Så fungerar Scalping inom trading (Enkel förklaring och exempel)

Disclaimer: När du köper en produkt eller öppnar ett konto genom mina länkar erhåller jag en finansiell ersättning från respektive partner. Läs disclaimer och annonspolicy längst ner på sidan.

Scalping

Vill du lära dig vad Scalping är och hur du använder det?

Perfekt!

Scalping är en kortsiktig handelsstrategi där investerare försöker tjäna pengar på små prisrörelser, före och efter att ha genomfört en handel. Dessa sessioner kan pågå mellan några sekunder till en timme, därför kan scalpers utföra hundratals transaktioner på en handelsdag i försök att göra en betydande vinst.

I denna artikeln kommer jag gå igenom mer vad exakt Scalping är för något. Jag kommer dessutom gå igenom 5 olika scalping strategier samt gå igenom hur du använder scalping inom trading.

Och längre ner i artikeln kommer jag lista mina favorit tradingmäklare!

Nu kör vi!

Artikelns innehåll

Vad är Scalping?

Scalping är en kortsiktig handelsstrategi där investerare försöker tjäna pengar på små prisrörelser, före och efter att ha genomfört en handel. Dessa sessioner kan pågå mellan några sekunder till en timme, därför kan scalpers utföra hundratals transaktioner på en handelsdag i försök att göra en betydande vinst.

Huvudsyftet för scalpers är att uppnå så många små vinster som möjligt, snarare än långsiktiga handelsstrategier. Syftet är att uppnå ett litet antal vinster men i mycket större skala. På så sätt kan de ta sig in och ut ur marknaden mer flexibelt.

Scalping är en föredragen handelsstrategi för vissa traders på grund teorin som säger att små prisförändringar är lättare att förutse än större, och att kortsiktiga strategier innebär mindre risk. Eftersom det finns en mycket begränsad tidsexponering mot marknaden, är det mindre sannolikt att scalpers stöter på överväldigande förändringar och fallgropar. Scalping kan dock innebära risker från marknadsvolatilitet, eftersom scalpers tenderar att handla på mycket likvida och volatila marknader, vilket kan resultera i förluster.

Scalpingstrategier används främst inom råvaru- och valutamarknaderna, eftersom dessa tillgångar fluktuerar regelbundet. Råvaror som guld och kakao, och valutapar som USD/EUR, kan ändras snabbt i pris under en kort tidsram, beroende på utbud/efterfrågan och mer grundläggande indikatorer.

Scalpers handlar derivatprodukter som spread bets och contracts for difference (CFD:er) baserade på prisrörelserna för en underliggande tillgång, oavsett om detta är ett valutapar, aktie eller råvara, istället för att äga den fysiska tillgången. Detta tillåter dem att handla med hävstång, vilket kan ge enorma vinster om handeln är framgångsrik, även om förlusterna kommer att förstoras om marknaderna rör sig i en ogynnsam riktning.

Scalpingstrategin tenderar att fokusera enbart på prisåtgärder, och ignorerar alla andra grundläggande aspekter som kan ha en effekt på en tillgångs pris. Detta görs med teknisk analys, där scalpers studerar prisdiagram med scalping-indikatorer och andra prisprojektionsverktyg för att samla information om både tidigare prisdata och göra framtida förutsägelser.

Scalping kan jämföras med olika andra metoder för handel, mest märkbart day trading och swing trading, på grund av deras likheter med snabba och kortsiktiga investeringar. Strategierna följer dock inte helt samma procedurer i jämförelse med andra handelsstrategier, så på vilka sätt är de olika?

Läs mer om de bästa daytrading strategierna.

Scalping vs daytrading

Som namnet antyder, tenderar daytraders​ att spendera ett några timmar med varje handel som de investerar i under dagen, vilket förklarar varför både daytrading och scalping överlappar varandra. Många använder tekniska diagram och indikatorer för att fokusera på prismönstren för ett finansiellt instrument, samt tittar på tidigare marknadsförändringar för att planera för framtida affärer. I likhet med scalping undviker daytraders att hålla sina transaktioner öppna över natten, för att undvika risken för exponering under natten.

Scalping vs swingtrading

Swingtrading är en mindre intensiv handelsstrategi än scalping. Innehav kan hållas i några dagar, veckor eller månader, vilket innebär en mycket långsammare handel än både scalping och daytrading. Swingtraders fokuserar också på att förvärva före avslut men med större vinstmarginal. Ett långsammare tempo kombinerat med tålamod, analytiska färdigheter och en mindre stressig miljö gör swingtrading mer lämpligt för nybörjare, medan scalping är mer lämpat för avancerade handlare.

Vilka olika Scalpingstrategier finns det?

Scalpers tenderar att utnyttja volatilitet på marknaden. Högfrekventa scalpers kan använda automatiserad programvara för att gå in i och avsluta hundratals affärer inom en bråkdels sekund, i syfte att fånga snabba prisfluktuationer.

Valutamarknaden är där handlare kan hitta en majoritet av scalperingsmöjligheter. Detta beror på att valutamarknaden har den högsta handelsvolymen och likviditeten av alla marknader. Detta gör att stora valutapar innehåller snävare spreadar än de flesta marknader, vilket gör att traders snabbt kan gå in i och lämna positioner.

Tekniska analysverktyg används för att hjälpa en investerare att identifiera vissa trender och mönster innan de går in i en handel. I allmänhet överlappar de bästa scalpningsindikatorerna för att tillsammans skapa en framgångsrik scalpingstrategi. De vanligaste handelsindikatorerna inkluderar Bollinger Bands, ett enkelt glidande medelvärde (SMA) samt ett exponentiellt glidande medelvärde (EMA) och stokastiska indikatorer.

Bollinger Band

Bollinger Bands är ett tekniskt analysverktyg som avgör om en tillgångs pris är högt eller lågt på en relativ basis. När de används med andra indikatorer som SMA och stokastiska oscillatorn, särskilt den fantastiska oscillatorn, hjälper de till att visa när en tillgång är i överköpt eller översålt skick. Bollinger Band-diagram kan också användas för att bedöma marknadsvolatilitet, vilket kan vara mycket fördelaktigt för scalpers, eftersom den optimala tidsramen för handel med Bollinger Bands är cirka 1 till 5 minuter.

Parabolic SAR-indikatorn

Den paraboliska SAR-indikatorn används av handlare för att bestämma trendriktning och potentiella vändningar i pris. Indikatorn använder en efterföljande stopp- och backmetod som kallas “SAR”, Stopp and Reverse. Det används för att identifiera lämpliga utgångs- och ingångspunkter. 

Den paraboliska SAR-indikatorn visas på ett diagram som en serie punkter, antingen över eller under en tillgångs pris, beroende på i vilken riktning priset rör sig. En prick placeras under priset när det trendar uppåt och över priset när det trendar nedåt.

RSI

RSI är en viktig teknisk analysmetod och en som många handlare använder som en del av sin handelsstrategi. Det är ett mångsidigt tekniskt analysverktyg och är mest effektivt i kombination med en annan metod. Till exempel kan den användas tillsammans med Bollinger Bands för att avgöra om ett värdepapper är övervärderat. Stöd- och motståndsnivåer mätt med glidande medelvärden eller trendlinjer kan också användas för att hitta nivåer där marknaden är översåld eller överköpt. 

RSI utvecklades som en momentumoscillator för att mäta förändringshastigheten för prisrörelser under en specifik period. Standardperioden som används för att beräkna RSI är 14 dagar, men veckor, månader och intradagsdata kan också användas. Handlare som är intresserade av dagshandel och swinghandel kan överväga kortare perioder för att beräkna RSI.

RSI kan användas på flera sätt för att fastställa marknadstrender. Det populäraste sättet att mäta marknadstrender är att utvärdera om ett värdepapper är överköpt eller översålt. Denna metod använder en kontrarisk stil för handel på marknaden: man köper dippen eftersom det ökända gummibandet har töjts för långt och för snabbt, och kommer sannolikt att studsa tillbaka. RSI står för relativ styrkeindex.

RSI-indikatorn genererar ett mått mellan noll och 100. RSI räknas som överköpt när indexet har ett värde över 70, och det är översålt när det har ett värde under 30. Förutom överköpta och översålda nivåer, kan RSI också introducera signaler genom att leta efter divergens, felsvängningar och mittlinjekorsningar.

RSI kan också användas för att identifiera trender. Mycket överköpta och mycket översålda perioder definieras till 80 respektive 20. Hastigheten för förändring av prisåtgärden kan indikera om momentum accelererar eller bromsar in. Detta är viktigt eftersom det kan hjälpa handlare att bestämma den aktuella handelsmiljön, samt definiera vilken strategi de ska anta. Till exempel, många handlare köper dippen när ett negativt momentum bromsar in, och säljer när det positiva momentumet avtar.

Alternativt kanske du vill köpa på en breakout när det positiva momentumet accelererar, och sälja på ett breakout när det negativa momentumet accelererar. RSI kommer att ge tillräckligt med information för att avgöra om priset på en tillgång upplever negativt eller positivt momentum och om det momentumet accelererar eller bromsar in.

RSI är ett index mellan 0 och 100. Det beräknas med följande formel:

100 RSI = 100 – (100/1 + genomsnittlig vinst / genomsnittlig förlust)

Huvuddelen av beräkningen är att fastställa den genomsnittliga vinsten, dividerad med den genomsnittliga förlusten. Detta kallas relativ styrka eller RS. Standarden är fastställt till en 14-dagarsperiod. Detta kan ändras och användas på alla tidsmått.

Glidande medelvärden

På ett diagram visar det enkla glidande medelvärdet​ (SMA) hur priset på en tillgång ändras över en specifik tidsperiod. Handlare använder vanligtvis en kortsiktig SMA för att markera den senaste variationen i pristrender, eller långsiktig SMA för att identifiera ett trendmönster om priset i ökar eller minskar i allmänhet. Denna tekniska indikator används i nästan alla tradingstrategier, tillsammans med det exponentiella glidande medelvärdet (EMA), som reagerar ännu snabbare på prisförändringar, ofta på mindre än en minut.

Stokastisk oscillator

När scalpers använder en stokastisk oscillator​​, kan de se det senaste intervallet för en tillgångs tidigare pris i förhållande till dess nuvarande pris, för att förutsäga vändpunkter i värde. Detta kan göra dem mer försiktiga med att gå in i en handel om priset förutspås vända i en ogynnsam riktning, eftersom en stor förlust lätt kan uppväga varje enskild liten vinst som scalpern har tjänat in. Detta är en effektiv scalpingindikator för att lyfta fram både varningar och möjligheter.

Så använder du scalping inom trading

En handlare som bara använder scalping gör många olika affärer varje dag, kanske hundratals. En scalper använder mestadels tick, eller en-minutersdiagram, eftersom tidsramen är så liten, och de måste se inställningarna när de tar form i realtid. Stödsystem som Direct Access Trading (DAT) och nivå 2-noteringar är viktiga för denna typ av handel. Automatisk, omedelbar utförande av order är avgörande för en scalper, så en mäklare med direktåtkomst är den föredragna metoden.

Handlare med längre tidsramar kan använda scalping som ett kompletterande tillvägagångssätt. Det mest uppenbara sättet är att använda det när marknaden är hackig eller låst i smalt intervall. När det inte finns några trender inom en längre tidsram, kan en kortare tidsram avslöja synliga och exploaterbara trender, vilket kan leda till att en handlare söker efter scalping-möjligheter.

Ett annat sätt att lägga till scalping till handel med längre tidsram är genom det så kallade “paraply”-konceptet. Detta tillvägagångssätt tillåter en handlare att förbättra sin kostnadsbas och maximera vinst. Paraplyaffärer görs på följande sätt:

En handlare initierar en position med en längre tidsrams för handel.

Medan huvudhandeln utvecklas, identifierar handlaren nya förändringar inom en kortare tidsram i riktning mot huvudhandeln, och går då in i och avslutar dem enligt principerna för scalping.

Baserat på särskilda inställningar kan vilket handelssystem som helst användas för scalping. I detta avseende kan scalping ses som en slags riskhanteringsmetod. I grund och botten kan vilken handel som helst förvandlas till scalping genom att ta ut vinst nära 1:1 risk/reward. Detta innebär att storleken på vinsten som tas är lika med storleken på ett stopp som dikteras av inställningen.

Scalping kan utföras på både långa och korta positioner. De kan göras på breakouts eller i intervallbunden handel. Många traditionella diagramformationer, såsom trianglar, kan användas för scalping. Detsamma kan sägas om tekniska indikatorer om en näringsidkare baserar sina beslut på dem.

