Läs disclaimer & annonspolicy längst ned på sidan.

49 aktier att satsa på i februari 2023 (Topplista)

49 aktier att satsa på

Letar du efter nya aktier att köpa och investera i?

Bra!

I denna artikeln kommer jag gå igenom 49 olika aktier i kategorierna:

  • 12 bästa aktierna (Large Cap)
  • 10 bästa aktierna (Mid Cap)
  • 10 bästa aktierna på den amerikanska marknaden
  • 17 aktier för nybörjare

Nu kör vi!

Innehållsförteckning

12 Bästa aktierna (Large Cap)

Nedan presenterar vi nu de 12 bästa aktierna för företag med Large Cap sett till avkastning räknat från exakt 2019-02-01 till 2022-02-01.

Large Cap hänvisar till ett företag med ett börsvärde på mer än 10 miljarder dollar. Large Cap är en förkortad term som på svenska kan översättas till just “stort börsvärde”. För att beräkna ett börsvärde multiplicerar du antalet utestående aktier i ett företag med dess aktiekurs per aktie. 

Denna lista nedan är alltså bara aktier i företag som klassas med Large Cap. Det är dock viktigt är poängtera att det aldrig finns någon garanti för att dessa bolag även kommer att fortsätta gå bra även i framtiden. Men det finns dock mycket som talar för det eftersom företag som har gått väldigt bra under en längre tid även i framtiden kommer fortsätta gå bra så länge inget enormt oförutsägbart händer med marknaden eller branschen i stort.

 Bolag3 år %1 år %Lista
1Evolution945,4934,3Large Cap Stockholm
2Sdiptech B815,8837,06Large Cap Stockholm
3Sinch791,48−26,34Large Cap Stockholm
4NCAB Group710,01145,52Large Cap Stockholm
5Hexatronic Group569,96282,84Large Cap Stockholm
6Mips564,6179,31Large Cap Stockholm
7Vitec Software Group B414,235,23Large Cap Stockholm
8Volati397,8460,17Large Cap Stockholm
9AddLife B39674,93Large Cap Stockholm
10Samhällsbyggnadsbo. i Norden B393,9897,38Large Cap Stockholm
11Instalco389,9922,54Large Cap Stockholm
12NP3 Fastigheter350122,91Large Cap Stockholm

Evolution

Svenska Evolution är en B2B-leverantör inom Livecasino. Företaget äger en egenutvecklad plattform som kan streamas till datorer, mobiler och surfplattor. Casinospelen utförs dessutom i realtid. 

De spel som Evolution erbjuder är allt från roulette, blackjack och poker. Mest antal användare och kunder finns i Norden men också i Baltikum och Europa. Kundbasen är främst privata aktörer. 

Sdiptech B

Sdiptech B är verksamma inom teknikbranschen där de ses som en teknikkoncern inom infrastruktur. Bolagets verksamhet kretsar kring att de förvärvar och utvecklar diverse nischverksamheter. 

Är du mer intresserad av teknikbranschen så har vi skapat en artikel där vi listar de mest spännande 5G aktierna att investera i.

Inom koncernen finns bolag specialiserade inom vatten och sanering, kraft och energi, luft och klimatkontroll men också transport och säkerhet. Den största marknaden återfinns i Norden och Storbritannien. 

Sinch

Sinch klassas som en teknikbolag som erbjuder sina kunder molnbaserade kommunikationstjänster som göra det möjligt att integrera SMS, röst applikation och mobildata tjänster i sin verksamhet. Deras kundportfölj består delvis av banker, flygbolag, aktörer inom sjukvården men också teknikbolag. Tjänsten används bland annat för att kunna hantera kritisk information. 

NCAB Group

NCAB Group har sitt fokus på mönsterkortstillverkning. Mönsterkort används bland annat som delkomponenter i elektronisk utrustning men också som kretskort. Inom bolagets produktportfölj återfinns också flerlagerskort, radiovågskort, flexkort men också metallbaskort vilka alla olika typer av mönsterkort. 

Hexatronic Group

Hexatronic Group är verksamma inom telekombranschen där de är specialiserade inom utvecklingen av fiberkommunikation. Företaget både utvecklar, marknadsför och levererar lösningar till flertalet kunder runt om i norden och Europa. Främst är det företagskunder som ingår i deras kundportfölj. 

Mips

Mips är ett bolag som tillverkar säkerhetshjälmar. Faktum är att de har en egenutvecklad produkt som de kallar “Brain Protection System” (BPS). Denna typ av säkerhetshjälm kan integreras i befintliga hjälmar och kan användas av både sportutövare men också yrkesmän i byggsammanhang eller liknande. 

Deras största kundgrupp är idag cyklister men också skidåkare och andra vintersportare. 

Vitec Software Group B

Nordiska Vitec Software Group är ett programvarubolag inom Vertical Market Software. Det är ett företag som utvecklar men också levererar standardprogram för en mängd olika branscher däribland fastigheter-, bygg-, bank-, energi- och försäkringsbranschen. 

Hela affärsmodellen bygger repetitiva intäkter och tillväxten av bolaget sker främst genom förvärv.  

Volati

Volati är verksamma som industrikoncern. Fokus ligger på förvärv av bolag med god marknadsposition, affärsmodell men också ett starkt kassaflöde. Volati vill vara en långsiktig ägare och arbeta nära styrelsen i de olika bolagen. Kundportföljen återfinns på en global nivå. 

AddLife B

AddLife är som koncern verksamma inom life-science sektorn och inom koncernen återfinns bland annat bolag specialiserade inom diagnostik, medicinteknik och biomedicinsk forskning. De är främst verksamma inom Norden och Baltikum med kunder inom vård, omsorg samt forskningsinstitut. 

Samhällsbyggnadsbolaget i norden B

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden äger men också förvaltar bostads- och samhällsfastigheter där fokus ligger på långsiktigt ägande men även vidareutveckling. De största investeringarna finns inom den nordiska marknaden.

Instalco

Instalco har sin verksamhet inom installations- och servicetjänster där bolagets största fokus ligger på installation och underhåll inom värme och sanitet (VS). Utöver huvudverksamheten är också bolaget verksamma inom kyl- och elbranschen. 

Bolaget blev till genom en sammanslagning av ett flertal installationsbolag som Instalco köpte år 2014 och framåt. 

NP3 Fastigheter

NP3 Fastigheter är ett fastighetsbolag. De investerar främst i kommersiella fastigheter men också inom kategorierna handel, logistik, industri, kontor, restauranger, förråd och motionstjänster. 

De är främst verksamma i norra Sverige där även huvudkontoret återfinns (Sundsvall). 

10 Bästa aktierna (Mid Cap)

I nedan segment presenterar vi de 10 bästa aktierna i Mid Cap. Denna avkastning är beräknad från exakt 2019-02-01 till 2022-02-01. Detta är alltså aktuella siffror men det finns ingenting som kan garantera att dessa bolag även framöver kommer fortsätta att växa och gå bra.

Historiken talar dock för det och om ett bolag har gått bra under en längre tid talar mycket för att även framtiden kommer se ljus ut. 

Att ett bolag kan räknas som Mid Cap innebär att företaget har ett börsvärde på mellan 2 och 10 miljarder dollar. 

 Bolag3 år %1 år %Lista
1NOTE779,82231,06Mid Cap Stockholm
2Garo390,3627,58Mid Cap Stockholm
3Elos Medtech B338,81168,49Mid Cap Stockholm
4Svolder A319,05114,63Mid Cap Stockholm
5Bactiguard Holding B264,58−6,98Mid Cap Stockholm
6Lime Technologies263,73−19,45Mid Cap Stockholm
7Addnode Group B224,3232,35Mid Cap Stockholm
8Trianon B219,8851,47Mid Cap Stockholm
9Better Collective217,85−5,56Mid Cap Stockholm
10FM Mattsson Mora Group B216,4957,1Mid Cap Stockholm

NOTE

Note utvecklar och tillverkar elektronikbaserade produkter. Ett exempel på en tjänst som bolaget erbjuder är en avancerad ingenjörstjänst som används som ett analysverktyg inom serieproduktion. 

den största verksamheten sker i Norden, Baltikum, Asien och Europa. 

Garo

Garo är ett bolag som utvecklar produkter och tillhörande system inom elinstallation. Deras produktgalleri består av bland annat mätarskåp, eluttag för elbilsparkeringar, CEE-uttag och mycket mer. De erbjuder också eftermarknadsservice. 

Deras kunder återfinns i Norden och de består delvis av elinstallatörer och industribolag. 

Elos Medtech B

Medicinteknikbolaget Elos Medtech arbetar med forskning och utveckling av produkter, nämligen dentala- och ortopediska implantat. Verksamheten bedrivs från egna anläggningar runt om i Nordamerika, Asien och Norden.  

Svolder A

Investmentbolaget Svolder A investerar och förvaltar noterade börsbolag. Dessa bolag är främst medelstora eller små nordiska företag. Svolder A:s vision är att vara en långsiktig aktör som skapar en bra avkastning till sina aktieägare på lång sikt. 

I deras börsportfölj syns främst bolag inom industrisektorn. 

Bactiguard Holding B

Bactiguard Holding har sitt fokusområde på medicinteknik. Verksamheten går ut på att utveckla och producera infektionshämmande katetrar för urin, luft- och blodvägar. Deras produkt består av ädelmetaller med ett tunt ytskikt som används för att minska risken för infektioner. 

Deras verksamhet bedrivs främst i Europa, Asien och Sydamerika.  

Lime Technologies

IT-bolaget Lime Technologies erbjder sina kunder ett egenutvecklat CRM-system som är anpassat för kund- och säljorganisationer. De erbjuder även en del tilläggsmoduler, konsulttjänster och teknisk support. 

Störst närvaro och kundbas har bolaget på den nordiska marknaden. Kunderna är främst små- och medelstora företag. 

Addnode Group B

Addnode Group B är verksamma inom IT-sektorn och deras specialkompetens är inom förvärv och utveckling av tillväxtbolag inom just IT-sektorn. Addnode Group B är en koncern och inom denna koncern återfinns också ett affärsfokus av 3D-modellering, projektering samt analys av produktutveckling. 

Bolaget kan också leverera programvara inom design, konstruktion och produktdata. Deras huvudsakliga marknad är i Norden och Europa. 

Trianon B

Trianon har sin huvudsakliga verksamhet inom förvaltning och vidareutveckling av diverse fastighetsbestånd. Där de största beståndet består utav bostäder, handelslokaler och kontorsfastigheter runt om i den nordiska marknaden. 

Better Collective

Igaming bolaget Better Collective är verksamma inom utveckling av spel och tillhörande applikationslösningar. Deras produkter är främst jämförelser av odds och som plattform för tips och strategier kring spelande. 

Deras största kunder är främst verksamma inom Casino och spelbranschen. I Europa finns deras största kundbas. 

FM Mattsson Mora Group B

Industrikoncernen FM Mattsson Mora Group är specialiserade inom utveckling och tillverkning av vattenkranar samt termostatblandare. Deras största kunder återfinns i Norden men också delar av Europa via deras egna försäljningskanaler. Några exempel på varumärken är bland annat; FM Mattsson och Damixa. 

10 bästa aktierna på den amerikanska marknaden

I det här segmentet presenterar vi de 10 bästa aktierna på den amerikanska marknaden. Avkastningen som vi visar nedan är räknad från exakt tre år tillbaka (2019-02-01 till 2022-02-01). 

De bolag och aktier vi tagit med tillsammans med de siffror vi presenterar är tagna direkt från NASDAQ och NYSE. 

Dessa aktier är vår rekommendation just nu och urvalet har vi gjort eftersom dessa bolag tillsammans med aktierna visat på goda siffror länge. Detta är dock ingen garanti för att bolagen även i framtiden fortsatt kommer att gå bra men det finns dock mycket som talar för att detta kommer ske.

Om ett bolag under en längre tid gått väldigt bra så kommer det sannolikt också fortsätta vara så, så länge ingenting oförutsägbart händer i branschen eller på aktiemarknaden i stort vill säga. 

Nedan hittar du vår topp 10 lista på de bästa aktierna på den amerikanska marknaden just nu. 

Vill du få ännu mer tips så har jag skapat en artikel där jag listar 48 amerikanska aktier som du kan köpa och investera i.

 Bolag3 år %1 år %Lista
1Oasis Petroleum Inc2109,3247,26NASDAQ
2Enphase Energy Inc1906,71−24,67NASDAQ
3Digital Turbine Inc1897,74−26,15NASDAQ
4Marathon Digital Holdings Inc1628,9713,17NASDAQ
5Atlanticus Holdings Corp1605,84136,96NASDAQ
6Plug Power Inc1532,09−65,74NASDAQ
7Fulgent Genetics Inc1457,8−53,76NASDAQ
8Centrus Energy Corp1410,3897,87NYSE
9Tesla Inc1399,2311,5NASDAQ
10Celsius Holdings Inc1093,25−14,65NASDAQ

Oasis Petroleum Inc

Det amerikanska oberoende olje- och gasprospekteringsföretaget Oasis Petroleum Inc arbetar med att förvärva, utforska, producera och leverera diverse petroleumprodukter. Företaget kan också benämnas som produktionsföretag. 

