Läs disclaimer & annonspolicy längst ned på sidan.

Megatrender – 12 trender att investera i februari 2023

megatrender investera på börsen

I denna artikeln har jag sammanställt 14 olika megatrender som kommer att påverka oss hur vi lever i framtiden. Jag har även nämnt ett par bolag och fonder i inspirationssyfte för att ni ska få upp ögonen för att investera i megatrender.

Vad är megatrender?

Megatrender eller tematiska index är globala makroekonomiska utvecklingsstyrkor som påverkar affärer, ekonomi, samhälle, kulturer och personliga liv därmed definierar vår framtida värld och dess växande förändringshastighet. De har olika betydelser och effekter för olika branscher, företag och individer.

En analys av dessa megatrender och deras konsekvenser utgör en viktig del av ett företags framtida strategi, utveckling och innovationsprocess samt design och teknikplanering. Följande avsnitt leder dig genom de aktuella topp megatrenderna.

Läs fler artiklar om investeringsinspiration:

megatrend åldrande befolkning

Megatrend 1: En åldrande befolkning

En åldrande befolkning är en oåterkallelig trend och en av de starkaste trenderna på marknaderna, som har medfört grundläggande förändringar i vårt samhälle. Förenta nationerna beräknar ytterligare 1,2 miljarder människor på planeten år 2030.

Fördelningen av dessa människor kommer emellertid inte att vara lika över åldersgrupper eller regioner: 30% av ökningen förutses bestå av de som är äldre än 65 år gammal, and före 2050 kommer sannolikt att 50% av befolkningstillväxten komma från Afrika. Dessa faktorer skapar unika investeringsmöjligheter.

När individer åldras, förändras deras ekonomiska beteende och deras hälsobehov ökar, vilket påverkar ett brett spektrum av delsektorer, inklusive läkemedel, ekonomi, äldrevård och konsumentprodukter. Prognoser indikerar att äldre privaters konsumtion kommer att utgöra 50 miljarder dollar år 2020. 

Investerare kan överväga att rida på denna trend och investera i företag som är positionerade för att dra nytta av det växande behovet av ett äldre segment av den globala befolkningen.

Inspiration & investeringsförslag:

megatrend iot digitalisering

Megatrend 2: Digitalisering av samhället (IoT)

Internet of things, IoT, framträder som den tredje vågen av digital utveckling. På 1990-talet fanns cirka 1 miljard användare av internet och detta nummer tredubblades under 2000-talet.

Genombrott i kostnaden för sensorer, databehandling och bandbredd för att ansluta enheter, möjliggör övergripande anslutningar. Tidiga enkla produkter som fitnessband får redan investerarnas uppmärksamhet.

Läs mer: 21 spännande SaaS-bolag som du kan investera i 2022

Medan de första två etapperna av internetutveckling hade djupa konsekvenser för teknikindustrin kommer konsekvenserna av digitalisering att bli ännu mer framträdande inom alla branscher: från hälso- och sjukvård till detaljhandel, till olje- och gasutforskning och byggindustrin. Digitalisering kommer att omorganisera det tekniska landskapet igen.

Digitalisering och internet of things har viktiga attribut som skiljer det från det vanliga internet, och dessa attribut kan förändra riktningen och genomförandet av den tekniska utvecklingen med betydande konsekvenser för teknikföretag.

En annan intressant genre är gaming. Vill du läsa mer så rekommenderar jag min artikel där jag listar 9 spännande e-sport aktier.

Inspiration & investeringsförslag:

megatrend artificiell intelligens automatisering

Megatrend 3: Automatisering & artificiell intelligens

Automatiserad teknik kombinerad med Artificial Intelligence (AI) och maskininlärning kommer att hjälpa människor i tillverknings-, bygg-, militär- och transportsektorerna. 

Även om det huvudsakligen används för industriella applikationer, kommer robotiken snart att ingå i riken för personliga relationer som fungerar som arbetare, och till och med en beslutsfattare 2022.

Helt automatiserade fabriker närmar sig nu verkligheten. Sofistikerade maskiner, intelligenta robotar kombinerad med framtida tekniker, kommer snart att tillåta maskiner att snabbt tillverka produkter på begäran utan mänsklig intervention. 

Hela produktionslinjen kommer att konfigureras med artificiell intelligens, som möjliggör direkt åtkomst och kontroll till olika maskiner i tillverkningsprocessen.

Alla dessa utvecklingar kommer snart att leda våra liv, utöver att välja körvägar för att optimera trafiken. AI kommer att skapa några nya jobb men kommer också att nästan eliminera hela segmenten av arbete, från taxichaufförer till vissa högkvalificerade jobb, som paralegals och ingenjörer.

Vill du lära dig hur du kan investera i AI aktier så har jag skapat en artikel där jag listar de 16 bästa AI aktierna.

Inspiration & investeringsförslag:

Kom gärna med förslag i kommentarsfältet under artikeln om ni har bra bolag att tipsa om. Själv hittar jag inget vettigt och väljer istället att lista tre teknikfonder som kan vara intressanta.

megatrend hållbarhet

Megatrend 4: Ökat fokus på hållbarhet

Konsumentbeslut görs nu bäst av ett etiskt perspektiv. Produkter och återförsäljare som har anmält sig till dessa hållbarhetsstandarder blir mycket populära bland konsumenterna. 

Begreppet hållbarhet har nu ett inflytande på en rad olika globala debatter. Hela ekonomin, kraftproduktion, produktion, jordbruk och konsumtionssektorer analyseras för sin hållbarhetsgrad.

Hållbart arbete utförs vid slutet av produktlivscykeln också: den cirkulära ekonomin är termen som nu används för att beskriva återanvändning av oanvända föremål och avfall. Det hjälper oss att avhjälpa problemet med bortskaffande, åtminstone delvis. Idealiskt, kommer nollavfall att produceras i privata hushåll tack vare nollavfallskonceptet.

Industrin satsar också alltmer på ekologiskt säkra produktionsprocesser. Att spara resurser och minska utsläppen är nu en prioritet. Skörden av omgivande värme och energi kan i framtiden skapa små mängder energi för att driva små enheter.

Livsmedelsindustrin är också inriktad på att spara våra resurser för att garantera hållbara och omfattande leveranser. Decentraliserade vertikala jordbrukskoncept och ett smart jordbruk gör redan sitt bidrag. Läs mer om hållbara investeringar hos Swesig.org!

Inspiration & investeringsförslag:

Jag har haft svårt att hitta bolag som kan kapitalisera på megatrenden ”Hållbarhet”. Kom gärna med tips i kommentarsfältet!

megatrend klimatförändringar

Megatrend 5: Klimatörändring

Resultatet av klimatförändringarna kommer att vara nådelöst. Många högbefolkade kustområden kommer att vara i konsekventa problem, eftersom havsnivån stiger. Naturen kommer att bli mycket mindre rik, med drastiska till katastrofala nedgångar i populationer av många arter, och stora (eller totala) förluster av ekosystem. 

Torka och översvämningar kommer att påverka vissa världsregioner och flytta där vi växer stora grödor. Arktis blir isfritt under sommaren. Mellan hav, värme och skift i tillgången på vatten, kommer massmigrationer troligen att ha börjat.

Klimatet fortsätter att förändras snabbt och har regelbundet extremt väder överallt. Ja, det finns fortfarande osäkerhet om hur allt kommer att hända, men inte om att klimatet förändras dramatiskt och farligt.

All uppmärksamhet och investeringar har alltså givits till alla delar av ekvationen för att (åtminstone) sakta ner de drastiska effekterna av klimatförändringen.

Inspiration & investeringsförslag:

Precis om med ”Hållbarhetstrenden” så har jag  haft svårt att hitta bolag som kan kapitalisera på megatrenden ”Klimatförändring”. Kom gärna med tips i kommentarsfältet!

megatrend säkerhet övervakning

Megatrend 6: Säkerhet, övervakning & cyber security

Dagligen, blir våra liv ännu mer offentliga och mindre privata. Som ett resultat öppnar världen radikalt. Mängden information som samlas om varje person, produkt och organisation växer exponentiellt, och trycket att dela den informationen – med kunder och konsumenter i synnerhet – kommer att expandera. Verktygen för att analysera information kommer att vara lysande och göra det enklare att göra beslutsfattande

Som en följd av den tekniska utvecklingen identifierades cybersäkerhet och övervakning 2022 som en ständig trend som bildar säkerhetsbranschen. Industrins ledare sa att cybersäkerhetens inverkan på fysiska säkerhetslösningar var den mest effektiva trenden som de förväntades möta 2022.

Andra nya säkerhets megatrender som kommer fram till 2022 omfattar arbetskraftutveckling, betoning av dataintegritet, framsteg inom digital identitet och Integrationen av säkerhet i smarta miljöer som smarta byggnader och smarta städer, och slutligen effekten av konsumentelektronikföretag.

Inspiration & investeringsförslag:

megatrend urbanisering

Megatrend 7: Urbanisering

Ökningen av befolkningen kräver ständigt efter urbanisering. Att skapa fler megacities, liksom små och medelstora metropoler, är en megatrend och det verkar inte bli gammaldags när som helst snart. Urbanisering är nära kopplad till modernisering, och de anses vara en av de säkraste investeringarna.

Kompensationskrafterna kommer att innebära en stigande levnadskostnad i de mest önskvärda städerna. Effekterna kommer att innefatta behovet av fler stora byggnader med bättre hanteringsteknik (stora data och AI som gör byggnaderna mycket effektivare) och mer mat flyttas in från där vi växer det till där vi äter det – och snabbt utökar urbana jordbruket. 

Ökad urbaniseringshastighet kommer också att få stor inverkan på framtida rörlighet, arbetsliv och samhällen.

Vi ser nu, och prognoser visar att vi kommer att fortsätta se, uppkomsten av tre urbaniseringskoncept inom en snar framtid: mega-städer, mega-regioner och mega-korridorer.

 • Mega-städer: Integration av kärnstad med förorter och bostäder över 5 miljoner människor;
 • Mega-regioner: Integrering av två eller flera megacities i mega regioner som rymmer över 12 miljoner människor;
 • Mega-korridors: Transportkorridorer som ansluter två eller flera megastäder eller mega-regioner, konvergerar till mega-korridorer.

Dessa mega-koncept sker bara om det finns investeringar.

Inspiration & investeringsförslag:

I brist på ideer och bolag som är direkt påverkade av urbaniseringen som megatrend så väljer jag att lista fastighetsbolag med bra lägen i medelstora och stora städer.

megatrend hälsovård

Megatrend 8: Genombrott inom vård & hälsa

Friska livsstilvanor blev normala sätt att leva på grund av den ökande oroen över fetma, matkänslighet och allmänna störningar. Det är otvetydigt att insatser och genombrott görs ständigt inom vården: nya droger, ny teknik.

Rehabiliteringen av vården drivs av två huvudfaktorer: sökandet efter ekonomisk hållbarhet och digital störning.

Nu har hälsovårdskostnaderna nått en ohållbar väg tack vare demografiska förändringar och globalisering. Men precis som hälso- och sjukvårdssystem måste inkludera kostnader har digital hälsa uppstått för att möjliggöra strategier som är dramatiskt mer kostnadseffektiva.

Att utveckla hållbara strategier kräver krävande färdigheter, från applikationsutveckling till analys till kundengagemang – det lockar deltagare från sektorer som teknik, telekommunikation och detaljhandel. Detta skapar möjligheter för sektorsövergripande partnerskap, men ökar också störningar i störningar för mogna vårdgivare.

Över tiden lovar dessa trender att vi närmar oss ett system där patienter blir ”auktoriserade konsumenter”, med mer information och kontroll över deras hälsoproblem. Istället för att levereras endast på sjukhus och kliniker, kommer hälsovården att vara tillgänglig varhelst patienter råkar vara.

Inspiration & investeringsförslag:

Här nedanför listar jag bolag som är exponerade mot vårdsektorn samt bolag som kan rida på vågen när det gäller försäljning av medecin och andra preparat.

megatrend förnyelsebar energi

Megatrend 9: Nya energikällor

Det finns ingen tvekan om att förnybar energi går in i en era där tillväxten beror mer på marknadsstyrkor och mindre på politiskt stöd. Allt fler länder, företag och regioner omfattar hållbar energiproduktion och landskapet utvecklas snabbt, delvis på grund av den nuvarande energikällornas påverkan på människors hälsa och miljön.

Läs mer om olika solenergi och vindkraft aktier.

Den nuvarande marknadsanalysen indikerar att:

 • Slutet av den fossila eran är nära.
 • Förnybara energikällor (dvs. vindkraft och solkraftkällor) byggs snabbare än kol, gas och kärnkraft tillsammans.
 • Kostnaderna för förnybar energi minskar.
 • Energi landskapet kommer att bestå av ett stort antal distribuerade generatorer, inte ett litet antal centralstationer.
 • Framtidens energi är digital: ännu en gång tar automation och AI ledningen.

Så hur kan mänskligheten återställa skadan och göra en kurs för en renare framtid? Svaret är mångfacetterat. Det finns många industrier som ingår i det pågående problemet, som alla nu försöker vända skadorna. 

En del fokuserar på energiproduktionsmetoder som är miljövänligare, eftersom dessa blir den föredragna energikällan i vissa länder. Andra fokuserar på att förbättra hur befintliga industrier producerar och konsumerar energi.

Naturligtvis läggs tonvikten på att producera energi från kol och fossila bränslen, såsom solenergi och träfiber, eftersom de erbjuder minskade utsläpp av växthusgaser. Dessa går tillsammans med förbättrad elektrisk infrastruktur, vilket ökar effektiviteten av energiförbrukningen och är konstruerad med hjälp av miljövänliga metoder och material. 

En annan viktig orsak till utsläpp är transportindustrin, som revolutioneras med en pågående övergång till elfordon och konstant innovation inom batteriladdning.

Inspiration & investeringsförslag:

megatrend ökad konsumtion tillväxtmarknader

Megatrend 10: Konsumenttillväxt på tillväxtmarknader

Det finns många sätt att utnyttja de höga tillväxterna och möjligheterna på tillväxtmarknader. Den bästa vägen är att välja en tillväxtmarknadsfond. Det finns inget behov av att undersöka utländska företag och ekonomisk politik: det minskar risken genom att diversifiera investeringar i en korg av tillväxtmarknader, istället för bara en.

Men inte alla tillväxtmarknader är lika bra investeringar. Sedan finanskrisen 2008 utnyttjade vissa länder sig av stigande råvarupriser för att öka sina ekonomier. De investerade inte i infrastruktur. I stället tillbringade de extra intäkterna på subventioner och skapandet av statliga jobb. 

Som ett resultat växte deras ekonomier snabbt, deras folk köpte mycket importerade varor och inflationen blev snart ett problem. Dessa länder omfattade Brasilien, Ungern, Malaysia, Ryssland, Sydafrika, Turkiet och Vietnam.

Eftersom deras invånare inte sparade pengar, fanns det inte mycket lokala pengar för banker att låna ut för att hjälpa företag att växa. Regeringarna lockade utländska direktinvesteringar genom att hålla räntorna låga. Även om detta bidrog till att öka inflationen var det värt det, eftersom i gengäld fick länderna en betydande ekonomisk tillväxt.

Med över 2,8 miljard människor i Indien och Kina år 2021, kommer denna inkomstgrupp att ha störst inverkan på produkter och tjänster och den största köpkraften. Företagen kommer att anpassa sina produkter specifikt för att matcha intressen, inkomst, livsstil och preferenser för denna växande medelinkomstgrupp. 

Regeringar ingår nya handelsavtal som kommer att stimulera utvecklingen av nya handelscentra och öka volymen 2022.

Inspiration & investeringsförslag:

megatrend ehandel

Megatrend 11: E-handel

Digital verksamhet (e-business) använder Internet som sin verksamhet plattform och använder informationsteknik och kommunikationsverktyg för att utveckla ekonomiska aktiviteter. 

Det har förändrat den traditionella affärsmodellen, den syftar till att öka utrikeshandeln eller hemmamarknaden och minska kostnaden för handeln. Via e-handelsplattform kan utrikeshandel förenklas och förkortas, hela effektiviteten förbättras i enlighet därmed.

Alla företag har försökt flytta verksamheten från offline-marknaden till online-marknaden som ett effektivt sätt att förvandla den traditionella affärsmodellen. Det kan också uppfylla den stora utvecklingen i den internationella ekonomiska utvecklingen.

Inspiration & investeringsförslag:

megatrend friluftsliv träning

Megatrend 12: Friluftsliv & träning

Nytt arbete visar att sportbranschen är en med många möjligheter: den växande kopplingen mellan arbetstid och fritid leder till att det inte finns någon stagnation på sportmarknaden. 

Det är mycket mer sannolikt att förvänta sig att nya målgrupper kommer att upptäcka sport och utomhusaktiviteter för sig själva.

Utomhusvarumärkena hänvisar ofta till att priset tryck från online-sektorn och e-handel, och klimatförändringarna, t.e. direkt hopp från vinter till sommarprodukter, har utmanat verksamheten- och produktutveckling. 

Denna megatrend drivs av ”starka produkter och nya innovationer”, och framförallt är terränglöpningsektorn mest positivt påverkad.

Inspiration & investeringsförslag:

investera i megatrender

Investera i aktier och bolag drivna av megatrender

Tematiska index eller megatrender är utformade för att fånga den potentiella avkastningen på långsiktiga trender. Många investerare har redan tillämpat principerna för tematisk investering, som att identifiera investeringar som kan dra nytta av en stigande räntesats. 

Men tematisk investering sträcker sig långt bortom ekonomisk politik och kan potentiellt vara mest effektiv när det används för att identifiera möjligheter på områden som förändring av demografi, utvecklande konsumentbeteenden, innovativ teknik och tillgången på naturresurser.

Kortfristiga investeringsmetoder är därför mindre benägna att leda till gynnsamma resultat. Dessutom är vissa tematiska index mer volatila än andra, så investeringar i trender under kortare tidsperioder kan också leda till ökad risk utan ökad avkastning. Därför är det troligt att kombinera megatrender investeringar med andra långsiktiga tillväxtinvesteringar kan bidra till att diversifiera avkastningskällor.

Megatrendanalys gör det möjligt för företag att bygga en långsiktig strategi som är proaktiv, snarare än reaktiv, vilket gör att de har en plan att förbli relevant framåt. Megatrendanalys gör att företagen bättre kan förutse marknadsutvecklingen och leda både inkrementell och störande förändring för sina branscher. 

Denna typ av analys kan och bör utnyttjas som en viktig inmatning för att innovera alla verksamhetsområden, inklusive både intern och extern förändring.

Sist men inte minst bör investerare också komma ihåg att en långsiktig investering i megatrender inte alls är statisk. Investeringstema utvecklas ständigt. Som ett resultat kan landets exponeringar och viktningar av tematiska index förändras betydligt över tid, vilket ger en dynamisk nivå till portföljer. 

Tillväxten är cyklisk och den sista pelaren i investeringsavhandlingen för dessa företag är den enorma tillväxtmöjligheten som presenteras av den megatrend som de är förknippade med. I första hand kommer detta att drivas av ny teknik, och varje företag investerar tungt för att hålla sig i förgrunden.

17 reaktioner på ”Megatrender – 12 trender att investera i februari 2023”

 1. Rymden brukar anses som större framtida marknad. Vore intressant att höra tankar kring det. ÅAC, Gomspace, unibap är tre företag som agerar på denna marknad. Vilka fler finns och vad är dess nisch?

 2. Tack för ett intressant inlägg, även om jag inte håller med om att alla 12 är megatrender, utan flera är snarare trender som drivs på av megatrender. Tex digitaliseringen driver på e-handlel. Men det är ju mer liten sak i sammhanget, det viktiga är ju trenden och hur man kan tänka investering kopplat till dem, främst på lång sikt när det gäller megatrenderna. Jag har investerat i två ETFer kopplat till megatrender, IS Auto and robotics ucits usd och ishares Ageing popultaion UCITS. Det finns säkert fler på samma tema. Det känns som ett bra sätt att komma sprida till flera bolag inom en megatrend.

 3. Ett svenskt bolag som kan kapitalisterna på trenderna ”hållbarhet” och ”klimatförändring” är väl Nobina?

 4. Grejen med trender och ”strukturell tillväxt” är att man kan vrida och vända på det så passar det mesta in nånstans men. I min roll som samhällsstrateg arbetar jag och mina kollegor med de flesta av de här trenderna. I samarbete med andra organisationer, företag etc. Många bolag sysslar med trender som man inte hade förväntat sig. T.ex. är de flesta it-konsulter inne på hälften av trenderna eftersom digitalisering är ett verktyg att använda för att helt eller delvis lösa problemen. De är självfallet aktiva inom sakernas internet också men det är ju även gamla bolag som Telia, Sony och Ericsson.

  På hållbarhet och Urbanisering är SWECO och ÅF givna bolag. Även IT-konsulterna. Nobina och Veolia för mobilitet. Samtliga byggbolag för själva byggandet.

  På e-handel har du även spadarna som Avensia och Shopify.

  Nya energikällor är ABB exponerat mot samt en mängd av uppstickare som Swedish stirling och Climeon.

  På hållbarhet tänker jag på hela vattensektorn. Det är ett av de områdena där det har gjorts absolut minst investeringar i infrastruktur de senaste 50 åren. Det är ett livsviktigt område och våra vattenreserver blir mindre för varje år. Även i Sverige har vi inte så mycket som vi tror. Många sjöar men vi kan inte ta vatten från majoriteten idag. Franska Veolia är ju ett intressant bolag. Amerikanska Aquaventures som sysslar medavsaltning (Handelsbanken fonder är största ägare).

  Inom vård och omsorg trenden, Sectra, Intuitive surgical och Veeva systems. Lite annorlunda val kanske.

  Inom automatisering, återigen it-konsulterna som HiQ, Knowit, Tieto m.fl. och ABB(!). Troax som gör säkerhetsgaller runt maskinerna.

 5. Är i princip genom megatrender och samhällsproblem som jag letar investeringar. Ett företag som följer en stark megatrend bör rimligen vara mycket mindre konjunkturkänsligt och fortsätta växa även under en sämre period. Det är i alla fall min tes. Är de dessutom disruptiva och innovativa företag så tror jag än mer på dem. Samma sak små bolag kontra stora. Alla stora bolag tittar ju på megatrender men effekten på dem kommer att vara mindre i jämförelse med ett mindre bolag. Och risken såklart…

  Man ska ju utnyttja de fördelar man har och min är att jag är samhällsstrateg i en av Sveriges mest innovativa och ”FoU-tätaste” stad. I min roll ska jag stödja hela kommunens verksamhet. Och då pratar vi om 100+ olika frågor inom i princip alla megatrender nämnda ovan. Vi arbetar med eller påverkas av dem alla. Så mina investeringsidéer får jag genom att observera saker på jobbet. De frågor som kommer att vara stora för oss framöver är vatten (hantering av dagvatten, vattenkvalitet, rening, infrastrukturen m.m.), mobilitet som tjänst, cirkulärt byggande och produktion samt återbruk. Sista är dock svårt att investera i…

  Sen tittar jag även efter företag som löser allmänna irritationsmoment som man stöter på (Okta och Servicenow är exempel på det). Detta är ju även en megatrend, digitalisering.

 6. Swedish Stirling som nämnts, världen billigaste el fokuserar nu på brännbara restgaser i metallindustrin. Kan dock tillämpas på en mängd andra områden. Oöverblickbart stor potential.

  Climeon som producerar el från lågtempererat varmvatten 70-120 grader. Satsar hårt på geotermisk värme på Island och i Japan. Finns också industriprocesser och sjöfart. Oerhörda expansionsmöjligheter.

  Norska Scandship Holding. Började med reningsanläggningar för kryssningsbåtar, men expanderar i allt från laxodlingar till landbaserade avfallsanläggningar. Tjänar redan stabilt med pengar och blir nästa Tomra.

 7. På tal om Tomra vill jag slå ett slag för att just det företaget kan platsa på megatrenderna hållbarhet eller automatisering. Gillar också Nobina som också var förslag för hållbarhet 🙂

 8. Svenska Finepart har skapat en vattenskärningsteknik som är helt unik. Den verkar i kallt vatten och kan skära i enormt små mikromillimetrar. Flera storbolag ör intresserade av tekniken som faller in bra i flera av de nämnda megatrenderna. Ta en titt på Finepart.com Bland annat har Google och CERN-projektets indiska ben köpt varsin första maskin av Finepart.

 9. Ja sedan ett år tillbaka. Ser ljust ut då de får fler och fler stater att sköta om. Finns många intressanta siffror att kolla upp ang detta område. Jag tror på detta i framtiden. Långsiktigt spar.

 10. Hej. Två just nu extremt intressanta bolag inom området hållbarhet och cirkulära flöden är:

  1.Scandinavian enviro systems som har Michelin som största ägare.

  2. Circhem som är fullt kommersialiserade och återvinner lösningsmedel och återför dessa till läkemedelsindustrin, processindustrin mfl.

  Båda företagen har en skalbar affär och är i början av deras kommersiella resa.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.