Fundler historisk avkastning – Så ser Fundlers historiska avkastning ut 2024

Disclaimer: När du köper en produkt eller öppnar ett konto genom mina länkar erhåller jag en finansiell ersättning från respektive partner. Läs disclaimer och annonspolicy längst ner på sidan.

Fundler historiska avkastning

Är du intresserad av att lära dig vad Fundler har för historisk avkastning?

Bra! 

När man ska jämföra olika portföljer och deras historiska avkastning är det nödvändigt att man tittar på flera parametrar och att man tittar på en tillräckligt lång tidsperiod. En fond- eller sparrobots historiska avkastning såsom Fundler bör tas som en indikation på hur väl den underliggande förvaltningen av fonden eller portföljen är. Det är viktigt att ha koll på tjänstens historiska avkastning om du vill börja investera dina pengar i olika fonder med Fundlers fondrobot.

I den här artikeln går jag igenom följande:

Min första rekommendation är att titta på min video () där jag jämför Sveriges ledande fondrobotar och robotrådgivare för att bilda dig en uppfattning om Fundler och liknande tjänster.

Så ser Fundlers avkastning ut senaste 3 åren

När vi ska jämföra de historiska avkastningarna för Fundler fondrobot och dess olika portföljer. Vid en sådan jämförelse är det viktigt att vi går tillräckligt långt bak i tiden. Vi kommer därför att kolla på den historiska avkastningen från en treårsperiod.

Smart Index - Försiktig

Denna indexportfölj är en försiktig portfölj hos Fundler med låg risk för de som vill investera utan huvudbry. Portföljen består av 90 procent obligationer och 10 procent aktier i främst nordiska och amerikanska företag. Fonden ger goda förutsättningar för att dina pengar ska växa, och den ger bättre avkastning än sparkontot och vanliga fonder. Avkastningen för de senaste tre åren har legat på 1,43 procent. Portföljens avgift är 0,36%.

Smart Index - Stabil

Smart Index Stabil ger dig stabil avkastning till låg risk. Risken är snäppet högre med en risknivå på 3 av 7. Portföljen består av 65 procent obligationer och 35 procent aktier i främst nordiska och amerikanska företag, och den lämpar sig bäst för medellånga placeringar på minst tre år. Stabil-portföljen lämpar sig för de som vill få bättre avkastning över tid och öka sina pengar snabbare än vanliga fonder. Avkastningen för de senaste tre åren har legat på 8,92 procent. Portföljens avgift är 0,37%.

Smart Index - Tillväxt

Tillväxtportföljen erbjuder sparare högre avkastning till högre risk. Risknivån är 4 av 7 och består av 30 procent obligationer och 70 procent aktier i stora och växande företag från hela världen. Portföljen passar bäst för sparare som vill investera i medellånga placeringar på minst fem år och för de som vill få hög avkastning men som inte vill ta allt för höga risker. Avkastningen för tillväxtportföljen har de senaste tre åren varit 16,13 procent, vilket är högre än många vanliga fonder. Portföljens avgift är 0,39%.

Smart Index - Potential

Potentialportföljen är den som har högst risk av Fundlers portföljer: den ger hög avkastning till högre risk. Potentialportföljen satsar 100 procent på aktiemarknaden i tillväxt- och teknikföretag från hela världen. Denna indexportfölj ger spararna hög avkastning på sitt sparande. Avkastningen för de senaste tre åren har legat på 29,06 procent, vilket är högre än många vanliga fonder. Portföljens avgift är 0,37%.

Real Vision - Stabil

Real Vision är en av Fundlers avancerade portföljer och ger bra avkastning utan hög risk. Den består av ungefär 65 procent obligationer, 30 procent aktier och 5 procent optioner. 

Portföljen investerar främst i företag med stora reala tillgångar som skog, fastigheter och infrastruktur. Avkastningen för de senaste tre åren har varit 6,55 procent. Portföljens avgift är 0,95%.

Hållbar Framtid - Potential

Fundlers avancerade portfölj Hållbar Framtid fokuserar på hållbarhet och jämställdhet, med en risknivå på 5 av 7. Denna portfölj passar dig som vill ha en lägre riskprofil inom sektorerna teknologi, finans och industri med exponering mot USA, tillväxtmarknader och Sverige/Norden. Portföljen satsar 100 procent på aktier. Avkastningen för de senaste tre åren har varit på 33,15 procent. Portföljens avgift är 0,68%.

Global Framtid - Potential

Global framtid-portföljen investerar helt i aktier med fokus på den globala framtiden. Portföljen har gett högst avkastning av alla Fundlers portföljer. Investeringarna sprids över teknikföretag och stora och medelstora bolag inom hälsovårdssektorn. 

Portföljen lämpar sig för längre placeringar på minst sju år. Avkastningen för de senaste tre åren har varit 40,35 procent. Denna utveckling är ingen garanti för framtiden – det är viktigt att komma ihåg. Portföljens avgift är 0,63%.

Smart Hedge - Tillväxt

Smart Hedge-portföljen är en smart tillväxtportfölj med lite mindre risk. Den fokuserar på börstillväxt men skyddas av investeringar i guld. Ungefär 60 procent av portföljen är investerad i aktiemarknaden, 25 procent i guld och 10% i obligationer. Avkastningen för de senaste tre åren har varit 33,79 procent. Portföljens avgift är 0,72%.

Viktigt att komma ihåg

Du bör dock komma ihåg att en portföljs historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning – din portfölj och dina fonder kan både öka och minska i värde och det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.

Läs mer om Fundler