Läs disclaimer & annonspolicy längst ned på sidan.

Vad är P/B-talet? [En enkel och lättläst guide]

Vad är P/B-talet?

P/B tal, alltså price/bookvalue, eller pris per aktie genom eget kapital per aktie som det heter på svenska, används för att ta reda på om en aktie är köpvärd eller inte. Genom att räkna ut P/B-talet får vi en förståelse för hur mycket vi betalar för det egna kapitalet i bolaget när vi köper en aktie. Nedan berättar vi mer om P/B-talet. 

Tre viktiga punkter om P/B-talet

Att som nybörjare fullt förstå sig på hur P/B talet används och varför det bör användas kan vara lite svårt. För att göra det lite lättare för dig sammanfattar vi därför kort 3 viktiga punkter om P/B-talet nedan.

P/B-talet räkneexempel

För att räkna på huruvida en aktie är köpvärd eller inte genom att se för hur mycket du betalar för det egna kapitalet i bolaget när du köper en aktie behöver du först och främst se över för vad aktien kostar samt för hur värdet på det egna kapitalet är värdet. Nedan följer ett räkneexempel: 

Skogsbosse AB har en aktie som kostar 100 kr styck. Värdet på det egna kapitalet per aktie är värderat till 95 kr. 

För att räkna ut vad P/B-talet är tar du då: 

100 kr (aktiepriset) / 95 kr (eget kapital per aktie) = P/B 1,05 

Hur avläser man P/B-talet

När man använder P/B-talet för att räkna ut för huruvida en aktie är köpvärd eller inte vill du ofta hitta ett så lågt tal som möjligt. Att P/B-talet bör vara lågt är för att du då får köpa det egna kapitalet till ett lägre pris vilket ofta är att föredra. 

Ett lågt P/B-tal är allt under 1. Om du köper en aktie från ett företag med ett P/B 0,5 kan detta exempelvis liknas med att du betalar 50 kr men får något som egentligen är värt 100 kr. Du får alltså aktien till ett billigare pris än vad den egentligen är värd. 

Köper du istället en aktie från ett företag som är värd över P/B 1 betalar du alltså värdet av det egna kapitalet eller till och mer när du köper en aktie. Att ett bolag har ett högt värde behöver inte i praktiken alltid innebära något negativt dock, det kan också visa på att marknaden tror på bolaget och dess framtid. Om så är fallet är därför aktieägare villiga att betala mer och därav det höga P/B-talet. 

Eftersom värdet av ett lågt respektive högt P/B-tal kan skilja sig så pass mycket är det viktigt att som potentiell investerare inte enbart använda sig av P/B-talet som det enskilda mätetalet. 

Hur använder jag P/B-talet?

Du bör endast se P/B-talet som ett extra verktyg att använda för huruvida en aktie är köpvärd eller inte. Övriga analyser är minst lika viktiga att göra såsom P/E, alltså för hur högt respektive lågt marknaden värderar aktien, användandet av strategier, marknadsanalyser och så vidare. 

P/B talet är alltså användbart till en viss grad men ger alltså inte alltid ett helt rättvist resultat. De allra mest rutinerade handlarna använder därför en mängd olika nyckeltal för att beräkna köpvärdet på en individuell aktie. 

Andra nyckeltal

Det finns flertalet olika nyckeltal att använda för att beräkna huruvida en aktie är värd en investering eller inte. Nedan berättar vi mer om några utav dem. 

P/E

Price/earnings, eller P/E som det förkortas som, är ett nyckeltal som används för att visa på en aktie i relation till bolagets vinst där price står för aktiens pris och earnings står för bolagets vinst. Du använder nyckeltalet för att räkna på om aktien är köpvärd eller inte genom att dela aktiens pris med bolagets vinst och får då ut P/E-talet. 

Ett högt P/E-tal visar på att marknaden värderar aktien högt medans ett lågt P/E-tal visar på att marknaden värderar en individuell aktie lågt.

PEG

PEG-talet, eller price, earnings, growth, som det förkortas som, är något av en vidareutveckling av P/E-talet. PEG visar nämligen relationen mellan en akties P/E-tal och dess vinsttillväxt. Det nyckeltalet visar är då huruvida en aktie är billig eller dyr i relation till hur snabbt bolagets vinst stiger. 

Du räknar ut en akties PEG genom att dela en aktiens P/E-tal med vinsttillväxten per aktie. Genom att göra detta får du då en bild av hur aktien värderas med hänseende till hur snabbt bolaget växer. 

Detta är extra användbart när man exempelvis jämför två bolag med samma P/E-tal eftersom PEG talet då även visar på tillväxten för bolaget. Ett bolag kanske växer snabbare än det andra och då kommer det också få en lägre värdering genom användandet av PEG vilket då visar på att den aktien är mer köpvärd. 

P/S

P/S-talet visar en akties pris i relation till bolagets försäljning, eller omsättning som man också brukar kalla det. P/S, eller Price/earnings, används främst som ett av flera nyckeltal för att som handlare kunna göra en så samlad bedömning av en aktie som möjligt. 

P/S-talet visar i regel hur högt marknaden värderar ett bolags omsättning. Har ett bolag ett högt P/S-tal kan det antingen innebära att marknaden har höga förväntningar på bolaget och tror att omsättningen kommer öka men det kan också innebära att bolaget har en hög aktiekurs i relation till omsättningen per aktie. Detta kan i sin tur betyda att aktien är högt värderad. 

Har ett bolag ett lågt P/S-tal kan detta indikera på att aktien antingen är lågt värderad eftersom aktiekursen i relation till omsättningen per aktie är låg eller för att marknaden tror att omsättningen framöver kommer minska. 

FAQ - Vanliga frågor om P/B-talet

Här nedanför svarar jag på de vanligaste frågorna jag får om P/B-talet.

Övrigt bra att veta om P/B-talet

P/B-talet är ett bra nyckeltal att använda när du undersöker för huruvida en aktie är köpvärd eller inte, speciellt om du använder det i kombination med andra nyckeltal och analyser. 

Använder du enbart P/B-talet för att avgöra för om du ska investera i en individuell aktie eller inte kan den siffran bli något missvisande. Nedan ger lite mer fakta som kan vara bra att känna till om P/B-talet: 

  • P/B-talet tar endast hänsyn till de bokförda tillgångarna. I många bolag finns det så kallade dolda värden, alltså tillgångar som inte bokförs. Dessa tar inte P/B-värdet med i sin beräkning. 
  • Inget nyckeltal kan ge dig en fullständig bild av ett företag, inte heller P/B-talet. Oförutsägbara svängningar i marknaden och börsen kan hända varje dag och därför bör endast nyckeltal ses som ett av många hjälpmedel.
     

Lycka till med ditt aktie handlande men glöm inte att alltid försöka göra så djupgående analyser om ett bolag och dess aktie som möjligt innan du bestämmer dig för att investera i aktier eller inte. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.