Investmentbolag: 26 bästa investmentbolagen July 2024

Disclaimer: När du köper en produkt eller öppnar ett konto genom mina länkar erhåller jag en finansiell ersättning från respektive partner. Läs disclaimer och annonspolicy längst ner på sidan.

Investmentbolag och bästa investmentbolagen

Investmentbolag ses ofta som bra aktier för nybörjare. Du får en bra riskspridning samtidigt som du äger aktier som historiskt sett har gett en mycket bra avkastning. Är du intresserad av investmentbolag? Bra, då har du hittat rätt!

I denna artikeln går jag igenom:

Vi kör igång direkt med att titta på de mest ägda investmentbolagen!

Bästa investmentbolagen 2022

Det finns både fördelar och nackdelar med att investera i investmentbolag. Men om man nu har bestämt sig för att välja investmentbolag framför rena aktier, hur ska man då veta vilka man ska välja? 

För att bättre kunna ta ställning följer här en liten presentation av några utvalda svenska investmentbolag, samt även en snabb titt på ett urval av några utav de utländska bolagen. Det kan också vara bra att känna till saker som substansvärde, substansrabatt och substanspremie och betydelsen av dessa när man vill köpa aktier i ett investmentbolag. 

Viktigt att komma ihåg när man köper utländska investmentbolag är att flera länder tar ut en källskatt på utdelningar.

Dessa är de aktier som har gått bäst från 2021-03-31 till 2022-03-31.

Aktie1 årÄgare hos Avanza
Latour B34,48%92 864
NAXS33,86%4 342
EQT27,13%47 390
Ackermans & Van Haaren NV26,70%86
Traction B25,49%3 730
Investor B19,76%305 531
Atlantia SpA18,66%121
Eurazeo SE17,87%59
Sofina SA16,46%486
Groep Brussel Lambert NV8,11%303

Sveriges mest ägda investmentbolag

Här nedanför har jag listat de mest ägda investmentbolagen bland Avanza banks kunder.

 Bolag/AktieAntal ägare (cirka)
1Investor278 632
2Kinnevik123 045
3Latour90 869
4Industrivärden63 899
5Svolder43 789
6EQT41 651
7Bure Equity41 079
8Ratos38 025
9Lundbergföretagen32 317
10Öresund10 795


Uppdaterad 2022-01-04

FRÅGOR & SVAR

Vad är ett investmentbolag?

Investmentbolag har en affärsidé som går ut på att äga aktier i andra bolag. I grund och botten finns investmentbolag av den enkla anledningen att skapa aktieägarvärde. 

Genom att köpa aktier i bolag vars värdering utvecklas så ökar investmentbolagets substansutveckling. Det innebär oftast att värderingen på investmentbolaget stiger i liknande takt.

En del investmentbolag är så kallade maktbolag och köper aktier i andra bolag för att höja sin kontroll och makt. Bra exempel på dessa bolag är Industrivärden och Investor.

Hur ser affärsidén ut för ett investmentbolag?

En del investmentliknande bolag köper in sig i bolag som visar förlust på sista raden och har som mål att vända resultaten för att sedan sälja sitt innehav med vinst. Givetvis finns det många andra typer av investmentbolag och därför rekommenderar jag er alltid att läsa på innan ni köper någonting.

Jag brukar alltid rekommendera nybörjare på börsen att titta på investmentbolag när de ska börja bygga sin aktieportfölj. Investmentbolagen erbjuder dig en riskspridning, likt en fond, eftersom de ofta äger 15-30 bolag i sin portfölj. De mest ägda investmentbolagen i Sverige är Investor, Industrivärden, Latour och Kinnevik.

AKTIETIPS

Svenska investmentbolag

Här nedanför har jag listat 12 olika investmentbolag på den svenska börsen. Informationen är lånad från respektive bolagssida på Avanza.se. Länkarna är samarbetslänkar till respektive bolagssida.

investor investmentbolag

Investor

Investmentbolag

Investor är ett investmentbolag med huvudsakligt fokus på svenska storbolag. Verksamheten är indelad i två affärsområden:

Kärninvesteringar: Globala noterade bolag och majoritetsägda dotterföretag. Investeringshorisonten är långsiktig och ägandet utövas via betydande minoritet. Kärninvesteringarna är: ABB, AstraZeneca, Atlas Copco, Electrolux, Ericsson, Husqvarna, Saab, SEB, Nasdaq, Sobi och Wärtsilä samt de operativa investeringarna Mölnlycke Health Care (engångsprodukter för sårbehandling), Permobil (eldrivna rullstolar), Aleris (vård och sjukvårdstjänster) Grand Hotel (Hotell i Stockholm) och Vectura (fastighetsförvaltning)
Finansiella investeringar:Investeringar i EQT:s fonder, samt partnerägda innehav 3 Skandinavien, Kunskapsskolan, Memira, Tobii, Newron och Lindorff.
Direktavkastning: ca 3,70%

industrivärden-investmentbolag

Industrivärden

Investmentbolag

Industrivärden är ett investmentbolag i Norden med ägande i ett koncentrerat urval av nordiska börsbolag. Bolagets investeringsstrategi är att gå in som långsiktig och aktiv ägare. 

Investeringar koncentreras till medelstora och stora nordiska börsbolag där ägarandelen ger ett betydande inflytande. Innehav: Sandvik, Handelsbanken, SSAB, SCA, Ericsson, Volvo, Skanska, och ICA .
Direktavkastning: ca 3,50%

lundbergföretagen-investmentbolag

Lundbergsföretagen

Investmentbolag

Lundbergs är ett investmentbolag som, genom att vara aktiv och långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal företag. I portföljen finns det helägda onoterade fastighetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och de börsnoterade dotterföretagen Holmen och Hufvudstaden. 

Lundbergs har också aktieinnehav i Handelsbanken, Husqvarna, Industrivärden, Indutrade, Skanska och Sandvik. Fastighets AB Lundbergs fastighetsbestånd uppgår till 151 hel och delägda fastigheter i Mellan och Sydsverige. Fastighetsbeståndet består främst av centrala lägenheter, kontors- och butikslokaler.
Direktavkastning: ca 1,11%

latour investmentbolag

Latour

Investmentbolag

Latour är ett blandat investmentbolag med en helägd industri- och handelsrörelse samt en börsportfölj.

Börsportfölj: Marknadsvärdet uppgår till drygt 34 Mdr SEK. Portföljen omfattar 10 innehav, de största, Assa Abloy, Securitas och Sweco som svarade för 72%. Övriga innehav: Fagerhult, HMS Networks, Loomis, Nederman, Nobia, Tomra och Troax.

Industri- och handelsrörelse: Helägd industri- och handelsrörelse bestående av ett sjuttiotal bolag organiserade i fem affärsområden: Hultafors Group, Latour Industries, Nord-Lock, Specma Group och Swegon.
Direktavkastning: ca 2,21%

Ratos investmentbolag

Ratos

Investmentbolag

Ratos är ett Private Equity-konglomerat som främst är inriktat mot aktiva och långsiktiga innehav i onoterade bolag. Ratos innehavsurval är inte branschspecifikt och den största branschen sett till koncernmässigt värde är industri, följt av och konsument och tjänstesektorn. 

Innehav: AH Industries, Aibel, Arcus-Gruppen, Biolin Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group, HENT, HL Display, Jøtul, KVD, Ledil, Mobile Climate Control, Nebula, Speed Group och TFS.
Direktavkastning: ca 8,25%

bure equity

Bure

Investmentbolag

Bure Equity är ett investeringsbolag med ägande i Nordiska bolag Bolagets investeringsstrategi är att gå in som långsiktig och aktiv ägare. Nio bolag ingår i portföljen, varav fem noterade, substansvärdet uppgick till 4 716 MSEK. Innehaven är Cavotec, Medcap, Mycronic, Vitrolife, XVIVO Perfusion, Bure Financial Services, Bure Growth, Investment AB Bure och Mercuri International.
Direktavkastning: ca 2,73%

creades investmentbolag

Creades

Investmentbolag

Creades är ett förvaltningsbolag med fokus på engagerat och långsiktigt ägande. Portföljen har ett värde på cirka tre miljarder. Noterade och onoterade innehaven utgörs av Avanza, Lindab, Carnegie, Transcom, Note, Acne Studios, Inet och Global Batterier. 

Creades bildades när investmentbolaget Öresund delades upp i två bolag vid årsskiftet 2011/2012.
Direktavkastning: ca 0,00%

Traction investmentbolag

Traction

Investmentbolag

Traction är ett börsnoterat investmentbolag vars ägarroll baseras på ett aktivt och långsiktigt engagemang tillsammans med en entreprenör eller företagsledning samt andra delägare. Traction har inget fokus på specifika branscher. 

För närvarande är Traction engagerat i ett 15-tal företag, varav flera är publikt noterade. I portföljen ingår bl.a. BE Group, Hifab Group, OEM, Softronic och Drillcon.
Direktavkastning: ca 2,00%

Svolder investmentbolag

Svolder

Investmentbolag

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Företaget bedriver aktiv aktieförvaltning med en placeringshorisonten som vanligtvis överstiger ett år. Någon bortre tidsgräns uppställs inte. 

Värdet på aktieportföljen var per den 31 maj 2015 uppgick till 1528 MSEK. Svolder hade andelar i 19 bolag, däribland Beijer Alma, Acando, Nolato, Saab och B&B Tools.
Direktavkastning: ca 1,75%

Öresund investmentbolag

Öresund

Investmentbolag

Investment AB Öresund är ett rent investmenttbolag som bedriver förvaltningsverksamhet. I koncernen igår även dotterföretaget Ven Capital som driver värdepappershandel. 

Öresund investerar huvudsakligen i svenska noterade värdepapper och bolaget är en aktiv ägare.
Direktavkastning: ca 3,80%

midway holding-investmentbolag

Midway

Investmentbolag

Midway är ett konglomerat bestående av 14 helägda mindre och medelstora företag inom teknik och handel. Utöver denna verksamhet bedriver Midway även en aktiv kapitalförvaltning. Verksamheten är indelad i affärsområdena:


Handelsföretag: Består av CBIZ, Gustaf E Bil, Sporrong och Normann Olsen.
Teknikföretag: Består av Alab, Fas, Haki, Lundgren, Midtrailer, Onrox, Sigarth, Stans & Press, Eribel produktion och Byggnads AB Lennart Eriksson.
Kapitalförvaltning: Handel sker huvudsakligen i derivat. Verksamheten bedrivs med låg risk och begränsat kapitalengagemang.

Kinnevik

Kinnevik

Investmentbolag

Kinnevik är ett entreprenöriellt investeringsbolag med fokus på att bygga digitala konsumentverksamheter. Kinnevik är en aktiv och långsiktig ägare i cirka 30 bolag som är verksamma på fem kontinenter i över 80 länder. 

Kinneviks innehav är uppdelade i fyra sektorer: E-handel & Marknadsplatser, Kommunikation, Underhållning och Finansiella tjänster. 
Direktavkastning: ca 3,55%

Investmentbolag är bra aktier för nybörjare

Investmentbolag är långsiktiga placeringar. Om man vill göra transaktioner ofta blir courtageavgifterna höga. Man är också bunden av investmentbolagens beslut om vilka företag man investerar i. 

Dessutom kan man inte bortse från de två största riskerna, nämligen bolagsrisken och marknadsrisken. Marknadsrisken kommer alltid att finnas där, men bolagsrisken kan man undvika genom en sund och bra riskspridning. 

Investmentbolag har en sämre riskspridning än aktiefonder. Men man får inte glömma bort att väga fondens fondavgifter mot investmentbolagets förvaltningskostnader. Förvaltningskostnaden är vad det kostar för investmentbolaget att driva bolaget. Denna kostnad varierar år från år och kan vara värd att hålla koll på. 

Kostnaden återfinns i årsredovisningen. Investors förvaltningskostnad är 0,18% år 2019. Industrivärdens är 0.15% år 2019 och Latour har en förvaltningskostnad på 0,10% år 2019.

10 mest ägda investmentbolagen

Investmentbolag är mycket bra aktier för nybörjare. Här nedanför kan du se vad andra investerare har för favoriter i sina aktieportföljer.

 Bolag/AktieAntal ägare (cirka)
1Investor278 632
2Kinnevik123 045
3Latour90 869
4Industrivärden63 899
5Svolder43 789
6EQT41 651
7Bure Equity41 079
8Ratos38 025
9Lundbergföretagen32 317
10Creades31 534

Förvaltningskostnader

Investmentbolag kostar, precis som fonder, genom att bolaget tar ut en förvaltningsavgift. Den är generellt lägre än många aktivt förvaltade fonder.

Avgiften dras av som bolagets kostnader och du ser den aldrig dras från ditt konto. Här nedanför ser du de svenska investmentbolagens förvaltningskostnader.

Bolag/AktieFörvaltningskostnad/avgift
Bure0,68%
Creades0,60%
Industrivärden0,15%
Investor0,18%
KinnevikRedovisas ej
Latour0,10%
Lundbergföretagen0,09%
Ratos1,00%
Svolder1,10%
Traction0,05%
Öresund0,50%

Fördelar med investmentbolag

Det finns flera fördelar med att investera i ett investmentbolag istället för att köpa enskilda aktier. En fördel är att aktierna ofta blir billigare. En annan är att man får en större riskspridning eftersom ett investmentbolag äger aktier i många olika bolag. Visserligen kan man få en viss riskspridning även i en fond, men här hotar ofta förvaltningsavgifter att äta upp delar av vinsten. 

En annan fördel som man kanske inte tänker på är att ett investmentbolag kan äga onoterade aktier och andra tillgångar som inte går att köpa på börsen. Man behöver heller inte hålla på med att köpa och sälja hela tiden och sparar därmed in på courtageavgifter till sin aktiemäklare. 

Jag investerar själv i flera investmentbolag, här kan ni se mina aktieportföljer.

Nackdelar

Investmentbolag är långsiktiga placeringar. Om man vill göra transaktioner ofta blir courtageavgifterna höga. Man är också bunden av investmentbolagens beslut om vilka företag man investerar i. Dessutom kan man inte bortse från de två största riskerna, nämligen bolagsrisken och marknadsrisken. Marknadsrisken kommer alltid att finnas där, men bolagsrisken kan man undvika genom en sund och bra riskspridning. Investmentbolag har en sämre riskspridning än aktiefonder. 

Men man får inte glömma bort att väga fondens fondavgifter mot investmentbolagets förvaltningskostnader. Förvaltningskostnaden är vad det kostar för investmentbolaget att driva bolaget. Denna kostnad varierar år från år och kan vara värd att hålla koll på. Kostnaden återfinns i årsredovisningen. Investors förvaltningskostnad är 0,18% år 2019. Industrivärdens är 0.15% år 2019 och Latour har en förvaltningskostnad på 0,10% år 2019.

Utländska investmentbolag på börsen

Listan här nedanför innehåller utländska investmentbolag, closed end funds, hedgefonder, holding-, förvaltnings-, riskkapitalbolag samt konglomerat. Alla dessa varianter är olika sorters ”investmentliknande bolag”. Glöm inte att läsa på vad alla olika former innebär. 

Utöver listan här nedanför så rekommenderar jag min fristående site för just investmentbolag, Investmentbolag.net. I denna artikeln finns det i skrivande stund 43 investmentliknande bolag listade.

Amerikanska investmentbolag

Amerikanska investmentbolag

Det mest kända nordamerikanska investmentbolaget torde vara Berkshire Hathaway där Warren Buffett, världens kanske mest kände investerare, är ordförande och VD. Några av Berkshire Hathaways största innehav är Apple Inc, Wells Fargo & Co, Kraft Heinz Co, Bank of America Corp, Coca-cola Co, American Express  Co, Delta Air Lines Inc och General Motors Co. Ett annat känt amerikanskt investmentbolag är Blackrock som också är världens största. 

Andra investmentbolag i Nordamerika är bland andra Brookfield Asset Management, Danaher och Loews. Loews har innehav i CNA Financial Corporation, Diamond Offshore Drilling, Boardwalk Pipeline Partners och Loews Hotel. Därutöver finns investment bolagen Markel Corp, Aurelius, State Street, Fairfax financial holdings och Liberty global class för att nämna ytterligare några stycken.

Europeiska investmentbolag

För att nämna några europeiska investmentbolag kan vi börja med Ahold Delhaize i Holland som äger eller är delägare i e-handelsföretag och varuhuskedjor. I Belgien återfinns Ackermann & Van Haaren, tillsammans med bland annat Groep Brussel Lambert. Den sistnämnda har stora innehav i Pernod Ricard och Adidas. Flyttar vi oss till Frankrike hittar vi Louis Vuitton Moet Hennessy och Pernod Ricard. 

Pernod Ricard är världens näst största sprittillverkare med dotterbolagen G.H.Mumm, Orlando Wines, Brancott Estate och MER. Söker vi oss därifrån söderut har vi Fiat Chrysler Automobiles och Exor i Italien. Exor grundades 1927 av industrimagnaten Giovanni Agnelli och har ägarskap i bland annat fotbollslaget Juventus FC, holdingbolaget Fiat Chrysler Automobiles och medieföretaget The Economist Newspaper Limited.

Är du fortsatt intresserad av att investera i Juventus eller i en annan fotbollklubb så rekommenderar jag att du läser vår artikel där vi listar 6 stora fotbollklubbar man kan investera i.

Nordiska investmentbolag

När det kommer till våra grannländer finns flera intressanta investmentbolag. Finland har till exempel Sampo som är en koncern inom finansiell service med bland annat försäkringsbolaget If, Capman som är ett private-equity investmentbolag och  Loudspring. Loudspring har innehav i bland annat Nuuka, Aurelia, Enersize och Eaglefilters. Vårt västra grannland Norge har investmentbolagen Orkla och Aker. 

Orkla äger aktier i bland annat börsnoterade företag i Norge och de nordiska länderna. De har stora äganden i Jotun och Renewable Energy Corporation. Akers största innehav är Aker BP som exploaterar och utvinner olja i Norge. Det näst största innehavet ät Ocean Yield som är ett rederi inriktat mot oljesektorn. I Danmark finns Scandinavian Private Equity som investerar i private-equity fonder och Small Cap Danmark som precis som det låter specialiserat sig på danska Small Cap aktier.

Fördelar med investmentbolag

Substansvärdet är ett nyckeltal som används när man analyserar ett bolag för att få en uppfattning om hur mycket en aktie i ett bolag är värd. Substansvärdet räknas ut genom att man delar Eget Kapital med antalet aktier i bolaget. Det är viktigt att bolagets tillgångar är rättvisande eftersom de i sin tur påverkar Eget Kapital. 

Eget Kapital är det som återstår när bolagets skulder dragits ifrån. Tillgångar och skulder hittar man i bolagets balansräkning medan man hittar antalet aktier i årsredovisningen. Substansvärdet är särskilt lätt att få fram i investmentbolag eftersom de har så tydliga tillgångar.

Om till exempel tillgångarna är 100 kronor och skulderna är 50 kronor blir det egna kapitalet 50 kronor. Om antalet aktier då skulle vara 5 stycken blir substansvärdet 10 kronor. Du använder alltså substansvärdet för att jämföra hur aktiens marknadspris ligger i förhållande till substansvärdet. Marknadspriset är det pris aktien handlas till på börsen.

Köper du bolaget till rabatt?

Substansvärdet visar om du köper en aktie till en substansrabatt eller substanspremie. Du köper en aktie till substansrabatt om aktiekursen är lägre än vad en aktie i bolaget är värd och du köper samma aktie till en substanspremie om aktiekursen är högre än vad samma aktie är värd i bolaget.

Vem är det då som bestämmer om en aktie ska handlas till substansrabatt eller till substanspremie? Jo, det är faktiskt investerarna själva. De betalar olika mycket beroende på hur de värderar bolaget och dess framtid. Detta påverkar i sin tur hur aktien värderas gentemot substansvärdet.

Investmentbolag har varit en bra investering historiskt

Ur ett historiskt perspektiv sett, så har investmentbolagen utklassat Stockholmsbörsens index OMXS30 vilket borde göra investmentbolagen intressanta för alla som vill investera i aktier. Dessutom är kunskapen och kompetensen hög bland de engagerade företagare som jobbar med att öka värdet på dessa investeringar. 

Om man inte vill investera i enskilda aktier så kan man istället lägga pengarna på ett litet knippe investmentbolag och förmodligen slå börsen på sikt. Man väljer med fördel investmentbolag med olika inriktning och låter dessa komplettera varandra för att få en så bra bredd som möjligt. Med dessa i sin ägo kan man tillåta sig att vara lat och ändå få en bra utdelning. 

Ett investmentbolag kan också vara bra om man skulle vilja äga något av de underliggande bolagen. Oavsett av vilken anledning man väljer att investera i dem, utgör investmentbolagen en bra grund i vilken portfölj som helst. Vill man slå börsindex kan det vara en mycket god idé att köpa och behålla investmentbolag som normalt har låga förvaltningskostnader och långsiktiga ägare och låta människor som Stenbeck, Douglas och Wallenberg göra jobbet. 

Alternativt kan man förstås göra som Warren Buffett och bara köpa och behålla lönsamma företag med pålitliga ägare och affärsidéer som går att begripa, vilket är aningen knepigare än att investera i några få investmentbolag.