännu starkare.

Du måste ha tålamod - ränta på ränta effekten tar tid

I början ger ränta på ränta-effekten inte så stor effekt, men över tid är effekten kraftfull. Den är så kraftfull att Warren Buffett, en av världens mest kända och framgångsrika investerare, har kallat den världens åttonde underverk. Om man investerar 10 000 kronor med 4 % avkastning, återinvesterar hela avkastningen i 25 år har man 26 658 kronor, alltså dubbla beloppet. 

Efter 50 år har man 71 067 kronor, d.v.s. en sjudubbling av pengarna. Att börja spara tidigt är alltså av stor vikt eftersom man då kan få en stor utväxling på pengarna utan att egentligen behöva göra något annat än att återinvestera avkastningen.

FRÅGOR & SVAR

Bygg en utdelningsportfölj med utdelningsaktier

Investering i en långsiktig och välbalanserad mix av utdelningsaktier är, enligt vad historiken inom börser över hela världen säger, en god affär. Enligt det som har förklarats ovan har man möjlighet till en avkastning högre än bankräntan i stabila företag som går med vinst och som ofta har möjlighet att växa ännu mer, vilket avspeglas i aktiekursen.

Man behöver inte återinvestera all utdelning och vänta på att ränta på ränta-effekten gör sitt över tid. En utdelningsportfölj ger ett bra flöde av likvida medel över året som kan användas till att slå till på en bra aktie när den tillfälligt har sjunkit i pris eller när världskonjunkturen är sådan att börsen går ned.

Utdelningsportföljen kan ge dig en guldkant på vardagen

Lyckas man spara ihop en tillräckligt stor och diversifierad utdelningsportfölj kan man faktiskt leva enbart på avkastningen och sluta jobba. En direktavkastning på 4 % skulle från en portfölj på 10 miljoner kronor ge 400 000 kronor netto per år, vilket motsvarar drygt 33 000 kr per månad. Denna ”månadslön” räcker gott för de flesta att leva på. 

Vem som helst sparar kanske inte ihop 10 miljoner så enkelt, men även lägre summor i en utdelningsportfölj ger ett tillskott på några tusenlappar per månad. Dessa tusenlappar kan vara det som gör att man har möjlighet att gå ned i arbetstid och ägna mer tid åt sin familj, eller ta ett jobb som är roligare men betalar sämre.

Oavsett om man vill använda pengarna till att investera eller till att leva ett friare liv så kan man satsa på en utdelningsportfölj bland sina investeringar. Kom igång med utdelningsaktier idag:

Utdelningsaktier

FRÅGOR & SVAR

Hur stor vinst kan jag göra?

Det går givetvis bara att se teoretiskt på börsen och bolagens möjligheter till utdelningar framåt i tiden. Däremot kan vi räkna teoretiskt på hur det skulle kunna bli. Väljer du att vikta din portfölj mot flera “High yield-bolag” så bör du kunna nå 5% direktavkastning. Det innebär då att är din portfölj värd 100 000kr så får du 5000kr i aktieutdelningar det året. Har du en utdelningsportfölj värd 1 000 000 kr så får du utdelningar värda 50 000kr.

Vi väljer att räkna med att du återinvesterar alla dina utdelningar och på så sätt skapar ränta på ränta-effekten i följande scenario: Utdelningsportföljen är värd 100 000kr och ger 5% årlig direktavkastning + 3% årlig värdeökning. I mitt exempel säger vi att du är 25 år och och sparar ytterligare 3000kr in i portföljen varje månad till pensionen, alltså i 40 år. Om du återinvesterar alla utdelningar så kan du teoretiskt sett nå följande avkastning.

Utdelningsaktier - aktier med hög utdelning

Det innebär alltså att du, teoretiskt sett, kan pensionera dig med en utdelningsportfölj värd mångmiljonbelopp och 30 000kr i månaden i form av aktieutdelningar. Låter väl inte helt fel!? Jag har tidigare skrivit inlägg om hur du kan investera 100 000kr.

FRÅGOR & SVAR

Hur många utdelningsaktier bör jag äga?

Det finns givetvis inget rätt eller fel på den frågan. En del investerare väljer att äga 50st utdelningsaktier som på så sätt ger ett stabilt kassaflöde då utdelningarna är många, men mindre. En del väljer att äga runt 10st bolag för att kunna följa och ha bra koll på hur bolaget går. Det innebär att de får färre utdelningar under året men samtidigt så betalas det ut större summor varje gång.

Jag tycker personligen att 15-20 utdelningsaktier är lagom mängd för en utdelningsportfölj.

