Avanza Auto portföljer 2024

Disclaimer: När du köper en produkt eller öppnar ett konto genom mina länkar erhåller jag en finansiell ersättning från respektive partner. Läs disclaimer och annonspolicy längst ner på sidan.

Avanza Auto portföljer

Vill du lära dig vilka portföljer Avanza Auto erbjuder?

Bra!

Avanza Auto är menat att vara en billigare “fondrobot” jämfört med konkurrenterna. I övrigt erbjuder man kunderna att spara i fonder med modern portföljteori, så tjänsten fungerar i övrigt på samma sätt men med ett lägre pris.

I denna artikeln kommer vi gå igenom:

  • Vad investerar Avanza Auto i och hur brett?
  • Minsta insättning
  • Så skräddarsyr Avanza Auto din portfölj
  • De 6 olika portföljerna som går att välja mellan

Nu kör vi!

Min första rekommendation är att du tittar på min video här nedanför. Jag jämför Sveriges ledande fondrobotar och robotrådgivare och går bland annat igenom Avanza Auto för och nackdelar.

Avanza Auto

Vad investerar Avanza Auto i och hur brett?

Avanza Auto investerar endast i fonder. Fondtjänsten investerar i exempelvis aktiefonder, räntefonder och råvaror. Fondtjänsten erbjuder fonder med olika risknivåer och utlovad avkastning, och beroende på portföljens riskprofil kommer innehavet att variera.

Vilken portfölj som är rätt för dig beror helt och hållet på din investeringsstrategi. Som tumregel brukar man skilja mellan offensiva och defensiva strategier. En offensiv strategi innebär att man tar en högre risk för att få en potentiellt högre avkastning, medan en defensiv strategi innebär det motsatta: man tar en lägre risk men får också en lägre avkastning. En offensiv strategi passar bättre för långsiktigt sparande medan en defensiv strategi är mer lämplig för kortsiktigt sparande. 

Minsta insättning

Avanza kräver ingen minsta insättning för dess egna fonder. Oavsett om du är privatperson eller företagskund får du alltså själv välja hur mycket (eller lite) pengar du sätter in.

Så skräddarsyr Avanza Auto din portfölj

Avanza Auto skräddarsyr din portfölj genom att justera innehavet utifrån dina sparmål och riskvillighet. Fondtjänsten tillämpar modern portföljteori för att få pengar att växa enligt förväntad avkastning. Avanza Auto består av sex specialfonder med olika risk och avkastning. Att välja en av dessa fonder är ett bra sätt att få god avkastning på pengarna du satte in. Hur det går i framtiden vet ingen, för aktier och fonder går både upp och ner, men genom att spara i fonder långsiktigt till låg avgift har du en utmärkt chans att växa ditt kapital.

Avanza auto portföljer

Välj mellan 6 olika portföljinriktningar

Avanza Auto har sex olika specialfonder som du kan välja för ditt sparande. Om du inte vet vilken fond du ska välja kan du ta hjälp av portföljgeneratorn. Avanza utgår från modern portföljteori, vilket hjälper dig att minimera risk. Modern portföljteori innebär att man skapar en portfölj av både hög- och lågriskaktier (och även andra tillgångar) så att blandningen av tillgångar leder till lägre risk för portföljen som helhet.

Nedan finns en lista över Avanza Auto och dess portföljer. Ju mer aktiefonder, desto högre risk (och mer offensiv strategi) får du.

Auto 1

Avanza Auto 1 är en typisk “lägga pengarna i madrassen”-fond. Fonden innehåller mest ränte- och räntefonder, vilket ger dig en låg risknivå men även en låg förväntad avkastning. Eftersom fonden ger låg avkastning är det en fond att investera i kortsiktigt.

Auto 2

Avanza Auto 2 ger dig en balanserad fördelning med ungefär 50% aktiefonder och 50% räntefonder. Fonden ger låg avkastning och passar för kortsiktigt sparande.

Auto 3

Avanza Auto 3 innehåller lite mer aktiefonder än de två tidigare och ger dig således chans till snäppet högre avkastning. Den är med andra ord mer offensiv än Auto 1 och 2, men lämpar sig ändå bäst till kortsiktigt sparande.

Auto 4

Avanza Auto 4 ligger högre på den offensiva skalan eftersom den innehåller en övervägande del aktiefonder. Dessa aktiefonder kompletteras dock med räntefonder så att risken minskas en aning. Auto 4 är den rätt så försiktig och passar bra för stabilt långsiktigt sparande.

Auto 5

Avanza Auto 5 är offensiv men balanserad fond som innehåller mycket aktiefonder, vilket ger dig en högre chans till hög avkastning. Auto 5 är ett bra alternativ för dig som vill spara långsiktigt.

Auto 6

Auto 6 är den mest offensiva av fonderna. Auto 6 innehåller ungefär 96% aktiefonder som kompletteras med cirka 4% råvaror. Auto 6 satsar ungefär hälften av innehavet i den amerikanska marknaden och i tillväxtmarknader, men även en del i Sverige och Europa. Auto 6 passar för långsiktiga sparare.

Övrigt bra att veta om Avanza Auto portfölj

Att investera i fonder är ett pålitligt sätt att få pengar – långsiktigt i alla fall. På kort sikt fluktuerar fonderna precis som aktier, och de pengar som du satte in från början kommer att öka och minska i värde. Men med fonder har du tryggheten att du vet att du antagligen får tillbaka pengarna, bara du inte paniksäljer när fonden går ner. Alternativa investeringar, såsom aktier, är också ett bra sätt att spara, men att investera i aktier innebär större risk än fonder och räntor.

Läs mer om Avanza Auto

Känner du nu att du vill lära dig ännu mer om Avanza Auto så rekommenderar vi att du läser vårt Avanza omdöme & recension för att lära dig mer om tjänsten samt hur man öppnar ett konto och börjar investera. Du kan även läsa mina andra artiklar där jag går igenom:

Läs mer & följ mig: