Läs disclaimer & annonspolicy längst ned på sidan.

Branschindelning – Vad är det? [En enkel och lättläst guide]

Branschindelning

Vad är branschindelning?

Genom att dela in företag i olika branscher är att man lättare kan jämföra dessa med varandra. Det finns idag två system som vi ska gå igenom, GICS och ICB.

Tre viktiga punkter om branschindelning

Branschindelning - ett praktiskt exempel

Branschindelning kan låta som en självklarhet men det är väldigt viktigt för att man ska kunna jämföra olika branscher och bolag på ett enkelt sätt. Det finns många olika branscher och det finns sedan en mängd olika bolag inom varje, så det blir annars väldigt mycket att hålla reda på.

Det är också något som du kan komma att behöva för olika investeringsstrategier där man behöver få en enkel översikt över detta och kan behöva en förståelse om hur olika sektorer är uppbyggda.

Det finns lite olika system men en av de allra största är Global Industry Classification Standard, GICS. Det här togs fram av Morgan Stanley Capital International (MSCI) och Standard & Poor’s (S&P). Det andra stora systemet är ICB, Industry Classification Benchmark. Det togs fram av Dow Jones och FTSE.

Det finns många likheter mellan dessa två men samtidigt en del skillnader i hur man ser på olika tjänster och produkter i olika branscher. Vi ska därför gå igenom båda två så att du får en bättre förståelse. Vilket du föredrar är framförallt upp till dig.

Utöver deras 10 grundläggande sektorer så kommer vi också att gå igenom andra viktiga detaljer om dessa system. Du kommer bland annat få lära dig mer om vilka typer av företag som räknas in i dessa sektorer och det är här du också kan se en del skillnader mellan dessa företag.

10 grundläggande sektorer inom GICS

GICS är som sagt Global Industry Classification Standard och här hittar man 24 industrigrupper, 68 industrier och sedan även 154 underindustrier. Det här kan låta som mycket att hålla reda på och du ska därför få deras 10 grundläggande sektorer som du bör känna till.

 • Energi – Det här kan vara till exempel olja, kol och gas.
 • Material och råvaror – Det här inkluderar material som trä, kemikalier och olika metaller.
 • Industrivaror och -tjänster – Flyg, bygg, lastbilar, maskiner och fartyg.
 • Sällanköpsvaror och -tjänster – bilar, kläder och vitvaror.
 • Dagligvaror – Mat, dryck och andra vardagsköp som tvättmedel och hygienprodukter.
 • Hälsovård – Inkluderar både saker som sjukvård men också bioteknik.
 • Finans – Kan vara allt från banker till försäkringsbolag, nätmäklare och så vidare.
 • Informationsteknik – Datorer, mjukvara och annan liknande teknik.
 • Telekommunikation – Telefoni men också internetoperatörer.
 • Kraftförsörjning – Elförsörjning, ska inte misstas för Energisektorn som listades längre upp.

   

GICS har över 37 000 företag i sitt system. Det är mindre än ICB men det här är inte avgörande för deras kvalitet.

10 grundläggande sektorer inom ICB

ICB är som sagt Industry Classification Benchmark och på många sätt så liknar det GICS. Man har en del gemensamma branscher men det finns en del väsentliga skillnader som har gjort att ICB ses som ett konkurrerande system. ICB har över 60 000 företag i sitt system, alltså lite fler företag än vad GICS har.

Du kommer i vår lista se att det finns en del skillnader från GICS, men du kommer antagligen också att märka likheterna. Även här listar vi 10 sektorer som du bör hålla reda på gällande ICB.

 • Olja och gas – Råolja, naturgas osv.
 • Råvaror – Olika råvaror som trä och metaller.
 • Industri – Produktion av olika saker, bland annat vanliga produkter men även material för annan produktion.
 • Dagligvaror – Produkter som mat, dryck, hygien.
 • Hälsovård – Sjukvård och bioteknik.
 • Konsumenttjänster – Kan vara lite blandade företag riktade till konsumentmarknaden.
 • Telekommunikation – Telefoni och internetoperatörer.
 • Kraftförsörjning – Elbolag.
 • Finans – Banker, aktieföretag och så vidare.
 • Teknologi – Smart teknik, TV och så vidare.

FAQ - Vanliga frågor om branschindelning

Om du är ny till branschindelning och inte känner till området så kan det hända att du har en del frågor om branscher och hur dessa delas in i systemen. Vi ska därför besvara dessa frågor så att även du kan förstår hur företagen delas in och varför man gör det.

Vad är branschindelning?

Branschindelning är ett system som man använder för att dela in företagen i olika klassifikationer och sektorer, för att lättare hålla reda på dessa.

Hur många olika branscher finns det?

Olika system har olika antal. GICS har bland annat 24 industrigrupper och 68 industrier, samt 154 underindustrier.

Vilken bransch går bäst?

Varje bransch är unik och har sina egna siffror. Det går därför inte att säga att just en bransch är bättre än alla andra.

Övrigt bra att veta om branschindelning

Branschindelning är inte något du absolut måste kunna för att börja investera i en bransch, men det kan däremot inte skada att veta hur du ska se på olika branscher. Det kan däremot kännas överkurs för småsparare och det är då inte lika nödvändigt.

I Sverige så finns det också olika system och mätningar, men när det gäller investerare så använder man även här i många fall system som GICS och ICB. Det här är de allra största på marknaden och är därför bra val för den som vill fördela företag i olika sektorer.

Som du har sett i våra listor i den här texten så finns det ganska många likheter när man tittar på just dessa två. Det kan för en del personer kännas som onödigt att man har två olika system, men det kan också ha sina syften och kan vara användningsbart när du vill ha så mycket uppgifter som möjligt. Till exempel så har ICB nästan dubbelt så många företag i sitt system.

Ett tillfälle när du kan behöva känna till hur du ska dela in branschen du vill investera i är när du använder olika strategier. Det här kan bland annat vara aktuellt när du ska börja med daytrading eller om du arbetar professionellt med att investera. Då kan du behöva få en bättre insikt i branschen, och då kommer den här typen av klassifikationssystem att vara väldigt användbara för dig.

Det kan till exempel handla om två bolag som i grunden arbetar i samma bransch, men som uppenbarligen inte kan jämföras. Det ena företaget tillverkar smartphones i en egen fabrik, medan det andra erbjuder reparation av smartphones. I grunden så arbetar bolagen i samma bransch, smartphones, men det är en stor skillnad mellan deras verksamheter.

Innan du börjar använda dessa så kan det också vara bra att läsa mer ingående om dem. Det finns mer information att hämta men det kan bli ganska avancerat för nybörjare, så ta det ett steg i taget.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.