Nackdelar och risker med att investera i utdelningsaktier

Fördelarna är relativt självklara för de flesta, men det är viktigt att ha koll på nackdelarna och risker när det kommer till att investera i utdelningsaktier. Här är ett par punkter att tänka på:

 • Köp aldrig ett bolag endast för att de erbjuder hög direktavkastning. Vad händer om de skulle behöva halvera utdelningen? Aktiekurser lär med största sannolikhet rasa och då står du med ett gäng aktier som inte alls erbjuder det du tänkte från början.
 • Var aktsam med att köpa bolag som teoretiskt inte kommer att växa mer i framtiden. Visar de inte stabila vinster (helst ökar varje år) så kan de bli svårt för bolaget att hålla utdelningen till aktieägarna.

Jag vill runda av inlägget själv med egna korta tankar kring utdelningsaktier. Jag äger ingen utdelningsportfölj där innehaven är inriktade just för utdelningsinvestering. Jag äger däremot gärna bolag som ger utdelning då det historiskt sett har gett en mycket bra push i totalavkastningen (värdeökning+utdelningar). Det är mycket viktigt att du inte köper aktier bara för att de i år erbjuder en hög direktavkastning. Du måste göra din analys och komma fram till att du tror att bolaget kommer fortsätta att prestera och växa så de har råd med att betala ut framtida aktieutdelningar till dig och din utdelningsportfölj. Jag rekommenderar dig som vill fördjupa ditt intresse för utdelningsaktier att läsa Avanzas guide för att bygga en utdelningsportfölj!

Utdelningsaktier

FRÅGOR & SVAR

Preferensaktier i en utdelningsportfölj

Min personliga åsikt är att stamaktier bör gå före preferensaktier de flesta dagarna i veckan. Däremot så finns det olika situationer där preferensaktier och deras höga direktavkastning kan komma till nytta. Ett sådant exempel kan vara just när du ska bygga en utdelningsportfölj av high yield-aktier. Preferensaktier ger ofta 5-7% direktavkastning och har en förbestämd utdelning till sina aktieägare. Läs mer om preferensaktier på preferensaktier.com.

Hur ska man tänka när man investerar i utdelningsaktier?

Hur man ska investera i aktier är en hel vetenskap inom vilken det finns många olika teorier och inriktningar. När de flesta människor tänker på aktiehandel är det nog handlargolvet på New York Stock Exchange som dyker upp i medvetandet. Här finns börsmäklare i skjorta och slips som står och skriker i telefoner medan aktiekurserna blippar fram på en teleprompter ovanför huvudet på handlarna. 

Nuförtiden sker denna typ av handel istället bakom datorskärmar, men så kallad daytrading finns fortfarande i allra högsta grad. En daytrader köper och säljer aktier med mycket korta intervall, äger aldrig en aktie länge utan tjänar pengar på kursuppgångar eller kursnedgångar. Det senare kallas blankning.

Det finns flera olika investeringsfilosofier

En helt annan filosofi när det gäller aktiehandel är investering i utdelningsaktier. Det bygger på långsiktigt ägande av ett antal aktier som sakta men säkert bygger en snöboll av avkastning som växer för varje år via den så kallade ränta på ränta-effekten. För denna typ av investeringsfilosofi passar utdelningsaktier med så hög direktavkastning som möjligt perfekt.

Utdelningsaktier kallas de aktier som ger en viss utdelning, oftast i rena pengar, för varje aktie man äger. Utdelningen kommer från respektive aktiebolags vinst. Storleken på utdelningen för en viss aktie, d.v.s. hur mycket av vinsten som ska delas ut till aktieägarna, fastslås varje år på företagets bolagsstämma. Det finns ingen regel som säger att ett företag måste dela ut vinst till aktieägarna och alla företag gör inte detta utan låter kanske vinsten stanna i företaget för att ha råd med kommande satsningar och utvecklingsområden.

Svenska bolag delar oftast ut 1-2 gånger per år

Många svenska företag ger utdelning endast en gång om året, ofta på våren men även halvårs- och kvartalsutdelningar förekommer. Bland utländska aktier, ofta amerikanska, är det vanligt med månadsutdelning.

FRÅGOR & SVAR

Vad är direktavkastning?

När man pratar om utdelningsaktier hör man ofta begreppet direktavkastning. Med direktavkastning menas hur många procent utdelningen utgör av aktiens pris. Eftersom aktiekurserna varierar från dag till dag, varierar också direktavkastningen för en och samma aktie. 

Formeln för att beräkna direktavkastningen i procent är helt enkelt att ta utdelningen i kronor (som också kan variera från år till år, men är en fastställd summa) genom aktiens aktuella dagskurs. 

Räkneexempel direktavkastning

Är utdelningen 5 kronor och aktiens dagspris 100 kronor blir direktavkastningen 5/100 = 5 %. Skulle samma akties kurs sjunka till 80 kronor kort efteråt blir direktavkastningen, eftersom utdelningen fortfarande är 5 kronor, 5/80 = 6,25 %. Man får alltså högre direktavkastning genom att passa på att köpa en utdelningsaktie när kursen har sjunkit en aning.