Oasis Petroleum Inc levererar sina produkter till diverse raffinaderier men också andra intressenter.  

Enphase Energy Inc

Enphase Energy Inc arbetar med solel där de erbjuder solenergilösningar till sina kunder främst inom fastighetsbranschen för bostäder och kommersiella lokaler. Enphase Energy Inc är en koncern som drivs via flertalet dotterbolag som ägnar sig åt både design, utveckling och tillslut försäljning. 

Störst verksamhet sker i Nordamerika och Europa. 

Digital Turbine Inc

Digital Turbine Inc är verksamma inom telefoni. Bolaget har en mobiltjänst-plattform som tillsammans med mobiloperatörer och utgivare från tredje part möjliggör en ansvarsfull distribution av mobilunderhållning. 

Huvudkontoret ligger i Texas, USA, men kunderna återfinns på en global nivå. 

Marathon Digital Holdings Inc

IT-bolaget Marathon Digital Holdings Inc driver flertalet digitala plattformar och datacenters inriktade på handel av kryptovaluta. De arbetar bland annat med mining och erbjuder handel till privata aktörer främst runt om den nordamerikanska marknaden. 

Huvudkontoret ligger i Nevada och bolaget grundades redan år 2010. 

Atlanticus Holdings Corp

Holdingbolaget Atlanticus Holdings Corp kännetecknas som en koncern vilket drivs av flertalet dotterbolag som alla är verksamma inom olika affärsinriktningar inom finansiella teknologilösningar. 

Störst fokus ligger på diverse låneprodukter med tillhörande finansiella tjänster. Kunderna återfinns på en global nivå men störst kundbas syns på den nordamerikanska marknaden. 

Plug Power Inc

Plug Power Inc arbetar med att konstruera, utveckla, tillverka och kommersialisera bränslesystem för diverse lyftkransbilar och övrig materialhanteringsutrustning.

Deras kunder återfinns på en global nivå där störst närvaro syns inom detaljhandeln, livsmedelsbutiker och för institutionella matdistruberingscentraler.  

Fulgent Genetics Inc

Tech företaget Fulgent Genetics Inc har utvecklat en proprietär teknologiplattform som integrerar sofistiskerade datajämförelser och algoritmer tillsammans med en adaptiv inlärningsprogramvara. Plattformen erbjuder också ett avancerat genetisk diagnostikverktyg tillsammans med integrerade laboratorieprocesser. 

Denna plattform erbjuds till forskare och läkare som kan använda tjänsten för att kunna ge dessa klinisk diagnostisk information. Kunderna syns främst i USA men också på en global nivå. 

Centrus Energy Corp

Energiföretaget Centrus Energy Corp arbetar med att leverera kärnbränsle och tjänster till kärnkraftsindustrin globalt men främst i USA, Japan och Belgien. Bolaget levererar uran som används som bränsle i kärnkraftsreaktorerna som med hjälp av denna råvara kan producera el. Uranet är en nödvändig komponent, utan den kan inte kärnkraft utvinnas.

Tesla Inc

Den amerikanska el-fordonstillverkaren Tesla känner nog de flesta till. Ägaren är även han enormt känd, Elon Musk. Tesla är kända för sin tillverkning av eldrivna fordon som idag säljs på en global nivå. 

Utöver elbilar erbjuder också Tesla ett globalt laddningsnätverk där Tesla ägare kan ladda sina elbilar. Dessa laddstationer finns nästintill överallt i världen vilket är väldigt tacksamt för elbilsägarna eftersom laddstationerna erbjuder snabbladdning. Tesla har också egna produktionsanläggningar vilket möjliggör att bolaget kan hålla i hela distributionsprocessen från tillverkning till slutkund. 

Celsius Holdings Inc

Livsmedelsbolaget Celsius Holdings Inc är mest kända för sin energidryck “Celsius” som idag har blivit enormt populär i både Nordamerika och Europa. Bolaget både utvecklar och distribuerar sportdryck som vidare säljs till diverse underleverantörer och butiker runt om i världen. 

Utöver sportdryck erbjuder också bolaget vitamintillskott men mest kända är bolaget för deras prestationshöjande drycker i olika smaker.  

Aktier för nybörjare

Är du nybörjare i aktiebranschen och letar efter lite enklare, mindre riskfyllda aktier att investera i finns det en mängd bolag som du kan köpa aktier i. Som nybörjare kan det kännas tryggt att välja aktier som redan är väldigt populära. 

Bolag som har väldigt många aktieägare kan ses som ett tecken på att det faktiskt är trygga, stabila och bra aktier att investera i men det är samtidigt väldigt viktigt att poängtera att antal ägare aldrig kan garantera något. Även om ett bolag och en aktie under lång tid har gått bra kan man aldrig garantera att även framtiden kommer se lika ljus ut.

Läs hela vår guide om hur du börjar med aktier där vi går igenom alla aktier för nybörjare.

 Bolag3 år %Börsvärde MSEKÄgare hos AvanzaLista
1Investor B99,1618 769297 966Large Cap Stockholm
2Samhällsbyggnadsbo. i Norden B393,9885 704146 184Large Cap Stockholm
3Volvo B59,46421 833134 272Large Cap Stockholm
4Kinnevik B24,6974 450124 040Large Cap Stockholm
5Volvo Car B204 931121 357Large Cap Stockholm
6Hennes & Mauritz B30,03310 62393 569Large Cap Stockholm
7Latour B154,8177 74792 914Large Cap Stockholm
8Evolution945,49240 92492 288Large Cap Stockholm
9SAS−76,2510 94986 919Large Cap Stockholm
10Swedbank A−11,4203 62576 364Large Cap Stockholm
11Castellum27,7173 81376 027Large Cap Stockholm
12Investor A110,2618 76972 626Large Cap Stockholm
13NIBE Industrier B236,9169 59169 712Large Cap Stockholm
14Axfood48,449 67669 327Large Cap Stockholm
15Industrivärden C52,65123 73966 424Large Cap Stockholm
16Avanza Bank Holding257,0443 74665 485Large Cap Stockholm
17Sinch791,4867 78765 007Large Cap Stockholm

Vilken är den bästa nätmäklaren att använda?

När du ska hitta de bästa aktierna att köpa kan det vara en bra idé att vända sig till en av de många aktiemäklarna som finns online. Det finns idag väldigt många nätmäklare att välja mellan så vi har valt ut fyra utav de allra främsta nedan och gjort en liten jämförelse av dessa. 

Vilken du ska välja är helt upp till dig och dina preferenser men för att göra det valet något enklare har vi valt att kika lite närmare på några faktorer som kan vara bra att titta lite närmare på för varje nätmäklare. 

Nedan ser du vår sammanfattande jämförelse samt en lite längre beskrivning om varje nätmäklare tillsammans med några korta för- och nackdelar med varje aktiemäklare online. 

MäklareAvanzaNordneteToroIG
AktierJaJaJaJa
FonderJaJaJaJa
KryptovalutorNejJa Ja
Forex/ValutorJaJaJaJa
RåvarorJaJaJaJa
CFDNejNejJaJa
IndexJaJaJaJa
ETF:erJaJaJaJa
Övriga finansiella instrumentCertifikat, warranter, optioner, obligationerCertifikat, warranter, optioner, obligationer Optioner, obligationer, räntor, certifikat, warranter

1. Avanza

Avanza är sveriges ledande nätmäklare med hela 1 500 000 användare. Avanza har ett brett sortiment finansiella instrument och dessutom avgiftsfri handel upp till 50 000 kr. Störst fokus hos Avanza ligger på aktier. 

avanza-logotyp
 
5/5

Jag använder Avanza bank själv!

2. Nordnet

Nordnet är även det en stor spelare på den nordiska marknaden. Faktum är att plattformen och företaget jobbar emot att bli störst i norden på just handel och sparande. Hos Nordnet hittar du en mängd aktier och fonder, både utländska aktier och inhemska. 

Vill du få tips på utländska aktier så har jag skapat en artikel där jag listar 60 utländska aktietips.

nordnet-logotyp
4/5

3. eToro

eToro är en av de största nätmäklarna online med hela 17 miljoner användare. De har ett stort utbud av mängder av finansiella instrument däribland aktier och deras plattform är dessutom både enkel men också trygg att använda. 

etoro-logo
5/5

Disclaimer: 78% av investerarkonton för privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD: er med denna leverantör.

4. IG

Brittiska IG är även det en aktiemäklare att räkna med. Plattformen har idag omkring 312 000 användare och ett brett utbud finansiella instrument. Stort fokus hos IG ligger på CFD-handel där bolaget faktiskt har blivit rankade som världens främsta mäklare inom den typen av handel. De erbjuder även mycket annat och har dessutom mycket konkurrenskraftiga avgifter och ett gott rykte inom finansbranschen. 

IG logo
4/5

Disclaimer: 79% av investerarkonton för privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD: er med denna leverantör.

Hur vet man om en aktie är värd att investera i?

Det finns en mängd strategier och metoder du som nybliven aktieägare kan använda för att ta reda på om en aktie är värd att investera i eller inte. Det viktigaste är egentligen att både skapa sig en uppfattning om företagets framtidsutsikter men också för deras historiska bakgrund. Hur ser bolagets framtid ut? Finns det potential att företags tjänst eller produkt kan bli än mer eftertraktat eller visar framtiden snarare på att bolagets tidigare vinster ser ut att plana ut? 

Denna bild kan du skaffa dig på flera olika sätt däribland genom att kika lite närmare på branschen som företaget befinner sig i. Ser denna bransch ut att stå inför en förändring som kan gynna företaget kan det vara en bra idé att investera i denna. Du kan också titta närmare för hur stora marknadsandelar företaget har i sin bransch och sedan jämföra dessa med andra företag i samma bransch. 

När du tittar på bolagets och aktiens historik kan du bland annat titta på lönsamheten. Om bolaget har haft en stadig tillväxt och en stabil intäktsutveckling talar mycket för att det också kommer fortsätta vara så i framtiden vilket kan vara ett annat tecken på att aktien kan vara värd att investera i så länge framtidsutsikterna också ser ljusa ut. Du hittar mycket information genom att kika på företagets årsredovisningar som ofta finns tillgängliga på deras hemsida. 

Det finns också en mängd strategier du kan använda för att ta reda på om en aktie är köpvärd eller inte. Några exempel på dessa är bland annat; utdelningsstrategin, tillväxtstrategin och värdestrategin. 

  • Utdelningsstrategin handlar om att du tittar på huruvida företaget och aktien har en hög eller starkt växande aktieutdelning. Du kan aldrig förutse framtida utdelning men du kan däremot se till den historiska utdelning vilket kan ge dig en insikt i vad du kan räkna med.
  • Tillväxtstrategin är en annan populär strategi som går ut på att köpa aktier i bolag som växer kraftigt, vad man kallar tillväxtbolag. Det kan självklart anses något svårt att kunna förutse om ett bolag går en stark tillväxt tillmötes men det finns några faktorer du kan kika på. Företaget behöver dels vara verksamma på en marknad som växer starkt men samtidigt ha potential att möta den förutspådda, kraftiga efterfrågan. Har bolaget det kan det anses som ett tillväxtbolag vilket kan vara ett tecken på att en, eller flera, aktier i bolaget kan vara bra att köpa.
  • En annan populär strategi är den så kallade värdestrategin. Denna strategi går ut på att köpa aktier som handlas till ett lågt pris i förhållande till bolagets egentliga värde. Denna strategi kan vara något krånglig eftersom det förutsätter att du till viss del då ska förutse bolagets framtida vinst vilket i princip är omöjligt. Det är dock möjligt att göra antaganden och då köpa aktier till ett pris som är en bit under det du uppskattar att företaget är värt. 

Det finns en mängd olika strategier att ta till för att kunna avgöra om ett företag har bra aktier att köpa men det som det till slut i regel ändå alltid hamnar i är din egna preferens. Du måste själv skaffa dig en uppfattning om vad du tycker. Anser du att företagets strategi, produkt och affärsidé är bra och tror på att bolaget går en god framtid till mötes så kan det vara en bra aktie att investera i. 

Är du istället intresserad av att investera i förnybar energi aktier så har vi skapat en artikel där vi listar olika aktier i flera olika kategorier.

Intressanta artiklar att fortsätta läsa:
Disclaimer

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Aktieskolan.se har ett partnerskap tillsammans med IG.com.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.