Läs disclaimer & annonspolicy längst ned på sidan.

Betterwealth portföljer – Dessa portföljer erbjuder Betterwealth februari 2023

Betterwealth portföljer

Är du intresserad av att lära dig vilka portföljer Betterwealth erbjuder?

Bra! 

Hos Betterwealth finns det många olika portföljer som tjänsten har anpassat efter olika sparstrategier och sparmål. Tjänsten erbjuder dessutom relativt låga avgifter i jämförelse med andra fondrobotar och har även haft en god historisk avkastning. Hos Betterwealth kan sparare skräddarsy sina portföljer enligt till exempel ålder, hållbarhet och risknivå, för att deras portfölj ska bli perfekt.

I den här artikeln går jag igenom följande:

Min första rekommendation är att titta på min video () där jag jämför Sveriges ledande fondrobotar och robotrådgivare för att bilda dig en uppfattning om Betterwealth och liknande tjänster.

Vad investerar Betterwealth i och hur brett?

Betterwealth grundar sina portföljer och algoritmer på forskning. Samtida forskning gynnar fondsparare, eftersom studier visar att portföljer som investerar i indexfonder ger den bästa avkastningen över tid. 

Betterwealth erbjuder allt från fondaktier till fonder för räntor till guld och alternativa placeringar såsom råvaror, infrastruktur, fastigheter och så kallad smart-beta.  Fondroboten investerar i nästan 100 olika tillgångsslag från hela världen för att åstadkomma en god riskspridning. Spararnas portföljer byggs sedan upp av ungefär 15-30 tillgångsslag.

Betterwealth har också satsat rejält på att få en bra riskspridning: tjänsten justerar din portfölj löpande genom att tillämpa den senaste forskningen inom finans, matematik och maskininlärning. När marknaden svajar behöver du som sparare alltså inte få panik, för Betterwealth har koll på läget.

Välj själv mellan olika portföljinriktningar

Betterwealth gör det enkelt för dig som vill spara att välja portföljinriktning. Valet av portföljinriktning är ett viktigt steg som kan vara avgörande för din portfölj och avkastning. Därför ska vi nu kort och koncist berätta vad skillnaden är mellan tjänstens strategiska och dynamiska strategi är.

Målet med den strategiska portföljstrategin är att ge en så hög avkastning som möjligt givet en fast målfördelning. En dynamisk portföljstrategi har samma mål, det vill säga att ge en så hög avkastning som möjligt, men i stället utifrån en målrisk. Vilken av dessa strategier du bör välja beror alltså på om du vill ha resultat baserat på en målfördelning eller målrisk.

När du skapar ett konto hos Betterwealth ställer tjänsten dig ett flertal frågor för att utröna vilken sparprofil och risknivå som passar dig. Du har även möjlighet att välja inriktning på din portfölj, och du kan även välja bort sådana företag eller sektorer som du finner oetiska. När du har svarat på alla frågor får du sedan välja den profil du anser stämmer bäst in på dig utifrån de profilförslag som tjänsten ger.

Extra låg risk

Med “Extra låg risk”-portföljen investerar du i 90,02% räntor, 5,53% råvaror och 4,45% aktier till extra låg risk.

Med den dynamiska versionen investerar du istället i 83,29% räntor, 10,26% aktier och 6,45% råvaror.

Låg risk

Med “Låg risk”-portföljen investerar du i 81,34% räntor, 5,00% råvaror och 13,67% aktier till låg risk.

Med den dynamiska versionen investerar du istället i 63,35% räntor, 31,74% aktier och 4,90% råvaror.

Medellåg risk

Med “Medellåg risk”-portföljen investerar du i 67,89% räntor, 4,17% råvaror och 27,94% aktier till medellåg risk.

Med den dynamiska versionen investerar du istället i 52,45% räntor, 43,41% aktier och 4,14% råvaror.

Medel risk

Med “Medel risk”-portföljen investerar du i 46,57% aktier, 48,88% räntor, 1,55% alternativa och 3,00% råvaror till medel risk.

Med den dynamiska versionen investerar du istället i 52,63% aktier, 41,90% räntor, 1,60% alternativa och 3,87% råvaror.

Medelhög risk

Med “Medelhög risk”-portföljen investerar du i 66,08% aktier, 29,60% räntor, 2,16% alternativa och 2,15% råvaror till medelhög risk.

Med den dynamiska versionen investerar du istället i 63,61% aktier, 31,62% räntor, 1,87% alternativa och 2,90% råvaror.

Hög risk

Med “Hög risk”-portföljen investerar du i 81,25% aktier, 14,93% räntor, 2,66% alternativa och 1,16% råvaror till hög risk.

Med den dynamiska versionen investerar du istället i 75,72% aktier, 20,09% räntor, 2,23% alternativa och 1,97% råvaror.

Extra hög risk

Med “Extra hög risk”-portföljen investerar du i 5,37% räntor, 2,94% alternativa och 91,69% aktier till extra hög risk.

Med den dynamiska versionen investerar du istället i 4,16% räntor, 93,10% aktier och 2,74% i alternativa.

Övrigt bra att veta om Betterwealths portföljer

Betterwealth står under finansinspektionens tillsyn och har säkerhet i fokus. Men kom ihåg: det innebär alltid en risk att investera och historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling och inte nödvändigtvis en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Din investering kan både öka och minska och det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet. Det innebär alltid en risk att investera – kom ihåg det.

Fortsätt läsa mer om Betterwealth

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.