Utdelningsaktier

9.8

Bygg en pengamaskin

10.0/10

Stabil avkastning

9.5/10

Riskspridning

10.0/10

Årlig avkastning

9.5/10

Avanza bank

10.0/10

Artikel är skriven av Anton Gustafsson (Västkustinvesteraren), VD och grundare till Consilium Online AB som i sin tur äger <a href="https://västkustinvesteraren.se">Västkustinvesteraren.se</a>.<strong>Vem är Västkustinvesteraren?</strong> Västkustinvesteraren heter egentligen Anton Gustafsson men har sedan bloggens start 2015 bloggat och twittrat genom aliaset Västkustinvesteraren (<a href="https://västkustinvesteraren.se/om-mig/">Läs mer om aktiebloggen här</a>). Anton har arbetat som egenföretagare i över 10 år och har bra kompetens inom företagsekonomi och investeringar. Han har även ett brinnande intresse för privatekonomi och finans i övrigt. Du kan <a href="https://consiliumonline.se/anton-gustafsson">läsa mer om Anton Gustafsson</a> på Consilium Onlines hemsida.<strong>Vilka är Consilium Online AB?</strong> Consilium Online AB driver ett nätverk av sajter med målsättning att kunna hjälpa människor till en bättre privatekonomi och lära sig att investera pengar. Nätverket består av flera nischade hemsidor om t.ex. indexfonder, investmentbolag och preferensaktier.<strong>Bolagsnamn: </strong>Consilium Online AB <strong>Organisationsnummer: </strong>556014-6725 <strong>Hemsida: </strong><a href="https://consiliumonline.se/">www.consiliumonline.se</a> <strong>Mailadress: </strong>hello@consiliumonline.se

8 Comments

 1. Hej!
  Mkt intressant att läsa.
  Hur tänker du kring inköpet varje månad. Rekar du att köpa i en aktie varje gång för att slippa ev courtage för 5-10 inköp?
  Mvh
  Janne

  • Om vi utgår från att det är Stockholmsbörsen du handlar och Avanza Mini du använder som courtagenivå så räcker det att handla för 400kr/gång för att minimera courtageavgifterna.

   Jag har de senaste åren själv mått bäst psykiskt när jag har haft "torrt krut" i form av likvider när börsen är skakig och har därför valt att fortsätta så. Trots det så finns det många som pekar på att ligga fullinvesterad är det mest lönsamma i längden. Min idé om torrt krut är alltså i första hand för att hålla nerverna lugna.
   Beroende på hur mycket du sparar i månaden så hade jag köpt för minst 400kr/köp för att minimera courtagekostnaden, sedan spelar det ingen större roll om det är 10st x400 kr köp eller 2st x 2000kr.

   Lycka till! :-)

   Mvh VKI

 2. Tänk på att det inte är tillåtet med affiliate-länkar i skriven text utan att tydligt märka upp dessa som reklam. Läs mer här: https://www.konsumentverket.se/for-foretag/marknadsforing/marknadsforing-i-sociala-medier-och-bloggar/

  • Tack för feedbacken Fredrik.
   Jag har alltid en disclaimer i alla inlägg jag skriver, dock är den placerad i slutet av inlägget. Enligt länken du skickade så räcker inte det. Ska titta på en lösning här!

   Ha en bra dag :-)

   Mvh VKI

 3. TACK
  VÄLDIGT BRA!

 4. Hej!
  Har du några åsikter om en utdelningsportfölj med ETFer som ger direktavkastning?

  Jag tror det är ett bra sätt att få en bred exponering då det finns ETFer med direktavkastning som investerar i ”Dividend Aristocrats”, diverse REITs (som ger månadsvis avkastning), bolag som överlag förväntas ha en hög utdelning och även olika obligationer.

  Många av dem exkluderar dessutom investeringar som förväntas ha en utdelning på lägre än 3-4% medan vissa har som målsättning att hamna på 4% (typ XACT högutdelande)

  Jag är färsk så jag har säkert missat något men jag tycker inte det verkar finnas så många nackdelar gentemot att investera i en bunt aktier själv.

 5. "Vid en första anblick skulle man kunna tro att aktier med en hög utdelning är bäst att ha i en utdelningsportfölj. En hög utdelning är trevligt kortsiktigt, men i längden är det faktiskt inte mest lönsamt. Istället bör man titta på utdelningshöjningen."

  Nja...man vill gärna tro att det är så men enligt många kvant studier så slår man börser väl genom att köpa högst utdelning och ombalansera årligen. Men då måste man följa den slaviskt. Om man köper på känn själv så är nog taktiken att välja de med bäst utd.tillväxt som ger bäst resultat ja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *