Teknisk analys aktier: 3 första stegen för nybörjare May 2024

Disclaimer: När du köper en produkt eller öppnar ett konto genom mina länkar erhåller jag en finansiell ersättning från respektive partner. Läs disclaimer och annonspolicy längst ner på sidan.

Teknisk analys aktier

Vill du lära dig hur du gör en teknisk analys av aktier?

Perfekt!

Teknisk analys är ett begrepp som innefattar många olika metoder för att framgångsrikt handla på finansmarknaderna. Men hur fungerar det och är teknisk analys verkligen nödvändigt?

Faktum är att det inte är så krångligt som det låter, och i den här artikeln får du lära dig grundläggande information om teknisk analys, samt tips på hur du kommer igång.

Nu kör vi!

Artikelns innehåll

Vad är egentligen en teknisk analys?

I teknisk analys anses tidigare prisbeteende vara det bästa sättet att förutsäga framtida priser. Indikatorer av olika slag används för att identifiera trender och bestämma ett värdepappers framtida kursvärde.

Teknisk analys antyder att all relevant marknadsinformation återspeglas i priset, och att historien sannolikt kommer att upprepa sig. Detta anses inte nödvändigtvis hända på exakt samma sätt, men säkert i liknande mönster. Naturligtvis kan olika analytiker ha olika tolkningar av samma data.

Teknisk analys är inte en kristallkula som kan sia om framtiden. Det är snarare ett användbart verktyg för att hjälpa till att definiera risker och bestämma marknadspsykologi.

Förutom teknisk analys används termen fundamental analys, vilket är något helt annat. När det kommer till att bedöma en tillgångs värde, och fatta ett investeringsbeslut, kretsar de många investerares första tankar kring försäljning, resultat eller balansräkning. Investeringar baseras ofta på händelser som Apples försäljningsprognoser, OPECs minskade oljeproduktion, eller Netflix ökade antal prenumeranter. Detta kallas för fundamental analys, och är inte det vi ska lära oss om i den här artikeln.

Teknisk analys innebär ett annat tillvägagångssätt. Teknisk analys ser förbi fundamentala faktorer och dagens nyheter, och fokuserar istället på historiska priser och handelsmönster för att förutsäga framtida trender. Tanken är att all relevant marknadsinformation återspeglas i priset på ett värdepapper.

Medan fundamental analys tenderar att vara bättre för långsiktiga investeringar, kan teknisk analys vara mer användbar på kort sikt. I slutändan kan en kombination av båda teknikerna vara det bästa sättet att komma fram till en välgrundad bestämning av värdet på ett visst värdepapper. 

Charles Dow, skapare av Dow Jones Industrial Average och grundare av Wall Street Journal, introducerade teknisk analys i slutet av 1800-talet genom en regelbunden kolumn i WSJ. Hans idéer om aktiekursmönster kom att kallas Dow Theory, och dessa idéer utgör grunden för mycket av den tekniska analys som vi använder idag.

Det finns tre huvudprinciper inom teknisk analys:

 1. Alla marknadsåtgärder påverkar priset. En akties pris återspeglar allt som har, eller kan, påverka ett värdepapper.

   

 2. Priserna rör sig i trender. Detta innebär att när en trend har etablerats, är det mer sannolikt att framtida prisrörelser går i samma riktning som trenden, tills en ny trend har etablerats.

   

 3. Historien upprepar sig. Priserna är förutsägbara eftersom historien upprepar sig. Genom att analysera diagrammönster kan vi identifiera trender och förutsäga framtiden för en aktie eller marknaden som helhet.

Så fungerar det när man gör en teknisk analys i 3 steg

Teknisk analys kan tillämpas på alla värdepapper med historiska data, från aktier till börshandlade fonder (ETF), valutor, råvaror och allt däremellan. Så länge det finns tidigare prisinformation finns det en möjlighet att använda teknisk analys. Detta görs ofta genom att kartlägga relevant data för att generera kortsiktiga handelssignaler. När datan har kartlagts kan en teknisk analytiker tolka informationen för att fatta ett välgrundat handelsbeslut.

Det finns många indikatorer som en marknadstekniker kan använda för att analysera ett värdepapper. Teknisk analys är subjektiv, och olika handlare använder olika tekniker för att utvärdera mönstren som ses i samma diagram.

Genom att följa dessa tre steg kan du göra en grundläggande teknisk analys.

Steg 1 - Trender

Den allmänna riktningen i vilken priset på ett värdepapper rör sig. Det sägs att trenden är din vän, och den pekar mot vad framtiden har att erbjuda. Förutom pristrender används också trender i diagrammönster. Ta ett diagram och hitta ett mönster, och det kan sannolikt upprepa sig.

Steg 2 - Stöd och motstånd

Handlare använder teknisk analys på många sätt, men ett av grundbegreppen är stöd och motstånd. Stöd är en prisnivå där ett värdepapper tenderar att sluta falla. Om en aktiekurs faller under ett stödområde och förblir där ett tag, är det vanligtvis ett tecken på att den kommer att fortsätta att sjunka. Motstånd är den nivå där en aktie slutar stiga. Om det bryter igenom det priset och håller sig där, ses det som en indikation på att det kommer att fortsätta att stiga.

Steg 3 - Glidande medelvärde

Ett glidande medelvärde förenklar prisdata genom att jämna ut datan och skapa en flytande linje. Detta gör det lättare att se trenden. Exponentiella glidande medelvärden reagerar snabbare på prisförändringar än enkla glidande medelvärden. I vissa fall kan detta vara bra, och i andra kan det orsaka falska signaler. Rörliga medelvärden med en kortare period (t.ex. 20 dagar) kommer också att reagera snabbare på prisförändringar än ett genomsnitt som tas över längre tid (t.ex. 200 dagar).

Glidande medelvärden är en populär strategi för både in- och utgångar. Analysen kan också lyfta fram områden med potentiellt stöd eller motstånd. Även om detta kan verka förutsägande, är glidande medelvärden alltid baserade på historiska data, och visar helt enkelt det genomsnittliga priset över en viss tidsperiod.

Det glidande medelvärdet (Moving Average) är ett relativt enkelt tekniskt analysverktyg som jämnar ut prisdata genom att skapa ett ständigt uppdaterat genomsnittspris. Genomsnittet tas över en viss tidsperiod, som 10 dagar, 30 minuter, 10 veckor eller vilken tidsperiod som investeraren önskar. Det finns fördelar med att använda ett glidande medelvärde i din tekniska analys, samt olika alternativ för vilken typ av glidande medelvärde du kan använda.

Strategier för glidande medelvärde är också populära och kan skräddarsys till vilken tidsram som helst, något som passar både långsiktiga investerare och kortsiktiga traders.

Ett glidande medelvärde hjälper till att minska bruset på ett prisdiagram. Granska riktningen för det glidande medelvärdet för att få en grundläggande uppfattning om hur priset rör sig. Om det är vinklat uppåt rör sig priset upp, vinklas det ner rör sig priset nedåt som trend. Rör sig medelvärdet i sidled är priset sannolikt inom en intervall.

Priset på tillgången kommer inte alltid att respektera det glidande medelvärdet på detta sätt. Priset kan bryta sig igenom det, eller stanna upp och vända innan det når fram.

Som en allmän riktlinje sägs det att om priset ligger över ett glidande medelvärde, är trenden påväg uppåt. Om priset ligger under ett glidande medelvärde är trenden nedåtgående. Glidande medelvärden kan dock mätas för olika långa tidsperioder, så ett medelvärde på en specifik tillgång kan peka mot en uppåtgående trend samtidigt som ett annat kan peka nedåt.

Typer av glidande medelvärden

Ett glidande medelvärde kan beräknas på olika sätt. Ett enkelt glidande medelvärde (SMA) summerar de senaste dagliga stängningskurserna, och dividerar siffran med antalet dagar för att skapa ett nytt genomsnitt varje dag. Varje medelvärde är kopplat till nästa, vilket skapar den singulära flytande linjen.

En annan populär typ av glidande medelvärde är det exponentiella glidande medelvärdet (EMA). Beräkningen är mer komplex, eftersom den lägger större vikt vid de senaste priserna. Om du märker ut en 50-dagars SMA och en 50-dagars EMA på samma diagram, kommer du att märka att EMA reagerar snabbare på prisförändringar än SMA gör, på grund av den extra viktningen av den senaste prisdatan.

De vanligaste metoderna som används för teknisk analys med glidande medelvärde (MA) är:

 • MA200 – en lång period på 200 dagar
 • MA50 – en medellång period på 50 dagar
 • MA20 – en kort period på 20 dagar

Handelsplattformar som eToro, Skilling och IG har alla verktyg kartläggning av glidande medelvärden, så ingen matematik krävs för att använda sig av ett glidande medelvärde.

Varför används en teknisk analys?

Teknisk kontra fundamental analys har länge varit en debatt bland investerare, men för dagshandel eller kortsiktig handel är teknisk analys att föredra. Teknisk analys är handlar om att studera prisdiagram och i princip all information som kan sammanställas från dem, såsom volymanalys, cykler, trender och statistik. Teknisk analys används för att prognostisera prisrörelser, samt tillhandahålla metoder för in- och utträde från handel. Här är några av anledningarna till att använda teknisk analys.

1. Tillgång till all aktuell information

Det aktuella priset återspeglar all information om en tillgång, som för närvarande är känd. Medan rykten kan cirkulera om vare sig priset kan komma sjunka eller stiga, är det aktuella priset i slutändan balanspunkten för all information. När investerare och traders svajar från den ena sidan till den andra, köpare eller säljare, rör sig tillgången vilket återspeglar den nuvarande uppfattningen om värdet.

All information och uppfattning om tillgångens värde registreras i prissvängningarna på diagrammet. Du behöver alltså inte bry dig om varför ett pris faller eller stiger.

Detta gör handel mycket enklare eftersom vi med teknisk analys är fokuserade på prisdiagrammet. Ingen undersökning av bokslut eller läsning av de senaste finansiella nyheterna, allt återspeglas i priset ändå.

2. Utnyttja pristrender och historiska mönster

Om kurser och priser bara rörde sig slumpmässigt skulle det vara väldigt svårt att tjäna pengar. Även om stora svängningar förekommer, rör sig priser övergripande i trender. Det finns en riktningsbias i priset som ger handlare fördel. Mycket av teknisk analys handlar om att avgöra när en trend är etablerad, när trenden inte är etablerad (om värdet rör sig i sidled, intervall eller korrigering) och när en trend bryts och priset vänder.

De mest lönsamma handelsmetoder som används av investerare är strategier som baseras på trender. Detta innebär att du isolerar trenden och sedan hittar möjligheter att gå in i samma riktning som trenden, och på så sätt dra nytta av prisrörelsens riktning.

Trender uppstår i olika “grader”. Till exempel kan du ha en långsiktig uppåtgående trend på det dagliga eller veckovisa diagrammet, men på kortare tidsramar, eller längst till vänster i diagrammet kan du ha en nedåtgående trend. Trender som syns med hjälp av teknisk analys är där traders oftast tjänar pengar, vare sig det gäller kortsiktig handel eller på längre sikt. Därför ger teknisk analys dig verktygen för att göra just det.

Teknisk analys bygger som sagt till stor del på att avslöja vanliga mönster, att hitta dessa mönster igen och att använda dem för att handla. Detta betyder dock inte att historien upprepar sig exakt. Till exempel finns det ett vanligt diagrammönster som kallas triangeln. Den allmänna konstruktionen är alltid lika, men varje gång mönstret framträder kommer triangeln troligtvis att vara större eller mindre än den sista triangeln du såg, och den kan bryta ut i en annan riktning än den föregående. Därför upprepas historien i allmänhet, men du kan inte nödvändigtvis se en exakt kopia av tidigare mönster.

3. Timing

En stor fördel med teknisk analys är att den ger dig sätt att “tajma” dina affärer. Med ett fundamental analys kan du gräva fram intressant information om ett företags aktie som du tror kan få den att stiga i framtiden, men när? Med teknisk analys kan du vänta och placera dina pengar i andra affärer tills priset säger åt dig att aktien är redo att öka i värde.

När du väl har lärt dig teknisk analys, kan du tillämpa många av begreppen på flera marknader, såsom aktier, forex, terminer, binära optioner, CFD:er och till och med priser på bostäder och konst. All marknadshandel baseras på mönster av mänskligt beteende, mönster som sedan dyker upp på prisdiagram för olika marknader. Det betyder att du inte behöver lära dig att analysera varje marknad specifikt. Även om det kan finnas några små skillnader mellan att analysera aktier och den högt belånade valutamarknaden, kommer det mesta av teknisk analyskunskap att tjäna dig väl på alla marknader.

Dessutom kan teknisk analys användas med vilken tidsram som helst, oavsett om du handlar dagliga eller veckovisa diagram, eller handlar med 60 sekunders binära optioner.

Programvaror som är bäst att använda för att göra en teknisk analys

Programvara för teknisk analys kan inte garantera vinster och framgång, men det kan ge dig den kunskap och de förutsättningar du behöver för att nå dina mål, oavsett om du är nybörjare, daytrader eller långsiktig investerare. 

Att förutsäga resultatet av investeringen är extremt svårt i de flesta fall, men det finns många indikatorer att hålla utkik efter och det är där programvaran för aktieanalys kommer in i bilden. Dessa låter dig förutsäga mönster, generera data, hjälpa dig att hitta nya möjligheter och mycket mer.

Följande tre programvaror för teknisk analys är värda att titta närmare på:

Tradingview

TradingView har över 100 indikatorer i kombination med intelligenta ritverktyg som inkluderar globala aktier, valutor och kryptovalutor.

Det egenutvecklade Pine Script-språket låter dig justera befintliga indikatorer, eller skapa allt från grunden. Det offentliga skriptbiblioteket innehåller tusentals skript publicerade av andra medlemmar.

Du kan använda en begränsad uppsättning av funktionerna gratis. Prenumerationer med tillgång till ytterligare funktioner och data kostar $14,95–$59,95 per månad. Det finns ett handelssystem inbyggt, eller så kan du koppla TradingView till ditt konto hos flera olika aktiemäklare, inklusive IG.

Läs vårt omdöme & recension om Tradingview.

Avanza

Internetbanken och aktiemäklaren Avanza har utvecklat ett eget traderprogram, Infront. Det är ett användarvänligt system som används av erfarna traders, men också av nybörjare som vill komma igång med teknisk analys. 

Infront erbjuder verktyg som nyhetsuppdateringar i realtid, avancerade diagram, twitterflöden, och mer. Tyvärr går inte mjukvaran att ladda ner och köra på MacOS då den är skapad för Windows, men du som Mac-användare kan ändå utnyttja tjänsten genom en browserversion.

Börsdata

Börsdata är en snygg och användarvänlig plattform som passar seriösa handlare som handen i handsken. Även nybörjare kan hitta många bra funktioner och how-to’s. 

Om du inte har något emot att betala för ditt analysprogram, är Börsdata värt att kolla in. De erbjuder visserligen en gratisversion, men den är mycket begränsad gällande vilka funktioner som ingår.

Vilken är den bästa tradingmäklaren?

De flesta av de bättre webbplatserna som erbjuder tekniska analysverktyg vägleder också handlare till en grundläggande förståelse av huvudkoncepten. Vissa av dessa resurser är gratis eller ingår i aktiemäklarens plattform, men andra tar ut en avgift.

1. eToro

eToro erbjuder användare att utföra teknisk analys genom sitt kartverktyg, som har mer än 70 olika tekniska indikatorer tillsammans med flera diagramvisningar och tidsramar.

Läs mer om hur man öppnar ett konto på eToro.com.

Det första steget för att utföra teknisk analys av en aktie är att hitta dess prisdiagram. Med eToro kan diagram hittas genom att klicka på tickersymbolen för aktien som du vill analysera, eller genom att söka efter aktien med hjälp av sökverktyget. 

Du kan också läsa om vad eToros community säger om aktien. Här kan du kombinera plattformens sociala handelsfunktioner, tillsammans med värdefull statistik som aktiens pris-till-vinst-förhållande, direktavkastning, 1-årsavkastning, etc.