Som scalper behöver du definitivt göra analys för att bestämma dina in- och utgångspositioner. Den bästa strategin att följa här är att identifiera trenden (uppåt eller nedåt) och sedan följa den.

Till exempel, om ett värde rör sig uppåt, kan du antingen köpa trenden eller vänta på vändningen. För att göra detta finns det ett antal strategier du kan använda. Även om scalping kan vara mycket lönsamt, utsätter det handlare för stora risker. Av denna anledning måste scalpers vara mycket försiktiga när de gör affärer.

Många handlare vill implementera en scalpingstrategi, men vet inte var de ska börja. Du kan utveckla en grundläggande scalpingstrategi genom att följa dessa tre steg.

1. Se vilka marknader som passar för scalping

Forex, dvs valutahandel, är den huvudsakliga marknaden där scalping används framgångsrikt. Det går att använda metoden på andra marknader, som aktiemarknaden, men det valutamarknaden är vanligast. Scalping kan vara lönsamt främst där marknaden är volatil och har hög likviditet, vilket gör att Forex är optimalt.

2. Välj en passande scalpingstrategi

Det första steget till att scalping är att hitta trenden. Att hitta trenden är viktigt eftersom det hjälper till att skapa handelsbias för ett valutapar. Till exempel, om paret skapar en serie högre toppar, kommer handlare bara vilja leta efter köpmöjligheter. Detta är i motsats till en graf som rör sig mot lägre låga nivåer, då säljpositioner är att föredra.

Nästa steg i att utveckla en scalpingstrategi är att besluta om en inträdesmekanism. Normalt kommer scalpers att välja mellan antingen en retracement-strategi eller en breakout-strategi. I en uppåtgående trend fokuserar retracementhandlare på tillbakadragningar i trenden för att köpa till ett lägre pris. Detta är i motsats till en breakout-handlare som bara köper när marknaden bryter en nyckelnivå då priset når en högre high.

För att skapa en framgångsrik scalping-strategi måste du vara medveten om riskerna och ha ha en effektiv exitstrategi. En exitstrategi kan vara att använda en stop-loss-order, oavsett om den är grundläggande eller garanterad, där en du kan sätta en maxgräns för hur mycket pengar du är villig att satsa totalt. När denna siffra har uppnåtts, kommer handeln automatiskt att avslutas så att förlusterna inte ökar ytterligare.

3. Öppna ett demokonto hos en tradingmäklare för att testa din scalpingstrategi och öva på trading

Endast vissa valutamäklare tillåter scalping, så du måste se till att du väljer rätt mäklare för denna handelsstrategi. Här är vårt bästa val för mäklare som tillåter scalping, och alla tre erbjuder demokonto.

1. IG

Öva din scalpningsstrategi med ett demokonto hos en tradingplattform. IG har ett brett utbud av diagramtyper, såväl som ritverktyg för att identifiera trendlinjer, stöd- och motståndsnivåer samt in- och utgångspunkter. IGs scalpingssystem är anpassat för både erfarna och nybörjare.

IG logo
4/5
Disclaimer: 78% av privata investerare förlorar pengar med den här aktören.

2. Skilling

Du kan skapa ett demokonto med Skilling som låter dig utföra “dummy”-handel med falska pengar, med hjälp av marknadsdata i realtid. Detta kan ge dig en känsla av hur scalping fungerar och vad du behöver göra för att uppnå vinster.

Skilling logo
3.5/5

Disclaimer: 66% av privata investerare förlorar pengar med den här aktören.

4. Öppna ett tradingkonto för att handla på riktiga marknader

När du har övat ordentligt med ett, eller flera, demokonton kan du öppna ett riktigt tradingkonto för att prova handla på riktiga marknader. 

Tänk på att scalping är en mycket riskfylld strategi, och även professionella kunder förlorar pengar med scalping. 

För att minska risken kan du börja med ett valutapar, om du handlar på Forex. Historisk data visar att ju fler valutapar en investerare handlar med, desto mer utsätter man sig för risker. Genom att fokusera på endast ett valutapar kommer du att kunna få djupgående kunskaper om handeln, och få en bra förståelse för hur positioner ska placeras.

Läs mer & följ mig: