Så här fungerar ett investeringslån till företag

Disclaimer: När du köper en produkt eller öppnar ett konto genom mina länkar erhåller jag en finansiell ersättning från respektive partner. Läs disclaimer och annonspolicy längst ner på sidan.

låna till företag

När man ska starta upp ett företag så kan det vara mycket som ska köpas in, lokaler som måste ställas i ordning och andra nödvändiga investeringar som måste göras. Många företag väljer att ta ett investeringslån för att kunna köpa det som behövs för att etablera eller expandera företaget. Det är ofta ett bättre val än att finansiera allting privat, eftersom det separerar företagets ekonomi med den privata ekonomin.

Ett investeringslån finns till för att företaget ska investera i bolaget på olika sätt. Det är med andra ord samma sak som ett företagslån, men ett investeringslån används generellt inte till uppstarten av ett företag. Då brukar det vara vanligare att använda ett starta eget-lån där banken kräver mer i form av en affärsplan, budgetar och andra kalkyler. För mer detaljerad information om hur företagslån fungerar, läs mer om lån till företag på den länkade sidan.

Investeringslånet kan finansiera allt från inköp av maskiner, inventarier, varor eller om- och tillbyggnader av fastigheter. Namnet investeringslån föreslår att det ska användas till fasta investeringar, det vill säga inköp av egendom som leder till att företaget kan öka i värde. Det är dock något missledande, eftersom ett investeringslån även kan användas för bolagets löpande verksamhet. Har företaget ett tillfälligt likviditetsproblem kan till exempel ett investeringslån hjälpa till.

Lån för nystartade bolag

Ibland kan det vara svårt för nystartade bolag att få låna. Det beror på att de inte har byggt upp sin kreditvärdighet och inte har någon historik att visa för bankerna. Det är därför vanligt att företagsägare går in med sina privata pengar, eller att de tar ut ett särskilt starta eget-lån. Starta eget-lån är anpassade för nystartade bolag och istället för att se på historiken så gör bankerna sina kalkyler utifrån olika budgetar och affärsplaner. Det är även vanligt att företagaren både går in med sina egna pengar och tar ut ett lån för att kunna starta företaget. Starta eget-lån går att ansöka om hos nästan alla stora banker och Almi.

En del företagsägare som har svårt att få ett företagslån väljer ibland att ta ett privatlån och lägga in i företaget istället. Att ta ett privatlån och använda i företaget är tillåtet, men det är inte tillåtet att ta ett privatlån genom företaget. Det är inte alltid en bra idé att lägga in ett privatlån, eftersom det suddar ut gränsen mellan den privata ekonomin och företagets ekonomi. Den största skillnaden är säkerheten. Det är låntagarens privatekonomi som är säkerheten för ett privatlån, medan det är företagets ekonomi som är säkerheten för ett företagslån. Går företaget under så riskerar ägaren att bli personligt betalningsskyldig om de har ett privatlån, medan företagslånet innebär att eventuella skulder går till konkursboet. Detta gäller endast för aktiebolag, eftersom ägaren alltid är betalningsskyldig i ett enskilt bolag eller handelsbolag.