Fundler portföljer – Dessa portföljer erbjuder Fundler May 2024

Disclaimer: När du köper en produkt eller öppnar ett konto genom mina länkar erhåller jag en finansiell ersättning från respektive partner. Läs disclaimer och annonspolicy längst ner på sidan.

Är du intresserad av att lära dig vilka portföljer Fundler erbjuder?

Bra! 

Fundlers portföljer är anpassade så att dina pengar är investerade på ett sätt som passar dig och dina förutsättningar. Det här gör att Fundler kan erbjuda ett anpassat sparande där varje sparare kan känna sig bekväm med sin portfölj på både kort och lång sikt.

I den här artikeln går jag igenom följande:

Min första rekommendation är att titta på min video () där jag jämför Sveriges ledande fondrobotar och robotrådgivare för att bilda dig en uppfattning om Lysa och liknande tjänster.

Fundlers portföljer

Vilka portföljer erbjuder Fundler och vad investerar dem i?

Denna fondrobot erbjuder flera olika indexportföljer med olika risknivåer och avkastningspotential. Läs vidare nedan för att ta reda på mer om Fundlers portföljer.

Smart Index - Försiktig

Smart Index-portföljen Försiktig ger låg risk och består av 90 procent obligationer och 10 procent aktier i främst nordiska och amerikanska företag. Fonden ger goda förutsättningar för att dina pengar ska växa men med en säker risknivå. Samtidigt ger den bättre vinst än sparkontot. Avkastningen för de senaste tre åren har varit 1,43 procent och portföljens kostnad är 0,36%.

Smart Index - Stabil

Smart Index-portföljen erbjuder sparare stabil vinst till låg risk. Risknivån för denna är 3 av 7. Smart Index-portföljen består av 65 procent obligationer och 35 procent aktier i huvudsakligen nordiska och amerikanska företag. Portföljen lämpar sig bäst för medellånga placeringar på minst tre år för de som vill få högre avkastning över tid. Avkastningen för de senaste tre åren har varit 8,92 procent och portföljens avgift är 0,37%.

Smart Index - Tillväxt

Smart Index Tillväxt erbjuder sparare högre avkastning till högre risk. Portföljen består av 30 procent obligationer och 70 procent aktier i stora och växande företag från över hela världen. Portföljen passar bäst för sparare som vill investera i medellånga placeringar på minst fem år och för de som vill få hög avkastning utan att ta allt för höga risker. Avkastningen för denna portfölj har varit 16,13 procent, vilket är högre än många vanliga fonder. Portföljens avgift är 0,39%.

Smart Index - Potential

Smart Index Potential ger hög avkastning till högre risk. Denna indexportfölj placerar 100 procent i aktiemarknaden inom tillväxt- och teknikföretag. Avkastningen för de senaste tre åren har varit 29,06 procent, vilket är högre än många vanliga fonder. Portföljens avgift är 0,37%.

Real Vision - Stabil

Real Vision är en av Fundlers avancerade portföljer som erbjuder sparare bra avkastning utan allt för hög risk. Portföljen placerar i ungefär 65 procent obligationer, 30 procent aktier och 5 procent optioner. Placeringarna görs i företag med stora reala tillgångar som skog, fastigheter och infrastruktur. De tre senaste åren har avkastningen varit 6,55%. Portföljens avgift är 0,95%.

Hållbar Framtid - Potential

Hållbarhetsportföljen är en av Fundlers avancerade portföljer och den fokuserar på hållbarhet och jämställdhet. Portföljen består av 100 procent aktier inom sektorerna teknologi, finans och industri med exponering mot USA, tillväxtmarknader och Sverige eller Norden. De tre senaste åren har avkastningen varit 33,15 procent. Portföljens avgift är 0,68%.

Global Framtid - Potential

Denna avancerade portfölj investerar helt i aktier med fokus på den globala framtiden och har gett högst avkastning av alla Fundlers indexportföljer. Placeringarna sprids över teknikföretag och stora och medelstora bolag inom hälsovårdssektorn. 

Portföljen passar bäst för långa placeringar på minst sju år. Avkastningen för de senaste tre åren har varit 40,35 procent. Portföljens avgift är 0,63%.

Smart Hedge - Tillväxt

Smart Hedge har en medelhög risknivå och fokuserar på börstillväxt men skyddas av investeringar i guld. Ungefär 60 procent av portföljen är investerad i aktiemarknaden, 25 procent i guld och 10% i obligationer. Avkastningen för de senaste tre åren har varit 33,79 procent. Portföljens avgift är 0,72%.

Övrigt bra att veta

Historisk avkastning och en akties utveckling är ingen garanti för framtiden. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Investera försiktigt.

Fortsätt läsa mer om Fundler