Läs disclaimer & annonspolicy längst ned på sidan.

Vad är insider trading? [En enkel och lättläst guide]

Insider trading

Vad är insider trading?

Personer i ledande ställning i ett företag får inte handla fritt med dess aktie. De måste följa regler för när de får handla med aktierna och hur det skall rapporteras. Insider trading kallas även insynshandel på svenska. 

Tre viktiga punkter om insider trading

etoro-logo
Omdöme från 1700+ kunder:
4.75/5

Börja handla redan idag!

Disclaimer: 78% av privata investerare förlorar pengar med den här aktören.

Insider trading - ett praktiskt exempel

Styrelsen i ett börsnoterat företag blir kontaktade av ett konkurrerande företag. Konkurrenten berättar att de vill förhandla om att köpa det börsnoterade företaget. De är beredda att betala 50% mer än vad dagens börskurs är. När budet blir offentligt kommer självklart kursen gå upp till budkursen. 

I detta läget har de som sitter i styrelsen insiderinformation. De har tillgång till värdefull information som inte allmänheten eller andra investerare har. Väljer de att köpa aktier eller andra värdepapper i bolaget med den informationen före budet offentliggörs är det olaglig insiderhandel 

Vdn i ett annat bolag funderar på att öka sitt ägande i företaget. Om några dagar släpps rapporten för kvartal tre. VDn anar att den kommer att driva upp kursen eftersom den är oväntad bra. VDn väntar trots det med att göra sitt aktieköp tills rapporten är släppt. Alla har nu samma information. VDns köp av aktier blir till en högre kurs än före rapport. Köpet rapporteras och allt har skett enligt regelverket.

Hur fungerar insider trading?

I regel finns det alltid personer som är registrerade som insiders. Det är personer med ledande ställning som alltid har tillgång till information som inte är officiell. Det kan vara VD, ekonomichef och styrelse.

Vid särskilda händelser upprättas ett speciellt insynsregister. Det kan vara när något forskningsresultat är på väg att bli klart eller en stor affär skall genomföras. Under tiden de har tillgång till informationen får dessa personer inte handla med företagets aktie eller andra värdepapper kopplade till företaget. 

Exakt vad som är insiderinformation avgörs från fall till fall. Det skall vara information som anses kunna påverka kursen på företagets aktie. Den som känner till informationen har ett övertag mot den som inte har informationen. 

För de som är permanent registrerade som insiders är det få tillfällen som ger möjlighet till handel. Efter kvartalsrapporter brukar vara ett bra tillfälle att köpa eller sälja aktier. Alla transaktioner skall rapporteras till det aktuella företaget och till Finansinspektionen. 

Alla transaktioner finns tillgängliga för allmänheten på Finansinspektionens hemsida.

Vad räknas som insiderinformation?

Det finns ingen exakt definition på vad som är insiderinformation. Det kan vara variera från företag till företag och i olika situationer. Det är information som sannolikt kommer att påverka ett företags börskurs. Ex på viktig information kan vara försäljningssiffror, avtal, bud eller uppköp. 

Insiderinformation skall offentliggöras så snart som möjligt. Då har alla tillgång till samma information. Av olika skäl är det inte alltid möjligt. Om ett offentliggörande skadar bolagets affärer kan det skjutas upp. 

Även företagets finansiella rapporter som ex kvartalsrapporter är i regel insiderinformation. Det är vanligt att företag har en “tyst period” före de släpper rapporter. Då sker ingen kommunikation med analytiker. Insynspersoner får inte köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument kopplat till företaget under den tiden. 

Laglig insider trading

Insider trading är inte olagligt. Det måste dock skötas enligt de regler som finns. En person med information som kan påverka kursen får inte handla med företagets aktier. De lättaste tillfällen för en insiderregistrerad person att köpa eller sälja aktier är i regel efter att en finansiell rapport har släppts. 

Olaglig insider trading

Att handla på kurspåverkande information är olagligt. Det är ett brott som kan ge böter eller fängelse enligt den svenska lagstiftningen. Grovt insiderbrott kan ge upp till sex års fängelse. 

Det är inte heller lagligt att berätta om insiderinformation för andra. Det kallas för obehörigt röjande av insiderinformation. Det kan ge böter eller fängelse i upp till två år. 

Offentliggörande och rapportering

Insynsinformation skall offentliggöras för allmänheten och andra investerare så snart som möjligt. Informationen skall skickas ut via pressmeddelande och företagets hemsida.

Det skall tydligt framgå att det är information som företaget är skyldiga att offentliggöra. Det är inte bara svensk lag som styr insynsinformation. Även EU har direktiv om marknadsmissbruk som svenska marknadsnoterade företag måste följa. 

Det finns tillfällen då ett företag har rätt att skjuta på offentliggörandet av insynsinformation. Det kan till exempel vara om det påverkar ett företags verksamhet negativt. 

Vilka straff gäller för insider trading?

Det är straffbart att ägna sig åt handel med värdepapper baserat på icke offentlig information. Straffskalan sträcker sig från böter till långa fängelsestraff. Grovt insiderbrott har sex års fängelse som maxstraff. Även att avslöja insiderinformation för utomstående är brottsligt och kan leda till fängelse i upp till två år. 

Finansinspektionen kan utfärda vite både mot företaget och ledningen pga brister i hur insider information hanteras. Även reglerade marknadsplatser har regler för hur insynsinformation skall hanteras.

FAQ - Vanliga frågor om insider trading

De vanligaste frågorna om insider trading.

Vad är Insider trading?

Personer som har tillgång till icke offentlig information i ett företag kallas insiders. Insider trading är när de handlar med aktier i företaget.

Är det olagligt med Insider trading?

Det är lagligt med insider trading så länge det sker enligt de lagar och regler som finns. Att handla på ett otillåtet sätt är brottsligt.

Vilka straff gäller vid olovlig insider trading?

Insiderbrott ses som ett allvarligt brott. Grovt insiderbrott kan ge fängelse i upp till sex år. Det är också förbjudet att sprida insiderinformation.

Övrigt bra att veta om Insider trading

Information om avtal, uppköp, bud, forskningsresultat mm är avgörande för hur ett företag skall värderas. Det är det lätt att göra ekonomisk vinst på aktiemarknaden för den som får information före övriga marknaden. Insiderbrott anses som allvarligt. Det märks inte minst på de ganska höga straff som det kan leda till. 

Insider, insynsperson eller som det numera formellt kallas person i ledande ställning är oftast VD, styrelseledamot eller annan hög befattningshavare. Från tid till annan kan även andra med tillgång till viktig information insynsregistreras. 

För oss som sparar och investerar aktier är det intressant att följa hur insynspersoner agerar. Det inger förtroende när VD eller styrelseordförande och andra ledande befattningshavare äger mycket aktier i ett företag. Det kallas ibland för pilotskolan. De äger aktier för mycket pengar i förhållande till sin ekonomi eller lön. De har då stora incitament att utveckla företaget väl. Då ökar börskursen och de tjänar pengar på det. 

Tänk på att även företagsledningen i ett företag kan bedöma marknaden fel. Det går inte att blint lita på insiders ägande och handel. 

Det ses alltid som positivt när en insider köper aktier. I vart fall om det är ett större belopp och inte ett symboliskt köp. Det finns egentligen bara ett skäl att köpa aktier, man tror att de skall öka i värde. På samma sätt upplevs det som negativt när en insider säljer. Men även en person i ledande ställning har en privatekonomi som kan kräva att hen säljer aktier.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.