Läs disclaimer & annonspolicy längst ned på sidan.

Vad är belåning? [En enkel och lättläst guide]

Vad är belåning

Vad är belåning?

Belåning, också kallat aktiebelåning eller portföljbelåning, gör det möjligt för dig att via din aktiemäklare låna pengar för att ha råd med dina aktieinvesteringar. På detta sättet kan du med dina aktier som säkerhet investera i fler aktier vilket kan bidra till ökad avkastning.

Tre viktiga punkter om belåning

I denna artikeln kommer vi gå igenom allt du behöver veta om belåning. Har du inte tiden att gå igenom hela artikeln just nu sammanfattar vi tre viktiga punkter om belåning nedan.

Belåning räkneexempel

Vi utgår från att marknadsvärdet på dina aktier är 10 000 kronor och att du vill belåna dessa med en belåningsgrad på 70 %. 

Då multiplicerar vi marknadsvärdet (10 000 kronor) med belåningsgraden i procent (0,8). 10 000 kronor x 0,7 = 7 000 kronor.

Detta betyder att du kan låna 7 000 kronor att köpa nya aktier för. De nya aktierna kan i sin tur belånas till 70 %. 

Nu multiplicerar vi beloppet du kan låna nya aktier för (7 000 kr) x 0,7 (då de kan belånas till 70 %) vilket blir 4 900 kronor. 

För dessa 4 900 kronor kan du köpa nya aktier som i sin tur kan belånas. 

Vill du räkna ut hur mycket du kan belåna totalt använder du formeln nedan.

belåning räkneexempel

Varför belåna aktier?

Att belåna aktier kommer både med fördelar och nackdelar. Innan du bestämmer dig för att belåna aktier är det en bra idé att gå igenom dessa. Nedan radar vi upp fördelarna respektive nackdelarna vi ser med belåning. 

Fördelar

Nedan följer de fördelar som finns med belåning.

Möjlighet till ökad avkastning

Detta är förmodligen den främsta fördelen. Genom belåning kan du öka din exponering och därmed också din avkastning mot en finansiell marknad utan att behöva nytt kapital. Detta brukar kallas för “hävstångseffekten”. Det betyder att investeringen ska generera en bättre avkastning än skulden du har till aktiemäklaren (inklusive ränta). 

Fördelaktig ränta

Vanligtvis erbjuder aktiemäklare en mycket fördelaktig ränta när det kommer till aktiebelåning. Vissa mäklare kan till och med sträcka sig så lågt som 0 procent ränta upp till ett visst lånebelopp. Generellt ligger räntan på omkring 5 till 6 procent vid belåningsgrader upp till 95 %. 

Läs mer här om hur vi i vår guide jämför olika nätmäklare.

Saknar fast amorteringstid

Aktiebelåning saknar fast amorteringstid vilket gör det hela väldigt flexibelt. Oftast finns det dock ett krav på att räntan ska betalas enligt en viss plan för att du inte ska överskuldsätta dig själv. 

Ingen kostnad om du inte utnyttjar kreditutrymmet

Du behöver inte betala någonting för att ha ett kreditkonto hos en aktiemäklare. Du betalar först när du utnyttjar belåningen. Det finns därmed ingen risk med att ha ett kreditutrymme hos en aktiemäklare så länge du inte använder det. 

Nackdelar

Nu har du koll på de fördelar som finns med belåning. Låt oss gå över till nackdelarna. 

Hög risk

Den höga risken ser vi som den största nackdelen med belåning. Hävstångseffekten vi berättade om tidigare i artikeln kan verka i motsatt riktning och aktiebelåningen kan då leda till stora förluster. Därmed är det en hög risk. 

Du kan få ökade räntekostnader

Räntekostnaderna kan ändras. Räntan du får är nämligen baserad på belåningsgraden vid själva belåningstilfället. Skulle värdet på dina aktier minska kommer således din belåningsgrad öka vilket genererar högre räntekostnader för dig. 

Risk för tvångsförsäljning

Om du råkar ut för överbelåning som följd av att aktiemarknaden går dåligt kan du tvingas sälja dina aktier. Då kan det bli så att aktierna säljs till ett lägre pris än vad du hade kunnat sälja dem för om du haft mer tid på dig. 

Hur funkar portföljbelåning?

Vi tar det från början. Vad betyder egentligen portföljbelåning? Jo, det innebär att du investerar för lånade pengar. Det betyder att du använder belåning med dina värdepapper som säkerhet. Pengarna du lånar är fria att använda antingen till att köpa fler aktier eller för att använda i din privatekonomi. 

När du belånar din aktieportfölj ger din aktiemäklare dig möjligheten att köpa aktier, fonder eller andra värdepapper för lånade pengar. För att aktiemäklaren inte ska utsätta sig för en allt för stor risk kan man säga att dina aktier eller fonder sätts i pant. Detta ger mäklaren en möjlighet att sälja av dina innehav ifall din depå skulle bli överbelånad. 

