Läs disclaimer & annonspolicy längst ned på sidan.

Vad är otillbörlig marknadspåverkan? [En enkel och lättläst guide]

Otillbörlig marknadspåverkan

Vad är otillbörlig marknadspåverkan?

Otillbörlig marknadspåverkan är en form av marknadsmissbruk där någon påverkar en aktiekurs på ett otillåtet sätt. Detta kan se ut på flera olika sätt. Otillbörlig marknadspåverkan på finansiella instrument är olagligt och innefattas av lagen om maktmissbruk.

Tre viktiga punkter om otillbörlig marknadspåverkan

avanza-logotyp
Betyg på AppStore:
4.6/5

Börja investera redan idag!

”Jag rekommenderar Avanza bank som nätmäklare och har majoriteten av mitt sparande hos banken.” – Anton

För att förstå otillbörlig marknadspåverkan måste vi först reda ut begreppet otillbörlig påverkan, eller otillbörligt inflytande som det också kallas. Otillbörlig påverkan uppstår när en individ kan påverka en annan individs beslut, tack vare förhållandet mellan de två parterna. 

Ofta är en av parterna i en maktposition över den andra, på grund av exempelvis förhöjd status, högre utbildning eller känslomässiga band. Den mer kraftfulla individen använder sin fördel för att tvinga den andra individen att fatta beslut som kanske inte ligger i deras bästa intresse.

Otillbörligt inflytande är en olaglig praktik där en person utnyttjar sin maktposition över en annan person. Denna obalans i makt mellan parterna kan skada den ena parten, eftersom den inte kan utöva sin vilja fritt från inflytande. Genom att utöva otillbörligt inflytande kan den parten som utövar påtryckningar ofta dra fördel av den svagare parten. Inom avtalsrätten kan en part som säger sig vara utsatt för otillbörlig påverkan kunna ogiltigförklara villkoren i avtalet.

Otillbörlig marknadspåverkan - ett praktiskt exempel

Exempel på otillbörlig påverkan:

Lisa är Annas terapeut. Lisa är också involverad i ett par fastighetsaffärer runt om i staden. Anna börjar prata med Lisa om att han har hört talas om enheter till försäljning i huset som Lisa investerat i att utveckla. Anna är egentligen inte intresserad av att flytta själv, men känner sig samtidigt inte nöjd med sitt nuvarande liv.

Lisa använder sin makt över Anna för att övertyga henne om att köpa en lägenhet i det nya huset. Hon använder argument att det är en bra investering och ett bra steg i livet. Detta är givetvis till Annas ekonomiska nackdel, men det ökar värdet på Lisas investering. Lisa har här använt otillbörligt inflytande.

Vad säger lagen om otillbörlig marknadspåverkan?

Otillbörlig marknadspåverkan är olagligt. I Sverige har vi sedan 2005  lagen (2005:377) om marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument (marknadsmissbrukslagen). Den innefattar både otillbörligt påverkande och insiderbrott. 

Marknadsmissbrukslagen syftar till att hindra ekonomiska vinningar och förtryck. Den innebär bland annat:

  • Rapporteringsskyldighet av transaktioner som kan misstänkas vara marknadsmissbruk

  • Skyldighet för noterade bolag att föra en förteckning över anställda och uppdragstagare som har tillgång till insiderinformation

  • Nya bestämmelser för att presentera analyser rättvist och redogöra för intressekonflikter

Vart kan vanliga marknadsmissbruk förekomma?

Otillbörligt marknadsinflytande förekommer dagligen på världens finansmarknader. Det kan vara så enkelt som att utnyttja information som någon har om någon annan, för att framkalla en försäljning eller ett köp. Eller så kan det vara så komplicerat som att tvinga styrelseledamöter att rösta på ett visst sätt. Att ha en tredjepartsbiträde, eller en medlare, närvarande när affärer eller stora affärer görs kan minska fall av otillbörlig påverkan. 

Handel mellan egna depåer

Affärer som sker mellan egna depåer, eller mellan parter som är kända för varandra,  kan i och med lagen om maktmissbruk i vissa fall vara förbjudet om transaktionerna sker med tillgång till insiderinformation. 

Nätforum

Det är tyvärr inte ovanligt att individer och organisationer använder sig utav olika nätforum för att försöka påverka andra att agera på ett visst sätt. Det kan handla om skrämsel, hot eller uppmaningar att exempelvis sälja en viss aktie, föra över pengar till en viss organisation, eller skänka pengar till välgörenhet. 

Ryktesspridning på nätforum är också ett problem som i allt större utsträckning kan få marknaden att agera på olika sätt.

Ägarens samt ledningens påverkan

Ägare och ledning har alltid haft möjlighet att påverka styrelseledamöter och aktieägare vid stämmor och möten. Som aktieägare är det därför viktigt att vara opartisk och distansera sig från personliga intryck.

Påverka derivat

Det finns olika metoder för otillbörlig marknadspåverkan som kan påverka derivat. Exempelvis om en stor köporder läggs precis före stängning på en illikvid aktie, då påverkas derivatans värde på ett icke organiskt sätt.

FAQ - Vanliga frågor om otillbörlig marknadspåverkan

De vanligaste frågorna om otillbörlig marknadspåverkan.

Vad betyder otillbörlig marknadspåverkan?

Otillbörlig marknadspåverkan är en form av marknadsmissbruk som innebär att någon påverkar en aktiekurs på ett sätt som är olagligt.

Är otillbörlig marknadspåverkan olagligt?

Ja, otillbörlig marknadspåverkan är olagligt.

Vad är straffet för otillbörlig marknadspåverkan?

Straffet för otillbörlig marknadspåverkan beror på omfattningen av brottet. Grov otillbörlig marknadspåverkan ger fängelsestraff i minst fyra år.

Övrigt bra att veta om otillbörlig marknadspåverkan

Ofta innebär detta tvång en nackdel för den svagare parten, och vinning för den mäktigare eller inflytelserika parten. Vissa relationer, till exempel den mellan en patient och en läkare eller en förälder och ett barn, anses löpa risk för otillbörlig påverkan och är juridiskt fastställda som sådan.

Ansvaret i denna typ av relation ligger på personen med inflytande att bevisa att han inte använde sin position för att dra fördel av den andra parten. I andra situationer kan en part, baserat på tidigare interaktioner, anklagas för att använda den andra partens förtroende till sin fördel.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.