Läs disclaimer & annonspolicy längst ned på sidan.

Vad är en aktiebok? [En enkel och lättläst guide]

aktiebok

Vad är en aktiebok?

En aktiebok är något alla aktiebolag måste ha. Aktieboken är en förteckning över bolagets aktier och aktieägare. Är du aktieägare kan du begära att bolaget ger ut aktiebrev för de aktier du äger. I vanliga aktiebolag, sådana som inte är avstämningsbolag, är aktieboken offentlig och ska finnas tillgänglig för allmänheten. 

Tre viktiga punkter om aktiebok

Nedan radar jag upp tre viktiga punkter jag anser att du bör veta om aktieböcker. 

Aktiebok - ett praktiskt exempel

Låt oss säga att du sitter i styrelsen i ett aktiebolag. Du är i och med det skyldig att föra aktiebok för bolaget och dessutom se till att hålla den uppdaterad. 

När någon anmäler en ägarförändring till er i styrelsen, eller om ert bolag ger ut nya aktier, behöver aktieboken uppdateras omedelbart. Det är inte upp till dig och resten av styrelsen att hålla koll på ändringar men direkt när ni får in nya uppgifter behöver dessa direkt läggas in i boken.

Aktieboken ska finnas antingen som en traditionell bok eller i digital form. Det är helt upp till er i styrelsen att avgöra vilket ni föredrar. Ni behöver också se till att boken finns tillgänglig för allmänheten.

Är det så att ditt aktiebolag inte har någon aktiebok eller inte uppdaterat informationen i den kan ni råka ut för hårda straff. Antingen böter eller i värsta fall fängelse. 

Hur ser en aktiebok ut?

En aktiebok behöver inte bestå av en inbunden bok trots att namnet kan antyda det. Därför vore aktieförteckning en bättre benämning. Aktieboken kan finnas i traditionell form men också i digitalt format.

Aktiebrev

Av ett aktiebrev framgår det vem som äger en, eller vissa, av ett aktiebolags aktier. Det är alltså ett bevis på att någon har andelsrätt i ett aktiebolag.

Det framgår bland annat hur många aktier en person eller ett företag äger men också vilket slag aktierna är. Är det så att aktieägare begär ett aktiebrev är aktiebolaget tvungna att ge ut det.

Aktiebrev kan förekomma i traditionell pappersform men också i digital form. Båda former godkänns.

Vad måste en aktiebok innehålla?

Ja, vad ska en aktiebok egentligen innehålla? Det finns ett par uppgifter aktieboken behöver innehålla, vilka jag radar upp nedan:

  • Aktiernas nummer
  • Ägarens namn och personnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress
  • Datum när ägaren infördes
  • Eventuella begränsningar av äganderätten genom förköpsklausul, samtyckesklausul eller hembudsklausul. 

I vissa fall kan aktieboken också behöva innehålla:

  • Finns det olika slag av aktier; såsom A och B aktie ska det antecknas och vilket slag respektive aktieinnehav tillhör
  • Om det har utfärdats aktiebrev ska det noteras

Direkt när det sker en ändring av informationen ska det ändras i aktieboken. Aktieboken ska sedan sparas så länge bolaget består och minst tio år därefter. 

Behöver alla aktiebolag upprätta en aktiebok?

Alla aktiebolag behöver upprätta en aktiebok, med ett undantag. Undantaget är avstämningsbolag. Avstämningsbolag har andra regler och behöver därmed inte upprätta en aktiebok. 

Varför är det viktigt att ha en aktiebok?

Bolagsverket registrerar inte vilka som är delägare i ett aktiebolag. Om ett aktiebolag inte har uppdaterat sin aktiebok vid försäljning kan det leda till problem då det kan bli oklart vem som äger aktierna. Det är dessutom de aktieägare som är införda i aktieboken som på dagen för stämman har rätt att rösta på bolagsstämman.

Konsekvenser ifall ett aktiebolag inte uppdaterar sin aktiebok

Att inte föra aktiebok överhuvudtaget som ett AB eller inte ha den uppdaterad är straffsanktionerat och kan leda till böter eller i värsta fall fängelse. Man kan också straffas om man inte håller boken tillgänglig för allmänheten. 

Vem ansvarar för uppdatering av aktieboken?

Det är bolagets styrelse som är ansvariga för att föra aktiebok och uppdatera den. När någon anmäler en ägarförändring eller om bolaget ger ut nya aktier ska aktieboken uppdateras omedelbart. 

Styrelsen är inte skyldiga att undersöka om något har ändrats men de är skyldiga att föra in informationen i aktieboken när de blir meddelande om en förändring.

FAQ - Vanliga frågor om aktiebok

Här nedanför svarar jag på de vanligaste frågorna jag får om aktiebok.

Övrigt bra att veta om aktiebok

I artikeln har jag tagit upp det viktigaste du behöver ha koll på när det kommer till aktiebok. Vill du lära dig ännu mer tar jag här nedanför upp ytterligare ett par saker som kan vara bra att veta. 

  • Tänk på att inte förväxla aktieboken med register över verkliga huvudmän. Det är något helt annat. 
  • Har du köpt ett bolag ska du ha fått en pärm, eller onlineversion, av viktiga bolagshandlingar. Se till att direkt leta rätt på aktieboken för att säkerställa att den finns och att informationen där i är uppdaterad.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.