Det bästa med eToro gällande teknisk analys, är att du kan börja med ett demokonto för att öva på dina färdigheter. Demokontot är helt kostnadsfritt, och du kan prova olika verktyg och investera låtsaskapital helt utan kostnad.

etoro-logo
5/5
Disclaimer: 76% av privata investerare förlorar pengar när de handlar med CFD:er hos den här leverantören. eToro är en investeringsplattform för olika tillgångar där värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner, du utsätter ditt kapital för risk.

2. IG

IG Markets Ltd (IG) grundades 1974 och är världens största CFD-mäklare. IG är välkänd i handelskretsar, och var den första handelsplattformen att erbjuda spread betting. IG servar mer än 239 000 registrerade kunder över hela världen. Förutom CFD:er kan du också köpa och sälja tusentals aktier och ETF:er hos IG.

IG erbjuder ett oändligt utbud av utbildningsmaterial och verktyg för teknisk analys. Här finns bland annat ett omfattande bibliotek med resurser, där du kan utforska olika typer av analyser.

IG har vunnit ett flertal priser för sina handelsplattformar, inklusive “Best Multi-Platform Provider” vid ADVFN Awards 2020. Det finns en mängd olika handelsplattformar att välja mellan, dessa inkluderar:

 • IG:s egen webbaserade handelsplattform
 • iOS- och Android-appar
 • ProRealTime (premium handelsplattform)
 • MetaTrader 4 (MT4)

IG har bra verktyg för teknisk analys, tekniska indikatorer och ekonomiska resultat. Du kan enkelt ställa in notiser och varningar för att skapa bevakningar på din handel.

IG logo
4/5
Disclaimer: 78% av privata investerare förlorar pengar med den här aktören.

3. Skilling

Skilling är en skandinavisk valutamäklare som erbjuder handel med CFD och Forex i europeiska länder. De har sina baskontor kontor i tre europeiska länder, Spanien, Malta och Cypern. Tradingplattformen grundades 2016 och de tillhandahåller handel för investerare av alla erfarenhetsgrader, från nybörjare till professionella traders. 

Unikt för Skiller är att de har utvecklat egna handelsplattformar, samtidigt som de erbjuder populära MetaTrader 4. Du kan välja mellan följande fyra plattformar:

 • Skilling Trader: Skillings egna handelsplattform, speciellt utvecklad av deras egna experthandlare för traders på alla nivåer.
 • Skilling cTrader: En avancerad handelsplattform designad för att möta även de mest krävande investerarnas förväntningar.
 • Skilling MetaTrader 4: En Forex & CFD handelsplattform som etablerat sig som branschstandard i över 16 år.
 • Skilling cCopy: Ett prisbelönt, webbaserat system integrerat med Skilling cTrader-plattformen. 

För nya användare som vill lära sig grunderna av teknisk analys, eller fördjupa sina kunskaper, finns det kurser och informationsmaterial tillgängligt. Skilling erbjuder en handelsakademi på sin instrumentpanel som innehåller olika kurser om marknaderna. Dessa inkluderar handelsutbud, grundläggande analys, grundläggande teknisk analys, och avancerad teknisk analys. Utbildningsmaterialet är kostnadsfritt.

Skilling logo
3.5/5

Disclaimer: 66% av privata investerare förlorar pengar med den här aktören.

Övrigt bra att veta om teknisk analys av aktier

Teknisk analys är det föredragna verktyget för kortsiktiga handlare. Det erbjuder sätt att tajma dina affärer så att du inte slösar tid, och du kan implementera metoderna på flera marknader eller med vilka tidsramar om du vill. 

Teknisk analys bygger på att priset återspeglar all aktuell information om en tillgång, och att det aktuella priset är den aktuella uppfattningen av värde.

Teknisk analys används också för att isolera perioder där värdet följer en trend, och perioder där det inte följer trender. Slutligen används teknisk analys för att upptäcka mönster och sedan handla baserat på dessa mönster, eftersom historien i allmänhet ofta upprepar sig.