Läs disclaimer & annonspolicy längst ned på sidan.

Opti portföljer – Här är Optis 10 olika portföljer 2022

Opti portföljer

Är du intresserad av att lära dig mer om Optis portföljer?

Bra!

Opti hjälper många svenskar att enkelt och automatiserat spara på börsen. Det innebär att du kan få dina pengar att växa utan att du behöver göra någonting.

Jag kommer i denna artikeln gå igenom Optis 10 olika portföljer och vad dem erbjuder.

Häng med!

Opti fondrobot

Opti erbjuder 10 olika portföljer

Opti erbjuder 10 olika portföljer. Dessa kategoriseras som Opti 1-9 och Opti 100% aktier. Beroende på din risktolerans och din sparhorisont kommer Opti att rekommendera den portfölj som passar dina investeringsmål bäst. 

Opti använder en investeringsstruktur som liknar andra fondrobotars, som Lysa. Det underliggande antagandet i strategin baseras på att högre förväntad avkastning kräver högre risk, och att marknaderna är effektiva.

Opti menar att det är svårt och nästan omöjligt för privata investerare att hitta felaktigt (för lågt) prissatta aktier och dra nytta av dessa. Detta resulterar i en investeringsfilosofi att investera i indexfonder som har mycket låga kostnader och väldigt lite förvaltning. Opti erbjuder direkt ägande i de fonder som genereras av den automatiserade portföljen, och inte

ägande i en fond som förvaltas av företaget självt som Lysa och Avanza. Som ett resultat av detta investerar Optis portföljer i fonder och inga andra finansiella instrument såsom ETF:er.

Opti presenterar inte metoden som används för deras investeringsstrategi lika detaljerad som de andra robotrådgivarna. Det läggs mer vikt vid urvalsprocessen för att tillhandahålla så bra medel som möjligt för portföljerna, och tillgångsallokeringen beräknas genom Markowitz portfölj

teori (1952).

Optis portföljer kombinerar aktier, råvaror och tre sorters räntor. Alla portföljerna erbjuder också tre olika hållbarhetsnivåer: normal, miljövänlig och hållbar. Här diskuterar vi fonderna med “normal” som utgångspunkt. 

Här är beskrivningar av Optis olika portföljer, 1-9 och 100% aktier. 

Opti 1

Opti 1 är portföljen med absolut lägst risk. Portföljen innehåller 10% aktier, 85% räntor och 5% råvaror. Opti 1 är byggd för att så säkert som möjligt öka värdet på dina investeringar över tid, och den har en förväntad värdeökning på 70% efter 10 år.

Opti 2

Den andra nivån har en något högre risk än den första, men den är fortfarande jämförelsevis liten. Opti 2 innehåller 20% aktier, 75% räntor och 5% råvaror. Du bör förvänta dig att värdet på dina investeringar stiger ganska långsamt, med en förväntad värdeökning på 85% efter 10 år.

Opti 3

Opti 3 är precis som 1 och 2 en portfölj med hög trygghet, vilket också innebär en något lägre förväntad värdeökning, 89% efter 10 år. Portföljen innehåller 29% aktier, 66% räntor och 5% råvaror.

Opti 4

Opti 4 har en risknivå som klassas som “medel”. Portföljen innehåller 34% aktier, 58% räntor och 8% råvaror. Den förväntade värdeökningen efter 10 år är 99%. Härifrån blir risken högre, men värdeökningen blir också större, så du kan se mer upp- och nedgångar i ditt sparkapital.

Opti 5

Opti 5 har också medelrisk. Här är uppdelningen 41% aktier, 51% räntor och 8% råvaror. Den förväntade värdeökningen blir då 102% efter 10 år.

Opti 6

Opti 6 skiljer sig inte så mycket från Opti 5. Portföljen innehåller också 8% råvaror, men 45% räntor och 48% aktier. Den förväntade värdeökningen är dock betydligt högre, vilket illustrerar att även “små” förändringar i allokeringen kan betyda stora skillnader i avkastning. Efter 10 år är den förväntade värdeökningen 106%.

Opti 7

Opti 7 har hög risk, eller “ganska hög risk” som beskrivs i portföljen. Opti 7 innehåller 57% aktier, 33% räntor, och 10% råvaror. Efter 10 är den förväntade värdeökningen 113%, vilket är stor skillnad från Opti 6. Men tänk på att risken också är betydligt högre, så värdet kan också sjunka mycket.

Opti 8

Opti 8 har också ganska hög risk, och här har andelen aktier stigit betydligt, till 68%, medan andelen räntor har sjunkit till 22% och råvaror ligger kvar på 10%. Den förväntade värdeökningen efter 10 år är 117%.

Opti 9

Opti 9 är den portfölj med högst risk där tillgångarna fortfarande är uppdelade. I Opti 9 får vi fördelningen 75 % aktier, 15 % räntor och 10 % råvaror. Efter 10 år är den förväntade värdeökningen 119%, vilket är den högsta förväntade värdeökningen av alla Optis fonder.

Opti 100% aktier

Opti 100% aktier innehåller som namnet antyder bara aktier. Risken är hög, och den förväntade värdeökningen efter 10 år är 109%. Detta är Optis billigaste fond sett till avgifterna du får betala till Opti för att sköta din förvaltning. De totala avgifterna för 100% aktier är 0,79% per år, medan Opti 1-9 kostar mellan 0,90% och 1,00% per år.

Hur diversifierad är Opti fondrobot?

Optis portföljer är mer diversifierade än andra fondrobotar. De erbjuder aktier, råvaror och tre sorters räntor från länder över hela världen. Det betyder att Opti inte bara fokuserar dina investeringar i stora indexfonder, utan de investerar också i både små och stora aktiebolag från olika länder som du kanske inte hört talas om tidigare.  

Värt att notera är att Optis portföljer tyvärr blir mindre diversifierade om du väljer miljövänlig portfölj, vilket också är sant för andra fondrobotar som erbjuder extra hållbara investeringsalternativ. 

Fler intressanta artiklar att läsa om Opti

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.