  • Ansök om ett kreditkonto

Du behöver först ansöka om kredit, det vill säga att bli beviljad ett kreditkonto. Detta gör du hos aktiemäklaren eller banken. En kreditupplysning kommer tas och mäklaren/banken kommer avgöra ett högsta belopp som du får låna. Det högsta beloppet kallas ibland också för “limit”. 

  • Se belåningsvärde för aktier och fonder som du har i ditt konto

I ditt konto kommer du kunna se belåningsvärdet för de aktier och fonder som finns tillgängliga i ditt konto. Generellt har större och stabilare aktier och fonder ett högre belåningsvärde, de går därmed att belåna i större utsträckning. 

  • Belåna aktier

Nu är det dags att genomföra belåningen. Välj hur stor summa av krediten du önskar nyttja, därefter används dessa pengar för att köpa ytterligare aktier.

Belåningsvärdet baseras på två faktorer

Belåningsvärdet, det vill säga storleken på lånet, baseras på två faktorer.

Faktor 1: Marknadsvärdet på dina aktier.

Det vill säga det troliga priset aktien får om den köps och säljs på marknaden. 

Faktor 2: Belåningsgraden.

Belåningsgrad betyder hur många procent du kan belåna dina aktier för.

Aktiemäklare har en lista på hur stor belåningsgraden är för en aktie eller fond. Denna kan variera mellan 0 och 85 % av aktiens eller fondens värde. Vilken belåningsgrad en aktie eller fond har beror främst på hur volatila och likvida de är. 

Volatilitet – Ett mått på hur hur stora rörelserna varit i en aktie. Det visar hur mycket en aktie svänger. 

Likvida aktier – Hur mycket aktien handlas. Det vill säga hur stor handeln av aktien är.

Ett exempel: Om Aktie X har en belåningsgrad på 70 % och du har aktier till ett värde av 100 000 kronor i bolaget får du låna upp till 7 000 kronor att handla för.

Viktigt att tänka på vid belåning av aktier

De allra flesta som investerar i aktier funderar också på att belåna aktier. Det finns en rad olika anledningar till att man vill belåna sina aktier, men den vanligaste anledningen är att man vill kunna tjäna mer pengar eller köpa något speciellt.

Men vad bör man egentligen tänka på vid belåning av aktier? Det råder vi bot på nedan.

  • Gå noga igenom fördelarna och nackdelarna med belåning.
  • Aktiemäklaren genomför oftast en kreditprövning.
  • Kursnedgång kan leda till tvångsförsäljning, detta kan i sin tur orsaka ytterligare kursnedgång 
  • Behöver du pengar de närmaste åren? Då bör du förmodligen inte belåna.
  • Det samma gäller om du är nära din pension. Då bör du förmodligen heller inte belåna. 
  • Belåning ger oftast bäst resultat för en erfaren och framgångsrik handlare. 

Det är viktigt att du är helt säker på att du gör rätt val innan du belånar din portfölj. Belåning av aktier kan vara lönsamt men det är en riskfylld strategi som inte är lämplig för de flesta sparare. Är du osäker på om du ska belåna dina aktier eller inte är det faktiskt oftast bäst att undvika att göra det.

FAQ - Vanliga frågor om Belåning

Är du ingen erfaren handlare och kanske tidigare aldrig belånat dina aktier förstår vi att du kan ha många frågor. Nedan svarar vi på de tre vanligaste frågorna inom belåning. 

Vad är belåning?

Belåning betyder att du via din aktiemäklare lånar pengar för att ha råd med dina aktieinvesteringar.

Kan man låna pengar för att köpa aktier?

Det går att låna pengar för att köpa aktier. Detta kallas ett aktielån.

Vad innebär belåningsvärde?

Belåningsvärde anger hur mycket du får belåna dina aktier för. Belåningsvärdet bestäms av marknadsvärdet på dina aktier och belåningsgraden.

Övrigt bra att veta om belåning

Nu har du fått en bred bild av belåning; vad det är för något, dess fördelar och nackdelar, hur det fungerar och vad som är viktigt att tänka på.

Vill du fördjupa dig ännu mer? Vad roligt. Nedan tar vi upp ett två övriga saker som är bra att veta om belåning.

Begreppen “belåning av aktier” och “aktielån” är inte samma sak

Det är viktigt att skilja på de två begreppen “belåning av aktier” och “aktielån”. De betyder nämligen inte samma sak. 

Belåning av aktier = du använder dina egna aktier som säkerhet för att kunna låna mer pengar att i sin tur köpa aktier för. 

Aktielån = Du lånar någon annans aktier.

Handel med belånade aktier och derivathandel har vissa likheter

Ett alternativ till belåning är att köpa optioner eller warrants för dina egna pengar. Detta kallas för derivathandel. Fördelen med derivathandel är att du inte riskerar tvångsförsäljning, vilket du gör vid belåning när kursnedgång förekommer. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.